Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaPartnereink linkjeiEgyesületünk kiadványaiTámogatóinkElérhetõségeinkVissza a programjainkhoz

Beszámoló az átfogó szervezetfejlesztési programról

Egy az Ökotárs Alapítvány által támogatott hosszú és fáradságos programot tudhatunk magunk mögött, ami csak most kezdodik igazán. Ez az Átfogó Szervezetfejlesztési program.

Az egész ott kezdodött, hogy nem átallottuk bevallani saját szervezetünk kicsiny hibáit, így megpályáztuk az Ökotárs által akkor kiírt ISZF programot. Ezt követoen egyesületünket az a megtiszteltetés érte, hogy a meghirdetett integrált szervezetfejlesztési programon (átfogó szervezetfejlesztés a fenntartható fejlodésért) való részvételre kuratóriumuk alkalmasnak ítélte egyesületünket, így számos fontos tréninget szervezehettünk, illetve képzésen vehettünk részt, amelyek hosszú távon befolyásolják szervezeteink muködését. A program nagyon fontos lehet a szervezet hosszútávú fennmaradása érdekében, hiszen megtanítja munkatársainkat, tagjainkat arra, hogyan lehet úgy irányítani a szövetséget, illetve a tagcsoportokat, hogy azok minél tovább szolgálják az eredetileg kituzött célokat, a környezet- és természetvédelem ügy érdekében tett munkák lebonyolítását úgy, hogy a szervezeten belül erosödjön a közösségszellem, és növekedjen a munka hatékonysága az önkéntesek bevonásával, adományozók szervezésével, stb. A lebonyolításban jelentos változást eredményezett (facilitátori javaslatra), hogy a munkákat, tréningeket ne szövetségi szinten kezdjük el végezni, miután a Nimfea szerteágazó szakmai tevékenységei által nagy területen muködik, (illetve az elnökségi tagok polgári foglalkozásukból adódóan nagyon elfoglaltak), hanem valamelyik tagszervezeten. Választásunk a legnagyobb tagcsoportra, a Nagykunságban muködo Herman Ottó Természetvédo Körre (HOTEK) esett, miután o üzemelteti a szövetség irodáját, illetve a 21 tagú szövetségi elnökségbe 4 tagot is delegálhatott, ami a nagy muködési területtol függetlenül jelentos nyomatékot jelent a döntéshozásban. A HOTEK felépítése viszont jelentosen eltér a pályázatot eredetileg benyújtó Nimfeától, hiszen míg eme utóbbi vezetése csaknem kizárólag szakemberekbol áll, szakmai célokat tart elsosorban szem elott, addig az elobbi, a HOTEK, egy tipikus spontán társadalmi kezdeményezés a cél elérése érdekében (vezetoi között rendortiszt, pedagógus, hentes egyaránt van), amely igényli valamennyire a szakmai segítséget és iránymutatást, amit az anyaszervezet nyújt. Eme utóbbi a program szempontjából kedvezo lehet, hiszen a szervezet sokszínuségébol adódóan közösségi célokat és szervezeti fenntarthatóságot talán még inkább szem elott tartja, mint azt a Nimfea (foképp szakmai kérdések megoldására orientálódott) elnöksége teszi. A Hotek kiválasztása a több szóba jöheto tagcsoport közül azért is megfelelo, mert az általa végzett irodafenntartás révén a programban által nyújtotta szemléletet át tudja majd lassan adni más tagszervezeteknek, (miután Nógrádtól Bács-Kiskun megyéig itt történik a szakmai munkák koordinációja és adminisztrációja), és így lassan a teljes szövetségnek, ami azért is fontos, mert nem valószínu, hogy bármely más Nimfea tagszervezet a közeljövoben részt vehetne ilyen jellegu programon. Igyekeztünk röviden, és szukszavúan e jelentésbe összefoglalni, ami velünk és szervezetünkkel történt, mégis, a beszámolás idoszakában talán célszeru kezdeni, a program legelejével, hogy a késobbi átértékelodésektol függetlenül hogyan, milyen tervekkel kezdtük el a programot.

Konkrét eredmények:

Gazdasági többlábon állóság megteremtése:

Hosszú idon keresztül a bevételek több mint 95 %-a pályázatokon elnyert támogatásokból folyt be, míg ezt az arányt mára sikerült 75 % alá nyomni. Ennek érdekében fejlesztettük az alábbi forráslehetoségeket:

Vállalkozói bevételek:

A múlt év fo tevékenysége volt, hogy a Györffy Tanya Szabadidoközpontot fejlesztettük úgy, hogy az minél alkalmasabb legyen vendégfogadásra, hogy szélesedjen szolgáltatási skálája, hogy minél több vendéget fogadhasson. Egyértelmu és mérheto eredmény ebbol, hogy a bevételek jelentos része szolgáltatási (szállás, étkezés, lovaglás) lett. Még éppen nem önfenntartó a tanya, de számításaink szerint már az idei nyarat követoen elérjük azt, hogy talán a tanya “profitot” termel, ami visszaforgatható lesz alaptevékenységünkre.

Helyi támogatók:

Sajnos csak 1999 év elején kezdtük el programunkat, amellyel foképp arra koncentráltunk, hogy a helyi üzleti szektor vegyen részt közcélú feladataink ellátásában. Facilitátorunk javaslatára elsoként madárrepatriáló állomásunk fenntartására próbáltunk támogatást szerezni, nem túl nagy sikerrel. Ezt követoen kezdtük el szervezni a május 1-i programunkat, amely már számos reklám lehetoséget nyújtott, ami vonzóbbá tette a támogatást. Itt már pénzben kifejezheto, konkrét eredményt könyvelhettünk el, hiszen több mint 350 ezer forintot szedtünk össze vezeto vállalatoktól (pl. Westel) a rendezvényre.

Külföldi támogatások:

Két munkatársunk (Monoki Ákos és Kontos Tivadar) utazott ki Hollandiába, hogy terepi munkáinkra támogatásokat szerezzenek. Sajnos itt nem olyan könnyen mérheto az eredmény, mint az elozoekben, ugyanis konkrét támogatást nem kaptak, viszont kapcsolatfelvételeik talán hosszabb távon segíthetik egyesületünket, hiszen a kapcsolat lehetoségével talán majd lehetoség lesz arra is, hogy a jövoben (látogatások után) pénzügyileg segítsék a programot.

Tagsággal való kommunikáció megteremtése:

A program támogatottsága lehetové tette, hogy egy részfoglalkoztatású tagsági koordinátor foglalkozzon mostmár a tagsági kapcsolattartással. A foállású munkatárs által folyamatosan elérhetové vált egyesületünk irodája, felgyorsult a válaszlevelek megírása, a tagsági könyvek kiküldése stb. A sok szakmai tevékenység mellett most már igyekeztünk minél több olyan programot kidolgozni, amely tagságunk szélesebb köru bevonásával együttjárhat. Így szem elott tartottuk a sok gyerek tagunk lehetoségeit, és ez alapján kezdtük el programjaink kidolgozását (pl. sün-felmérés).

Hosszú távú fenntarthatósági stratégia:

Ez a “stratégiai tervezés”, “hosszútávú szemlélet” jellegu gondolkozás elég távol állt szervezetünktol, hiszen foképp szakmai kérdésekre koncentráltunk, és nem az eloretekintés jellemezte szervezetünket. Bár az ilyen jellegu tervezéstol az egyesület vezetése egy ideig húzódozott, hiszen a szervezet spontenalitásának veszélyeztetését látta ebben, mégis jelentos lépések történtek a facilitátorok fáradságos és hálátlan munkájának köszönhetoen. Részben e téren több képzésen részt vett tagságunk, részben megindult a belso tervezgetés, aminek köszönhetoen az idei évben megszületett a szervezet “Hosszú távú szervezetfejlesztési stratégiája”.

 
 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -