Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra


Natura 2000 kontra autóútépítés

  Az Európai Bíróság ítéletében a természetvédelmi érdekeket helyezte előtérbe egy útépítés (állítólagos) szükségességével szemben. Az EU tagállamainak kötelessége megakadályozni a Natura 2000 hálózatba jelölt helyek állapotromlását.

  Az Európai Bíróság ítéletet hozott a 244/05 számú ügyben („a bajor ügy”), melynek során egy tervezett útépítés javasolt Natura 2000 helyeket érintett. Az Európai Bizottság még nem fogadta el a biogeográfiai régió helyeinek listáját, bár Németország a nemzeti szinten javasolt helyek listáját már benyújtotta (jelenleg ugyanez a helyzet a hazai Natura 2000 helyekkel: a nemzeti lista elkészült, de az Európai Bizottság jóváhagyása még nincs meg).

  A Bajorországban tervezett út szóban forgó szakaszai a fejlesztési tervek szerint "abszolút prioritást" élveztek, és a bajor kormány döntése el is fogadta az útvonaltervet, amely három felterjesztett, de a Bizottság által még nem jóváhagyott Natura 2000 helyet érintett.

  A peres eljárásban első fokon a bajor bíróság járt el, és úgy találta, hogy a Natura 2000 hálózatba való jelölés az építésre nézve felfüggesztő hatályú. Véleményében kitért arra, hogy a tervezett út többször "keresztül-kasul" szel egy összefüggő folyómenti, ártéri élőhelyet (az Isen folyót és mellékfolyóit), és figyelemmel kell lenni arra, hogy a tervezett beruházás milyen kedvezőtlen hatásokkal jár a zaj, a kipufogógázok kibocsátása, a hidak árnyékvetése, a hidak alatti talajkiszáradás, az útról lejutó vegyi anyagok, illetve az építés során esetlegesen megjelenő nem kívánatos fajok szempontjából.
  Ugyanakkor feltette a kérdést, hogy az élőhely-védelmi irányelv értelmében milyen szintű védelem szükséges, és mit jelent az irányelvben megfogalmazott "megfelelő" védelmi intézkedés. Az Európai Bizottság válasza értelmében a tagállamok nem járulhatnak hozzá olyan beavatkozásokhoz, amelyek a hely ökológiai jellemzőinek komoly veszélyeztetésével járhatnak. Ez különösen vonatkozik azokra az esetekre, amikor a beavatkozás a hely területének jelentős csökkenését eredményezné, vagy a helyen jelenlévő, közösségi prioritást élvező fajok eltűnéséhez vezetne, vagy ha a beavatkozás következtében a hely vagy annak reprezentatív jellemzője elpusztulna.
"A tagállamoknak a nemzeti jogszabályokkal összhangban minden intézkedést meg kell tenniük az olyan beavatkozások elkerülése érdekében, amelyek a Bizottsághoz beterjesztett nemzeti listán szereplő helyek ökológiai jellemzőit veszélyeztethetik."

  A bíróság ítélete valószínűleg azt jelenti, hogy a nemzeti listán szereplő, ám még az Európai Bizottság által nem elfogadott helyeken a természetvédelmi értékek pusztítása nem engedélyezhető, még közérdekre hivatkozva sem.


  Az ügy teljes dokumentációja elérhető az Európai Bíróság honlapján. Ehhez az alábbi linkre kell kattintani, és a keresőbe beírni a C-244/05 ügyszámot:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

További információ a Natura 2000 hálózatról:
www.natura.2000.hu

Az Európai Unió természetvédelemmel foglalkozó oldalai:
www.europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -