Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

 

Pán-európai összefogás a biológiai sokféleség védelmében

A kormányok aktívabb részvételt és nagyobb anyagi támogatást ígértek a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos közös pán-európai törekvések előmozdítása érdekében, különös tekintettel a Biológiai Sokféleség Egyezmény pán-európai megvalósítására.

Többek között ez volt az egyik fő üzenete a múlt héten megrendezett Pán-európai Biológiai és Táji Sokféleség Stratégia (az angol névből származó rövidítés PEBLDS) tanácsülésének. Az ülésen megfigyelőként vett rész a Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért (CEEWEB) képviselője. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a CEEWEB tagjaként a következő rövid beszámolóban értesült a PEBLDS tanács ülésének legfontosabb eredményeiről:

- a PEBLDS továbbra is egyedi lehetőséget biztosít a pán-európai szintű együttműködésre;
- fő célja a Biológiai Sokféleség Egyezményben és a kijevi biodiverzitás határozatban foglaltak megvalósítása;
- kétévente "Biodiverzitás Európában" rendeznek majd, amely lehetőséget nyújt nyugat és kelet között a tapasztalatok átadására és a bevált gyakorlatok széles körű megismertetésére – az első ilyen konferencia tervezett időpontja 2008 szeptembere;
- a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlati megvalósítást célzó projektek.

Remélhetőleg a Pán-európai Biológiai és Táji Sokféleség Stratégia valóban új lendületet kap ezektől a döntésektől, és a civil szervezetek is nagyobb szerephez juthatnak a folyamatban.


Néhány tudnivaló a Pán-európai Biológiai és Táji Sokféleség Stratégiáról

A Biológiai Sokféleség Egyezmény európai szintű végrehajtására kidolgozott stratégiát, a Pán-európai Biológiai és Táji Sokféleség Stratégiát 1995-ben, Szófiában fogadta el a pán-európai környezetvédelmi miniszterek második találkozója. Ezekre a találkozókra a "Környezetet Európának" (Environment for Europe) folyamat keretében került sor.

A stratégia alapvető célkitűzése
A stratégia célja, hogy biztosítsa a biológiai és tájképi sokféleség megőrzését és fenntartható használatát egész Európában. Ezen törekvésében a berni egyezményre építve a Biológiai Sokféleség Egyezmény végrehajtását igyekszik erősíteni. A stratégia nem tartalmaz új feladatokat, hanem azokat a hiányokat igyekszik pótolni, ahol a korábbi kezdeményezések nem érték el a kitűzött célokat. A Stratégia hangsúlyozza a pán-európai ökológiai hálózat létrehozásának fontosságát, sürgeti a természetvédelmi szempontok figyelembevételét az emberi tevékenység minden területén, és felhívja a figyelmet a társadalmi részvétel, a szemléletformálás, ismeretterjesztés alapvető szükségességére.

A stratégiában foglalt kötelezettségek
A stratégia időtávlata 20 év; a feladatokat akcióprogramok és gördülő munkaprogram bontja 5 éves, illetve éves szakaszokra. A résztvevő országoknak 2005-ig kellett kijelölniük saját területükön a Pán-Európai Ökológiai Hálózathoz (PEEN) tartozó területeket, amit hazánk a nemzeti ökológiai hálózat keretében kijelölt és adatbázisban összefoglalt, de ennek sajnos gyakorlati jelentősége nincs, ugyanis az országos ökológiai hálózat fontos elemeit képező nem védett területek (pl. ökológiai folyosók) természeti értékeinek megőrzése nem biztosított.


Érintett területek
A nemzeti ökológiai hálózat kijelölése 1993-ban megkezdődött a nemzeti parkok illetékességi körébe tartozó kilenc regionális ökológiai hálózat összeillesztésével. A nemzeti park igazgatóságok felmérték az ökológiai hálózat részét képező természeti területeket is.
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei a magterületek, az ökológiai folyosók, a pufferterületek, a lépegető kövek és a rehabilitációs területek.

Intézmények
A döntéshozó szerv az országokból és megfigyelőkből álló Stratégiai Tanács. A Tanács és a főtitkár munkáját a Stratégiai Iroda segíti. Az Európa Tanács és az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) közösen biztosítja a Titkárságot.

 
További információ:

A stratégia honlapja:
www.strategyguide.org

ENSZ Környezetvédelmi Program – Európai Regionális Iroda
www.unep.ch/roe/

Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért
www.ceeweb.org

Milyen egyéb nemzetközi kötelezettségeket vállalt hazánk a természetvédelem területén? Megtudhatja a „Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben” című kiadványból.
Megrendelhető a http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/megrendel.htm címen.

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -