Vissza a fõoldalra Egyesületünk bemutatásaTagszervezeteink bemutatásaPartnereink linkjeiEgyesületünk kiadványaiTámogatóinkElérhetõségeinkVissza a programjainkhoz

Tanácsadó szolgálat


   A társadalom, gazdaság és tudományok területén jelentkező újabb és újabb eredmények szükségessé teszik a környezeti szemléletformálás, tájékoztatás folyamatos fejlesztését. A túlnépesedés, szűkülő élettér, a technológia fejlődése és az ezzel szemben egyenes arányban jelentkező bioszféra rohamos pusztulása világossá tették, hogy az emberiség önkiuszításának csakis a helyes szemlélet kialakulása vethet gátat, amiről tájékoztatni kell a társadalmat. Ennek érdekében számos szabályozás és koncepció került kidolgozásra (zöld mozgalmak ilyen jellegű tevékenysége, Riói Csúcs, Római Klub stb.) melyek jelzik egy új világkép kidolgozásának az előkészületeit. Viszont a szükségszerűség egyre inkább követeli a társadalmi szervezetek és állami célkitűzések együttműködését.
A környezet és természetvédelem közügy - mindenki feladata, kötelessége. Az emberiség elsődleges faladata a jelenben és a jövőben egyaránt az, hogy a Földet átadhassuk jogos tulajdonosainak: az utódainknak. A világbéke megteremtése mellett a legfontosabb tennivalónk az, hogy végre megértessük széles társadalmi rétegekkel, hogy a Föld nevű bolygó ökológiai tényezői az ember tevékenységével változhatnak, a mai élet szempontjából romolhatnak s amellett, hogy sérülhet a Föld, az elsődleges veszélyeztetettetek mi, emberek vagyunk, hiszen bolygónk más az általunk előidézetteknél sokkal nagyobb csapásokat is átvészelt. Csakis a tudatos és jól felkészült tájékoztatással érhetőek el eredmények, és be kell látnunk, hogy még hosszú ideig ez lesz az a feladat, amelyre sok-sok pénzt kell fordítanunk.

   Biztos, hogy eme tájékoztatásai, tanácsadási feladatok megoldása a korábbinál még nagyobb pénzügyi eszközöket fognak igényelni és sajnos nincs kellő számú szakirányú végzettségű szakember sem, kik ezt felvállalhatnák. Éppen ezért a valamilyen formában működő irodákat kell fenntartani, megőrizni és tovább ösztönözni tevékenységük fenntartását.

   1995 január 1-én létrejött partnerünk, a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteink Központi Irodája. A megalakuláskor csak egyetlen cél volt: koordinálni valamennyi tagszervezetének (aminek a száma mára meghaladja a tízet) működését, egyeztetni tevékenységüket és biztosítani számukra az anyagi hátteret. A fiatalok aktív munkájának köszönhetően azonban hamarosan valamennyire átalakultunk civil, nonprofit irodává, amely számos egyesületnek és alapítványnak segített kérdéseik megválaszolásában, illetve megoldásban. A felsőoktatásban tanulók javaslatára beindították az irodában a Nimfea Információs Szolgálatot is, amely hosszú időn keresztül működött, amíg volt anyagi fedezet fenntartására. Az Iroda tehát gyakorlatilag nonprofit is ifjúsági tanácsadó és információs szolgálattá alakult, azonban tagadhatatlan: hogy a mai napig a fő profil a természetvédelem és a környezetvédelmi szemléletű nevelés, környezeti tájékoztatás maradt volna, ha nem változik jelentősen a szervezet struktúrája.

   Azonban 1999-ben létrejött a Beklen Alapítvány, akinek feladata volt átvállalni az Egyesülettől, és annak partnereitől számos szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet. Még ugyanebben az évben Alapítványunk a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel közösen a Demokratikus Jogok Fejlesztésért Alapítvány pályázati kiírásán érdekképviseleti pályázat nyertese lett aminek köszönhetően 1999. decemberében megnyitotta kapuit a Civil Műhely, és Környezeti Tanácsadó Iroda nevezetű intézményünk, ami három településen lát el a mai napig szakmai tevékenységeket. 2000-ben vettük fel a kapcsolatot a Környezeti Tanácsadók Hálózatával, és jeleztük csatlakozási szándékunkat. 2001 januárjában lett vége a DemNet programnak ami a mai napig financiális gondokat okoz a fenntartásban, és ekkor vásárolta meg alapítványunk jelentős bankhitellel állandó irodáját, hogy a Tanácsadó szolgálatát fenntartsa. Ebben az irodában adtunk helyet több szervezet irodájának és raktárjának is. Ennek fenntartásához kérjük megtisztelő segítségüket. Az itt folyó munkát, magát a Tanácsadó Szolgálatot szívesen bemutatjuk bármelyik tanácsadónak, hogy személyesen is meggyőződjenek tevékenységünk hiteléről.

   Szeretnénk fejleszteni és bővíteni Tanácsadó Szolgálatunkat, hogy minél szélesebb körben lehetősége legyen az embereknek felkeresni bennünket, hogy segíthessük válaszunkkal. Itt a célrégióban ez annál is fontosabb, mert a lakosságnak, a szántó-vető vállalkozó rétegnek egyre nagyobb szüksége van rendszeres tanácsadásra (pl. a növényvédő szerekről, túzok fészkekről, kártételekről stb.) Szintén fontos lenne a tanácsadószolgálat bővítése és a "zöld telefon" létrehozása a pedagógusok környezeti nevelési és erdei iskola programjaihoz, hiszen segítségünkkel szervezett túrákon a diákok eljuthatnának a Körös-Maros Nemzeti Park és Hortobágyi Nemzeti Park fokozottan védett területeire. Segítenénk előadók, programszervezők, a madárgyűrűzők, hulladékkezelési és gyűjtési eljárásoknál. Hasznos lenne, ha a KöM társadalmi szervezetek közreműködésével a területi környezetvédelmi felügyelőségek, és a természetvédelmi (ill. nemzeti park) igazgatóságok mellett létrehozna egy kistérségekre illetékes lakossági információs hálózatot, hogy széles társadalmi rétegek is érezzék a környezet- és természetvédelem jelenlétét a mindennapi életben. Működési területünk egyik központi városában Túrkevén létrehoznánk egy irodát azzal a céllal, hogy a lakosságot tájékoztatni tudja minden felvetődő környezet- és természetvédelmi témájú kérdésről. Segíthetnénk programok, kampányok szervezésében, hivatalos fogalmazványok beadásában stb.

   Konkrét terveink:
Számos tanácsadó iroda kapott támogatást az elmúlt években különböző pályázati kiírásokon, a mienk azonban azért nem, mert a bírálók véleménye szerint előnyben kell részesíteni a nagyvárosokban létrejövő irodákat. Sajnos bebizonyosodott, hogy ezeknek igénybevettsége esetenként kisebb mint a mienké.
A mi szempontunkból azt említhető meg, hogy több 10-15 ezer fős településen látunk el tanácsadó, tájékoztató, kampányoló szerepet, kisebb községekben heti, kétheti fogadónapok alkalmával, éppen ezért egyetlen főállású tanácsadónk lényegesen több emberrel találkozna, mint a nagyvárosi munkatársai. Fontosnak tartjuk még, hogy ne csak a nagyvárosokban, hanem ezekben a kisebb mezővárosokban is legyen meg lehetősége az embereknek ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, hiszen meglátásunk szerint lényegesen nagyobb szükség van rá, elvégre számos mezőgazdasági, föld használati kérdés merül fel.

   Ezáltal a fejleszteni kívánt programunk a tanácsadó iroda folyamatos szolgáltatásai:

- forró drót, lakossági tanácsadás telefonon, személyesen és drótpostán keresztül
- környezeti nevelési szolgáltatások oktatási intézmények részére, pályázati tanácsadás
- Közösség joga az információhoz; hatályos jogszabályok és rendelkezések beszerzése, szakhatóság megkeresése
- konzultációs lehetőségek, szakemberek ajánlása adott témával kapcsolatban
- könyvtár és olvasóterem fejlesztése és működtetése
- fogadóórák, tanácsadó napok kisebb településeken is !
- Kapcsolattartás a helyi és országos médiával (Jász-Nagykun-Szolnok megye i Néplap, Békési Nap, Kevi Hírmondó, Túrkeve, Mezőtúr és Vidéke, Civil Tv Túrkeve, állandó 10 perces műsorunk, KTV esetenkénti műsorok, Szarvasi Tv esetenkénti műsorok, MTV Szolnoki helyi TV, alkalmanként TV2)
- egyéb szolgáltatások: környezetvédelmi anyagok fénymásolása, internetről való letöltése, számítógép használat.
- kapcsolattartás a térségi természetvédelmi és környezetvédelmi szervekkel

Fontosnak tartjuk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának programjaiban való részvételünket is (KÖTHÁLÓ közös kiadványai, sajtótájékoztatók, közös akciók és programok).

   Helyszín:
Bár az iroda, a kommunikációs eszközökkel együtt Túrkevén jönne létre, a tanácsadás a szakirodalommal, jogi háttérrel, levelezéssel itt folyna, mégis az alábbi településeken várnák szolgáltatásainkat:
- Szarvas: a volt DATE karon, a Kőrösi Csoma Mezőgazdasági, Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási főiskolán tartanánk tanácsadást heti egy napon.
- Dévaványa: a Művelődési házban kaptunk helyet arra, hogy heti egy délután fogadóórát és tanácsadást tartsunk.
- Ecsegfalva: a Városházán kapnánk helyet arra, hogy heti egy délután fogadóórát és tanácsadást tartsunk.
- Kisújszállás: a Művelődési házban kapnánk helyet arra, hogy heti egy délután fogadóórát és tanácsadást tartsunk.
- Mezőtúr: a Művelődési házban kapnánk helyet arra, hogy heti egy délután fogadóórát és tanácsadást tartsunk.
- Kuncsorba: a Művelődési házban kapnánk helyet arra, hogy heti egy délután fogadóórát és tanácsadást tartsunk.

Az érintett lakosság száma eléri a csaknem 100 főt, és a mobilitás miatt nem csak ugyanaz a néhány személy venné igénybe szolgáltatásainkat, hanem szélesebb réteg.

   Lebonyolításhoz szükséges feltételek:
- Önálló irodahelyiség a központnak, központi helynek szükséges, ezt alapítványunk biztosítja
- Kommunikációs költségek: Egy önálló telefonvonal szolgálja ki a programokat. A programok lebonyolításához szükséges telefonhívások költségei is jelentősen megnövekedtek, ami miatt részben nem tudjuk felvállalni támogatás nélkül a kivitelezést. Ezen kívül egyre több szervezet, csoport vagy egyén részére nyújtunk internet és levelezési program használati lehetőséget. Kiadványaink iránt nagy a kereslet, ezek postázása jelentős tételként jelentkezik.
- Szervezéshez és önkénteseink munkájához szükséges utazási költségek: Programjaink lebonyolításához elengedhetetlen az az önkéntesmunka, amelyet tagjaink végeznek. A regionális programok, a személyes kapcsolattartás, a találkozón való részvétel utazási költségeit alkalmazottainknak és önkénteseinknek megtéríti. Támogatást nyújtunk polgároknak, kisebb szervezeteknek; egyesületi gyűlések, és megbeszélések; együttműködések és programok elkészítése során felmerülő költségeikhez, amellett, hogy a utazási költségek nélkülözhetetlenek a vidéki fogadóórák megtartásához.
- Irodaszer: A programok zavartalan lebonyolításához szükséges fénymásoló papír, boríték és egyéb irodaszerek.
- Infrastruktúra fejlesztés és karbantartás: Szolgáltatásunk része a számítógép- és fénymásoló használat lehetőségén alapszik. Kiadványaink szerkesztéséhez szükséges a meglévő számítógépes programok fejlesztése. A számítógépek és a fénymásoló karbantartása zavartalan működését biztosítja.
- Szakkönyvtár: A könyvtár fejlesztése folyamatos tevékenységünk. A szakkönyvek beszerzése nem könnyű és igen költséges, támogatás nélkül elképzelhetetlen, mintahogy szakkönyvek nélkül munkánk is elképzelhetetlen.
- Főállású alkalmazottak bére és járulékai: Egyesületünknek három főállású szakmai feladatokat ellátó alkalmazottja van. Bérük bruttó 40000, melyhez minden hónapban tb. és munkaadói járulék kapcsolódik. Hasonló feltétellel kerülne felvételre a programhoz szükséges egy alkalmazott, aki csak tanácsadással, és programszervezéssel foglalkozna.

   Összegzés
Számos nagyvárosi KÖT iroda mellett a mi tanácsadó szolgálatunkat mellőzték rendszeresen a támogatottak közül, holott széles körben, nagy társadalmi háttérrel bonyolítjuk le több településen programunkat.
Az iroda fenntartására egyáltalán nincs támogatásunk. Vannak tanácsadó irodák, amelyek jól támogatottak, jobb adományi háttérrel rendelkeznek, míg a mienk kialakítása széles körben szolgálja a kitűzött célokat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a döntéshozók (pl. Kac keret tanácsadói) tolerálják felénk azt, hogy ezt a tevékenységet létrehoztuk, végeztük akkor is, amikor arra KAC forrás semmilyen nem volt, amikor arra pályázati támogatás külön nem érkezett, és akkor is tartottuk a kapcsolatot a KÖT hálóval, amikor azt csak szakmai igények indokolták.
Költségvetésünk hiteles és forráshatékony megoldásokat kínál.

KÖRNYEZETI  TANÁCSADÓ IRODÁK HÁLÓZATA (KÖTHÁLÓ)

8200 Veszprém, Zrínyi u. 3/1., tel/fax: 88/427-792, kothalo@zpok.hu, www.kothalo.hu

2008. január 29.

NYITVATARTÁS

S-sz.

Az irodát működtető szervezet

Cím

(ir.sz. város, utca hsz.)

A tanácsadó(k) neve

Telefon

Fax

Drótposta

Internet

H

K

Sz

Cs

P

1

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

8200 Veszprém, Kossuth u. 1. II/2. (8201 Vp., Pf. 222)

Békási Ildikó, Mátyás Mónika, Szalay Tímea

88/578-390

88/578-391

timi@csalan.hu

www.csalan.hu

9-13

14-18

9-12

9-13

9-12

9-11

2

Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

6720 Szeged

Arany János u. 1.

Bojtos Ferenc

Szekeres Szilvia

62/424-392

62/424-392

csemete@csemete.com

www.csemete.com

8-15

8-17

8-13

3

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

4400 Nyíregyháza

Malom u. 18/A

Ilyés Tímea, Karásziné Gulyás Edit, Tömöri László

42/423-818

42/423-818

emisszio@e-misszio.hu

www.e-misszio.hu

8-14

8-16

8-14

4

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

2500 Esztergom

Bajcsy-Zs. út 4.

Horváth Zoltán, Szendi Gábor, Ledzényi András

33/400-150

33/400-150

ekoku@zpok.hu

www.ekoku.hu

10-16

5

Gaja Környezetvédő Egyesület

8000 Székesfehérvár

Petőfi S. u. 5.

Gárdonyi László

Déri Márta

22/503-428

22/503-429

22/503-428

gaja@t-online.hu

www.gaja.atw.hu

9-16

12-17

9-16

9-13

6

Hatvani Környezetvédő Egyesület

3000 Hatvan

Hatvany I. u. 2/A

Kőrösi-Báti Edit

Magos Gábor

37/340-516

37/340-516

zold60@hke.axelero.net

www.hkve.org

9-13

7

Hulladék Munkaszövetség

1111 Budapest

Saru u. 11.

Rátz Judit

1/386-2648

1/386-2648

humusz@humusz.hu

www.humusz.hu

13-17

9-13

13-17

9-13

8

Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

2660 Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem út 18.

Nagy Vilmos

35/300-217

35/300-217

ipolyunio@kothalo.hu

www.ipolyunio.hu

9-16

9-14

9

Kerekerdő Alapítvány

9700 Szombathely

Kőszegi u. 3. (Petőfi u. 24.)

Gyöngyössy Péter

Szele Zsuzsa

94/505-203

94/505-204

okocella@ecom.hu

www.kerekerdo.org

10-16

10

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

1075 Budapest, Károly krt. 3/A, III/2. (1465 Pf. 1676)

Lenkei Péter

Schnier Mária

1/411-0509

411-0510

1/266-0150

levego@levego.hu

www.levego.hu

9-17

9-18

9-17

9-15

11

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

5420 Túrkeve

Ecsegi út 22/A

Székely Zsuzsanna

56/554-478

56/361-505

info@nimfea.hu

www.nimfea.hu

8:30-11:30

13:30-16:30

12

Nők a Balatonért Egyesület

8640 Fonyód

Ady Endre u. 37.

Garai Istvánné

Székely Erzsébet

85/360-172

30/281-3735

85/377-237

postmaster@nabe.t-online.hu

www.nabe.hu

9-13

12-16

9-13

13

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

3525 Miskolc

Kossuth u. 13.

Farkas Emese

F. Nagy Zsuzsanna

46/505-077

46/382-095

46/505-077

ecolinst@kothalo.hu

www.ecolinst.hu

8:00-11:30

12:30-16:00

14

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért

8799 Dötk

Fő u. 39.

Horváth Anikó, Kollarics Tímea, Kocsis Anikó

83/376-178

83/376-178

okoregio@t-online.hu

www.okoalapitvany.hu

8-16

-

15

Ökoszolgálat Alapítvány

1051 Budapest

Nádor u. 34.

Bóbis Ildikó

1/311-7855

1/269-4016

okosz@okoszolgalat.hu

www.okoszolgalat.hu

8-17

8-16

8-14

16

Pécsi Zöld Kör

7621 Pécs

Király u. 21.

Dobrádi Gábor

Mező János

72/515-780

72/515-780

iroda@pzk.hu

www.pzk.hu

9-16

9-14

17

Reflex Környezetvédő Egyesület

9024 Győr

Bartók B. út 7.

Horváth Ferenc

Lajtmann József

96/316-192

96/310-988

reflex@c3.hu

www.reflex.gyor.hu

9-16

18

S.O.S. Innovációs Információs Egyesület

6300 Kalocsa

Szt István király út 61.

Szalatnayné Székely Katalin

78/467-650

78/467-650

kalocsa.kothalo@telehaz.hu

www.kalocsa.megafon.hu

8-12

8-16

8-12

19

Tisza Klub

5000 Szolnok, Szapáry u. 19. (5001 Pf. 148)

Birínyi Gabriella

Dr. Hamar József

56/424-695

80/200-038

56/375-497

tiszaklub@t-online.hu

www.tiszaklub.hu

9-12

13-16

20

Zöld Kör

4220 Hajdúböszörmény

Bocskai tér 2., II/21.

Molnár Attila

52/280-038

80/204-565

52/561-101

info@zoldkor.net

www.zoldkor.net

9-16

9-15

4025 Debrecen

Piac u. 9/B

Marosán Angéla

52/532-479

52/532-479

info@zoldkor.net

www.zoldkor.net

10-12

13-16

8-10Vissza a főoldalra - Vissza a "Programjaink"-hoz - Vissza a lap tetejére

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -