Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

 

 

2007. március 1.
A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET SAJTÓKÖZLEMÉNYE


A Nimfea Természetvédelmi Egyesület véleménye Persányi Miklós miniszter úr II. Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásáról szóló beszámolójához

  2007. 02. 26-án, hétfőn a parlamentben Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004 évi végrehajtásáról számolt be. A beszámolóval kapcsolatban a miniszter úr néhány önkritikus megjegyzését tiszteletben tartva a Nimfea Természetvédelmi Egyesület fontosnak tartja azokat kiegészíteni néhány természetvédelmi vonatkozású adalékkal.

  Az egyesület egyetért abban, hogy nagyon fontos változások történtek a 2003-2004 években, amelyek azonban természetvédelmi szempontból semmiképp nem nevezhetők pozitívnak.
Példák:
- Megkezdődött a természetvédelmi hatósági és kezelői jogkör szétválasztása, ami azt eredményezte, hogy a létrejövő zöld hatóságok elégtelen személyi háttérrel vettek kézbe olyan hatósági feladatokat, amelyeket ellátni azóta sem tudnak megfelelően. A jogbiztonság jelentős csökkenését eredményezte az átszervezés abban a formában, ahogy az lebonyolításra került.
- Megkezdődött a természetvédelemben dolgozók leépítése, és a rendszerváltás óta első ízben – az egyesület álláspontja alapján alkotmányellenesen – a természetvédelem intézményrendszerének a gyengítése. Ez kiterjed a nemzeti parkoknál dolgozók létszámára, a zöld civil szervezeteknél dolgozók munkalétszámára, majd a felügyelőségek alkalmazottainak a létszámára, végül pedig 2006-ra ez azt eredményezte, hogy mind a nemzeti parkok száma, mind a felügyelőségek száma, mind az érdemi munkát ellátni tudó zöld civil szervezetek száma csökkeni kezdett a forráshiány és a megszorítások miatt.
- Felszámolta a kormányzat (az NKP II.-ben megfogalmazottakkal szöges ellentétben) a környezeti nevelési hátterét az országnak. 2003-ban tejesen eltűntek az ifjúsági környezeti nevelési háttér pénzügyi alapját képező pályázati lehetőségek (ökoiskolák, jeles környezetvédelmi napok, erdei iskolák, nagy tanulmányi vetélkedők, természetvédelmi táborok finanszírozását elősegítő konkrét pályázati alapok), illetve a felnőttkori szemléletformálást szolgáló civil szervezeti tevékenységek finanszírozására szánt zöld mozgalmi forrásháttér felszámolása is elkezdődött, és megszűnt a környezeti nevelést koordináló intézményi háttér is.

  A Nimfea Természetvédelmi Egyesület álláspontja szerint 2003-2004-ben megkezdődött a szakmai jogszabályok és nemzetközi egyezmények végrehajtásának elégtelenné válása hazánkban. A kormány utoljára 2006 szeptemberében kötelezte magát a biológiai sokfélség csökkenésének megállítására 2010-ig. Ebben az IUCN (Világ Természetvédelmi Alap) kezdeményezte dokumentumban hazánk azt vállalta, hogy konkrét lépéseket tesz a biológiai sokféleség megőrzése érdekében. Ennek kapcsán került sor három új terület felvételére a Ramsari egyezmény jegyzékébe, és ezen felül a kormány azt is vállalta, hogy tovább növeli a kijelölt területek nagyságát, betartja az EU vonatkozó jogszabályait és a nemzetközi egyezményeket, megerősíti a természetvédelem pénzügyi és jogszabályi hátterét, növeli a társadalmi tudatosságot és javítja a területek és fajok kezelési intézkedéseit. A kormány lépései azonban sajnos ezzel ellentétesek, amelyek nem csak természeti környezetünket, nem csupán az egészséges környezethez való alkotmányos jogot sérti, hanem beláthatatlan kedvezőtlen hatásokkal lehet hazánk gazdaságára nézve is. Ezért a folyamatért nem elsősorban a környezetvédelmi tárca a hibás, hanem a sorozatos kormányzati megszorító intézkedések, amelyek hibás lépések voltak korábbi kormányzati hibás lépések megoldására.

  A Nimfea Természetvédelmi Egyesület sajnálja, hogy a parlamenti meghallgatás során nincs olyan szakmai kontrollja a beszámolónak, ami érdemben segítené a képviselők döntését arról, hogy elfogadható-e szakmailag a beszámoló. Külön sajnálja, hogy a képviselők úgy szavaznak ezekről a kérdésekről, hogy a szakmai realitásokat nem érzik, hogy így hoznak olyan kollektív döntéseket, amelyek korábbi döntéseikkel ellentétesek. Végül mindezek mellett sajnálja, hogy több más zöld civil szervezet mellett a Nimfea természetvédelmi Egyesület is alapítása óta elsőként (1993!) 2007. februárjának a végével elsőként kényszerült statisztikai létszámát csökkenteni a megszorítások eredményeképp, és négy munkatársától kellett forráshiány miatt megválnia.

Bővebb információ:

Sallai R. Benedek
a Nimfea Természetvédelmi Egyesület ügyvezetője
20/391-41-47

A sajtóközlemény letöltése Adobe PDF formátumban

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -