Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről

  December 11. és 13. között került sor a Kárpátok Keretegyezmény részes feleinek első találkozójára Kijevben. Ernyőszervezetünk, a CEEWEB részt vett az eseményen, és sikeres kísérőrendezvényt is szerveztek a térség fenntartható turizmusával kapcsolatban. A továbbiakban a CEEWEB rövid beszámolója olvasható.

  A részes felek konferenciája elfogadta a Kárpátok nyilatkozatot, valamint 19 olyan döntést hozott, amely megszabja az egyezmény működésének keretfeltételeit, illetve meghatározzák a 2006-2008. évekre szóló munkaprogramot. Ugyanakkor a konferencia nem tudott egyezségre jutni az egyezmény alkalmazásának földrajzi határairól, valamint az állandó titkárság helyszínében sem sikerült megállapodni. (Jelenleg az egyezmény ideiglenes titkárságának a UNEP Európai Regionális Irodája keretében a bécsi ENSZ központ ad otthont, és később kerül majd a Részes felek döntése szerint a Kárpátok térségében található országba.) Ezeket a kérdéseket a részes felek második konferenciája újra napirendre tűzi majd.

   Az egyezmény megvalósítását segítő testületként létrejött a Kárpátok Egyezmény Végrehajtó Bizottsága, amelynek feladata többek között az EU INTERREG IIIB CADSES kerete által finanszírozott tevékenységekért felelős hat munkacsoport megalakításának és működésének felügyelete.

A hat munkacsoport a következő témák szerint jött létre:

- A biológiai és tájképi sokféleség megőrzésével és fenntartható használatával foglalkozó munkacsoport - a munkacsoport feladata, hogy véglegesítse a biológiai és tájképi sokféleségről szóló jegyzőkönyvet, illetve támogassa a kárpáti védett területek hálózatának létrehozását;
- A kulturális örökséggel és hagyományos tudással foglalkozó munkacsoport;
- A fenntartható mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel és erdészettel foglalkozó munkacsoport;
- A fenntartható iparral, energiával, közlekedéssel és infrastruktúrával foglalkozó munkacsoport;
- A fenntartható turizmussal foglalkozó munkacsoport, amelynek célja, hogy a fenntartható turizmusról stratégiát és jegyzőkönyvet dolgozzon ki;
- A területi tervezéssel foglalkozó munkacsoport, amelynek témái között szerepel emellett a fenntartható és integrált víz- és folyógazdálkodás is.

A munkacsoportok számát és összetételét a részes felek második konferenciája felülvizsgálja. Erre az eseményre Brassóban, Romániában kerül sor 2008 tavaszán.

A részes felek konferenciája javasolja a kormányok számára, hogy dolgozzanak ki az egyezmény nemzeti szintű végrehajtását elősegítő mechanizmusokat, például támogassák az érintett szereplők és a civil társadalom tájékoztatását, bevonását és kapacitásbővítését. A részes felek konferenciája az ideiglenes titkárság feladatának tekinti az egyezménnyel kapcsolatos társadalmi részvétel előmozdítását a döntéshozás és a végrehajtás terén egyaránt.
A konferencia felhívta az Európai Közösséget is az egyezményhez való csatlakozásra.


A találkozó hivatalos dokumentumai az egyezmény honlapján lesznek elérhetők:
www.carpathianconvention.org


Néhány alapvető tudnivaló az egyezményről

Keretegyezmény a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről

Az egyezményt 2003. május 22-én Kijevben, Ukrajnában fogadták el az Ötödik "Környezetet Európának" Környezetvédelmi Miniszteri Konferencia keretében, majd az ezt követő év során aláírta a Kárpátok térségéhez tartozó 7 ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegró, Szlovákia és Ukrajna) mindegyike.

Hazánkban a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló Keretegyezmény jóváhagyásáról szóló 2118/ 2004 (V. 21.) kormányhatározat hirdette ki.

A keretegyezmény célja, hogy az érintett országok hozzájáruljanak a Kárpátok fenntartható fejlődéséhez és megőrizzék térség értékeit, így az egyedi és különleges természeti és kulturális örökséget, javítsák az életminőséget és erősítsék a helyi gazdaságot és a közösségeket. A cél eléréséhez szükséges az országok között a határokon átnyúló és regionális együttműködés. Az egyezmény területi hatálya, azaz a Kárpátok pontos definíciója majd a részes felek megegyezése alapján alakul ki.

A Kárpátok 481 olyan növényfajnak ad otthont, amely máshol nem található meg, ezen kívül itt él a legnagyobb számban barnamedve, farkas, hiúz, európai bölény és több ritka és veszélyeztetett madárfaj is.

A konkrét kötelezettségeket a jövőben kidolgozandó jegyzőkönyvek tartalmazzák majd. A jegyzőkönyvek az egyezmény egyes cikkelyeiben is megjelenő témákban készülhetnek el: biológiai és táji sokféleség megőrzése és fenntartható használata, területi tervezés, integrált vízgyűjtő-gazdálkodás, mező- és erdőgazdálkodás, közlekedés és infrastruktúra, turizmus, ipar és energetika, kulturális örökség, környezetértékelés és monitoring, társadalmi tudatosság és részvétel.


Az egyezményről és hazánk egyéb nemzetközileg vállalt természetvédelmi feladatairól a "Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben" című kiadványban olvashatnak bővebben.
A kiadvány megrendelhető a http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/megrendel.htm címen.

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -