Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra


  Jeles napok decemberben

December hónap jeles napjai közül kettőt emelünk ki. Az emberi jogok világnapja mellett decemberben nyílik arra lehetőség, hogy megemlékezzünk a hegyek jelentőségéről. A hegységek természeti és kulturális örökségének, fajgazdag élővilágának megőrzése a célja a Kárpátok Keretegyezménynek is, amelyhez Magyarország is csatlakozott. A részes felek első konferenciájára december 11-13. között kerül sor Kijevben, Ukrajnában.


A Nimfea Természetvédelmi Egyesület „Jeles napok a környezet- és természetvédelemben” című kiadványából több jeles nap eredetét és történetét is megismerhetik.
A hazánk által aláírt egyezmények és egyéb nemzetközileg vállalt feladatok részletes bemutatása a „Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben” című kiadványban olvasható.
Mindkét kiadvány megrendelhető a http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/megrendel.htm címen.

December 10.
Emberi jogok világnapja

Az emberi jogokról szóló, 1948. december 10-én elfogadott Egyetemes Nyilatkozat emlékére az ENSZ 1950-ben nyilvánította világnappá. Az emberi jogok világnapja talán látszólag nem kötődik szorosan a környezet- és természetvédelem ügyéhez, pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy az egészséges környezethez, a tiszta levegőhöz és jó minőségű ivóvízhez, a megfelelő lakhatási körülményekhez és az egészséges élelmiszerekhez való jog a Földön élő minden ember alapvető emberi joga, aminek csorbulását nem szabad szó nélkül hagynia senkinek.
René Cassin jogász, Béke Nobel-díjas, az emberi jogok nyilatkozatának az atyja így fogalmazza meg az emberi jogokat (kivonat):
„Az emberi jogok olyanok, akár a védőpajzs: védelmeznek; ugyanakkor olyanok is, mint a szabályok, megmondják, hogyan kell viselkednünk. Hasonlítanak a bírákhoz is, mivel fellebbezhetünk hozzájuk. Valójában azonban elvont fogalmak, mint ahogy az érzelmek is, hiszen az érzelem is mindenkinek sajátja, bármi történjen is, léteznek számunkra.
Veszélyeztethetők, mint a természet, de ugyanakkor elpusztíthatatlanok, akár a lélek. Időtlenek és egyetemesek – egész életünk során mindannyiunkat egyformán érintenek, gazdagot, szegényt, időset és fiatalt, fehéret és feketét, magasat és alacsonyt egyaránt. Tiszteletet biztosítanak számunkra, ugyanakkor arra köteleznek, hogy mi is tiszteljünk másokat. Ahogy a jóság, igazság és igazságosság fogalmának meghatározásában sem egyezünk, az emberi jogokat sem tudjuk meghatározni, de felismerjük, ha szembesülünk velük.”

December 11.
A hegyek nemzetközi napja

Ezen világnapról való megemlékezésnek még nincs komoly magyar hagyománya, hiszen még csak pár évre tekint vissza a kezdeményezés története: december 11-ét 2003-tól kezdődően az ENSZ közgyűlése nyilvánította a hegyek nemzetközi napjává. A világnap koordinátor szervezete a FAO
A kezdeményezés gyökere a 2002. évben megtartott „hegyek nemzetközi éve”, amely felhívta a figyelmet a hegyek jelentőségére,
illetve hozzájárult ahhoz, hogy a johannesburgi Föld csúcson létrejöjjön a „Nemzetközi partnerség a hegyi régiók fenntartható fejlődéséért” nevet viselő kezdeményezés.
A hegyek nemzetközi napjáról való megemlékezés minden évben egy központi téma köré szerveződik. 2003-ban a mottó a „Hegyek: az édesvíz forrásai”, 2004-ben „Béke: kulcs a hegyek fenntartható fejlődéséhez”, míg 2005-ben „Fenntartható
turizmus a hegyekben élők szegénységének enyhítéséért” volt. Az idei év vezérfonala a „Hegyi biodiverzitás kezelése a jobb élet érdekében”.
A hegyek napja lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a hegyi biodiverzitás megőrzésének és fenntartható használatának fontosságára, hiszen a biológiai sokféleség – a többi természeti erőforrással együtt – adja az emberi megélhetés alapját. A hegyvidékek biodiverzitása biztosítja a talaj megfelelő összetételét és stabilitását a lejtős hegyoldalakon, élelmet, faanyagot, gyógynövényeket, friss vizet és számos más szolgáltatást nyújt, valamint esztétikai értékei pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást jelentenek sokunknak. Az itt élők alkalmazkodtak a hegységekben kialakult feltételekhez, és igen sokféle kulturális és néprajzi érték, földhasználati és tájgazdálkodási forma, számos, a helyi viszonyoknak megfelelő kultúrfaj alakult ki a természettel való évszázados együttélés során. Az erőforrások egyre intenzívebbé váló használata viszont eltűnéssel fenyegeti ezt az egyedi természeti és kulturális örökséget, amelynek megőrzése mindannyiunk közös felelőssége. A feladathoz minden érdekelt szereplő összefogására, partnerség kialakítására van szükség.

A hegyek nemzetközi világnapján kezdődik a Kárpátok Keretegyezmény részes feleinek első találkozója is. A „Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről” címet viselő egyezményt 2003. május 22-én Kijevben, Ukrajnában fogadták el az Ötödik „Környezetet Európának” Környezetvédelmi Miniszteri Konferencia keretében, majd az ezt követő év során aláírta a Kárpátok térségéhez tartozó 7 ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia és Ukrajna) mindegyike.

A Kárpátok 481 olyan növényfajnak ad otthont, amely máshol nem található meg, ezen kívül itt él a legnagyobb számban barnamedve, farkas, hiúz, Európai bölény és több ritka és veszélyeztetett madárfaj is. Az Európai Élőhely Fórum "Towards Biodiversity Monitoring" (A biodiverzitás monitorozása) című jelentése (http://www.iucn.org/places/europe/rofe/documents/EHF Monitoring Report.pdf) is felhívja a figyelmet, hogy a Kárpátokban a barnamedve és a hiúz – a jelenlegi stabil populáció ellenére – természetvédelmi állapota nem kielégítő, jövőbeli kilátásaik rosszak. A fenyegető tényezők mindkét esetben hasonlóak: az orvvadászat és mérgezés mellett a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a távközlési hálózatok építése és az urbanizált területek növekedése is szerepel a fő veszélyek között.
Ezek a tények is aláhúzzák annak fontosságát, hogy minden eszközt meg kell ragadni ezen riasztó tendenciák megállítására és visszafordítására, és társadalmunkat a jelenlegi környezetpusztító irányból mihamarabb a fenntarthatóság felé terelni.

Az egyezmény honlapja: http://www.carpathianconvention.org


 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -