Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Visszaszámlálás 2010-ig

  Kormányok, döntéshozók, számos nemzetközi kormányközi és társadalmi szervezet kötelezte el magát, hogy lépéseket tesz a világ biológiai sokféleségének megőrzése érdekében.
A célkitűzést fontosnak tartók táborát egyesíti az IUCN (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) égisze alatt futó kezdeményezés, a „Visszaszámlálás 2010-ig”.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület képviselői is részt vettek a témában tartott legutóbbi találkozón Barcelonában, ahol a kezdeményezés jövőjét és lehetőségeit vitatták meg a résztvevők.

Miért is fontos nekünk a biológiai sokféleség?
A biológiai sokféleség (vagy biodiverzitás) jelen van a vízben, a földön és a levegőben, magában foglalja a mikroszkopikus baktériumoktól kezdve az összes élőlényt, de az ökoszisztémák változatosságát is csakúgy, mint a fajokon belüli genetikai változatosságot. A biodiverzitás az ökoszisztémák nyújtotta szolgáltatásokon és természeti erőforrásokon keresztül alapját képezi bárminemű emberi tevékenységnek. Az ökoszisztéma szolgáltatásai biztosítják az élelmet, a tiszta vizet, és minden emberi tevékenységhez szükséges nyersanyagot, legyen az akár építőanyag, textilrost vagy tűzifa; az ökoszisztéma szolgáltatásai nélkül nem valósulhatna meg a tápanyagok és a víz körforgása, a talaj képződése, a növények beporzása, a földi klíma szabályozása, de ezen felül kikapcsolódási lehetőséget, esztétikai élményt és még sok egyebet nyújtanak. Ezért a biodiverzitás fenntartható használata alapvető feltétele az emberiség hosszú távú fennmaradásának és a fenntartható fejlődésnek. Sajnos azonban a biodiverzitás a káros és fenntarthatatlan emberi tevékenységek hatására soha nem látott mértékben csökken Földünkön. A közelmúlt tanulmányai azt mutatják, hogy világszerte az ökoszisztéma szolgáltatásainak kétharmada hanyatlóban van, és a fajok kihalásának üteme ezerszerese a normális mértéknek.

A 2010-es célkitűzés és a „Visszaszámlálás 2010-ig”
A problémát felismerve számos nemzetközi fórumon született politikai elhatározás a biológiai sokféleség csökkenésének lassítására, így az EU tagállamai 2001-ben a Göteborgi Csúcson, majd a nemzetközi közösség 2002-ben a johannesburgi Fenntartható Fejlődés Világcsúcson vállalt kötelezettséget a biodiverzitás megőrzésére. 2003-ban Kijevben a „Környezetet Európának” folyamat keretében rendezett pán-európai miniszteri találkozó résztvevői ezen túlmutatva vállalták, hogy a biodiverzitás csökkenését 2010-ig megállítják.
Ezen nemzetközi kötelezettségvállalások alapján indult útjára az IUCN (Nemzetközi Természetvédelmi Unió) „Visszaszámlálás 2010-ig” kezdeményezése. A csatlakozni kívánó kormányok, önkormányzatok, kormányközi és nem kormányzati szervezetek és a társadalom minden egyéb szereplője a 2010-es nyilatkozat aláírásával fejezhetik ki, hogy fontosnak tartják a biológiai sokféleség megőrzését, és elkötelezik magukat, hogy a cél megvalósítása érdekében konkrét lépéseket tesznek. A nyilatkozathoz már eddig is mintegy 100 aláíró csatlakozott Európából, és az aláírók száma folyamatosan növekszik.
Legutóbb az IUCN október 18-21. között tartott pán-európai találkozót Barcelonában, ahol a kezdeményezés jövőjéről, a cselekvési lehetőségekről esett szó elsősorban, de ezen felül a résztvevők megvitatták a természetvédelem finanszírozásával és a társadalmi szemléletformálással és kommunikációval kapcsolatos tapasztalataikat is. A rendezvényen ünnepélyes keretek között újabb 20 aláíró csatlakozott a 2010-es nyilatkozathoz, többek között a rendezvénynek is helyet adó Katalónia önkormányzata. Hazánk természetvédelmét három szervezet képviselte: a Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai Magyarország, a Göncöl Szövetség és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület.
A résztvevő csaknem 200 IUCN tagszervezet megállapította, hogy „A természet és annak szolgáltatásai képezik a gazdasági ás társadalmi jólét alapját”. David Brower, az amerikai és nemzetközi környezetvédő mozgalom egyik meghatározó alakjának, a Föld Barátai nemzetközi civil szervezet alapító tagjának szavaival„Egy halott bolygón nincs üzleti élet sem.”

Elérhető-e a 2010-es célkitűzés?
Tárgyilagosan nézve persze a 2010-es célkitűzés, azaz a biodiverzitás csökkenésének megállítása nem érhető el a kitűzött időkorláton belül: jelenleg semmilyen jel nem mutat arra, hogy a pusztulás mértéke csökkenne, sőt a jelenleg tapasztalható folyamatok, a tájhasználat változásai vagy a globális éghajlatváltozás egyértelműen a tendencia további gyorsulása felé mutatnak.

Magyarország és a 2010-es vállalások
Hazánk esete is pontosan ugyanezt példázza, hiszen a mi illetékes miniszterünk is részt vett mindazokon az eseményeken, ahol a célt megfogalmazták, és szeptemberben a 2010-es nyilatkozat aláírásával azt is vállalta az ország, hogy konkrét lépéseket tesz a biológia sokféleség megőrzése érdekében. Ennek kapcsán került sor 3 új terület felvételére a Ramsari egyezmény jegyzékébe, és ezen felül a kormány azt is vállalta, hogy tovább növeli a kijelölt területek nagyságát, betartja az EU vonatkozó jogszabályait és a nemzetközi egyezményeket, megerősíti a természetvédelem pénzügyi és jogszabályi hátterét, növeli a társadalmi tudatosságot és javítja a területek és fajok kezelési intézkedéseit.
Hazánk persze korábban is számos dokumentum és egyezmény aláírásával vállalt ilyen és hasonló feladatokat, amelyek eddig se hoztak eredményt, és ezúttal is inkább csak a kormányzati és miniszteri PR részének kell tekinteni az eseményt. A jelenlegi gazdasági folyamatok szinte kivétel nélkül az itt megfogalmazott céllal ellentétes irányba hatnak. Példaként lehet említeni a közlekedési infrastruktúra erőltetett fejlesztését, a folyó és a közeljövőben tervezett ipari beruházásokat, a mezőgazdaság torz támogatási rendszereit, amelyek mind a hagyományos tájhasználat megszűnését, az élőhelyek állapotromlását és szétszabdalását, a víz és a levegő fokozott szennyeződését segítik elő. Hazánk nem tesz maradéktalanul eleget se az Európai Unió természetvédelmi joganyagának, se annak a számos globális és regionális egyezménynek, amihez az ország az évek során ünnepélyes keretek között csatlakozott (ezen egyezmények bemutatása nemsokára elérhető lesz a Nimfea Természetvédelmi Egyesület honlapjáról is). Ezzel párhuzamosan hazánkban a természetvédelmi források folyamatos csökkentése és a természetvédelemben dolgozók szűnni nem akaró létszámleépítése zajlik, tehát a nyilatkozatban megfogalmazott vállalások igen képmutatóak, és a kormányzat, valamint a szaktárca gyakorlati lépései nap mint nap cáfolják a hangzatos ígéreteket.

Akkor mégis mire jó a „Visszaszámlálás 2010-ig” kezdeményezés?
Minden jogszabály annyit ér, amennyire alkalmazzák. Ugyanez érvényes minden kormányzati szintű kötelezettségvállalásra, és különösen igaz a hazai joganyagba bekerülő EU-s irányelvekre és a jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezményekre. Ennek megfelelően a társadalmi szereplők feladata, hogy az általuk megválasztott vezetők figyelmét újból és újból felhívják arra, hogy feladatuk nem ért véget a csatlakozási ceremónián való részvételnél és a lelkes sajtónyilatkozatok kiadásánál: a vállalt kötelezettségeknek eleget is kell tenni. A demokráciában ez nemcsak lehetőség, hanem az öntudatos állampolgártól elvárt viselkedési forma. Kötelességünk minden adandó alkalommal felhívni a kormányzati tisztviselők figyelmét arra, hogy ismerjük az ígéreteit és számon is kérjük azok betartását.


További linkek

Magyarul a 2010-es célkitűzésről:
http://www.ceeweb.org/hun/tteruletek/2010/index.htm

A „Visszaszámlálás 2010-ig” honlapja:
http://www.countdown2010.net/

Az IUCN Európai Regionális Irodájának honlapja:
http://www.iucn.org/places/europe/rofe/

További információ angolul a biodiverzitásról:
http://www.greenfacts.org/biodiversity/index.htm

A Magyar Természetvédők Szövetsége – Föld Barátai Magyarország honlapja:
www.mtvsz.hu

A Göncöl Szövetség honlapja:
www.goncol.hu

A Ramsari egyezményről magyarul:
www.ramsar.hu

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -