Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

A Nimfea részvétele a CEEWEB közgyűlésén 

  Egyesületünk két munkatársával képviseltette magát a Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért (CEEWEB) 2006. évi közgyűlésén. A közgyűlés lehetőséget nyújtott a többi tagszervezettel való személyes találkozásra, szakmai tapasztalatcserére.

 

  A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2004 óta tagja ennek a hálózatnak, amely Kelet- és Közép-Európa természetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteit egyesíti a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. A CEEWEB munkacsoportjai közül eddig aktívan részt vettünk a Turizmus munkacsoport tevékenységében, ennek kapcsán tavaly egy közös konferenciára is sor került (www.nimfea.hu/aktualis/050927.htm), illetve több közös programot bonyolítunk a CITES munkacsoport tagjaival is, amelynek során a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény, rövid nevén a CITES hatékonyabb hazai megvalósítására és az egyezménnyel kapcsolatos ismeretterjesztésre törekszünk. Ezen felül a jövőben szeretnénk aktív részt vállalni a CEEWEB vidékfejlesztés munkacsoportjában is, hiszen egyesületünk számára ez egy olyan kulcsterület, ahol a nemzetközi együttműködés és tapasztalatcsere mindenképpen hasznos lehet.

 

  A 2006. szeptember 28-30. között megtartott közgyűlés során a tagszervezetek elfogadták a CEEWEB tavalyi beszámolóit, megvitatták és elfogadták a jövő évi munkaprogramot, illetve megválasztották az elnökség három tagját. A tagszervezetek az elnökségi tagok közé választották a Nimfea Természetvédelmi Egyesület delegáltját, ami eddigi munkánk elismerése mellett további lehetőségeket is jelent az egyesület nemzetközi kapcsolatainak kibővítése és a regionális együttműködés elmélyítése terén.

 

  A közgyűlés lehetőséget adott a munkacsoportokban résztvevő, különböző kelet- és közép-európai országokból érkezett tagszervezetek képviselői számára, hogy személyesen is megosszák a szakterületük tapasztalatait, eredményeit, közös terveket kovácsoljanak a következő évre, közös projektötleteket és javaslatokat dolgozzanak ki, amelyek révén egyrészt saját tevékenységeiket eredményesebben végezhetik, másrészt az Európai Uniós szinten hatékonyabban képviselhetik a térségbeli természetvédő civil szervezetek sajátos érdekeit.

 

  A vidékfejlesztési munkacsoport jövő évi tervei között szerepel például egy közös kampány a helyi és szezonális termékek fogyasztásának ösztönzésére, valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok és jó példák megismertetésére, terjesztésére. Reméljük, hogy ebben a munkában a Nimfea Természetvédelmi Egyesület is aktív szerepet tud majd vállalni.

A munkacsoport részére a következő évek kihívásai között szerepel még az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának reformja és felülvizsgálata, hiszen a KAP igen jelentős forrásokat oszt szét Európa-szerte a mezőgazdaság különböző szereplőinek, így igen erős lobbitevékenységek célpontja, emiatt sajnos a források felhasználását gyakran nem a fenntarthatóság, a bölcs tájhasználat és vidékfejlesztés szempontjai határozzák meg.

 

  A CITES munkacsoport is izgalmas feladatok előtt áll, hiszen az egyezmény részes feleinek következő konferenciájára 2007 júniusában kerül sor Hágában. Bár az időpont távolinak tűnik, de fontos, hogy az érdekérvényesítés és szemléletformálás már jóval az esemény előtt megkezdődjön a közvélemény és a döntéshozók körében egyaránt. Ennek érdekében a munkacsoport közös, nemzetközi figyelemfelhívó kampányt kíván szervezni, aminek kidolgozása szintén folyamatban van.

 

  Az egyezmény honlapja:

www.cites.org

 

  Az egyezményről magyarul:

www.cites.hu

 

  A Natura 2000 munkacsoport is igen aktív, egyik fő tevékenységük során a tagszervezetek a régióbeli országok Nemzeti Fejlesztési Terveit értékelik több szempontból. Az összetett szempontrendszer nagyon sok vetületét vizsgálja ezeknek a terveknek, példaként álljon itt néhány: a tervben összességében és azon belül az egyes ágazatokban mennyire érvényesülnek a természetvédelmi megfontolások, mennyire integráltan jelenik meg az erőforrások megőrzése, a közúti infrastruktúra fejlesztése során mennyire veszi figyelembe az ökológiai hálózatok, a fajok és élőhelyek védelmét stb. Az értékelés eredménye egy közös kiadványban fog megjelenni, és remélhetőleg hasznos eszköz lesz majd a szakmai érdekérvényesítésben.

 

  Európai Uniós szinten is van tennivalója a munkacsoportnak, hiszen még mindig nem született végleges döntés, hogy az EU hogyan fogja a jövőben finanszírozni a Natura 2000 hálózat megvalósítását. Az eddig ezt a célt szolgáló LIFE pénzügyi alap sorsa még mindig bizonytalan, holott az EU élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelve által előírt összefüggő ökológiai hálózat, a Natura 2000 helyeinek védelme, kedvező ökológiai állapotának megőrzése és fenntartható használata szinte az Európai Unió egyik tagállamában sem biztosított megfelelően, de különösen az újonnan csatlakozó 10 tagállamban vannak ezen a téren komoly hiányosságok.

 

  A Natura 2000 hálózatról magyarul:

http://www.natura.2000.hu/

 

  Az Európai Unió természetvédelmi oldalai angolul:

http://ec.europa.eu/environment/nature/

 

 

  A Turizmus munkacsoport jelenlegi egyik legfontosabb tevékenysége a Kárpátok egyezményhez (Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről) kapcsolódik. Az egyezmény igen fiatal, 2003. május 22-én írták alá Kijevben. A keretegyezmény célja, hogy az érintett országok hozzájáruljanak a Kárpátok fenntartható fejlődéséhez és megőrizzék a térség értékeit, így az egyedi és különleges természeti és kulturális örökséget, javítsák az életminőséget és erősítsék a helyi gazdaságot és a közösségeket. A konkrét kötelezettségeket a jövőben kidolgozandó jegyzőkönyvek tartalmazzák majd, és ezek közül a turizmussal foglalkozó jegyzőkönyv a CEEWEB munkacsoport számára is sok feladatot jelent. Ezen felül a tagszervezetek készülnek az egyezmény legfőbb döntéshozó szervének, a részes felek konferenciájának első találkozójára is, ahol a tervek szerint a térség kulturális örökségét bemutató eseménnyel is képviselik az itt dolgozó természetvédő civil szervezeteket.

 

  További információ a Kárpátok Keretegyezményről:

www.carpathianconvention.org

 

  A CEEWEB honlapja:

www.ceeweb.org

 

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -