Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra


Példátlan természetpusztítás Körösladány határában

    A Nimfea Természetvédelmi Egyesület tagtársai, önkéntesei és munkatársai évek óta végeznek növénytani és állattani megfigyeléseket a Körösladány határában elterülő ún. Körösladányi-erdőben, tisztásain, a helyi védett Gulya-legelőn, valamint a környező területeken.
    A Nimfea TE önkéntesei a tél folyamán észlelték, hogy a terület körül kerítés építése kezdődött meg, mely magában foglalja számos védett növény jelentős állományát is.
Rövid tájékozódás után kiderült, hogy a Körösladányi-erdőben valamint tisztásain vaddisznóskert kialakítása folyik, melyet a DALERD Rt. (Szeged) valósít meg.

    A Nimfea Természetvédelmi Egyesület munkatársai, önkéntesei a területen az elmúlt évek folyamán több hazánkban védett növényfaj előfordulását regisztrálták az erdő tisztásain, nyiladékain, ligetes részein.
A terület egyik legfőbb értékét a Vörös könyvben is szereplő sziki erdőspuszta-rét (Peucedano-Asteretum sedifolii) képviseli, melynek társulásalkotó védett fajai között megtalálható a:
- pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen több százezer tőre becsülhető állománya),
- sziki kocsord (Peucedanum officinale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen több ezer tőre becsülhető állománya),
- magyar szegfű (Dianthus gigantheiformis subsp. pontederae) (tövenkénti természetvédelmi értéke 5000 Ft, a területen állománya szintén több ezerre tehető).
Szintén föllelhető a löszpusztarét társulása (Salvio-Festucetum rupicolae), melynek társulásalkotó védett fajai között megtalálható:
- kacstalan lednek (Lathyrus nissolia) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen jelentős állománya található),
- nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale) (tövenkénti természetvédelmi értéke 2000 Ft, a területen szintén jelentős állománya lelhető föl).

    Külön szeretnénk kiemelni, hogy a több ezer töves sziki kocsord (Peucedanum officinale) állomány nagyon fontos élőhelye a nagy szikibagolynak (Gortyna borellii lunata), mely a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján fokozottan védett lepkefajunk, egyetlen példány természetvédelmi értéke 100.000 Ft. A nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) szerepel az Európai Unió, a természetes élőhelyek, illetve a vadon élő növények és állatok élőhelyeinek megőrzéséről szóló 43/92 számú Tanácsi irányelv, közismert nevén a Habitat Directíva II. függelékében.
    A terület egy része, az úgy nevezett Gulya-legelő helyi védelmet élvez és szerencsére az épülő kerítésen kívülre esik, de a védett fajok tekintélyes része a már bekerített és a későbbiekben vadaskertként működő területen is található.
    A vaddisznóskert létesítése azért is döbbenetes tény, mert Magyarországon a túltartott nagyvadállomány így is óriási károkat okoz az erdészeteknek, mezőgazdaságnak és a természetvédelmi kezelő szerveknek, miután a védett területen táplálkozó nagy létszámú szarvas és vaddisznó teljesen elpusztítja több hazai őshonos és védett növényünk állományát. Az Alföld egyes részein terjedőben lévő vaddisznó, a mezőgazdaságilag művelt területeken nagy károkat okoz a termésben a gazdálkodóknak. A zárt kertben tartandó nagy létszámú vaddisznó egyrészt közvetlenül dúrja ki a védett növényfajokat, fogyasztja az itt élő talajon fészkelő védett madárfajok tojásait, fiókáit, védett lepkefajok hernyóit, taposásával pedig az eddig zárt értékes növénytársulásokat megnyitja, így olyan gyomfajok agresszív és tömeges terjedését segíti elő, mint a mérgező foltos bürök (Conium maculatum), vagy az országos szinten óriási problémákat okozó parlagfű (Ambrosia artemisiifolia).
     A Körösladányi-erdő tisztásaival, védendő társulásaival védett növényfajok jelentős állományaival, a térség egyik erős nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) állományával kiemelkedő természeti értéket képvisel.
A jelenlegi beruházás sajnos védett és fokozottan védett természeti értékek tömkelegét semmisíti meg, hiszen a területen tartandó nagy számú vaddisznó életmódjával, túrásával tönkreteszi ezt a térségben egyedülálló természeti területet.

    A Nimfea Természetvédelmi Egyesület kezdeményezte a területen folyó példátlan természetkárosítás kivizsgálását az illetékes hatóságoknál, hiszen az Alföld és hazánk egyik kiemelkedő jelentőségű élőhelye védett növény- és állatfajainknak, mely méltánytalanul maradt ki a Natura 2000-es területek hálózatából, illetve a hazai természetvédelem oltalma alól.

Képgaléria (Monoki Ákos és Széll Antal fotói):

A védett pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) több százezres állománya található meg a nem védett körösladányi erdőben


A védett sziki kocsord (Peucedanum officinale) szintén több százezres állománya található meg a körösladányi erdő tisztásain, szélein

A fokozottan védett nagy szikibagoly (Gortyna borellii lunata) országos szinten is kiemelkedő jelentőségű egyedszámban él itt, hernyója a sziki kocsordban fejlődik

 

A kerítés építésekor kiásott védett pettyegetett őszirózsák (Aster sedifolius subsp. sedifolius)Épül a kerítés a kocsordos-őszirózsás gyepekre

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -