...

CEETO

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection

Közép-európai ökoturizmus: eszközök a természet védelméért

A CEETO program bemutatása

Turizmus az európai védett területeken

Az európai védett területek a természeti és kulturális értékek védelmének sarokkövei. Ez a gazdag örökség a helyi közösségek számára identitásképző jelentőséggel bír, ugyanakkor a virágzó európai idegenforgalom alapja is. A turizmus ideális esetben hozzá tud járulni a helyi közösségek jólétéhez és természetvédelemhez is forrásokat tud biztosítani. Ugyanakkor a nem megfelelően tervezett, szervezett, irányított turizmus a védett területeken sok probléma forrása is lehet, és éppen a turizmus alapját képező természeti értékek létét teheti kockára.

A CEETO - Közép-európai ökoturizmus: eszközök a természet védelméért

A CEETO Közép-európai Interreg projekt 2017-ben kezdődött hat országból tizenegy partner részvételével, akik előtt egy közös cél lebegett: a természetvédelmi oltalom alatt álló és a Natura 2000 területek értékeinek megőrzése a fenntartható turizmus innovatív tervezési folyamatainak segítségével.

A vezető partner az Emilia-Romagna régió védett területekért, erdészetért és hegyvidékekért felelős hatósága. A program során a résztvevők körbejárták az ökoturizmus és a fenntartható turizmus körüli értelmezési kérdéseket, és összegyűjtötték a védett területek idegenforgalmi menedzsmentjére vonatkozó nemzetközi szakirodalmat és a bevált gyakorlatokat.

A CEETO projekt és eredményei

Megalakulása óta a CEETO projekt megvalósítása több szakaszban történt, és mindegyik szakasznak megvoltak az eredményei:

Az első szakaszban mélyelemzés készült arról, hogy az európai védett területeken hogyan, milyen stratégiák és szakpolitikák mentén történik a idegenforgalom tervezése és irányítása. Ennek a munkának az összefoglalása a CEETO kézikönyv a védett területek fenntartható turizmusának sikeres és innovatív gyakorlatairól.

A második szakaszban a projektben részt vevő nyolc védett terület kezelői kidolgozták a fenntartható turizmusra vonatkozó akcióterveiket, megnevezve azokat a konkrét célokat, amiket 5 éven belül szeretnének elérni. Ezen felül minden védett terület kiválasztott egy modellprogramot, amelynek megvalósításával a gyakorlatba átültetve ellenőrizni lehetett a különböző turizmustervezési módszertanok hatékonyságát.

• A projekt harmadik szakaszában az előző szakaszok eredményeire építve készült el a CEETO iránymutatások a védett területek fenntartható turizmusának fejlesztéséhez című eszközgyűjtemény a szakpolitikusok számára, amelyben példákon és ajánlásokon keresztül ismerkedhetnek meg a védett területeknek a turizmusból származó terhelést csökkentő stratégiákkal,

• Végül a negyedik szakaszban a projektpartnerek végleges formába hozták a CEETO kézikönyv a fenntartható turizmusirányításról védett területek kezelői számára című dokumentumot, amely alapján a védett területek kezelői végre tudják hajtani a fenntartható turizmus irányításának lépéseit.

Ezen felül a CEETO projekt letette egy európai szakmai hálózat alapjait is, ami a projekt vége után is tovább működik és bővül majd. A CEETO hálózat a természetvédelem és a fenntartható turizmus iránt elkötelezett szakemberekből áll, akik nyitottak a párbeszédre és tapasztalataik, ötleteik megosztására, hogy aktívan formálhassák az európai idegenforgalom jelenét és jövőjét. A CEETO hálózat online találkozóhelye a CEETO platform, ahol a tagok kisebb vagy nagyobb csoportokban megvitathatják ötleteiket, információt és támogatást kaphatnak a többiektől. Ez a platform ezen felül a források tárháza is, ahol a projekt során összegyűjtött hatalmas tudásbázis és a létrehozott eszköztár is elérhető mindenki számára. A platformra való regisztráció és a részvétel ingyenes.

A CEETO projekt keretében ezen felül különböző kommunikációs eszközök és készültek azzal a céllal, hogy a nagyközönség figyelmét is felhívják a fenntartható turizmusban rejlő lehetőségekre. Ezek közül az eszközök közül kiemelésre méltó „A fenntartható utazás” című film, amelynek premierjére az Európai Parlamentben került sor 2018 novemberében, és azóta négy különböző filmfesztiválon nyert díjakat Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Dél-Afrikában.

Fenntartható turizmus

Image

Háttér

Ha bárki felelősen, a következő generációk szükségleteinek figyelembevételével gondolkodik, annak be kell látnia: a turizmus is átalakításra szorul. Ez a terület sem más, mint a közlekedés, vagy az energiapolitika: a 21. században új válaszok kellenek az emberiség megmaradása érdekében, az új kihívások új megoldásokat igényelnek.

 

Bővebben

Image

Szóhasználat

Azt a turizmust nevezzük fenntartható turizmusnak, amely egyszerre méltányos a környezet és a desztinációkon élő emberek felé,  a helyi lakosság számára gazdasági lehetőségeket biztosít, tiszteletben tartja a kulturális identitásokat, megőrzi a természeti erőforrásokat, és mindenképpen figyelembe veszi a korlátokat, a terhelhetőséget.

 

Bővebben

Image

Együttműködés

1982-ben Harald Grill bajor költő így jellemezte a turisták és a fogadó lakosság gondatlanságát:
„Turistákként nem érdekel bennünket a természet és a környezet. Amint elpusztítottuk, máshová megyünk. Fogadó lakosságként, szintén nem érdekel minket a környezetünk. Amint elpusztítottuk, máshová megyünk.”

 

Bővebben

Image

Esettanulmányok

Az olaszországi Viaggi del Ventaglio utazásszervező cég 1998-ban úgy döntött, hogy
1 dollár/éjszaka díjat ad ki a Dominikai Köztársaság Idegenforgalmi Miniszté- riumának, hogy segítsen a George hurrikán által okozott károk helyrehozásában.
A hozzájárulás egy évig tartott, és mintegy 150 000 USD-t generált.

 

Bővebben

Ökoturisztikai minősítési rendszer

Image

Az Ökoturisztikai Minősítési Rendszer célja

Az ökoturizmust a fenntartható fejlődés olyan ágazataként kezelve, ami a természeti értékek bemutatására, megismerésére és a környezettudatosabb mentalitás kialakításra irányul.
A jelen minősítési rendszer létrehozásának célja a minél jobb, magas színvonalú, a turista, a fogadó hely és a helyi természeti értékek szempontjait egyaránt figyelembe vevő ellenőrzött, szervezett minőségi ökoturisztikai szolgáltatások létrejötte.
 

Bővebben
Image

Minőségbiztosítás az ökoturizmusban

Bármilyen védett faj, madár vagy növény lehet a minősítés neve (patkó, napraforgó minősítésekhez hasonlóan), ami egyszerűen, könnyen, jól felismerhető, illusztrálható, és reprezentálja, illetve szimbolizálja hazánk természeti értékgazdagságát.
Lehet kerecsen, túzok, bíbic, kosbor, gulipán, kócsag stb.
Nagyjából ez részletkérdés, de a minősítés vizuális megjelenése, kreatív, tetszetős, minőségi megjelenése, marketing képessége viszont fontos.

Bővebben
Image

Kritériumrendszer

Zöld csillagok elérésének kritériumai:
Turisztikai bevételeiből a bemutatott természeti értékek fenntartásához való hozzájárulás
- ökoturizmusból származó bevételeinek 20%-át természetvédelmi célokra fordítja
- alapvetően természetvédelmi céllal létrejött szervezet / intézmény
- Az adott ökoturisztikai szolgáltatás helyi egyeztetésekkel, helyiek véleményezési lehetőségével lett kialakítva
- saját bemutatóhelyén az energiaellátásban 30% fölött megújuló forrásból származó, környezetkímélő technológiákat használ

Bővebben