Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Hatszáz cigányréce a Telekhalmi-halastavakon

  Szeptember elején a kunhegyesi Telekhalmi-halastavakon összesen 600 példány cigányrécét figyeltek meg a Nimfea TE munkatársai. Korábban ilyen nagy gyülekező csapat nem volt megfigyelhető a területen, a maximum példányszám 490 példány volt a területen augusztus utolsó és szeptember első napjaiban.

  A Tisza-tó és a Hortobágy térségében fészkelő cigányrécék rendszeres átvonulóhelyként keresik fel a halastavakat. A Villogó-halastó és a Sóskúti-halastavak szintén jelentős gyülekezőhelynek számítanak, ez utóbbi terület egyik növényzettel sűrűn benőtt tava szintén ideális élőhelyet nyújt a cigányrécéknek.
A cigányréce (Aythya nyroca) fokozottan védett madárfajunk, világállománya csökkenőben van, elsősorban élőhelyeinek eltűnése és a vadászat veszélyezteti, hiszen nem minden országban védik e fajt. Elsősorban Horvátországban leselkedik komoly veszély a cigányrécékre, ahol a nagyobb vizes élőhelyeken gyülekező és átvonuló állományra nagyon erős vadászati nyomást gyakorolnak a helyi és külföldi, jórészt olasz vendégvadászok.

  Hazánkban a fokozott védettségi státusz ellenére nincsenek pontos naprakész információk az ország teljes területére vonatkozóan a faj fészkelő- és vonulóállományával kapcsolatban és sajnos több helyen tapasztalható jelentős élőhelyeinek eltűnése, átalakulása (Polgári-halastavak, Biharugrai- és Begécsi-halastavak).
  A cigányréce elsősorban a gazdag vegetációjú mocsári élőhelyeket részesíti előnyben, így az elöregedő halastavak, halastórendszerek több esetben ideális fészkelő- és vonulóhelyet biztosítanak a számára. A halastavi gazdálkodás miközben élőhelyet teremt a cigányrécék és számos más mocsári élőhelyhez kötődő állatfaj számára, veszélyekkel is járhat, hiszen a gátak kaszálása a költési időben elpusztíthatja a fészekaljakat, de vízinövényzet vágása pedig az élőhelyet és a táplálkozási lehetőségeket módosítja. A hazai cigányréce állományt ezen túlmenően számos olyan tényező veszélyezteti, amelyekről még nem rendelkezünk kellő információkkal.

  A Nimfea Természetvédelmi Egyesület nagy figyelmet szentel fokozottan védett récefajunk védelmére, elsősorban a Nagykunság területén. A halastavi gazdálkodókkal kialakított jó kapcsolat eredményeképpen a gazdálkodók figyelmét sikerült ráirányítani természetvédelmi problémákra és a gazdálkodás során több esetben tapasztalható érzékelhető javulás természetvédelmi szempontból.
A kunhegyesi Telekhalmi-halastavakon a vízparti növényzet meghagyásával és több tavon a hínármezők kíméletével, zavartalanság biztosításával ideális fészkelő- és táplálkozóhelyet talál magának számtalan védett- és fokozottan védett állatfaj. A 2007-es évben átlagos számban költöttek cigányrécék a területen, de a költési időszak után megjelent nagyobb csapatok a terület ideális állapotára hívja fel a figyelmet. A korábbi években ilyen nagy csapatok nem voltak megfigyelhetőek a térségben sehol, legközelebb is csak a Hortobágyi Nemzeti Park területén található nagy halastavakon.
  A vadászati szemléletformálás a Nimfea TE tevékenységei között jelentős szerepet kap, így e program keretén belül került kiadásra egy két részes plakátsorozat, melynek célja, hogy a vadászok vízivad fajismerete javuljon, így elkerülhetővé váljon védett récefajok véletlen sebzése vagy lelövése.
A kora őszi lecsapolások során azonban a területen igen nagy számban jelentek meg fekete gólyák és kanalasgémek is. Az egyik lehalászott halastómederben napokon át 204 fekete gólya (Ciconia nigra) táplálkozott és éjszakázott, közöttük több színesgyűrűs egyed is megfigyelhető volt. Ezen madarak közül több példány a Dunántúlról és az ország más pontjáról érkezett, de volt külföldi színesgyűrűs példány is. Kanalasgémek között szerb és hortobágyi származású madarakat is sikerült megfigyelni. Fekete gólyák esetében ritka az ilyen nagy számú gyülekezőcsapat, de Telekhalmi- és Sóskúti-halastavak lecsapolt tómedreiben minden évben lehet százas csapatokat megfigyelni.
  A Telekhalmi-halastavakon megfigyelt színesgyűrűs madarak (közöttük réti sas, sztyeppi sirályok, sárgalábú sirályok is!) adatai illetve a rekord számú cigányréce alapján kirajzolódik a terület madárélőhelyként betöltött kiemelkedő szerepe, noha nem védett területről van szó és nem tagja egyelőre az Európai Unió madárvédelmi irányelve alapján kijelölésre kerülő Különleges Madárvédelmi Területek (SPA) hálózatának sem.

 
 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -