Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaPartnereink linkjeiEgyesületünk kiadványaiTámogatóinkElérhetõségeinkVissza a programjainkhoz


Jelentős tapasztalat és szakmai információ gyűlt össze a non-profit szektorban az elmúlt évtizedben a környezeti nevelés és szemléletformálás területén is. Ezekkel a tapasztalatokkal jól láthatjuk az, hogy milyen hiányosságai vannak az iskolai oktatásnak, miként nem lettek megfelelően adoptálva környezeti nevelési elemek a tantervekbe és így tovább. Programunkkal azt szeretnénk, ha elsősorban biológia, környezetvédelem szakos tanárok részére szervezhetnénk egy olyan konferenciát, ahol átadhatják a civil szervezetek tapasztalataikat a pedagógusoknak különböző területeken.

Szakmai munka, a konferencia programja:
A program első napján kb. 11 óráig lehetne tervezni a megérkezést, majd egy rövid megnyitó és ebédet követően délután 13 órától előadásokat hallgathatnának a résztvevők. Itt előadóként szóba jöhetne a Környezet- és Természetvédő Tanárok Egyesülete, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a Természetes Életmód Alapítvány. Egy-egy előadási szakasz kb. 1-1,5 óra lenne és olyan témákat érinthetne, mint az, hogy miért is van szükség a környezeti nevelés folyamatos fejlesztésére, miként kell azt a mindenapi iskolai munka részévé tenni, miként is kell fejleszteni saját ismereteinket, milyen eszközök és lehetőségek állnak rendelkezésünkre a környezeti nevelés programok megvalósításához.

A program ideje alatt forgószínpad szerűen történnének a tréning munkák. Tekintve hogy kb. 100 részvevőre számítunk, öt kb. 20 fős csoportra osztanánk a részvevőket és a második, szombati napon lennének a tréningek egyenként kb. 1,5-2 óra időtartamban az alábbi témákban:
- Pályázatírási technikák általában és a speciális kiírások (jeles napok, táborszervezés stb.) Szakértői közreműködésként szóba jöhetnek pl. a Független Ökológiai Központ vagy az Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársai.
- Iskolai környezet, iskolai hulladékkezelés, ifjúsági reklámok (hogyan honosítsunk meg szelektív gyűjtést iskolánkban, ne tegyünk ki csoki plakátokat, ne engedjünk McDonald és Coca-Cola reklámot az iskolába stb.) Szakértői közreműködésként szóba jöhet pl. a Hulladék Munkaszövetség munkatársa.
- Hogyan szervezzünk iskolai természetvédelmi tábort (miként vonjuk be a nemzeti parkokat, mikor természetvédő egy tábor, mire készüljünk, hogy alakítsunk programot stb.) Szakértői közreműködésként szóba jöhetnek pl. a Göncöl Szövetség, a Pangea Egyesület munkatársai.
- Tanórán kívüli környezeti nevelési lehetőségek (miként szervezzünk iskolai kirándulásokat, hogyan tartsunk szakkört, miként rendezzük a terepi megfigyeléseket, milyen civil szervezetektől kérjünk segítséget előadásokhoz stb.) Szakértői közreműködésként szóba jöhetnek pl. a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai.

A konferencia harmadik napját egy terepi munka is zárhatná, a délelőtt egy módszertani kirándulás vizes, pusztai, erdei élőhelyre. Ezt követően egy újabb plenárisan egy rövid zárás és értékelés zárhatná a programot.
Természetesen a programban nem szerepeltettük a kiegészítő, programszínesítő egységeket. Pl. szeretnénk ha posztereken kiállítások lennének, szakmai kiadványok megvásárlására lenne lehetőség stb.

A konferencia témája a környezeti nevelés, ami egy olyan sajátos természettudományos nevelési módszer, amely megérteti az élővilág egységét, illetve a biodiverzitás megőrzésének fontosságát ezáltal kialakítja a környezet- és természetvédelmi szempontú szemléletet. Alkalmazása olyan összetett személyiségfejlesztést tesz lehetővé, amely a gyermek közvetlen környezetéből indul ki, és így terjed a bővebb környezet felé. Ezáltal lehetőség nyílik a gyermek magatartás- és attitűd formálására, amely képessé teszi a másokkal való együttműködésre, a környezettudatos életvitelre.

A társadalom, gazdaság és tudományok területén jelentkező újabb és újabb eredmények szükségessé teszik a környezeti oktatás és nevelés folyamatos továbbképzését, eddigi eredményeinek fejlesztését. A túlnépesedés, szűkülő élettér, a technológia fejlődése és az ezzel szemben egyenes arányban jelentkező bioszféra rohamos pusztulása világossá tették, hogy az emberiség önkiuszításának csakis a helyes szemlélet kialakulása vethet gátat. Ennek érdekében számos szabályozás és koncepció került kidolgozásra (zöld mozgalmak ilyen jellegű tevékenysége, Riói Csúcs, Római Klub stb.) melyek jelzik egy új világkép kidolgozásának az előkészületeit. Viszont a szükségszerűség egyre inkább követeli a társadalmi szervezetek és állami célkitűzések együttműködését.

A természet, a környezet szépségét és hasznosságát csak az tudja megmutatni gyermekeinek, tanítványainak, aki maga is felfedezi a természet szépségét, aki maga is értő szemmel figyeli a madarat, de észre veszi alatta a fát is - a fán a bogarakat és megérti a környezetvédelem fontosságát és annak globális védelmét, és azt maga feladatának is tartja.

Vissza a főoldalra - Vissza a "Programjaink"-hoz - Vissza a lap tetejére

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -