Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza a főoldalra


BESZÁMOLÓ A TÁRSADALMI CÉLÚ KERETBEN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL

Sallai R. Benedek, társadalmi célú keret civil delegált

 Az idei évben (2003) a folyamatosan változó, alakuló (legtöbbször romló) KAC szabályozás azt a helyzetet teremtette, hogy a korábban önálló bizottságként működő közcélú bizottságokat (A, B, C, D, stb. keretek) egyetlen "társadalmi célú" bizottságba olvasztotta össze. Ez a bizottság tartalmazta az összes megmaradt, jócskán lecsökkent mennyiségű (leánykori nevén közcélú keretként ismert) pályázati kiírást. Ha úgy tetszik, akkor az előző éviekhez képest növelt volt a kompetenciája ennek a bizottságnak, de ugyanakkor az is tény, hogy a jelentősen csökkentek a civilek szakmai tevékenységeire fordítható összegek, hiszen nagyon hiányoztak többünknek a régi közcélú természetvédelmi, környezetvédelmi, K+F stb. keretek kiírásai, hiszen azok speciális szakmai feladatokra nyújtottak forrásokat.

Számos tapasztalatot szereztünk az éves munka kapcsán a bizottságban, és azt hiszem, hogy nagyon aktív bizottsági munkával zártuk le az évet. Röviden, az alábbiakban számolnék be erről a bizottsági munkáról és a szerzett tapasztalatokról néhány pontban.

A.) BIZOTTSÁGBAN FOLYÓ MUNKA

A munkabizottság 15 fővel kezdte meg munkáját. A bizottság elnöke Tóth Miklós kabinetfőnök volt, és a hét fő civil delegált mellé (Lenkei Péter, Labancz Györgyi, Breuer László, Nyvelt Erik, Molnár Attila, Lovászi Péter és jómagam) hét fő kormányzati oldali tag csatlakozott. Egy fő ISM delegált, egy fő MeH delegált, egy fő OM által delegált személy, valamint a KvVM részéről Száraz Péter az Oktatási Főosztályról, Bakonyiné Móser Judit a Társadalmi Kapcsolatok Főosztályról, Császár Tibor a Kommunikációs Főosztályról, és Anka Magdolna a KAC Koordinációs Főosztályról.

Megítélésem szerint - azt leszámítva, hogy fölöslegesen nagy volt a bizottság - teljesen normális munkakapcsolat alakult ki a bizottsági tagok között, és nem voltak éles nézetkülönbségek. A döntéshozás többnyire gördülékenyen zajlott, és keretkoordinátor is nyitottan állt véleményünkhöz, a társtálcák képviselői is korrekt véleményekkel segítették a bizottsági munkát, ami miatt összességében a bizottság munkát jónak ítélhetem.

A szakértői előkészítést minden esetben egyik részről a KGI készítette. Fontos elmondanunk, hogy a KGI, több mint egy évtized alatt kialakult hírhedtsége ellenére többségében nagyon korrekt szakértői álláspontot képviselt, amire több alkalommal támaszkodhattunk érveléseink alkalmával. Megalapozott, legtöbbször a civilek szemszögét is jól tükröző véleményük valóban hasznunkra volt.

A kiírások külső szakértői véleményezését közbeszerzési eljárással kiválasztott cégek készítették, amelyekkel már sajnos több alkalommal volt gond. Nem csupán azért, mert néhányszor a civilek pályázatait következetesen háttérbe szorították, hanem azért is, mert volt eset, amikor tejesen figyelmen kívül kellett hagynunk a leírt véleményt, mert az szakmailag jelentősen kifogásolható volt. Erre volt példa pl. a táborozás, jeles napokkal kapcsolatos előterjesztés, amit teljesen át kellett alakítanunk. A döntési javaslatok készítésénél legtöbbször a szakmai érdekek és a civil érdekképviseleti tevékenység párhuzamban tudott lenni, ami nagyon könnyítette a munkánkat.

B.) CIVIL DELEGÁLTAK

Viszonylag magas volt a civil delegáltak létszáma munkabizottságban, ami néha jó volt, néha kicsit hátrány. Jó volt a munkabizottsági üléseken, amikor egységes véleménnyel komoly befolyást tudtunk gyakorolni a munkabizottság döntéseire, ezáltal a civil értékrendű szakmai döntéseket elősegíthettük, és megfelelő szintű civil érdekképviseleti munkát tudtunk elvégezni - amit a döntések jól tükröznek. Igyekeztünk úgy segíteni a civileket, a civilek pályázatait, hogy az a lehető leginkább védhető legyen szakmai érvekkel is, de szinte minden esetben az eredeti előterjesztési javaslatnál (amit minden esetben a témáért felelős szakfőosztály készített el a két szakértői véleményre alapozva) nagyobb arányú civil támogatást sikerült elérnünk, ami táblázati számokkal bizonyítható.

A döntés előkészítéskor (mi civilek) igyekeztünk kompromisszumos javaslattal konszenzusos döntést hozni, hogy egységes véleményt képviseljünk a munkabizottsági ülésen. Itt viszont a magas civil létszám ezt nehezítette, hiszen nem egy pályázatnál fordult elő, hogy egyik civil tag maximális támogatást, míg másik teljes kihúzást javasolt valamelyik szervezetnek. Ilyen esetekben volt jelentősége a diplomatikus tárgyalásnak, és a kompromisszumkészségnek, amit szerencsére a legtöbb esetnél egyértelműen tapasztalhattam. A kis számú kivétel az, amit sajnos kudarcként kellett elkönyvelnem.

Ugyanitt fontos elmondanom, hogy a bizottsági tagok szervezeteinek pályázatai is a lehető legobjektívebb bírálat alá estek, és semelyik szervezetnek nem jelentett előnyt, hogy valamelyik tagja esetleg a bizottsági munkában részt vett. Sőt, inkább arra volt példa, hogy emiatt hátrány érte azt a szervezetet, azért, hogy a látszata se lehessen annak, hogy a bizottsági tagok szervezetei magasabb arányú támogatást kapnak más szervezeteknél. Emiatt került kihúzásra támogatási javaslat. Akrobatikus számmutatványokkal, vagy kevésbé jóindulatú példákkal lehet próbálkozni, egy-egy eset hajánál fogott előráncigálásával mást bizonygatni, de hasztalan, mert csak az a hét fő volt ott a döntésnél, akiket a mozgalom az OT-n delegált, és azok az érvek amelyek elhangzottak, a meghozott döntést támasztják alá. Teljesen őszintén azt mondhatom, hogy tiszta lelkiismerettel zárom le az évet, és habár volt eset, amikor egy személyben más döntést hoztam volna, mint ami született, de ennek ellenére a bizottsági összetétel figyelembe vételével mindig az akkor hozható legjobb döntést hoztuk akkor is, ha ez egy-egy esetben valamelyik barátunk, társunk érdekeit sértette.

Külön kiemelendő a bizottságról, hogy habár aktív, gyakori ülésezés folyt (volt, hogy egy hónapban több üléssel), a civilek részvétele emlékezetem szerint mindenkor teljes volt, ami figyelembe véve a bizottsági tagok elfoglaltságát, szerinte kiemelten dicséretre méltó.

Talán egyedüli hibának azt nevezném meg (ami véletlenül adódhatott), hogy nem volt "valódi" fővárosi bizottsági tag, aki heti szintű személyes kommunikációt tudott volna tartani nyomásgyakorlásként (pl. a szerződéskötési időszakban), mint azt az előző évi munkabizottságból két személy is tette.

Azt hiszem, hogy hat igen jó civil szakemberrel dolgozhattam együtt, bizottsági tagtársaimtól tanulhattam az üléseken, ezért baráti hozzáállásukat ezúton is megköszönöm.

D.) DÖNTÉSEINK, A PÁLYÁZATOK

Jelen beszámoló keretei nem adnak megfelelő teret egy részletesebb a beszámoló elkészítéséhez, holott általában a civil pályázatok minőségéről, sajátosságairól tanulmányt lehetne készíteni. Így csak röviden, a különböző kiírási kereteknél összegzem a pályázatokat, és döntéseket.

5.1. Társadalmi szervezetek és alapítványok környezet- és természetvédő programjainak és tevékenységeinek támogatása

Ez volt a legismertebb, és egyben - számunkra, a civilek számára - a legfontosabb keret a kétévi 500 millió forintos keretösszegével (2003-as keret terhére 350 millió, 2004-es keret terhére 150 millió forint volt kiosztható) a legnagyobb is a társadalmi célú kiíráson belül.

Talán - végignézve a döntést – vannak sikeresebb szervezetek, és vannak, akik kicsit vesztesnek érezhetik magukat, de ennek ellenére szerintem a lehető legjobb döntés született, amit hozni lehetett, ott és akkor. Figyelembe vettük a pályázati programok közcélúságát, a szakmaiságát, azt, hogy azt adott térségben mennyien foglalkoznak hasonló tevékenységgel, mekkora réteghez jut el a program eredménye, menyire "civil feladat", mekkora a programok környezet- természet haszna. Igyekeztünk a pályázatok minőségét is figyelembe venni, de ezt volt a legnehezebb, mert néha nagyon fontos mozgalmi feladathoz rossz pályázat párosult, néha kevésbé közcélú, vitatható hatékonyságú pályázathoz profi pályázat párosult, és egyébként is nehéz hivatásos pályázatíró teammel dolgozó szervezet pályázatát összevetni csak önkéntes alapon működő civil kezdeményezés pályázatával.

5.2 Környezet és természetvédelmi kommunikáció

A második legnagyobb keret, a második legjelentősebb civil érintettség, első lépcsőben is 78 millió forinttal, ami később kiegészült pluszforrásokkal. A beadási határidő folyamatos volt. Az első bírálat alkalmával több, mint 50 millió forint elosztására került sor. Ez sajnos jelentősen rányomta a bélyegét a második bírálati körre, ahol az elosztható keret az elsőnek a fele, a kért összegek az elsőnek a duplája voltak.

Egyértelműen látszik, hogy az elosztható forrás sokszorosára lett volna szükség. Ennek ellenére százalékos arányát tekintve, véleményem szerint viszonylag jó pozíciójú tárgyalási feltételekkel a civilek részére a szakfőosztályi előterjesztés többszörösét sikerült kiharcolnunk.

5.3 Környezet- és természetvédelmi rendezvények, a környezeti nevelést szolgáló pedagógus továbbképzések, konferenciák támogatása

Viszonylag kisösszegű keret (10 milliós nagyságrenddel). Kicsi érdeklődés volt a pályázatra, csekély civil részvétellel, a döntéskor a szakfőosztályi előterjesztésre támaszkodtunk.

5.4 Kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok (diplomamunkák) elismerése

Csak magánszemélyek pályáztak, civil érdekképviseltre szükség nem volt. Viszonylag kis összegű keret nagy egyéni érdeklődés volt a pályázatra, a döntéskor a szakfőosztályi előterjesztésre támaszkodtunk.

5.5 Környezettudományi tanulmányi ösztöndíj a 2003/2004. tanévre

Hasonló az előző kerethez.

5.6 Óvodai környezeti nevelés 2003.

Minden pályázat áttanulmányozásával igyekeztünk a szakértői véleményekhez és a szakfőosztályi előterjesztéshez hozzájárulni javaslatokkal. Viszonylag kis keretnagyság, sok pályázat - minimális civil érintettséggel született meg a döntés.

5.7 Ökoiskola - Iskolai programok az ökológiailag fenntartható iskolafejlesztésért" 2003/2004."

A tapasztalatok hasonlóak az előző kiíráshoz.

5.8 Országos környezetvédelmi és természetvédelmi tanulmányi versenyek

Viszonylag kisösszegű keret, kicsi érdeklődéssel, a tradicionális versenyek pályázataival, minimális civil részvétellel, a döntéskor a szakfőosztályi előterjesztésre támaszkodtunk.

5.9 A környezet- és természetvédelmi szakképzés feltételeinek fejlesztése

Viszonylag kisösszegű keret, kicsi érdeklődéssel, speciális részvétellel, civil részvétel nélkül, a döntéskor a szakfőosztályi előterjesztésre támaszkodtunk.

5.10 Jeles napok a környezet és természet védelmében

Jelképesen kis keretösszeg, hatalmas érdeklődés jellemezte a kiírást, észrevehető civil érintettséggel. Az eső alkalommal az előterjesztés olyan mértékben nem tükrözött objektív szakmaiságot, olyan mértékben nem volt használható a "szakértői" vélemény, hogy a civil delegáltak javaslatára került le napirendről. A második előterjesztéskor az eredeti előterjesztést jelentősen átdolgozva a kormányzati szempontokat is mérlegelve igyekeztünk konstruktív előterjesztést készíteni újból a pályázatok részletesebb áttanulmányozásával, ami örömünkre elnyerte a munkabizottság kormányzati oldalának a tetszését is, így született meg a javaslat, ami a miniszter úr elé került.

5.11 Természet- és környezetvédő táborok

Az eset megegyezik a "jeles napok" kiírással, azzal együtt tárgyalva született meg a döntés.

E.) TAPASZTALATOK

Az éves munka befejeztével az alábbi személyes tapasztalatokat szűrtem le a bizottsági munka kapcsán:

  • a legjobb szándékkal sem lehet olyan döntést hozni, amely mindenkinek a megelégedésére szolgál
  • a folyamatos beadású pályázatoknál nem szerencsés megvárni a "végső" határidőt
  • nem csak "rossz arcú" emberek mennek köztisztviselőnek, hanem jól képzett, magasan kvalifikált szakemberek is, akik jó szándékkal dolgoznak azon, hogy jó döntések szülessenek
  • a köztisztviselőknek szinte kivétel nélkül sajnos fogalmuk sincs, hogy mit csinál egy átlagos civil szervezet, milyen feladatokat lát el, hogyan gazdálkodik
  • a kompromisszumképes tárgyalással sokkal jelentősebb érdekképviseleti eredményeket lehet elérni, mint merev betartással
  • a közbeszerzési eljárással szerzett környezet- és természetvédelmi szakértők részére történő kifizetés jó része pénzkidobás
  • az évtized alatt kialakult személyes tapasztalatom ellenére is megállapítottam, hogy a KGI-ben vannak teljesen normális szakemberek is, korrekt szakmai véleménnyel, együttműködő készséggel
  • néha sajnos határozottan olyan érzésem volt, hogy veszélyeztetve vannak a civilek tevékenységének forrásai
  • nem lehet objektív ellenőrzési tervet készíteni, nincs megfelelő megoldás a KAC források felhasználásának ésszerű ellenőrzésére

F.) ZÁRSZÓ

Sajnos a jövő évi (2004-es), kiírásról ezen sorok megírásáig nem sikerült megnyugtató információt szereznünk, minden törekvésünk ellenére. Több jel aggodalomra adott okot, én is érdeklődéssel várom a fejleményeket.

Sajnos sok tekintetben a bizottsági munkával kapcsolatban nem csak etikai, hanem rendeleti titoktartási kötelezettség köti a bizottság tagjait, de több részletről - amely nem ezekkel kapcsolatos - szívesen adok további felvilágosítást, tájékoztatást.

Megköszönöm az OT bizalmát a delegáláshoz, és kérem jelen beszámolóm elfogadását. Barátsággal és tisztelettel:

Sallai R. Benedek

srb@nimfea.hu

20/391-41-47

 


 

Vissza a lap tetejére

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -