Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET RENDKÍVÜLI SAJTÓKÖZLEMÉNYE

   Az állati jogok, a humanizmus és a természetvédelmi szabályozás újbóli komoly lábbal tiprása történt hétvégén (2003. augusztus 10-én) Monoron a Díszállatbörzén. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület programvezetője és munkatársai helyszíni beszámolja alapján teljes megdöbbenéssel számoltak be azokról az embertelen körülményekről, amelyeket a helyszínen tapasztaltak a díszállattartók, magukat állatbarátnak nevezők részéről. A digitális felvételekkel dokumentált állatkínzás és embertelen állattartás körülményeinek az illetékes nemzeti park igazgatósággal partnerségben megkezdődött az egyesület részéről a kivizsgálása.

   Az egyesület munkatársa digitális felvételekkel dokumentálta az agonizáló állatok szenvedő haláltusáját, amint a gépkocsikba zárt madarak egyenként pusztultak el a hőségtől, szomjúságtól, levegőhiánytól és a túlzsúfoltságtól.
Védett fajok és hibridjeik engedély nélküli árusítása és zárt tartása, állatvédelmi törvényben megfogalmazottak be nem tartása, tartási körülmények embertelensége egyaránt dokumentálható volt a rendezvényen.

   Az egyesület a szervezők felelősségét keresi a rendezvény sokszorosan jogszabálysértő megvalósítása ügyén, egyben kéri a hatóságok és a média segítségét a további esetek mielőbbi megakadályozása, megelőzése érdekében.


Beszámoló a hétvégi, Monoron megrendezett díszállat vásárról

     2003. augusztus 10-én reggel a Monoron megrendezett díszállatbörzén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Ügyeleti Ellenőrző Csoportjának természetvédelmi őreivel összehangoltan bejártuk a vásár területét, hazai védett fajok és nemzetközi egyezmények alapján védett fajok után kutatva.
A rendezvényen két esetben találkoztunk védett madárfaj, illetve védett madárfaj hibridjének árusításával. Első esetben három példány vadgerlét (Streptopelia turtur) árusított egy úr, megérkezésemkor az eredetileg 5 példányból kettőt már eladott. Sajnos az Ügyeleti Ellenőrző Csoport helyszínre érkezésére az árus eltűnt, így csak a madarakról maradt néhány bizonyító felvétel.
Második esetben egy kereskedőnél találtunk 2 példány tengelic (Carduelis carduelis) hibridet.
Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 43. § és 45. § (3) értelmében Védett, illetve fokozottan védett fajnak minősülnek a védett, illetve fokozottan védett növényfajok, illetőleg állatfajok kereszteződései (hibridjei). A kereskedő kihelyezett cégtáblájáról bizonyító felvételeket készítettünk, hiszen alapos a gyanú, hogy telephelyén védett madárfaj(ok) egyedei találhatóak.

     A vásárban előforduló ara papagáj és kakadu fajokról felvételeket készítettünk, a hatósági ellenőrzések segítésére, hiszen ezen fajok behozatala, tartása, árusítása CITES (Washingtoni Egyezmény) engedélyhez kötött.

     Mindezek mellett megdöbbentő videó-felvételeket és fotókat készítettünk autóban hagyott madarakról (rózsásarcú törpepagájok és hullámos papagájok), melyek a tűző napon hagyott járműben percek leforgása alatt, a szemünk láttára pusztultak el, borzasztó haláltusa után.

     Az egész rendezvényen több helyen tapasztaltuk az állatvédelmi törvény lábbal tiprását, hiszen sok helyen embertelen körülmények között voltak az állatok bezsúfolva ketrecekbe, víz és élelem nélkül, gyakran árnyékolás nélkül a tűző napon.

     Sok helyen árusítottak vadászható vadfajokat, illetve dúvad fajokat. Ezek befogására mindig szükséges az illetékes Vadászati Felügyelet engedélye, érvényes vadászjegy, a területen vadászatra jogosult engedélye. Amennyiben vadfajt nem vadászterületen szeretne valaki befogni - pl. lakott területen - ehhez az illetékes rendőrhatósági engedély szükséges. A 1996. évi LV. Törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 30/1997. (IV. 30.) FM rendelettel 28. §. (4) alapján Tilos a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy bármely más eszközzel való zavarása, megrongálása vagy elpusztítása.
Sajnos a legtöbb esetben ezen fajok eredete ellenőrizhetetlen. Kis ketrecekbe zárt rókák, szárcsák, tőkés- és barátrécék, fácánok, foglyok, örvös galambok, szarkák és dolmányos varjak árusításával sok helyen találkoztunk. Ez úton kívánjuk felhívni az illetékesek figyelmet erre a problémára, hogy a vad madarak fészkeit kirabló árusok gyakran 3-5000 Forintért adnak túl, a jórészt engedély nélkül befogott állatokon.

     Egyesületünk fel kívánja hívni a figyelmet a monori díszállatbörzén és az ehhez hasonló kisebb rendezvényeken elkövetett szabály- és törvénysértésekre, melyek során az 1996. évi LIII. a természet védelméről, az 1996. évi LV. a vad védelméről, az 1998. évi XXVIII. az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben, és a 218/1999. (XII.28.) az állatkínzásról szóló Kormány rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget a kereskedők és vevők egy része.

Bővebb információ:
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, Erdőszél u. 1.
Telefon, fax: 56/361-505. www.nimfea.hu

Monoki Ákos biodiverzitás-védelmi célprogramvezető
akos@nimfea.hu, 70/270-71-57, vagy 20/450-1280.


 

A kis képekre kattintva, azok nagy méretben, új ablakban jelennek meg

további képek-->


 

Vissza a lap tetejére

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -