Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásai a természetvédelemben

  Hazánk gazdasági fejlődése érdekében az ország vezetése számos feladatát hanyagolja. Sajnos épp olyan feladatokat, amelyek a természeti erőforrásokat mint a gazdálkodás feltételét lennének hivatottak megóvni, illetve a jövő generáció számára is hasznosíthatóként fenntartani.
  Magyarországon a közúthálózat, általában a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a strukturális alapokból folyó támogatások gazdasági fejlődést szolgáló beruházásai soha nem látott környezetterhelést jelentenek.
Sajnos sem a jogalkalmazás, sem a jogszabályok végrehajtásához szükséges humán háttér nem áll már rendelkezésére a kormánynak a folyamatos leépítések miatt. Így a „liberális piacgazdaságnak” nevezett szabadrablás jellegű gazdasági kizsákmányolás lépten-nyomon helyrehozhatatlan károkat tesz természeti környezetünkben.
  Jól felfogott érdekünk természeti erőforrásaink védelme, mégis jelképes a törekvés annak fenntartására, és a jövő generációk számára történő megőrzésére. Csak a hazai jogi háttér megfelelő védelmet jelenthetne, de mindehhez komoly nemzetközi kötelezettségek is járulnak.
  A nemzetközi kötelezettségeink végre nem hajtása vagy gyenge végrehajtása is csak a problémát növeli. Mindezen feladatok ellátása elvileg kötelező lenne országunkra nézve. Minden jogszabály és egyezmény annyit ér, amennyit teszünk azoknak végrehajtásáért.
  Weboldalunkkal azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy a nemzetközi kötelezettségek megvalósítása érdekében minél többen, minél többször hivatkozzunk ezekre a joganyagokra, és minél inkább ösztönözzük a kormányzatot ezek végrehajtására.

 

 


Készült az NCA nemzetközi szakkollégiumának támogatásával