Városunk bemutatkozik 

   Túrkeve több mint hétszáz éves történelme során számos hányattatásnak és felemelkedésnek volt helyszíne. A török pusztítások, a „futás” ideje, majd a környékbeli elpusztult településekből való visszatelepülés tette egykoron a táj meghatározó városává. Volt kihalt falvacska, volt tizenhatezres ezőváros, „redemptus” nagykun település, majd emlékezetesen az első termelőszövetkezeti város.
    A Berettyó egykori árvizeinek köszönhető végtelen mocsárvilág, és az árvízmentes hátakon kialakult puszták sokasága alakította ki a két meghatározó foglalkozást: a pásztorkodást és pákászkodást. A pákászkodás a gyűjtögető életforma utolsó megjelenése volt Európában, ami fennmaradt egészen az 1800-as évek végéig, amikor „vérét vették” a rétnek, azaz elvégezték az azóta is meghatározó jelentőségű tájátalakítást, a folyóvíz-szabályozásokat.
    Számos nemzetközi és országos híresség között innen származnak a Korda fivérek,a Finta testvérek, és itt gyerekeskedett Balogh János akadémikus is.
    Ma egy fejlődésben megrekedt kisváros az Európai Unió perifériáján, amelynek kiutat az összefogáson alapuló együttműködés jelenthet.
Ennek városi megvalósítására végre megtörténtek az első lépések, és jelen kiadvány is ebben a szellemben készült.