Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Írjon levelet Brüsszelbe a jobb hulladékpolitika érdekében!

Ez év eleje óta tart az uniós hulladékos keretirányelv felülvizsgálata.A keretirányelvről az Unió Parlamentjének környezetvédelmi bizottsága november 28-án szavaz. Küldjön Ön is levelet az Európa Parlamentbe beválasztott magyar képviselőknek!


A környezetvédő csoportok Európa-szerte arra szólítják fel az európai parlamenti képviselőket, hogy a hulladékmegelőzés, az újrahasználat, az újrahasznosítás és a komposztálás mellett tegyék le voksukat, és ne támogassák további hulladékégetők építését.

A Föld Barátai nemzetközi környezetvédő szervezet létrehozott egy honlapot, amelyen keresztül elektronikus levelet lehet küldeni az uniós környezetvédelmi bizottság magyar tagjainak is (Olajos Péternek, Hegyi Gyulának és Schmitt Pál póttagnak).

A honlap címe: www.stopthewaste.eu

A honlapon a Hulladék Munkaszövetségnek köszönhetően magyar nyelven is olvashatók az információk, ehhez a honlap tetején a magyar nyelvet kell választani. Kérjük, hogy minél többen keressék fel a honlapot, és írjanak a képviselőknek a hatékonyabb hulladékgazdálkodás érdekében!

Miért fontos a hulladék keletkezésének megelőzése?

A hulladék az elmúlt évek során igen hangsúlyos problémává vált. Az Európai Unióban évente 1,3 milliárd tonna hulladékot dobunk ki, amiből mintegy 40 millió tonna veszélyes hulladék. Ez az Unió állampolgáraira vetítve fejenként évente 3,5 tonna szilárd hulladékot jelent. A becslések szerint a hulladéktermelés a jövőben is tovább fog nőni, 2020-ra csaknem másfélszer annyi lesz, mint 10 évvel ezelőtt volt.

Európában a hulladéklerakásra alkalmas helyek egyre fogyatkoznak, ráadásul a lerakókban bomló hulladék nem csak szén-dioxid, hanem metántermeléssel is jár, amely a szén-dioxidnál 21-szer nagyobb mértékben üvegházhatású. A lerakók szivárgása szennyezi a talajt és a talajvizeket is. Az égetés emissziója során is nehezen nyomon követhető, az emberi egészségre káros hatású anyagok kerülnek a légkörbe. Tehát a hulladék végső sorsa akár lerakás, akár égetés, mindenképpen szennyezést terhel át más környezeti elemekre, a vízre, a levegőre vagy a talajra.

A hulladék költségei nem merülnek ki az égetés vagy a lerakás díjában, hiszen a hulladék olyan elvesztegetett természeti erőforrás, ami a teljes mértékű kihasználás előtt égetőbe vagy lerakóba került. Figyelembe kell venni a piaci árakban nem tükröződő, a szociális jólétet azonban befolyásoló tényezőket is. Ezeket externáliáknak nevezzük, és ilyenek például a környezeti hatások. Más szóval a hulladék környezeti hatásainak terhét a társadalom viseli, akár a nem a szennyező (például az állami költségvetésen keresztül az adófizető) által fizetett árak vagy a csökkenő környezetminőség formájában.


Az Európai Unió hulladékkezelési politikája:

Az Európai Unió hulladékkezelési politikáját a közösség hulladékkezelési stratégiája fogalmazza meg, amelynek tartalma szerepel a Tanács 91/156/EGK irányelvével módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelvben és a kapcsolódó jogszabályokban, így a veszélyes hulladékokra, illetve a hulladékszállításra vonatkozó irányelvekben.

A hulladék egységes definíciója
A hulladékokra vonatkozó irányelvben a hulladék meghatározása "bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. A megfogalmazás minden tagállamra nézve kötelező, és így szerepel Magyarországnak a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényében is.


Az Európai Unió hulladékpolitikájában megfogalmazott néhány alapelv:

Hulladékkezelési hierarchia
A hulladékkezelési stratégiák elsődleges célja a hulladék keletkezésének megelőzése, és ártalmasságának csökkentése. Ahol ez nem lehetséges, a hulladékanyagokat újra fel kell használni vagy anyagában hasznosítani (reciklálás) kell, vagy energiaként újra kell hasznosítani. Végső megoldásként a hulladékot biztonságosan ártalmatlanítani kell (például égetéssel vagy lerakóhelyeken).

Közelség
A hulladékot lehetőleg a forráshoz legközelebbi helyen kell ártalmatlanítani.

Termelői felelősség
A gazdasági szereplőknek, és különösen a termékek gyártóinak részt kell venniük az anyagok, komponensek és termékek életciklusának lezárásában az előállítástól kezdve hasznos élettartamukon keresztül a hulladékká válás fázisáig.

Tiszta termékek támogatása
A tiszta termékek kifejlesztésének, előállításának és fogyasztásának támogatásával lehetséges a termék környezeti hatásainak csökkentése a teljes életcikluson keresztül. Ez megvalósítható az erőforrások hatékonyabb felhasználásával, a gyártás során keletkező kibocsátás csökkentésével és hulladékkezeléssel. A cél elérésének két eszköze az életciklus-elemzés és a környezeti címkehasználati rendszerek alkalmazása. Az életciklus-elemzés magában foglalja a gyártás, az elosztás, a használat és ártalmatlanítás során felmerülő összes nyersanyag-felhasználást és a környezetileg káros anyagok kibocsátását, és az így nyert információk alapján a gyártók tisztább termékeket tudnak előállítani. A környezeti címkehasználati rendszerek a fogyasztókat tájékoztatják arról, hogy a termék teljes életciklusa során mennyire volt hatékony a nyersanyag és az energia felhasználása. Ennek alapján a fogyasztó dönthet, hogy környezetbarátabb terméket vásárol-e, tehát piaci erőként befolyásolhatja a gyártást.

Gazdasági eszközök használatának elősegítése
Ennek a megközelítésnek a célja, hogy a piaci mechanizmusokon keresztül befolyásolja a környezeti teljesítményt. A gazdasági eszközök közé tartoznak a hulladéktermelésre, -szállításra és -ártalmatlanításra kivetett adók és díjak, a hulladéktermelés vagy újrahasznosítás forgalmazható engedélyei, az italcsomagolások betétdíjai vagy a nehezen ártalmatlanítható hulladékok importvámjai.

A hulladékszállítás szabályozása
A hulladékszabályozás feladatai közé tartozik a tagállamok közötti, valamint a tagállamokból az EU-n kívüli országokba történő hulladékszállítás szabályozása. A tagállamon belüli hulladékszállítás felügyeletére a tagállamoknak a közösségi rendszerrel összhangban lévő irányítási rendszert kell létrehozniuk. Ebben a tekintetben a jogszabály célja, hogy a hulladék a lehető legközelebbi, ártalmatlanításra alkalmas helyre kerüljön, és az országok ne exportálják a hulladékot.

A környezetvédelem és a belső piac
Az Unió hulladékokra vonatkozó szabályozása igyekszik szem előtt tartani a minél nagyobb mértékű környezetvédelem megvalósítása mellett a belső piac működését lehetővé tévő szabályozómechanizmusok megfelelő szintjét is. A Bizottság célja alapvetően az, hogy az EU területén termelődött, de újrahasznosításra vagy energiakénti hasznosításra nem alkalmas hulladék ártalmatlanítása a közösség határain belül történjen.

Az Európai Unió hulladékokra vonatkozó honlapja:
http://www.ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

A Hulladék Munkaszövetség honlapja:
www.humusz.hu

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -