Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra


A Bizottság jogi lépései az EU természetvédelmi irányelveinek megsértése miatt

Ha az Európai Bizottság úgy ítéli, hogy az EU jogszabályait megsértik, akkor a jogsértő tagállam ellen eljárást indíthat. A Bizottság több esetben tett jogi lépéseket a Natura 2000 hálózatot létrehozó uniós irányelvek megsértése miatt.

Az EU környezetvédelmi főbiztosa, Stavros Dimas elmondta: "A környezetvédelmi jogszabályok nem megfelelő alkalmazása miatt az Európai Bizottság elé kerülő ügyek 38%-a természetvédelmi jellegű. Ez azért szükséges, mert a megfelelő kiterjedésű és összefüggő Natura 2000 hálózat elengedhetetlen, amennyiben az EU meg akar felelni a maga elé tűzött célnak, hogy 2010-ig megállítja Európában a biológiai sokféleség csökkenését. Azt várom a lengyel hatóságoktól, hogy feleljenek meg az EU jogszabályainak országuk jelentős természeti területeinek megőrzése érdekében."


Útépítések Északkelet-Lengyelországban a Via Baltica projekthez kapcsolódóan

Az Európai Bizottság többek között Lengyelország ellen tesz jogi lépéseket az EU természetvédelmi jogszabályainak két ízben való megsértéséért. Mindkét jogszabálysértő eset az Európai Unió értékes élőhelyeinek ökológiai hálózatára, a Natura 2000 hálózatra vonatkozik.

Lengyelország hamarosan megkapja az első írásos felszólítást amiatt, hogy nyolc olyan útépítést folytat, amely kijelölt vagy lehetséges Natura 2000 területeket érint. Ezek az utak a Via Baltica nevet viselő, Helsinkit Varsóval összekötő közlekedési folyosó részei. A Via Baltica Lengyelország északkeleti részén halad át.

A Bizottság elküldi az első írásbeli figyelmeztetést Lengyelországnak, miután több panasz érkezett nyolc útépítési projekttel kapcsolatban. Ezek között szerepel új út, elkerülő út és útbővítés is, és mindegyik a Via Baltica közútépítési projekthez kapcsolódik. A nyolc érintett útprojekt a Madárvédelmi, valamint az Élőhelyvédelmi Irányelv értelmében közösségi védelemre kijelölt területekre, valamint a Bizottság által még ilyen védelemre javasolni kívánt területeken halad át. Ezen projektek engedélyezésével Lengyelország számos olyan intézkedést sért, amelyek célja a természeti területek állapotromlásának megakadályozása.

Nem elégséges a kijelölt Natura 2000 területek száma

A második esetben azért kapja Lengyelország immár az utolsó írásbeli felszólítást, mert nem sikerült elegendő Natura 2000 területet jelölnie.

A Madárvédelmi Irányelv értelmében Lengyelország eddig 72 területet jelölt, amelyek területe és száma sem kielégítő, összevetve a Fontos Madárélőhelyek (Important Bird Areas, IBA) listájával. Ezt a tudományos igénnyel összeállított listát a Bizottság és a Bíróság is elfogadja és használja, és ez alapján állapítják meg, hogy a tagállam milyen mértékben tett eleget a Natura 2000 helyek kijelölésével kapcsolatos kötelezettségének. Ezen felül Lengyelország az Élőhelyvédelmi Irányelvben szereplő fajok és élőhelyek közül se jelölt elegendő területet a Natura 2000 hálózatba.

Jogi eljárás

Az Alapszerződés 226. cikke felhatalmazza a Bizottságot, hogy jogi lépéseket tegyen a kötelezettségeit nem teljesítő tagállam ellen.

Ha a Bizottság úgy ítéli, hogy az EU jogszabályait megsértik, jogszabálysértési eljárást indíthat. Ennek első lépése az első írásos figyelmeztetés elküldése a tagállamnak. Ebben felszólítja a tagállamot, hogy egy megadott dátumig, általában 2 hónapon belül küldje el a témával kapcsolatos észrevételeit.

A válasz hiányában vagy a válasz tartalmát figyelembe véve a Bizottság dönthet amellett, hogy végleges írásbeli figyelmeztetés küld a tagállamnak. Ebben egyértelműen kifejti, hogy milyen indokok alapján látja a jogszabálysértést igazoltnak, és felszólítja a tagállamot, hogy adott idő, általában két hónap alatt tegyen eleget az érintett jogszabályoknak.

Ha a tagállam nem teljesíti a figyelmeztetésben foglaltakat, a Bizottság a Bíróság elé viheti az ügyet. Ha a Bíróság szerint a tagállam megszegte a Szerződést, akkor a tagállam köteles lépéseket tenni, hogy a jogszabálysértést megszüntesse.

A Szerződés 228. cikke lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy fellépjen egy tagállam ellen, amennyiben az az Európai Bíróság valamely korábbi ítéletével ellentétes módon jár el. Ezen cikk értelmében a Bizottság felkérheti a Bíróságot, hogy az adott tagállamra pénzbüntetést rójon ki.

Eddig Spanyolország, Olaszország és Ausztria ellen is indult eljárás a Madárvédelmi Irányelv megsértése miatt. Spanyolország a Valencia tartományban szokásos madárvadászati gyakorlat miatt kapta meg az első írásbeli figyelmeztetést, amely felszólítja, hogy tegyen eleget a Bíróság 2004-es (C-79/03 számú ügyben hozott) ítéletének. Olaszországnak a Bizottság döntése értelmében az Európai Bíróság előtt kell felelnie a Madárvédelmi Irányelv Liguria régióban való megszegése miatt, ezen felül Ausztria is megkapta az első írásbeli figyelmeztetést egy alsó-ausztriai jogszabálysértés miatt.

További információ az Európai Unió természetvédelmi politikáiról:

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Általában a jogszabálysértésekről itt olvashat:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions_


 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -