Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

A Nimfea Egyesület gratulál a Pro Natura díjazottaknak!

   2004-ben is kiosztották a Pro Natura díjat azoknak a személyeknek és szervezeteknek, akik/amelyek a hazai természetvédelem érdekében különösen kiemelkedő tevékenységet folytattak. A Pro Natura díj mellett Pro Natura Emlékplakettet és Miniszteri Elismerő Oklevelet is adományozott Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a Föld napján.

   A díjazottakat három különböző kitüntetésben részesítették, így 5 Pro Natura díjat, 10 Pro Natura Emlékplakettet és 10 miniszteri elismerő Oklevelet osztottak ki.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ezúton gratulál a Pro Natura díjazottaknak, név szerint Dr. Aradi Csabának, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatójának, élőhely- és tájrehabilitációs program megvalósításáért, Bozsóné dr. Margóczi Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi karának egyetemi docensének, a Magyarország természetes növényzeti örökségének megtartása, illetve a vizes élőhelyek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként. Dosztányi Imrének, a Természetbúvár Magazin főszerkesztőjének, a természetvédelmi tudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés területén nyújtott áldásos tevékenységéért. A Hortobágyi Természetvédelmi kutatótábor munkatársainak, különösen a Hortobágy természeti értékeinek feltárása, az Alföldről kialakult hitelesebb kép gazdagítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. A díjat átvette: dr. Tóth Albert a Mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola tanára, a tábor vezetője.
Valamint Dr. Kalotás Zsoltnak, az Országos környezet - és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, aki a természetvédelem, különösen a madárvédelem érdekében hosszú időn át végzett tevékeny munkát.

   Agárdy Sándornak, a Tornyospálcai Általános Iskola igazgatójának, az általános iskolások természetvédelemre oktatásáért, a Budapesti Denevérvédelmi Csoportnak, a veszélyeztetett denevérkolóniák mentési munkálataiért, valamint gyógyításukért kapott Pro Natura Emlékplaketthez gratulál a Nimfea egyesület. Szintén Pro Natura Emlékplakettben részesülő Dr. Harka Ákos, nyugalmazott pedagógusnak, hazai halfaunák megismertetése, és ezirányú tudományos munkájáért. Dr. Ilosvay Györgynek, a Szegedi tudományegyetem adjunktusának, a főiskolai oktatásban végzett környezet- és természetvédelmi szemléletformálási tevékenységért. Dr. Puky Miklósnak, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársának, környezeti szemléletformálás terültén hosszú időn át végzett tevékenységéért és kutató munkáiért. Dr. Tölgyesi István biológusnak, aki a Kiskunsági nemzeti Park Igazgatóságán végzi áldásos tevékenységét és a Duna-Tisza közi és a dél-tiszántúli új védett területek kialakításában, a Nemzeti Parkhoz tartozó terület botanikai értékeinek megismertetésében játszott szerepet. Nem utolsó sorban Vajda Zoltánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének is külön gratulál a Nimfea Természetvédelmi Egyesület a kapott Pro Natura Emlékplakettért, melyet a természetvédelem érdekében a közigazgatás területén végzett munkája, a társhatóságok és a természetvédelmi szervezetek munkájának összehangolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként vehetett át.


   A Miniszteri Elismerő Oklevélben kitüntetett Gyöngyössy Péternek, az általános iskolások környezeti nevelésében elért eredményekért, Hídvégi Péternek, a megye természetvédelmi munkájának megszervezése, a környezeti nevelés érdekében végzett tevékenységéért, továbbá természetfotósi munkájáért gratulál az Egyesület. Továbbá Megyer Csabának, a természetvédelmi és tájvédelmi érdekek érvényesítése érdekében végzett szakmai és társadalmi munkája elismeréseként, dr. Tallósi Bélának entomológiai kutatásai, a tájrehabilitációs programok előkészítése és megvalósítása, a környezeti nevelés szervezése érdekében végzett munkája elismeréseként és Weisz Zoltánnak a természetvédelmi infrastruktúrák kiépítésében végzett munkája, különösen a Körösvölgyi és a Réhelyi Látogatóközpont megvalósítása során kifejtett tevékenysége elismeréseként kapott Elismerő Oklevélért, valamint sok sikert és további eredményes munkát kíván a Nimfea Természetvédelmi Egyesület.

   Minden díjazottnak szívből gratulál a Nimfea Természetvédelmi Egyesület minden munkatársa, köszönve azt a kemény munkát és energiát, melyet a hazai természetvédelemért és környezetünk jobbá tételéért tettek eddig és tenni fognak a jövőben is.


A kis képekre kattintva, azok nagy méretben, új ablakban jelennek meg


Vissza a lap tetejére

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -