Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

VIHARSARKI ESÉLYEK

    A Nimfea Természetvédelmi Egyesület partnerként vesz részt „Az élő Tiszáért” című hároméves, a GEF (Környezetvédelmi Világalap) által finanszírozott programban, amelynek célja a tiszai alföld hagyományos ártéri tájgazdálkodásának újjáélesztése, megerősítése. A program fontos eleme a helyi közösségek részvétele, és a sajátos helyi adottságok és szükségletek figyelembe vétele. A program egyik modellterülete a gazdag élővilágú Kis-Sárrét. Az itteni törekvésekről olvashat a továbbiakban.

   Békés megye északkeleti csücskében, Biharugra központtal is elindult egy kezdeményezés, ami azt hivatott szolgálni, hogy a helyben élő emberek a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, új ismeretekre szert téve, azokat hasznosítva boldogulni tudjanak szülőföldjükön, s végre megpróbáljanak saját lábukra állva esélyt teremteni a fennmaradáshoz. A kezdeményezés az Élő Tiszáért program része, igyekszik minden lehetőséget megragadni az ötletek véghezvitele érdekében, segítve a helybéliek jövőbeni boldogulását.
A Kis-Sárréten végzett sikeres munka érdekében szükséges a témába vágó rendezvényeken való részvétel, azok helybehozatala, ezáltal az itt élők és a programért felelős emberek közötti kapcsolat és kommunikáció feltételeinek megteremtése. A gazdákat, valamint a hivatalos munkahellyel nem rendelkezőket el kell hívni a számukra szokatlan fórumokra, s rá kell bírni őket az együtt gondolkodásra, hiszen a program csak velük együtt lehet teljes, és így sikeres. Szemléletváltást kell generálni, hiszen mindannyiunk közös érdeke kell legyen a tisztán látható jövő. Senki nem kívánja gyermekeit a bizonytalanság érzésével felnevelni.
Ezen a téren már történtek is előrelépések: egy rendezvény keretében bemutattuk Biharugrán a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesületet (SZÖVET) Kajner Péter egyesületi titkár segítségével. Itt volt még Sallai R. Benedek, aki a Nimfea Természetvédelmi Egyesület ügyvezetője, Vígh Ilona, településünk polgármestere, egyben országgyűlési képviselő, illetve Bíró István, a Körös-Maros Nemzeti Park területi képviselője, s közösen tartottunk a helybéli gazdák részvételével egy bemutatkozó rendezvényt, fórummal egybekötve.
A rendezvényen a környékbeli polgármesterek közül nem mindenki jelent meg, ezt sajnálattal vettük tudomásul, hiszen a program számukra ugyanolyan fontos lehet, mint a mi számunkra, ám ettől függetlenül érdemi vitára is sor került. Összefoglalni nehéz az elhangzottakat, de egyvalamiben megegyeztek a vélemények: a vidék megtartásának kulcsa nem feltétlenül a globalizáció, sokkal inkább az ártéri tájgazdálkodás megteremtése, a biológiai változatosság megőrzésének, gyarapításának figyelembevételével, a falvak, a környék önálló arculatának megőrzése, a falusi turizmus, az ökoturizmus és a helyi természeti és kulturális értékek ápolása, védelme.
   A környéknek be kell rendezkednie egyfajta önfenntartásra az előbb említett irányvonalak mentén, úgy, hogy a helyiek anyagilag is érdekeltek legyenek a célok megvalósításában, hiszen ez újfajta, valószínűleg jobb megélhetési formát, vagy annak lehetőségét teremtheti meg számukra úgy, hogy ember és természet is jól jár. Ennek megvalósítását ki-ki másban látja, de az már eredmény, hogy van miről és van kikkel gondolkozni a dologról. Mindezek lehetőségek, hogy végre elindulhat a közös, érdemi munka, együtt és egymásért.
Az ilyen fórumokat rendszeressé kívánjuk tenni, ami feloldhatná az ismeretek és információk hiánya miatt kialakult konfliktusokat, sőt, akár azok kialakulását is segíthetne megelőzni.
A környékbeliek megszólítására való törekvés 2006 októberében az Ugrai Pillanatok című, havi rendszerességgel jelentkező kiadvány megjelentetésével hasznos csatornához jutott. A lapban helyi önkormányzati, kulturális, kulináris, vallási és a gazdákat érintő fontos információk kaptak helyet.
A kiadványt a közeljövőben szeretnénk még változatosabb tartalmú írásokkal bővíteni, egyben helyet kapnának benne a fórumokon, összejöveteleken elhangzott ötletek, gondolatok és egyéb hasznos felvetések. Mind a kiadvány, mind a fórumok a jövőben szolgálnák a programba való tagtoborzást is. A gazdacsere és a az egyéb oktató jellegű törekvések hasznos információk forrása lehet a szemlélet váltás, a gondolkozás elindításában.
   Az önállóságot, a saját ötletek megvalósítását különböző támogatásokra pályázva tudnánk előnyösen segíteni. A jövőben nagyobb figyelmet kell szentelnünk a pályázatoknak, a pályázatkészítésnek, hogy a forrásteremtés lehetősége, illetve a forrásokkal való gazdálkodás saját kezünkben legyen.


Az Élő Tiszáért program honlapja:
www.elotisza.hu
A program kapcsolattartói:
Programkoordinátor: Kajner Péter, e-mail: kajner.peter ’kukac’ makk.zpok.hu
Kis-sárréti programkoordinátor: Makra Márta, e-mail: marta ’kukac’ nimfea.hu
Nagy-sárréti programkoordinátor: Szántóné Simon Edit, e-mail: edit ’kukac’ nimfea.hu

Otthonunk a Kis-Sárrét:
http://kissarret.tvn.hu/

UNDP-GEF-KvVM finanszírozásával zajló program

 
 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -