Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

 

Gazdacsere Biharugrán az Élő Tiszáért program gondozásában


   2007 februárjában, gyakorlati szempontból nagyon fontos gazdacsere program került megrendezésre Biharugrán.
Előzetes egyeztetések után a Nagy- Sárréti gazdák körében került meghirdetésre az UNDP- GEF- KvVM finanszírozásával megvalósuló program, melynek segítségével 7 gazda vett részt az egész napot kitöltő tapasztalatcserén.
   A Sárrétek közötti gazdacsere elsődleges célja az volt, hogy átfogó képet kapjanak a Kis- Sárrétre látogató mezőgazdasági termelők a térség adottságairól, az itt működő gazdaságokról a föld kínálta lehetőségekről. A Kis- Sárréti települések arculatáról, különböző helyben használt gazdálkodási praktikákról, megőrzött hagyományokról, múltról és jelenről.
   Az előre kidolgozott program igen mozgalmassá tette a napot. A gazdák megérkezését után, és a kölcsönös bemutatkozásokat követően rövid helytörténeti előadás következett sétával egybekötve, ahol Biharugra nevezettességei kerültek bemutatásra.
A XVIII. században épült Református templom s annak szomszédságában elhelyezkedő parókia épülete, a valamikori Ugray család birtokában lévő várkastély maradvány,- amely napjainkban, mint magtár funkcionál-, valamint a falu központjában álló Bölönyi kúria. A helytörténeti séta befejező állomása volt a falu szélén álló XIX. század végén épült szabadkéményes, tükörképes cselédház, mely mára országosan is ritkaságnak számít.
   A program következő állomása volt az úgynevezett „madarász szálló”, ahol Seres Nándor a Bihar Közalapítvány munkatársa, kiadós túrát szervezett a vendégeknek. Előadásában beszélt a Biharugrai –és a Begécsi halastavak elhelyezkedéséről, kialakulásáról, történeti háttéréről.
A halastó rendszer természetvédelmi státuszáról, természetvédelmi jelentőségéről /védett és fokozottan védett területek arányáról, helyzetükről. A Ramsari természetvédelmi egyezmény hatálya alá eső területekről /.
   A gazdák kérdésére válaszolva szó esett a halas tavi gazdálkodás, hal tenyésztés jelenlegi lehetőségeiről, problémáiról, tulajdon viszonyokról, valamint a vadgazdálkodás, nádgazdálkodás helyzetéről. A kirándulás a begécsi tavak megtekintésével zárult.

  Innen egy fancsikai (közigazgatásilag Zsadány községhez tartozó település) gazda Czimbalmos Imre fogadta a vendégeket, aki kecske tenyésztéssel foglalkozik és jelenleg mintegy 300 egyedes fejőállománya van, de családi gazdaságában megtalálható a juh és a szürkemarha is. Itt a gazda igen tartalmas tapasztalataiból eredeztetett történeteket mesélt a juh, kecske, szürkemarha tartásról, legeltetésről, valamint különböző betegségeik alternatív orvoslásáról, ami vendégek számára újdonságként hatott.

  Az ebédet követően Mikics Péter „Otthonunk a Kis-Sárrét nyári táborok” táborsorozat projektvezetője előadása hangzott el, a Környezeti nevelés és táboroztatás a Kis- Sárréten címmel. Az előadást projektoros vetítés kísérte, ami még látványosabbá tette a prezentációt.

  Az előadás fontos célja a következő volt:
A környezettudatos gondolkodás elősegítése, a Kis-Sárrét természeti és kultúrtörténeti elemeinek bemutatása, a természetvédelem fontosságának kihangsúlyozása, a természetkímélő gazdálkodás megismertetése elméleti és gyakorlati példákon keresztül. A projekt célcsoportjai az óvodás és általános iskolás korosztály.
Törekvéseikben egy országos szintű természetvédelmi táborozási lehetőség kidolgozásán fáradoznak Biharugra központtal.
Az előadást követően spontán beszélgetés alakult ki, melyben a falusi turizmus lehetőségeiről és korlátairól esett szó.
Az elhangzottak alapján némi hasonlóság rajzolódott ki, nevezetesen a nemzeti park és gazdálkodók között a két sárréti akcióterületen.

 A témához kapcsolódóan Sallai R. Benedek röviden bemutatta általában a Körös-Maros Nemzeti Parkot, a Körösök és a Berettyó egykori árterületein létrejött tájegységeket, azon belül foglalkozott a Kis-sárrét jelentőségével és természeti értékeivel. Külön foglalkozott a néphagyományokkal, néprajzzal és a hagyományos gazdálkodási formák, életformák fennmaradásának fontosságával. A tájról ökológiai egységként beszélt, és kiemelte ebben a gazdálkodás tájfenntartó szerepét, és az antropogén hatások pozitív vonatkozásait.
Kitért a nemzeti parkok helyzetének hazai változásaira, a természetvédelem helyzetének kedvezőtlen alakulására. Általánosságban beszélt a nemzeti park igazgatóságok pozitív hatásáról a fejlesztésekben, kiemelte az ökoturisztikai fejlesztéseket. De néhány negatív társadalmi hatásról is szó esett, aminek kapcsán a nemzeti parkokat egyszerűen állami vagyonnal, az államnak pénzt kereső állami gazdaságokként jellemezte.

  Az előadásokat követően újra egy külső helyszín következett.
Pápa Attila helyi vadőr a saját gazdaságát mutatta be, majd után a helyi vadászterület megismertetését is vállalta. Elmondta, hogy a biharugrai terület az ország egyik legjobb adottságú területe; egy helyen található meg az apróvad, vízi vad és a nagyvad. A terület növényállománya - értve ezalatt a lágy és fás szárú növényeket- olyan, hogy kellő odafigyeléssel az őz szép alakú, szabályos trófeát növeszt.
A gazdacsere utolsó tervezett programja az ugrai gyepek, legelők bejárása volt. Itt szintén egy helyi gazdálkodó Bereczki Zsolt gazdasága és juh állománya, került bemutatásra, s az hogy a jószágokkal szakaszos legeltetést folytat. Ezzel a legeltetési móddal biztosítható az állatok takarmányszükséglete és egyben a gyepek ökológiai állapotát is fenntartja.
Rövid beszélgetéssel zárult a biharugrai gazdacsere, amely nagyon hasznosan telt el.
Az effajta kezdeményezések elősegíthetik az olyan gyakorlati tudás, a mindennapokban szerzett tapasztalatok átadását, amire igazából csak így van mód.
Valamint új emberi kapcsolatok kialakítására is nyílik lehetőség a kapcsolatok épülése és erősödése új lehetőségeket, új ismereteket kínál.
Fontosnak, hogy a közeljövőben ilyen és hasonló programokra sor kerüljön más-más területeken.

Az Élő Tiszáért Programról bővebb információ a Fekete István Oktatóközpontban, illetve a következő személyektől kapható:

Szervezők a Nagy-Sárrét tájegységen:
Sallai R. Benedek (srb'kukac'nimfea.hu)
Szántóné Simon Edit (edit'kukac'nimfea.hu, 56/ 361 - 505)

Szervezők a Kis-Sárrét tájegységen:
Bereczkiné Makra Márta (marta'kukac'nimfea.hu)

Program titkár:
Kajner Péter (kajnerp'kukac'mail.interware.hu)

 

 

UNDP-GEF-KvVM finanszírozásával zajló program

 

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -