A fosszilis tüzelőanyagok válsága


   A fosszilis tüzelőanyagok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre, így hasznosításuk nem alkalmas arra, hogy egy fenntartható energiagazdaság ráépüljön. A megoldás a megújuló energiaforrások hasznosítására történő áttérés, amely a megvalósításához átmeneti energiaforrást igényel. A földgázból a geológusok szerint megfelelő nagyságú készleteink vannak ahhoz, hogy egy áthidaló üzemanyag szerepét töltse be, hiszen nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, mint a kőolaj, sokkal több helyen is fordul elő, és kevésbé környezetszennyező.
   Az 1973-as olajembargót követő globális energetikai irányzatok a különböző gazdasági és környezetvédelmi megszorítások miatt instabilakká váltak. Az égbeszökő energiaárak hatására kezdetben a fogyasztás hirtelen visszaesett, mely csökkenés 1992-ig minden évben felére csökkent. A világ olajfelhasználása az 1979-es napi 65 millió barrelről 1985-ig 59 millióra csökkent, és noha 1991-re napi 64 millió barrelre emelkedett, ez csak 12%-kal volt több, mint 1973-ban.
   Számos országban csökkentették az olaj villamos-energia előállítására történő hasznosítását, a közlekedésben azonban még mindig igen fontos szerepet tölt be.
   Az 1970-es évek olajválságai felgyorsították az egyéb energiaforrások hasznosítására irányuló kutatási törekvéseket.

   Az atomenergia igen gyors ütemben történő terjedését a közvélemény, az emelkedő árak, a Three Mile Islanden és a Csernobilban bekövetkezett katasztrófa fogta vissza. Az 1970-es évek közepétől kezdve a szénhasználat világszerte 30%-kal emelkedett, hiszen számos ország egyetlen alternatív lehetőségévé a szén vált.
A nyolcvanas évek elejétől azonban az egyre növekvő környezeti károk - melyek jórészt a fosszilis energiahordozók fokozott használatának köszönhetőek - kerültek a figyelem középpontjába.
1975 és 1990 között a szén-dioxid kibocsátása több, mint kétszeresére emelkedett! A szigorodó törvények és környezetvédelmi előírások miatt a szénfelhasználás fellendülése 80-as évek közepétől kezdve újra lassulni kezdett. Az 1990-es évek elején Kelet-Európában és Oroszországban csökkent a szén és lignit felhasználása, ennek és a nemzetközi egyezménynek a hatására 1990-ben és 1991-ben csökkent a szén-dioxid emisszió.
   A Harmadik Világ fosszilis energiahordozó felhasználása növekszik ugyan, de az újabb és újabb anyagi gondok gátat szabnak ennek a tendenciának. Ma a világ összes fosszilis energiahordozó felhasználásának 28%-a esik a Harmadik Világra, az 1970-es 18%-hoz képest.
   Az országok többségében az 1990-es évek elejére az olaj- és szénfelhasználás elkezdett csökkenni, míg a földgázé egyenletesen növekedni. A világ fosszilis tüzelőanyag-felhasználásának az egynegyedét a földgáz teszi ki, és a szén-dioxid kibocsátás 17%-áért felelős, alacsonyabb széntartalmának köszönhetően. A szén messze a legkárosabb környezetrongáló fosszilis energiahordozó, hiszen az olaj 17%-kal kevesebb szenet tartalmaz egy energiaegységre vonatkoztatva, mint a szén, míg a földgáz 43%-kal kevesebbet.
Az 1990-es években az Öböl-háború idején derült ki, hogy mennyire érzékeny az olajpiac a politikai változásokra, és ez tovább gyengítette alapjait.

Az 1. táblázat az egyes országok feltárt földgáz tartalékait (Christopher Flavin et al., 1990) mutatja.

Ország Földgáz tartalékok (milliárd m3) Jelenlegi olajfelhasználási sebesség mellett maradó földgáz tartalékok (évek)
Szovjetúnió 52,000 95
Irán 17000 437
Kanada 7,578 100
Argentína 7,154 282
Egyesült Arab Emirátus 5,492 659
Szaud-Arábia 5,135 906
USA 4,930 7
Katar 4,621 2,080
Algéria 3,250 132
Irak 3,115 117
Venezuela 2,993 56
Indonézia 2,423 64
Norvégia 2,295 207
Ausztrália 2,170 75
Mexikó 2,060 29
Malaysia 1,485 176
Kuvait 1,370 69
Líbia 1,218 84
India 1,100 19
Kína 1,000 9

 

Vissza a lap tetejére

Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -

Főoldal Kalákás napkollektor építés