Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

 

A károkozó a jövőben vagyonával felel a kárért

A környezeti felelősségről szóló 2004-es európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében szükséges a hazai környezetvédelmi törvények módosítása. Ennek fő eleme, hogy a "szennyező fizet" elv szellemében a károkozó vagyonára akár jelzálogjog terhelhető.

A környezetvédelmi törvény módosításáról szóló keddi parlamenti vitában Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára a károkozó vagyonára terhelhető jelzálogjogot nevezte a törvénymódosítás legfontosabb elemének. A környezetre káros tevékenységet folytatónak lehetőség szerint meg kell előznie a kárt, vagy helyre kell állítania azt. Amennyiben a megelőzés vagy helyreállítás költségeit a károkozó nem tudja megfizetni, akkor a Magyar Állam javára jelzálogot lehet bejegyezni a károkozó vagyonára.

Röviden az irányelvről:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről


Az irányelv célja, hogy létrehozzon egy keretrendszert, amellyel megelőzhetők a jelentős környezeti károk, illetve megoldható a bekövetkezett károk helyreállítása, előmozdítva a „szennyező fizet” elv gyakorlati megvalósítását. Ennek értelmében a környezeti kár vagy kárveszély okozója pénzügyi felelősséggel tartozik, viselnie kell a megelőzés vagy a helyreállítás költségeit. Az irányelv fogalommeghatározása szerinti környezeti kár bekövetkezhet védett fajokban és természetes élőhelyekben, a Víz Keretirányelv hatálya alá tartozó vizekben, a talajban, az emberi egészségben. Az irányelv értelmében a környezetre nézve kockázatos tevékenységeket végző gazdasági szereplőknek a környezeti felelőssége akkor is fennáll, ha gondatlanság vagy szándékosság nem terheli (kivéve bizonyos meghatározott eseteket).
A tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit 2007. április 30-ig kell a nemzeti jogszabályokba átültetni. Ezzel a feladattal mind a huszonöt tagállam el van maradva, a határidő betartása várhatóan mindenhol komoly problémát fog okozni.

Az irányelv szövege elérhető a következő oldalról:
http://europa.eu.int/eur-lex/hu/dd/reg/hu_register_151020.html


Az Európai Unió egyéb természetvédelmi vonatkozású irányelveiről és a hazánk által aláírt nemzetközi természetvédelmi egyezményekről a „Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben” című kiadványban olvashatnak bővebben.
A kiadvány megrendelhető a http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/megrendel.htm címen.

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -