Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza a fõoldalra

A Sasakawa Béke Alap

A Sasakawa Peace Foundation 3 területre összpontosítja figyelmét és támogatási rendszerét:

I, Civilizációs témák átfogó megértésére irányuló kezdeményezések

II, Közösségi regionális témákkal kapcsolatos párbeszéd és változtatás

III, Információ megosztása és terjesztése a globális közösségeknek

 • I. A civilizációs törekvések alcsoportjai
  1) A kulturális és civilizációs párbeszédben megnyilvánuló kezdeményezések Az SPF érdeklődést mutat az iszlám civilizáció kölcsönös megértése tekintetében, de más kultúrák vonatkozásában is általában.
  2) A gazdasági fejlődés felfogásának átgondolása A fenntartható fejlődés, amely a természeti környezet és a fejlődés együttes érvényesülésére irányul, haladást ért el a személyes bevétel növelésére irányuló törekvésekkel és az ipartámogatással szemben. Az SPF jómódú 21. századbeli társadalmat kívánja elősegíteni.
  3) A tudomány és bioetika új korszaka Az SPF azokat a kezdeményezéseket részesíti előnyben, amelyek a tudomány és a bioetika találkozási pontjáról kiindulva keresik a megoldásokat, valamint a különböző történelmű és hagyományú régiók és nemzetek közötti megértésre törekednek.
 • II. A 21. sz. világrendszer két alrendszerből áll:
  1. politika, gazdaság, kereskedelem, környezet stb.,
  2. ugyanahhoz a civilizációhoz tartozó nemzetek. Az együttműködés új formáinak lehetőségeit felfedező történelmi kezdeményezések a 21. században É-K és Közép-Ázsiában, Közép-Keleten, a Kaukázusban és az Indiai-óceán által szegélyezett területeken már kialakulóban vannak.

  Az SPF-nek 4 regionális alapja van, amely támogatja a regionális együttműködést:
  ˇ Sasakawa Pacific Island Nations Fund
  ˇ Sasakawa Közép-Európa Alap
  ˇ Sasakawa Japán-Kína Barátság Alap
  ˇ Sasakawa Délkelet-Ázsia Együttműködési Alap
 • III. Bár az ún. információ korában élünk, mégsem tudjuk használni az előnyeit.
  Az SPF arra törekszik, hogy javítson ezen a helyzeten. Ázsiáról és Japánról kíván információkat terjeszteni. A kölcsönös megértést akadályozó problémák azonosítása és megszüntetése, valamint a különbség és a mindennapiság közötti találkozási pontokat segít megtalálni. Az emberi biztonság és a privát non-profit tevékenységek segítése A non-profit szervezetek tevékenységei nem csak a hagyományos szociális szolgáltatásokra és a nemzetközi változásra korlátozódik, hanem befolyást gyakorol a fejlődésre, konfliktus megelőzésére, a környezetre és az emberi jogokra. A non-profit szervezetek nemzetközi hálózatokat építenek ki a nemzeti és nemzetközi szervezetek keretein kívül, és ennél fogva nélkülözhetetlenek a politikai döntéshozataloknál is. s mint ahogyan a non-profit szervezetek tevékenységeinek hatálya egyre inkább kiterjed, az üzleti és a nyilvános szektor közötti együttműködési formák egyre jelentősebbek lesznek. A non-profit szervezetek közérdekekre kifejtett hatásának törvényessége az emberek akaratát csak részben mutatja. A másik kérdés, hogy a non-profit szervezetek tevékenységeik folyamán olyan forrásokat használnak, amelyek nem függnek a piaci alapelvektől. Tevékenységeik minőségének és a tartalmának alapos vizsgálata, valamint a még nagyobb erőfeszítések megtétele a non-profit szervezetek intézményesítése terén szükségeltetik. A többelvű értékek, a jómódú globális közösség és az emberi biztonság kialakításának elősegítése világméretű párbeszédet hív életre. A modern nyugati civilizáció és más civilizációknak megosztott megértési és magatartási normákra van szükségük, különös tekintettel a privát non-profit tevékenységekre.


Az SPF a következő 3 területen kívánja megerősíteni a non-profit szervezeteket:
1) A privát non-profit szervezetek, az üzleti és a nyilvános szektor közötti együttműködés
2) A non-profit tevékenységek kapacitás építése és intézményesítése
3) A non-profit tevékenységek felmérése és kutatása

A nemzetállamok szintjén a fejlett országokban az ipari szerkezet és a családi rendszer is nagy változásokon ment keresztül, mint pl. a szociális fellendülés, a születések számának csökkenése, az öregedő társadalom. Ha azt akarjuk, hogy a társadalom biztonságban éljen, ügyelni kell az ipari társadalom kormányainak a foglalkoztatásra, a szociális biztonságra és az idősek gondozására. Ha világméretekben gondolkodunk, a természeti erőforrások fokozott megterhelése a fő probléma a fejlett és fejlődő országok számára, ha továbbra is fenn akarják tartani a gazdag társadalmat és biztosítani a fejlődést. A világ természeti érétkeinek védelme érdekében a non-profit szervezeteknek és az üzleti szektornak együtt kell működnie, új szemléletmódot és cselekvési terveket kialakítva. Az SPF olyan pályázatok részesít előnyben, amelyek a fenti problémák (a születések csökkenő aránya, öregedő társadalom, környezeti gondok) kezelésére vonatkoznak, ezen kívül elősegítik a fejlődést.

Az SPF 3 területen segíti az intézményesülést
ˇ A non-profit tevékenységeket értékelő rendszer kiépítése
ˇ Non-profit tevékenységek számára források megmozgatása
ˇ Együttműködés az állami politikával

Valószínűleg a privát non-profit tevékenységek és ezek eredményeinek szociális felelősségét is kellene kutatni. Az átláthatóság, nyilvánosság, felelősségre vonhatóság kérdéséről van szó. Japán és Ázsia A Japán modell a fő átmenet véghezvivője minőségi változást hozott létre, amikor egy nem változó de stabil társadalmat arra kényszerített, hogy a stabilitás figyelembe vétele nélkül gyorsan megváltozzék. A Kelet-Ázsiában történt pénzügyi és gazdasági válság a politikai és kormányzati rendszerre is kiterjedt.

Az SPF a következő 3 területre összpontosít:

  ˇ Japán strukturális változása és Kelet-Ázsia
  ˇ Kelet-ázsiai megújulás és a tapasztalat átadása
  ˇ Világgazdasági rendszer kialakítása és Japán, valamint Kelet-Ázsia szerepe

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -