Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nagy csalódással értesültünk róla, hogy a korábban napvilágot látott előterjesztéssel ellentétben a Magyar Köztársaság minisztériumairól szóló, 2006. május 30-án elfogadott törvény nem rendelkezett az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével kapcsolatos feladatoknak a földművelési tárcától a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz telepítéséről. A demokratikus törvényhozástól idegennek és rendkívül meglepő fordulatnak tartjuk azt, hogy az ügyben a Magyar Országgyűlés honlapján korábban közzétett változattól eltérő szövegű törvényről szavaztak a képviselők.

A hazai környezet- és természetvédelmi szervezetek évek óta szorgalmazzák az erdőügy államigazgatáson belüli helyének újragondolását, amit a 2004-es debreceni Országos Találkozójukon az erdőkkel kapcsolatos állásfoglalásukban írásban is rögzítettek, s ennek megfelelően több száz szervezet és több tízezer állampolgár nevében kértük Önt 2004-ben, miniszterelnökké válását követően ennek a lépésnek a megtételére. Meggyőződésünk, hogy az erdőkre vonatkozó társadalmi elvárások megváltozásával, a közjóléti, környezet- és természetvédelmi funkcióknak az egyszerű faaanyag-gazdálkodással szemben való előtérbe kerülésével mindinkább indokolttá vált az erdők ügyének ezen szempontokat jobban érvényesíteni képes környezeti tárcához telepítése. Úgy gondoljuk, hogy ez a lépés sokban segíthetné a hazai erdőgazdálkodás, az erdészeti igazgatás és a hatósági munka új elvárásoknak való megfelelését, és hozzájárulna a természetvédelmi és környezeti érdekekkel nem ellentétes és a társadalmi igényeket is kielégítő, stratégiailag átgondolt erdőpolitika kialakításához. Elősegíthetné ugyanakkor a hivatalos természetvédelem és az erdészeti ágazat, valamint a helyi társadalom, a civil szervezetek és az erdőgazdaságok közti mind gyakoribb konfliktusok enyhülését is.

Mindezek fényében nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a kormányzati struktúrára vonatkozó előterjesztés eredeti változata tartalmazta az erdőügy áthelyezését a környezetvédelmi tárcához. Annak jeleként értékeltük mindezt, hogy a környezet- és természetvédelem ügyét nem puszta „maradékelven” kezeli a kormányzat, ahogyan az a rendszerváltást követő kormányok esetében sajnos tapasztalható volt, hanem egy távlatos környezetpolitika irányába tett első, bátortalan lépést láttunk benne. Nehezen érzékeltethető az a csalódás, amit a végleges kormányzati felelősségek megismerése, a biztató változtatás visszavonása okozott. Meggyőződésünk, hogy bármilyen megfontolások, háttérben történt egyeztetések álljanak is az eredeti koncepció megváltozása mögött, sem a hazai környezet állapota, sem a magyar társadalom, sem pedig maga az erdészeti ágazat hosszú távon nem járt jól.


Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A fentiekre tekintettel kérjük, a Kormány terjesszen elő, és az Országgyűlésben fogadtasson el egy olyan törvénymódosítást, amely az erdészeti ágazatot, az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével kapcsolatos feladatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe utalja.

2006. május 31.

Békés Megyei Zöld Kör
Beklen Alapítvány
BOCS Alapítvány
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Domberdő Természetvédelmi Egyesület
Energia és Környezet Alapítvány

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -