Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza a főoldalra

KAC támogatás a Fekete István Központra

    E héten hozta nyilvánosságra Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter a KAC természetvédelmi fejlesztési kereteinek a döntését, amelyből megtudhattuk, hogy a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 1995-ben elkezdett Fekete István Központ építésének első üteme végre az idei évben befejeződik.
Az oktatási épületre szánt támogatás lehetővé teszi, hogy a szervezet erdei iskolai, oktatóközponti, ifjúságnevelési és más kiemelten közcélú tevékenységei végre méltó otthont kapjanak.

Oktatóközpontunkkal egy regionális és helyi feladatokat ellátó környezet- és természetvédelmi központot szeretnénk létrehozni. A Fekete István nevét viselő központ több funkciót is el fog látni:

 • környezet- és természetvédelmi oktatóközpont: két jellegű oktató-központi tevékenységre készülünk: az első a megszokott ismeretterjesztő jelleg, amellyel egy-egy érkező csoportot fogadunk, a tanösvényen vezetve,
  feladatot kapva ismerkednek a föld ökoszisztémájától a helyi természeti értékekig sokoldalú ismeretanyagot biztosítva szinte mindennel. Ez a jól ismert funkció átlagosan héti
  két-hat csoport fogadását tenné lehetővé, amikor 2-3 órás elfoglaltságot biztosítanánk helyben, helyi speciális oktatási anyaggal. Az oktatóközpont specialitása az, hogy az oktatási anyagot, illetve a kiegészítő létesítményeket, az épületfejlesztést úgy terveztük meg, hogy az minél inkább alkalmas legyen a megváltozott mozgásképességűek fogadására is, hiszen ezeknek a többnyire mozgáskorlátozott embereknek viszonylag szerény az ehhez hasonló lehetősége.
 • erdei iskola szolgáltatás: évek óta meghatározó környezeti nevelési eszköz oktatási törvényben is elismerten az erdei iskola, immár hazánkban is. Népszerűsége folyamatosan nő, ami számos lehetőséget nyújt szakmai céljaink eléréséhez.
 • környezet- és természetvédelmi táborok: a többfunkciós szakmai modellből természetesen kihagyhatatlan a környezet és természetvédelmi táborok szervezése is. Ezzel a tevékenységgel éves szinten egyébként is rendszeresen foglalkoztunk, de most ezek után törekedni fogunk arra, hogy helyszínként minél inkább a körpont használódjék. Ezáltal nyaranta 7-10 tábor lebonyolítását tervezzük a helyszínen, telente pedig 2-4 rövidebb táborét.
 • környezet- és természetvédelmi megemlékezések: a központ természetesen helyet tud biztosítani a jövőben az eddig hontalan különböző természetvédelmi rendezvényeknek is, amilyenek például a különböző jeles zöld napokról szóló megemlékezések, vagy a hétfőnként tartott a világ különböző részeit bemutató előadássorozatunk.
 • pedagógus továbbképzések: Jelentős tapasztalat és szakmai információ gyűlt össze a non-profit szektorban az elmúlt évtizedben a környezeti nevelés és szemléletformálás területén is. Programunk ezen részével azt szeretnénk, ha elsősorban biológia, környezetvédelem szakos tanárok, de más tantárgyak képviselői is (rajz, irodalom stb.) részére szervezhetnénk egy olyan képzéseket, ahol átadhatják a civil szervezetek tapasztalataikat a pedagógusoknak különböző területeken.
 • civil szakmai tréningek: évek óta zajlanak a civil szektor zöldjei között mindenféle képzések, tréningek, amelyek a forrásszervezési, szervezetfejlesztési, kapacitásnövelő témáktól a számos szakmai kérdésig (fenntartható fejlődés, helyi környezetvédelmi programok stb.) gyakorlatilag ütemezett rendszerességgel szerveződnek, sokszor hely gonddal küszködve. A gömörszőlősi, pénzegysőri, stb. szervezeteknél rendezett találkozók már a teljes zöld mozgalom számára ismertek, ezért központunk ehhez csatlakozva bővítené a lehetőséget ennek a tevékenységnek is.
 • agrár-környezetvédelmi információs központ: Túrkeve környéke kiemelt jelentőségű mezőgazdasági terület, emellett az Agrár-környezetvédelmi Program Érzékeny Természeti Területek hálózatának is része mintaterületként, ami számos kérdést vet fel a gazdálkodókban. Erre az eddig nem létező kihívásra a Magyar Természetvédők Szövetségével partnerségben (és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel egyeztetve) tervezzük egy országos agrár-környezetvédelmi információs hálózat létrehozását, amely a későbbiekben a Natura 2000-es információs feladatokat is el fog látni. Itt ezen a vidéken ezeket a képzéseket, tanácsadó szolgáltatást központunk, egyesületünk látja el. Emellett fontos megemlíteni, hogy 2003-ban indult a Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programja, hat volt termelőszövetkezeti ingatlanban a legelő állattartás, extenzív gazdálkodási módszerek népszerűsítésével és bemutatásával, amely tevékenységekkel összefüggő kommunikációs munkáknak is a központ fog helyet biztosítani.
 • környezeti tanácsadó iroda: a budapesti Ökoszolgálat tevékenysége
  megkezdése óta országos hálózatként általánosan ismerté vált a KÖTHÁLÓ,
  azaz a környezeti tanácsadók hálózata, amelyben mind személyesen, mind telefonon számos lakossági igényre reagálva látnak el a mindennemű környezet- és természetvéde
  lmi kommunikációs feladatot
 • ökoturisztikai bemutatóközpont: Túrkeve város az elmúlt időszakban jelentős lépéseket tett idegenforgalmi fejlesztési téren, hiszen a strandfürdőjének felújítása, lovardájának átalakítása, szálláshelyek fejlesztése mind munkahely teremtési, fenntartási célú beruházásként valósult meg, amely helyi erőforrásként a fenntarthatóság figyelembevételével született. Mindehhez kézenfekvő lehetőségként kínálkozik, hogy a várostól két kilométerre elterülő Körös-Maros Nemzeti Park látogatható részeihez csoportszervezéssel a Nemzeti Park helyi értékeit bemutatván csatlakozzék központunk, hiszen a terület kiváló ismeretében a központ kiállítási anyaga is jórészt ezeknek az értékeknek a bemutatásra épült. Így a városi idegenforgalmi igény szervezettebbé tétele és ellenőrizhetősége végett ökoturisztikai feladatokat is el fogunk látni.
 • civil szervezeti központ, találkozópont: természetesen a központ jellegéből adódóan egyesületi központi szerepet is be fog tölteni, és ezzel nem csak nekünk, hanem sok más szervezetnek, egyesületnek helyszínt fog biztosítani különböző egyesületi rendezvények (pl. közgyűlések) szervezéséhez.
 • konferenciahelyszín: egyesületünk elnökségének túlnyomórésze főállású munkahelyén keresztül az akadémiai szektorhoz kötődik, így régóta szerepet töltünk be a különböző tudományos konferenciák lebonyolításában nem csak a civil mozgalomban, de sok más tudományos területen is (pl. Tisza kutatás). Ezeknek a konferenciáknak jövőbeni helyszíne is a központ lesz, hiszen az infrastruktúra ezt lehetővé teszi. A fentieken felül városi viszonyokhoz igazodva a település konferenciaturizmusával kapcsolatos elvárásoknak is eleget kívánunk tenni.

A központban tehát sokrétű szakmai oktatási tevékenységet képzelünk el, időjáráshoz, évszakhoz, látogatók korához, felkészültségéhez viszonyodva, a tudományos igényességgel megvalósított évi 1-4 konferenciánktól a mindennapos ifjúsági tevékenységekig. Ehhez szükséges a központunk felépülése.

 

Vissza a lap tetejére

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -