Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza a főoldalra

Személyiségvédelem mögé bújtatott politikusok
Átláthatatlan vagyonkezelés az állami erdészetekben

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület célja elsősorban a természet védelme, ezen belül a védett és nem védett élőlények, valamint azok élőhelyeinek megóvása, amellett, hogy feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást. Egyesületünk érdeklődési körében kiemelt figyelmet kap a szárazföld legösszetettebb természeti rendszere, az egészséges élet alapvető feltétele, az erdő.
Hazánk erdőállományának állapota azonban rohamos léptekkel pusztul továbbra is, és a természetes állapotú rendszerként kezelhető erdőt, mint életközösséget az annál jóval elenyészőbb ökológiai és humán értékeket képviselő faültetvények váltják fel. Azonos fajú, azonos korú fa fajokból álló egyedek alkotta fás terület aligha nevezhető „erdő”-nek.
Örömmel vehetjük tudomásul azokat a „pro silva” szemléletű törekvéseket, amelyek az erdők természetes állapotának megőrzése mellett fokozott figyelemmel tartják szemelőtt a ökológiai és társadalmi funkciókat is, de sajnos ezen törekvések mennyisége jelképes azokhoz képest, amelyek akár jogszabálytól eltérő szemlélettel természeti védett területeken hoznak létre flóránkra és a természetes életközösségekre veszélyt jelentő akácosokat, nemes nyárasokat, fekete fenyveseket.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület megdöbbenéssel vette azonban tudomásul, hogy a sok helyütt jelen lévő helytelen erdészeti szemlélet mellett egyre fokozottabban jelennek meg a vadászati kultúrára is káros hatást gyakorló vadaskertek, és az állami erdészetek vadásztatási tevékenysége is megnövekedett, és immár az állami erővagyonnal párhozamosan, az ott élő vadállomány kezelése is átláthatatlan.

Ennek okán az egyesület „Tiszta erdők” címmel az állami tulajdonban (állami erdészeti társaság kezelésben) lévő erdőkkel kapcsolatosan, az erdészetek gazdálkodási és fejlesztési tevékenységeivel kapcsolatos ügyekben való társadalmi részvétel erősítésére, és a közérdekű adatok nyilvánosságának megteremtésére vállalkozott – egyenlőre nem átütő sikerrel. Habár a program átfogó célja az állami erdővagyon átláthatóbb kezelése és a közélet tisztaságának védelme, „üvegzseb” törvények ide, átláthatóságot szolgáló ígéretek oda – az állami erdészetekben zajló gazdálkodásról, vadásztatásokról vajmi keveset tudhatunk meg. Az állami erdőtulajdonnal való gazdálkodás jobb megismerése, az állami erdészetek vadaskertjeiben vadászó politikai, közéleti személyiségek vadászati tevékenysége nyilvánosságának a megteremtésére az első civil roham kudarcba fulladt, mert az állami erdészetek sem adtak érdemi információt az egyesület által feltett kérdésekben, sem az egyesület keresetindításai nem voltak sikeresek, mert egy idejét múlt bírósági határozatból megtudható: a vadásztatás információ személyiségi jogok, és így titkosak.

Az állami erdők kapcsán az állam nevében tulajdonosi jogot gyakorol jelenleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), mely saját vagyonától elkülönítve tartja nyilván azt a vagyont, amely felett az állam nevében tulajdonosi jogot gyakorol.
A MNV Zrt. három elődszervezet – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – összevonásával, azok jogutódjaként 2008. január 1-jével kezdte meg működését. A vagyontörvénnyel elérni kívánt általános cél, hogy javuljon az állami vagyonnal történő gazdálkodás minősége, eredményessége; egyidejűleg a közvélemény számára legyen ez a tevékenység átlátható, azonban elsőre pont ezen célokra való törekvést nem látjuk megvalósulni.
Az MNV Zrt.-hez tartozó erdészeti társaságok:

 1. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. www.bakonyerdo.hu
 2. DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. www.dalerd.hu
 3. EGERERDŐ Erdészeti Zrt.  www.egererdo.hu
 4. ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. www.eszakerdo.hu
 5. Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. www.gemenczrt.hu
 6. Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. www.gyulajrt.hu
 7. IPOLY ERDŐ Zrt. www.ipolyerdo.hu
 8. Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. www.kaeg.hu
 9. KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. www.kefag.hu
 10. Mecseki Erdészeti Zrt. www.mecsekerdo.hu
 11. NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. www.nefag.hu
 12. NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. www.nyirerdo.hu
 13. Pilisi Parkerdő Zrt. www.parkerdo.hu
 14. SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. www.sefag.hu
 15. Szombathelyi Erdészeti Zrt. www.szherdeszet.hu
 16. TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. www.taegrt.hu
 17. VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. www.vadex.hu
 18. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. www.verteserdo.hu
 19. Zalaerdő Erdészeti Zrt. www.zalaerdo.hu

Az állami erdészetek mindösszesen mintegy 1.063.708 hektáron gazdálkodnak hazánkban, értékesítésük nettó árbevétele 69.416.749.000.-  forint, míg mérleg szerinti eredményük csupán 1.854.881.000.- forint. (Az árbevétel és eredménymutatók –egy Zrt. kivételével, amiről nincs adatunk- a 2008-as év eredménykimutatásaiból készült.)  
Kérdés, hogy a kettő közötti különbözet milyen kiadásokra fordítódik? Mérlegbeszámokból látható, hogy az állami erdészetek vezetőinek jövedelme kimagasló, hiszen a 19 állami erdészetben a vezetők 1 m Ft-os havi jövedelmet és az éves összjövedelmükkel megegyező jutalmat kapnak, ami éves szinten megközelítőleg kb. 24 millió forintos személyi juttatást jelent! Mindez állami tulajdonú erdészetek vezetéséért, közfeladatok ellátásáért, úgy, hogy az ezt lehetővé tevő gazdálkodásuk teljes részletei nem megismerhetőek.

 1. Kérdés, hogy az általuk működtetett vadászati tevékenység, legfőképpen a vadaskertek működése során a zárt kerítések mögött milyen gazdálkodás folyik, kik vadásznak ott, milyen költségtérítéssel, és minek köszönhető, hogy az állami erdészetek politikai pozíciója töretlen?
 2. Az állami erdészetekben vadásznak-e politikusok, vezető beosztású köztisztviselők, az esetleg vadászók milyen szolgáltatási díjakat fizetnek, milyen feltételekkel veszik igénybe az állami erdészetek szolgáltatásait?
 3. Miért nem ismerheti meg a társadalom az ország vezetőinek, döntéshozóinak, vezető köztisztviselőinek azon tevékenységét, amely az állami vagyon használatából adódik?
 4. Trófeás nagyvadjaink vadászatában milyen mértékben vesznek részt politikusok az állami erdészetek szolgáltatásival, és milyen költségtérítéssel tehetik azt meg, és ugyanazon szolgáltatások elérhetőek-e azonos feltételekkel minden más magyar vadásznak is?

Az egyesület továbbra is választ vár a joggal felmerülő kérdésekre, és kéri a média segítségét, hogy világítsa rá a közvélemény figyelmét az állami erdőkben folyó gazdálkodási anomáliákra is!

 

 
 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -