Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra


 Megjelent az EMLA Egyesület jelentése az erdészeti igazgatásban megvalósuló környezeti demokráciáról.
A felmérés azt vizsgálja, hogyan érvényesülnek a hazai erdészeti gyakorlatban a közösségi részvételi jogok.
A kutatásban közreműködött a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a WWF Magyarország.

 Az alábbiakban az EMLA (Környezeti Management és Jog Egyesület) közelmúltban megjelent kutatási jelentéséből olvashatnak egy (kis mértékben szerkesztett) részletet:

„Az erdőket érintő beavatkozások ügyében fellépő szervezetek szándéka általában valamely tevékenység megakadályozása, a kivitelezés módjával kapcsolatos döntések befolyásolása, egyes esetekben az átfogó koncepciók kialakításában való részvétel a közjóléti szempontok érvényesülése érdekében. Mindez elképzelhetetlen a megfelelő adatokhoz jutás lehetősége nélkül. Azonban az adatok elsősorban erdészeti szempontból részletesek, az erdők természeti értékét meghatározó tényezőkre vonatkozó adatokat más forrásból szerezhetők be.
A TAI módszerű környezeti demokrácia felmérésből is kitűnik, hogy a meglévő adatokhoz való hozzáférés a gyakorlatban erősen korlátozott. Az egyes erdőrészletekre vonatkozó adatok esetén az adatvédelmi előírások miatt korlátozott az adatokhoz jutás. Az aggregált adatokkal kapcsolatban más nehézségekkel kell szembenéznünk, amelyek részben az adattárolásnak az adatok kezelésének és megjelenítésének nehézségeivel függenek össze.
Érdemes körbejárni az erdész szakmának (különösen az állami erdőgazdaságoknak és az ellenőrző szerveknek) az erdőkre vonatkozó adatokkal kapcsolatos kommunikációját, azaz nem csak a passzív, hanem az aktív adatszolgáltatás kérdését is. Az állami erdőket kezelő részvénytársaságok elsősorban csak a saját szakmapolitikai törekvéseikkel összhangban közölnek adatokat. A gazdasági vagy természetvédelmi szempontból pozitív benyomást keltő adatokat kiemelten tárgyalják (így kaphatott nagy publicitást pl. a kétmilliomodik hektár erdő átadása), miközben a kedvezőtlen állapotokra vagy folyamatokra utaló adatokat súlytalanul, vagy egyáltalán nem mutatják be. Ilyen kérdés pl. az idegenhonos faállományok területi részesedése illetve növekedése, vagy bizonyos fahasználati módok elterjedtsége és azok további kedvezőtlen változása.
Az erdész szakma eredendően zárt, elméleti és gyakorlati kérdésekben kialakított álláspontja lassan változik, amihez szociológiai értelemben vett zártság (erdész dinasztiák, erős iskolai és munkakapcsolatok) is párosul.
A szakma zártsága és ezzel összefüggésben a társadalom felé hiányzó kommunikáció miatt nem alakult ki érdemi párbeszéd. Az erdőgazdálkodással, szakigazgatással kapcsolatban igen körülményesen és töredékesen lehet információhoz jutni, ami az esetek nagy részében bőven elég ahhoz, hogy az erdőkért aggódó civilek ne kezdeményezzenek semmilyen hivatalos eljárást; így pl. a jogorvoslati jog érvényesítésére már sor sem kerül. Nem csak adatokhoz nehéz jutni, hanem az erdész szakma gyakorlatával, igazgatásával kapcsolatos alapvető ismeretekhez is, így a problémát közvetlenül érzékel_ civil könnyen kerül abba a helyzetbe, hogy meg sem tudja fogalmazni, hogy mi az, amit kifogásolni szeretne az erdőgazdálkodás helyi gyakorlatával vagy általános célkitűzéseivel kapcsolatban.
A TAI tanulmány fontos eredménye, hogy rámutat az erdőkkel kapcsolatos jogorvoslati ügyek alacsony számára és a részvételre képesítés hiányosságaira, mivel ez önmagában megmutatja, hogy súlyos aránytalanságok vannak az erdők közjóléti szerepének elismerése (ezt lényegében minden érintett, minden fórumon hangsúlyozni igyekszik) és az ennek érvényesülését segítő társadalmi kontroll lehetőségei között.”

A jelentés teljes szövege elérhető az alábbi címen:
http://emla.hu/aa2.10.0/img_upload/f1b7fd0e4cde967799ab3c249bb8f4f4/TAI_erdo.pdf

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -