Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Zöld jeles napok októberben

    Októberben is számos környezetvédelmi jelentőségű jeles napot ünneplünk, amelyek alkalmat teremtenek egy-egy fontos témakör körbejárására, megvitatására. A természet, a környezet szépségét és hasznosságát csak az tudja megmutatni gyermekeinek, tanítványainak, aki maga is felfedezi a természet szépségét, aki maga is értő szemmel figyeli a madarat, de észre veszi alatta a fát, és a fán a bogarakat – megérti a környezetvédelem fontosságát és annak globális védelmét, és azt maga feladatának is tartja. Erre októberben is számos alkalmat nyújtanak a jeles napok.


   Az októberi jeles napok közül csak néhányat mutatunk itt be, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület „Jeles napok a környezet- és természetvédelemben” című kiadványából több jeles nap eredetét és történetét is megismerhetik. A kiadvány megrendelhető a http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/megrendel.htm címen.


Október 4.
Az állatok világnapja

Sajátos története van e napnak a jeles napok között, hiszen klasszikusan Assisi Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének napja e nap, tehát vallási hagyományokat őriz. Jóideig az élő állatok védelmére hívták fel a figyelmet a világban e napon, és pusztításuk ellen tiltakoztak. Ma már leginkább az emberek környezetében élő állatok védelmére, a velük való humánus bánásra irányulnak a megemlékezések, rendezvények.
Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt. Ifjúkori léhaságait váltotta fel szent élettel, és az állatok védelmére. 1206-ban elutasítva az összes földi javakat, megalapította a „kis testvérek” rendet (későbbi nevén ferences rendet), és minden állatot a barátjának tekintett. Assisi Szent Ferenc a hagyomány szerint értette az állatok nyelvét, és beszélt velük, de minden más élőlényt is védett, óvott. 1226. október 4-én hunyt el, és 1228-ban avatták szentté.
Magyarországon 1991 óta rendezik meg halálának évfordulóján az állatok világnapját. Ez alkalomból állatvédők tiltakoznak szerte a világban, és különféle családi programokat, vetélkedőket, nyílt napokat, felvonulásokat rendeznek, és kampányokon hívják fel a figyelmet az állatvédelem aktuális kérdéseire.

Október első hétvégéje
Madármegfigyelési világnap

A madárvédelemmel foglalkozó BirdLife International 1992-ben kezdeményezte első alkalommal, hogy nemzetközileg összehangolt madármegfigyelő napokat rendezzenek. A programot hazánkban a Magyar Madártani Egyesület (a BirdLife hazai képviselője) koordinálja, de sok más szervezet és intézmény szervez e napon megfigyeléseket az országban. Előadásokhoz, kirándulásokhoz, madarásztúrákhoz évek óta egyre többen csatakoznak, és a programok során beküldik a megfigyelt adatokat a megfigyeléseket koordináló központba a Magyar Madártani Egyesület részére (www.mme.hu).
Az alábbi adatokat kell beküldeni: megfigyelés helyszíne, a résztvevők száma, a megfigyelt madarak összlétszáma, a három leggyakoribb madár neve és száma, ritka vagy érdekes madarak felbukkanása.
Természetesen nem probléma az sem, ha nem tudják meghatározni a madárfajokat, ebben az esetben elég a többi adatot megnevezni. A beküldések összegzése terén a résztvevő országok a program sikerével kapcsolatban egymással is versengenek, és Magyarország ebben a versenyben eddig kiváló eredményeket ért el. Az európai országokat figyelembe véve, évek óta mindig az első három helyezett között vagyunk a látott madarak és a helyszínek számát tekintve.

Ebből az alkalomból a Nimfea Természetvédelmi Egyesület is megrendezi hagyományos kirándulását. Október 7-én reggel 07:00-12:00 között a túrkevei Malomzugi-halastavakon és a Balai-pusztákon lesz madármegfigyelés, kerékpárral. Találkozó reggel 06:50-kor a Nimfea TE központi irodájának bejárata előtt, az Ecsegi u. 22/a szám alatt.

Október 8-án reggel 07:00-12:00 között a kisújszállási Gyalpári-Csordajáráson, a Kenderesszigeti-halastavakon és a Hortobágy-Berettyó folyó mellett lesz madármegfigyelő kirándulás, kerékpárral. Találkozó reggel 06:50-kor Kisújszálláson, a Móricz Zsigmond Gimnázium parkolójában.
Mindkét kirándulással kapcsolatban további információ a Nimfea Központi Irodában Monoki Ákosnál, telefon: 56/361-505, vagy e-mailen: akos'kukac'nimfea.hu

Október 16.
Élelmezési világnap

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján világélelmezési napnak nyilvánította október 16-át, amely egyben megemlékezés a FAO 1945. évi megalapításáról. Szerte a világban több mint 840 millió ember éhezik, és még több szenved különböző tápanyag hiányból eredő betegségekben. Ezen problémák jól mutatják a társadalom és bioszféra szoros egymásrautaltságát, hiszen a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség védelme jelen esetben az emberi táplálék védelme is egyben. A világban a kultúrnövények gazdag választéka és a háziasított állatok sokszínűsége ellenére az emberiség élelmiszerellátása 90 százalékban csupán 14 emlős és madárfaj lététől függ, és csupán négy növényfajta biztosítja a növényektől származó energiánk 50 százalékát.
Kiemelten fontos lenne a táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság használata, a bölcs tájhasználatot megvalósító agrárium, ahol megszüntetjük az élelmiszer-globalizációt, és a mezőgazdaság gyorsan csökkenő génállományát, hiszen az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező táji növény- és állatfajok lehetővé teszik a termesztés és tenyésztés változó feltételekhez történő alkalmazkodását.

Október 21.
Földünkért világnap

1991-ben jelent meg az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió), a UNEP (ENSZ környezetvédelmi programja) és a WWF (Világ Vadvédelmi Alap, nemzetközi kiadásában a „Földünkért: stratégia a fenntartható élethez” címet viselő természetvédelmi az évben, október 21-én az IUCN „Földünkért” címmel világkampány indított, így ezen a napon azóta is arra emlékezünk, hogy az emberiség élete és környezetének sorsa alapvetően összekapcsolódik, ami e világnap legfontosabb üzenete.
1991-ben a kampány a dalai láma szavaival kezdődött:
„Olyan globális kérdések esetén, mint a Föld megőrzése, és igazából minden probléma kezelésekor, az emberi tudat kulcstényező... A külső környezet megváltozása érdekében először magunkban kell változtatni… A természeti erőforrások pusztítása a tudatlanságból, a Föld élőlényei iránt tanúsított tisztelet hiányából és a mohóságból származik.
Először arra kell törekednünk, hogy ezeket a tudatállapotokat legyőzzük, ráébredjünk lényeket nem bántani, és felismerni az együttérzés szükségességét... A probléma holisztikus megközelítésére van szükség, vegyítve a szereteten és együttérzésen alapuló egyetemes felelősségérzettel.”

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -