Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza a főoldalra


Sajtóközlemény
2010.02.12.

Kézzelfogható környezetvédelem

Az Európai Unió által társfinanszírozott környezetvédelmi beruházásokat, fejlesztéseket szeretné közelebb vinni, kézzelfoghatóvá tenni a projekteket kezelő KvVM Fejlesztési Igazgatóság.
Huba Bence, az Igazgatóság vezetője sajtótájékoztatót tartott az Intézmény által kezelt környezetvédelmi pályázatok, beruházások eredményeiről, valamint a Szervezetnek a projektekben betöltött szerepéről.

 

Magyarország környezeti és természeti értékei egyedülállóak, védelmük érdekében már számos jelentős lépést tettünk. Mindezekben hazánk nem marad magára, hiszen az Európai Unió egyik fő feladatának tekinti a tagországok közti egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elősegítését.

A környezeti fejlesztéseket biztosító pályázati lehetőségek alapdokumentuma (a Környezet és Energia Operatív Program, röviden KEOP), mely keretében a fenti tevékenységekre 2007 és 2013 között 1140 milliárd forint áll rendelkezésre. 

KEOP

A KEOP célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése, az egyes környezeti, természetvédelmi és vízügyi feladatok megoldása, a természeti erőforrások hatékonyabb, takarékos használata. A megfogalmazott fejlesztési irányvonalak követésével mindenki számára biztosítottá válik az egészséges és tiszta környezet.

A KEOP hét éves periódusra szól, a 2007-ben indult program jelenleg 701 támogatott projekttel és mintegy 315 milliárd forint lekötött támogatással rendelkezik. Napjainkig  42 KEOP beruházás zárult sikeresen.

A KEOP a fő fejlesztési irányvonalakat az alábbi területekre csoportosítja:

 • Egészséges, tiszta települések (hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, ivóvízminőség- javítás)
 • Vizeink jó kezelése (árvízvédelem, vízgazdálkodás, kármentesítés, rekultiváció)
 • Természeti értékeink jó kezelése (erdei iskolák fejlesztése, gyűjteményes növénykert fejlesztése, élettelen természeti értékek – pl. barlangok – fejlesztése)
 • Megújuló energiahordozók növelése
 • Hatékonyabb energiafelhasználás
 • Fenntartható életmód és fogyasztás (fogyasztásmegelőző kampányok, mintaprojektektek)
 • Projekt előkészítés
 • Technikai segítségnyújtás (KEOP menedzsment tevékenységére)

A felsoroltak közül az első számú prioritást élvező projektek, feladatok a teljes rendelkezésre álló keret 53 %–át teszik ki, ezen belül a szennyvíztisztításé a legnagyobb szelet (29%).

 

A sajtótájékoztatón Huba Bence Igazgató Úr hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi beruházások nem luxus fejlesztések, hiszen természetünk védelme mellett jól mérhető, hosszútávon megtérülő üzleti befektetésekről van szó.


Az elméleti tájékoztatást a közeljövőben gyakorlati projekt ismertetők követik, ugyanis a Fejlesztési Igazgatóság 7 állomásos tanulmányút keretében kézzelfogható közelségbe hoz néhány, különböző tárgyú környezetvédelmi beruházást. Ennek jegyében régiónként 2-2 beruházáshoz kalauzolják az érdeklődő újságírókat, hogy személyesen ismerkedhessenek meg a KEOP előrehaladásával.

A Fejlesztési Igazgatóságról
A Fejlesztési Igazgatóság 2003. szeptember 1.-én alakult a Környezetvédelmi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztályából.
Feladata kezdetben az ún. előcsatlakozási alapból támogatott környezetvédelmi beruházások koordinálása volt, majd, miután Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, feladata kibővült a fejlettebb országokhoz történő felzárkózást segítő alapok, a Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok által nyújtott környezetvédelmi fejlesztések kezelésével is.

Az Igazgatóság célja, hogy a környezetvédelmi fejlesztésekre fordított források a lehető legmegfelelőbb színvonalon kerüljenek felhasználásra.
Feladatai közé tartozik többek között:

 • A támogatás kifizetésének engedélyeztetése
 • Folyamatba épített ellenőrzések (helyszíni ellenőrzés, dokumentum-alapú ellenőrzések) elvégzése
 • A projektek képviselete az Európai Bizottság előtt a monitoring bizottsági üléseken
 • Vállalkozói számlák kifizetésének bonyolítása és ellenőrzése
 • Projektek zárásával kapcsolatos feladatok koordinálása

 

További információ:
www.kvvmfi.hu
Sajtóinformáció és interjú egyeztetés :
Koncsikné Káli Andrea
KvVM Fejlesztési Igazgatóság
Koncsikne.andrea@kvvmfi.hu
06 1 238 6681
06 30 426 7624

PResston PR Kft.
Fükő Adrienn
adrienn.fuko@presstonpr.hu
(M) 0630 769 86 97
(T) 06 1 346 88 42
(F) 06 1 346 88 39


 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -