Energiahatékonyság népszerűsítése

    A napkollektoros programmal és tapasztalatokkal ismerkedtünk meg jobban a megújuló energiákkal, mely alatt értjük a nap, a szél és a víz energiáját, a növények által termelt energiát, valamint a geotermikus energiát.
Mint fentebb leírtuk, ezeknek közös tulajdonsága, hogy folyamatosan újratermelődnek, ezért nem merülnek ki úgy, mint a gáz, az olaj vagy a szén.
    A megújuló energiák többségében szinte teljesen környezetbarát energiák: nem termelnek nukleáris hulladékot vagy csúf meddőhányókat. Ezeknek viszonylagos ismeretére az elmúlt évek folyamán szert tehettünk, és emellett a konkrét energiahatékonysági kérdésekben is igyekeztünk képezni magunkat.

    A megújuló energiaforrások ismerete mellett szerény tapasztalatokra tehettünk szert az energiahatékonysági kérdésekben. E témakörben, mint arról beszámoltunk leginkább a napenergiával foglalkoztunk, ezen belül is a napkollektorral történő energiafelhasználással. Jelen pályázati programunkban azt tartanánk szerencsésnek, ha felhívhatnánk az önkormányzati intézményekben, pl. iskolákban a figyelmet azokra a részben környezetvédelmi kérdésekre, amelyekkel energiát, pénzt spórolhatnak meg. A legegyszerűbb e téren természetesen a hagyományos izzókkal szemben a kompakt izzók használata, amellett, hogy iskola berendezési szempontból a napfényes óráknak megfelelő bútorozást javasolhatnánk. Emellett felhívnánk a figyelmet arra az ismert, ám mégsem általánosan alkalmazott eljárásokra, melyeknél az ablakok és ajtók hőszigetelésével érhetünk el jelentős eredményeket. Itt természetesen a program jellegének megfelelően nem csupán a nyílászárók szigetelésére gondolunk, nem csupán a termo üvegek népszerűsítésére, hanem arra is, hogy a gyakran használt iskolai ajtóknál hogyan lehet függönnyel, illetve ajtócsukó berendezéssel gondoskodni a gyerekek esetleges gondatlanságáról. Az auditok során fokozott figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy az üvegfelületek napsütéses hőnyereségét hogyan alkalmazhatnák az iskolatantermekben.

    A fenti két gondolat mellett szeretnénk figyelmet fordítani arra is a tisztelt KAC támogatásával, hogy a viszonylag régi építésű oktatási intézmények épületeinek felújításai során milyen eljárásokat kell szemelőtt tartani. (pl.: a mostmár mindenhol használt gázkazánokat hogyan kombinálhatjuk pl. vegyes tüzelésű kazánnal, amelyben akár a térségben jócskán bővelkedő mezőgazdasági hulladék is felhasználható lenne.) Az olyan apróságok mint a fűtőtestek mögött elhelyezhető alumínium fóliák vagy a fűtőtestek fölött lévő hőterelési célzatú polcok, ugyanekkor a fűtőtestek előtt lévő bútorok elhelyezésének megakadályozására is figyelmet fordítanánk.

    A program küldetéseként leginkább azt tarthatjuk fontosnak, hogy felhívjuk az önkormányzatok figyelmét arra, hogy az általuk fenntartott intézményekben energiahatékonysági fejlesztésekkel hosszútávon mennyi energiát, illetve pénzt spórolhatnak meg, ami talán ösztönzi őket a más intézményekben való fejlesztésekre is.
Ezen elképzeléseink mellett bátorított bennünket a pályázat benyújtására az, a környezeti nevelés, szemléletformálás terén elért eredményeink, iskolákkal való kapcsolataink, amelyek lehetővé teszik támogatás esetén a gördülékeny lebonyolítást és eredményeket. Mi végeznénk el az iskolákban az állapotfelméréseket, auditokat, ő tartana az iskolákban előadásokat a beruházásokról és ő végezné a szakmai lebonyolítást is.

Konkrét tevékenység:

   Konkrétan tehát arról van szó, hogy múlt évben elkezdtünk egy programot, és azt szeretnénk folytatni. Ennek kapcsán a nyár folyamán megvizsgálunk két kisváros (Túrkeve, Kuncsorba) négy iskoláját, megnézzük annak energiafelhasználás központú fenntartási költségeit. Megvizsgáljuk audit során részletesen annak lehetőségét, hogy megítélésünk szerint hol lehetne energiát nyerni, és ebből egy összegző tanulmányt készítünk. Az ősz elején megnézzük pénzben kifejezve az iskolarezsit, majd a támogatásból kb. 100 e Ft, körül ruházunk be az iskolákhoz energiahatékonysággal kapcsolatos eszközöket (szigetelőket, kompakt izzókat stb.), majd újból megvizsgáljuk az energiafelhasználást. Decemberre konkrét, pénzben kifejezett eredménymutatói lehetnek annak, hogy egy intézménynél egy ekkora beruházással mekkora energia, mekkora pénz spórolható meg. Ezt követően az eredményeket a képviselő testületek elé terjesszük azzal a nyomással, hogy az akkor előkészítés alatt álló 2002 évi költségvetésben tervezzék más intézményeik energia-hatékony átalakítását. Ezeket a programokat összekötjük más szemléletformáló programokkal is pl. ifjúsági nevelés, napkollektor népszerűsítés stb.

   A Nimfea Természetvédelmi Egyesület környezeti nevelési, szemléletformáló tapasztalatait és kapcsolatait felhasználva egy újabb területen is szeretné képviselni környezet- és természetvédelem ügyét, amellyel rámutathatnánk, hogy a térségi, szegényke önkormányzatok néhány beruházással hogyan spórolhat pénzével.

                                  Vissza a lap tetejére

Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -

Főoldal Kalákás napkollektor építés