Köszöntő 

"Még mindig nagyon el van terjedve az a hit, hogy a turistaság nem más, mint alkalom a szórakozásra, a mulatozásra. Hát, mélyen tisztelt közönség, ha mulatozásnak nevezhetjük azt, midőn Isten csodaszép természetét bebarangolva, annak természeti bájaiban gyönyörködünk, akkor igenis mulatozással jár a turisták foglalkozása. De ez a nemes mulatság, mely testünket edzi, lelkünket felfrissíti, gondolkodásunkat megtisztítja, ideálissá teszi; mert ideálizmus kell ahhoz, hogy anyagi áldozatok és testi fáradtságok árán végezzünk olyan túrákat, melyeket semmiféle haszonlesés, vagy más önző anyagi érdek nem parancsol. Ez a neme a szórakozásnak nemes és hasznos, oda kell hatnunk, hogy a szórakozásnak ez a neme mindinkább terjedjen és megkedveltessék. De, mélyen tisztelt közönség, a turistaság lényege nem ebben áll.

A turistaság nem csak kellemes öncél, hanem közhasznú működés is. Hazánk kies tájainak megismertetése, az utazó közönséggel való megkedveltetése, hozzáférhetővé tétele olyan közhasznú és hazafias vállalkozás, melynek jogosultságát, sőt szükségességét másutt már évtizedek óta elismerték, mely vállalkozás szolgálatában a külföldön számtalan egyesület áll a tagok százezreivel. Nálunk ez az ügy még mindig a kezdet kezdetén van; szerény eszközökkel küzdünk a közönség előítélete, elfogultsága és közönye ellen, - természetes, hogy az így elérhető eredmények is szerények; a felvirágzást még mindig a jövőtől kell várnunk."

Dr.Thirring Gusztáv (1927)