Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

PETÍCIÓ MAGYARORSZÁG KOMÁNYFŐJÉHEZ

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

2006. június 8-án Budapesten a Kossuth téren csendes, figyelemfelhívó demonstrációra gyűltünk össze erdőtulajdonosok, erdészek, turisták és természetvédelmi civil szervezetek.
Összejövetelünk célja, hogy tisztelettel kérjük Öntől, hogy befolyásával szíveskedjen elősegíteni a honi erdészeti gazdálkodás fenntarthatóvá tételét.

Tüntetésünkkel az alábbi dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet:

- kiszámítható erdészeti politikára van szükség, hiszen az erdők fejlődésének-fenntartásának időmértéke nem mérhető össze a kormányzati vagy napi politika döntések időmértékével
- felértékelődött az erdők védelmi és közjóléti szerepe, és a gazdálkodók számára lehetővé kell tenni, hogy megfeleljenek a társadalmi és gazdasági elvárásoknak, és meg tudják valósítani a fenntartató erdőhasználatot
- kérjük, hogy a maffiaszerűen végzett engedély nélküli fakitermelések megakadályozására so-ron kívül kerüljön sor az Erdőtörvény vagy Btk. módosítására
- kérjük a védett területeken lévő állami erdőkben a fagazdálkodás összehangolását a természeti értékek védelmével, és azok ökoturizmusban betöltött fontos gazdasági szerepét tartsák tiszte-letben az ÁPV zRt által felügyelt erdészeti zRt-k.
- kérjük az erdőkezelési, erdőgazdálkodási tevékenységekben a fenntartható erdőhasználat (ez-zel a természeti értékek védelmének szempontjai) minél hatékonyabb érvényesülését (ezt gya-korlatként több erdőgazdálkodó meg is valósítja, míg néhány esetben sajnos ez a szempont sé-rül).

A megmozdulásnak első sorban aktualitást adó ok az az, hogy ezúton is kérjük a Miniszterelnök Urat, hogy a május 30-án elfogadott törvényjavaslat a frakcióvezetők és a kormány által már támoga-tott, eredeti előterjesztés – ami az erdészeti igazgatás kormányzati szakmai felügyeletét a Környezetvé-delmi és Vízügyi Minisztériumhoz szándékozott áthelyezni – szerint valósuljon meg!
Kérjük, hogy a törvény módosításával a kormányzat fejezze ki a szándékát, hogy az erdő mint természeti érték és mint erőforrás fenntartása mellett a korábbi szándékának (törvény-előterjesztés) megfelelően elkötelezi magát. Ennek kapcsán kérjük a törvény módosítását, és az erdészeti igazga-tás áthelyezését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz!


Tisztelettel:

A tüntetésen részt vevő erdőtulajdonosok, erdészek,
turisták és természetvédelmi civil szervezetek


(Válaszcím: Nimfea Természetvédelmi Egyesület, 5420, Túrkeve, Pf: 33. Kontakt: Sallai R. Benedek, ügyvezető)

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -