Természeti környezet 

   Túrkeve, Kisújszállás, Karcag határában három táj találkozik, a Nagykunság, a Nagy-Sárrét és a Hortobágy.
   A sajátos vidék az egykori kiterjedt mocsárvilág lecsapolásával kezdődően alakult emberkéz által formált tájjá. A Tisza folyó hullámterében megmaradt ligeterdők, a holtágak, a Hortobágy-Berettyó folyó ősi, szabályozatlan medre, a kiterjedt szikes puszták számos ritka természeti értéknek nyújtanak otthont.
   A túzok, Európa legnagyobb termetű röpképes madara ezen háborítatlan pusztákat lakja, az ugartyúk a szikes puszták ritka fészkelője. A pompás tollazatú szalakóta a füves élőhelyek szélein húzódó fasorokba rakja fészkét.
   A vízpartokon a virágkáka és sárga nőszirom virágpompája, a holtágakon a fehér tündérrózsa és vízitök színes kavalkádja nyűgözi le a látogatót.
A mesterséges, emberkéz által létrehozott élőhelyek, mint az arborétumok, halastavak szintén gazdag, meglehetősen sokszínű élővilággal rendelkeznek.
   Térségünk varázslatos és egyedülálló természeti jelensége a nyári
tiszavirágzás, melyet a Tisza folyó páratlan szépségű partján, ritkán a Hortobágy-Berettyó folyó néhány szakaszán is megcsodálhatunk.