Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaPartnereink linkjeiEgyesületünk kiadványaiTámogatóinkElérhetõségeinkVissza a programjainkhoz

Szelektív hulladékgyûjtési kezdeményezésünkrõl

A programmal célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségeivel a környezetvédelem csatáira, melyeket helyben kell megvívni. Éppen ezért a programmal a lakosságot széles körben érintõ, bevonó kampánnyal valósítottuk meg az alábbi tevékenységeket:

  • Lakossági ismeretterjesztés:
A program elsõ részében tájékoztató brosúrát készítettünk azért, hogy felhívjuk a figyelmet arra az alaptételre, hogy a hulladék nem szemét. Arra, hogy milyen sok pénzt dobunk kukába jelenlegi szemetelési kultúránkkal, mennyi energia és pénz megspórolható megfelelõ hulladékkezeléssel. Népszerûsítettük, illetve figyelemfelhívó jelleggel jelen voltunk a helyi médiákban, készítettünk kisfilmet a túrkevei illegális hulladéklerakókról, melyet az önkormányzat soron következõ ülésén is a „nagyérdemû” elé tártunk, bemutatva helyben, hogy is állunk a hulladékkezeléssel, felhíva a figyelmet, hogy sok még a tennivaló egy környezettudatos társadalom megteremtésének elérése érdekében, illetve a feltételeinek biztosításában.

Készítettünk „robbantott kukát” melyen keresztül kézzel fogható közelségben, demonstrációs célzattal be tudtuk mutatni, az átlag háztartásokban képzõdõ hulladékmennyiségek eloszlását, s azt, hogy ezek nem megfelelõ kezelésével, illetve szelektálásával, mekkora értéket, pénzt pazarlunk el amellett, hogy jelentõsen terheljük környezetünket. Készítettünk, illetve a megvásárolt kukákra ragasztva egy „Gyûjtsd külön!” – programon belüli – kampányt indítottunk el, olyan formában, hogy helyben a városközpontban hat darab kukát helyeztünk el alkalmi rendszerességgel, melybe a lakosság tudta szelektíven gyûjteni a hulladékot. Meglepõ módon – de lehet, hogy csalnak az adatok, a kis méret s nem rendszeres kihelyezés miatt – a szemetesek mindig színig voltak egy kihelyezés után. Az elszállításukról szintén mi gondoskodtunk
.

Megpróbáltuk minél szélesebb körben ismertetni a hulladékgazdálkodási eljárások hierarchiáját:
1.) hulladék keletkezésének megelõzése és/vagy minimalizálása; 2.) Újrahasználat; 3.) Újrahasznosítás; 4.) Ártalmatlanítás.

  • Hulladékszokások vizsgálata Túrkevén:

Második részben egy kis átfedés van az elsõ részhez képest, mégpedig az hogy a vizsgálatunkat, és lakossági ismeretterjesztésünket párhuzamosan végeztük, hiszen minden vizsgálati eredményünket nyilvánosságra hoztuk olyan formában, hogy demonstrációinkon felhívtuk a figyelmet adatainkra és azok hatásaira. Egy-egy városrész kuka tartalmainak az átvizsgálásával néhányan a helyi szeméttelepre kiérkezõ hulladék összetételét vizsgáltuk, hogy bizonyítani tudjuk: a hulladék jelentõs része újra használható, hasznosítható, és a gyûjtéssel még akár (hosszútávon) profitot is tudunk termelni. Az illegális hulladéklerakók helyét feltérképeztük, s többszöri ellenõrzések során vizsgáltuk azok tartalmának, mennyiségének változását.

  • Illegális hulladéklerakók vizsgálata és térinformatikai adatbázisban való feldolgozása:

Terveink között ez a tevékenység még nem szerepelt, hiszen mi inkább gyakorlati megoldásként szerettünk volna a Rethmann Rt. segítségével szelektív hulladékgyûjtõket elhelyezni, de ezt a tervünket nem tudtuk teljesíteni, részben mi hibánkból. Tehát e helyett a feltérképezett illegális hulladéklerakókat egy térinformatikai szoftveren dolgoztuk fel, vizsgálva a bázishelyek hulladékváltozását.

  • Összegyûjtött szárazelem elszállítása

Egyesületünk a múlt év elején kezdte szelektív hulladékgyûjtõ programjának megvalósítását.

Célul tûztük ki, hogy megvalósítjuk Túrkevén a szelektív hulladékgyûjtést, tárolást, megváltoztatjuk (legalábbis megpróbáljuk megváltoztatni) az emberek szemléletét a környezetünkben keletkezett hulladék további kezelésével kapcsolatban. Elsõ lépésként – a Millieukontakt Oost Europea támogatásával – megszerkesztettünk és elkészítettünk egy szemléletformáló kiadványt, amely a lakosság figyelemfelkeltését és tájékoztatását szolgálja. A kiadványban felhívjuk a figyelmet a településeken keletkezett hulladék veszélyességére, a hulladékok szétválasztásának fontosságára a további kezelés szempontjából. A kiadvány a Túrkevei Vízmû Kft. jóvoltából minden háztartásba eljutott. Az idei évben KAC támogatással szemléletformáló kiadványt készítettünk, azaz egy plakát elkészítését terveztük s valósítottuk meg, melyet inkább közintézményekben, iskolákban használunk fel, hiszen egy ilyen jellegû anyag figyelemfelkeltõ hatása, tehát relatívan hatékonysága nagyobb. Hulladékanalízist készítettünk, amelynek során a város konténeres hulladéklerakó helyein és a szeméttelepen elemeztük a szemét összetételét, a tárolás körülményeit.


Szomorú és sajnos nem csak Túrkevére jellemzõ jelenség a településen keletkezett szemét illegális lerakása. Ilyen helyek a városban és közvetlen környezetében egyaránt találhatók. A lakók ide hordják jóformán válogatás nélkül a háztartásokban keletkezett és fölöslegessé vált szemetet. Ez természetesen nemcsak esztétikailag hat rombolóan, hanem esetenként igen veszélyes lehet az emberre és környezetére nézve egyaránt. Ezekben az illegálisan lerakott szemétkupacokban gyakran találhatók elhasználódott szárazelemek, akkumulátorok, gumiabroncsok-, sõt néha elhullott állatok tetemei is elõfordulnak. Munkánk során, lehetõségeinkhez mérten megpróbáltuk felszámolni ezeket (több-kevesebb sikerrel) az illegális lerakókat, és elszállítani a szemetet. Az illegális hulladéklerakókat feltérképeztük, az adatokat számítógépre vittük, beépítettük térinformatikai rendszerünkbe.

A túrkevei kábeltelevízió Zöld Kuckó címû adásában bemutattuk a túrkevei illegális hulladéklerakókról készült rövidfilmünket.
A témáról helyi lapokban rendszeresen közlünk cikkeket, írásokat.

A Hulladékos programunk folytatása a tájsebészet kampány.


- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -