A GEOTERMIKUS ENERGIA

Geotermikus energia, geotermális energia: tágabb értelemben a Föld belsejében keletkező, a földi hőáramban meghatározott szintig feljutó, és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó termikus energiamennyiség. Szűkebb értelemben a felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia ugyanis a geotermikus energia jelenleg gazdaságosan csak hévíz közvetítésével hasznosítható, amit a víz nagy hőkapacitása teszi lehetővé. A hazai hévízkutak évente közel hőmennyiséget hoznak a felszínre (ez az ország energiamérlegében kevesebb, mint 1%). A geotermális energia gazdaságos kinyerését az utánpótlódó víz, az alkalmas víztartó, valamint a geotermikus gradiens (gg) határozza meg. A gg azt jelenti, hogy a Föld középpontja felé 100 m-enként hány °C-kal nő a hőmérséklet. A köznapi életben ennek a reciprokát szokás használni, mértékegysége a m/°C. A gg térbeli eloszlását geotermikus térképen ábrázolják. Ha egy kisebb terület geotermikus grádiense eltér a tágabb környezet átlagától, geotermikus anomáliáról beszélünk. Az eltérés oka lehet a földkéreg kivékonyodása (pl. Kárpát-medence), közeli vulkáni tevékenység (pl. Izland) vagy vízszintes hévízmozgás. A geotermális energia kinyerése helyileg jelentős és gazdaságos lehet ott, ahol kedvezőek a földtani adottságok, viszonylag kis mélységben magas hőmérséklet és jó vízadó képződmények találhatók. A geotermikus energia hasznosításának a fenti feltételek megléte esetén is gátja lehet a hévíz gyakran nagy oldott só-tartalma, valamint az, hogy a lehűlt kezeletlen víz súlyosan károsíthatja a környezetet. Felszíni elhelyezése legtöbbször csak sótalanítás után lehetséges. Ezért elterjedt a gyakorlatban a felhasznált hévizek visszasajtolása az eredeti víztartóba. A geotermális energia jelenleg elsősorban helyi energiaszükségletek kielégítésében játszik nagyobb szerepet pl. Izlandon, Új - Zélandon, Japánban, Kamcsatkán és É-Amerika nyugati területein. A hasznosítása elsősorban a felszínre érkező hévíz hőmérsékletétől függ, ami meghatározza a lehetséges hőfoklépcső (a hasznosítható rendszerbe belépő és onnan kilépő víz hőmérséklet-különbsége) nagyságát. A 100 °C feletti hőmérsékletű hévíz alkalmas lehet elektromosenergia-termelésre is. A 100 °C alatti hőmérsékletű hévizek hőcserélőn keresztül történő közvetlen hő-hasznosítása a leggyakoribb (pl. épület, növényház fűtése), majd a 35-20 °C -ra lehűlt vizet balneológiai célokra használják fel. Bár a hévíztermelésre alkalmas kút létesítése költséges, a geotermikus energia általában gazdaságos és környezetkímélő energiaforrás. A geotermális energia legjobban a lépcsős hő-kinyeréssel oldható meg: pl. 90 - 60 °C -os vízzel lakást fűtenek, 60 - 35 °C -os vízzel növényházat, majd gyógyvízként használják fel. Az első geotermikus erőművet 1904 -ben Olaszországban építették, ma is üzemel. Izlandon 1930 óta fűtenek lakóházakat geotermikus energiával. A hazai hévíz kutak által felszínre hozott hőmennyiség mintegy 40% -át fürdők, strandok hasznosítják, és közel 30%-át üvegházak fűtésére használják. Ipari, kommunális célra még alig van felhasználás, de már van egy-két jó példa: Szentesen a 79 °C -os vízzel első lépcsőben a kórházat, majd a második 1épcsőben az üvegházakat fűtik, illetve a régi strandfürdőben hasznosítják a meleg vizet. Szegeden 3000 lakás fűtését oldották meg ezzel a módszerrel.

(Környezetvédelmi Lexikon)

Felhasználásának története

A „geotermikus” kifejezés görög eredetű, jelentése: földi hő.

A geotermikus források felfedezése egészen a római időkig nyúlik vissza. Legelőször a termálvizet alkalmazták, elsősorban gyógyászati, háztartási és pihenési célokra.

Egykoron a brit római fürdővárosok a hévízforrásokat csőhálózat segítségével közvetlenül hasznosították. A rómaiak a hévizet a szem és bőrbetegségek kezelésére, míg Pompeiben az épületek fűtésére használták. Új-Zélandon az első polinéziai betelepülők, akik az európai hatástól zavartalanul éltek ezer éven keresztül a 18. századig, a geotermikus hőforrások gőzét a főzésben, a termálvizet pedig a fürdésben, mosásban és a gyógyításban hasznosították. A hévizek fűtésben és gyógyászatban való alkalmazása a modern világban ismét aktuálissá vált.

A 19. században a technika fejlődésével lehetővé vált a felszín alatt rejlő termikus erőforrások felfedezése és feltárása. Toscanaban a természetes geotermikus energiát a bór és az ammónium vegyületek feldolgozására használták. Itt a geotermikus folyadékok voltak a legfontosabb bór források, míg a hőenergia mellékes volt.

Az elektromos energia termelése 1904-ben indult meg Piero Ginori Conti herceg munkássága által, és 1913-ban a larderelloi erőműben 250 kW energiát állítottak elő.

A larderelloi erőmű komplex jelenlegi teljesítménye meghaladja a 400 MW-ot, és ezt egy fejlesztési program segítségével 880 MW-ra szeretnék növelni.

Másodszor Új-Zélandon, a Wairakei térséget fejlesztették az 1950-es évek elején, az észak-kaliforniai „Gejzír-mező” után, ahol 1960-ban indult meg a termelés. A világon ez utóbbi térséget fejlesztik a leginkább napjainkban, hiszen teljesítménye 2800 MW!

Franciaországban 1960 óta több, mint 200 000 lakás fűtését oldják meg termálvíz segítségével.

Olaszország és Izland a vulkánikusan legaktívabb két európai ország, a Közép - Atlantikum vulkáni hátságán fekszenek, ennek ellenére a legfőbb, geotermikus energiát hasznosító nemzetek a csendes-óceáni lemezszegély mentén csoportosulnak. Japán, a Fülöp-szigetek és Mexikó a jelenlegi technológia fejlesztésén dolgoznak.

Időközben tervek készültek a geotermikus hő közvetlen felhasználásának lehetőségére, a távfűtésben és a mezőgazdaságban. E téren Japán, Kína, a volt Szovjetunió utódállamai, Magyarország, valamint Izland a fontosabb termelők.

A legelkápráztatóbb új technológiákat Franciaországban és más nyugat-európai országokban dolgozták ki.

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák:

-         A mezőgazdaságban az üvegházak fűtésére

-         A haltenyésztésben

-         Lakások fűtésére

-         Elektromos áram termelésére

-         Az utak téli jégmentesítésére

A geotermikus energia hasznosításának elméleti háttere

Földünk felszínén az asztenoszféra felől átáramló hőmennyiség 1021 Joule/év. Ez összevetve a Napból származó hővel - ami Joule/év - kevésnek tűnik. A hő azért áramlik az asztenoszféra felől a litoszféra irányába, mert közöttük jelentős hőmérséklet-különbség van. A Föld-magban kb. 7000 °C hőmérséklet uralkodik. Ez az óriási hőmennyiség két módon keletkezik:

- Megközelítőleg 4600 millió éve, bolygónk anyagainak kondenzálódása idején a belső részek rendkívül gyorsan felmelegedtek, mivel a sűrűsödő anyagok kinetikus energiája hőenergiává alakult.

- A Föld belsejében hosszú bomlási idejű radioaktív izotópok találhatóak, mint a thórium 232, uránium 238, kálium 40. Ezek bomlása során hő szabadul fel, megközelítőleg  Joule/év. A radioaktív bomlás mértéke exponenciálisan csökken, ezért a Föld kialakulása után közvetlenül a bomlásból származó hő ötszöröse lehetett a mainak.

 

Ez a hő a hőáramlás útján halad a felszín felé. A felszín közelében, úgy 100 km mélyen a föld anyagai hűvösebbek és túl kemények ahhoz, hogy létrejöjjön a hőáramlás, így a hő hővezetés által halad tovább.

A világon számos olyan hely található, ahol a vékony kőzetrétegen át kellő mennyiségű hő áramlik fel 150-200°C-os gőz formájában, hogy elektromos áram termelésére tudják hasznosítani, ezek az ún. magas entalpiájú források. 1990-ben a világ geotermikus forrásokból történt elektromos áram termelése majdnem egészen 6 GigaWatt volt, és újabb 4 GW-t pedig közvetlen felhasználás útján hasznosítottak a fűtésben, mezőgazdaságban, iparban.

 

A 10. táblázat az 1990-es évek elején kitermelt geotermikus energiát ábrázolja, országonként. (Open University)

   

Ország

Elektromos áram

termelésére

(MWe)

Közvetlen

felhasználásra

(MWt)

USA

2800

160

Mexikó

680

8

El Salvador

95

-

Nicaragua

35

-

Japán

228

970

Kína

11

610

Taiwan

3

10

Fülöp-szigetek

894

-

Indonézia

140

-

Új-Zéland

280

200

A volt Szovjetunió tagországai

11

340

Izland

39

480

Franciaország

4

270

Olaszország

545

210

Magyarország

-

375

Törökország

21

70

Kenya

45

-

Összesen

5831

3703

 

Ezen felhasználások közül néhány a magas entalpiájú areákon kívül esik, ahol a geológiai állapotok lehetővé teszik, hogy meleg vizet juttassanak a felszínre - ezek az alacsony entalpiájú területek.

Az ilyen jellegű területeken esetenként gyorsabban termelik ki a hőt - a termálvizet - mint ahogy az meg tud újulni, így itt érdemesebb „hőbányászatról” beszélni. 

A litoszféra lemezekből áll, amelyek az olvadt asztenoszférán „úsznak”, és évente egy pár cm-t mozdulnak el. A hőfeláramlás a lemezek határainál éri el maximumát, ahol akár 300   is lehet.

100 W hőenergiát nagyjából egy teniszpálya nagyságú területen lehetne nyerni.

Ha elektromos energiát szeretnénk előállítani, még rosszabb a helyzet. Gőzből 30% hatásfokkal lehet elektromos áramot termelni, de 10-15 % a jellemző, így legalább 1000 -es területen lehetne 100 W-ot előállítani.

A lemezszegélyeknél a hő sokkal nagyobb mennyiségben jut a felszínre, az olvadt kőzetanyag által, látványos vulkáni tevékenységet eredményezve.

A felszín alatt néhány km-rel az olvadt, vagy részlegesen olvadt kőzetanyag hőmérséklete kb. 1000 °C. Ezeken a helyeken a hőmérsékleti gradiens gyorsabban nő lefelé haladva, ez pedig a magas-entalpiájú területeket jelzi.

A hasznosítás fizikai alapjai

A geotermikus energiaforrásoknak három fontos jellemzője van:

Az aquiferek/víztározó rétegek:

A természetes aquiferek általában porózus kőzetek, amelyek vizet tárolnak, illetve rajtuk a víz átjuthat. A kőzetekben tárolt víz fúrással könnyen feltárható. Ezen kőzetek fontos tulajdonsága a porozitás. Nagyon fontos, hogy a geotermikus folyadék tárolására alkalmas legyen az aquifer, ez pedig csak a nagy porozitású kőzetekben lehetséges.

Adott kőzet peremeabilitásának mértékegysége a hidraulikus konduktivitás:

Darcy törvénye kimondja, hogy a porózus közegen áthaladó folyadék sebessége (v) arányos az áramlást okozó nyomás gradienssel.

 

 

ahol „H” az áramlást hajtó hatásos víz mennyisége, mértékegysége .

A nyomás, vagy hidraulikus gradiens (H/L) a folyásirány mentén megjelenő, L távolságban lévő víz, méterben. Adott „A” -es keresztmetszeten átfolyó víz térfogata V a sebesség és a keresztmetszet szorzatából számítható.

 

 

Így Darcy törvénye leírható, mint:

 

 

Ebből  interpretálható úgy, mint egységes idő alatt, egységes hidraulikus gradienssel jellemezhető, egy -en átfolyó térfogat.

A zárókőzet

A zárókőzet akadályozza meg, hogy a geotermikus folyadék az aquiferből elszökjön.

A vulkanikus kőzetek, a mészkő és homokkő jó víztározó kőzetek, nagy permeabilitással rendelkeznek.

Természetesen a zárt víztározó rétegekben a folyadéknyomás nagy az extrakciós pont alatt, mivel felül egy viszonylag átjárhatatlan záró kőzetréteg található.

A záróréteg fontosságát Olaszországban fedezték fel az 1980-as évek elején, amikor geotermikus források után kutattak a Vezúv környékén. Itt azonban csak kevés és kis nyomású geotermikus folyadékot találtak a sok vulkáni hamu miatt - hiszen teljesen permeábilis - ami a környéket borította.

A víztározó kőzet fölött a forró gőz vagy víz agyag-, esetleg sóréteget hoz létre a pórusok helyén, kialakítva a vízzáró réteget. Vagyis a Föld mélyén rejlő termálvizek saját maguk hozzák létre vízzáró rétegüket. Így érthető, hogy a fiatal vulkanikus területek kevés geotermikus folyadékot tárolnak.

Hőforrás

A magas entalpiájú területeken a nagy hőmennyiség a vulkanikus tevékenységnek köszönhető, azonban az alacsony entalpiájú régiókban a hőforrások két típusát különböztetjük meg:

- Az üledékes medencékben a víztározó rétegek vizet szállítanak a mélybe, ami ott felmelegszik, és hasznosíthatóvá válik.

- Léteznek forró, száraz kőzetek, ahol a természetes hőtermelés nagy ugyan, de ezekhez mesterségesen kell aquifert építeni, hogy az energiát hasznosítani tudjuk.

 

Vulkanikus eredetű hőforrások

 

A hő a kristályosodó magma tömegből származik. Bizonyos esetekben a vulkánban fölfelé haladó magma nem tör ki, hanem egy bizonyos nagyságú felhajtó erő hatására sűrűsége olyan lesz, mint a magmát körülvevő kőzeteké.

Az USA-ban kísérleteket végeztek, amelyek során a mélyen lévő magma közelébe fúrtak le, ahol a hőmérséklet elérheti az 1800°C-ot, és ezen a furaton át vizet cirkuláltatnak a geotermikus energia hasznosítására. A magma és a talajvíz között ritkán jön létre közvetlen interakció. A hő a közöttük lévő nagy geotermikus gradiensű kőzeten át közvetítődik.

A világ legfejlettebb geotermikus régiói kialudt vulkáni területen találhatók (Észak-Olaszország, USA nyugati része). Ezek a területek különösen alkalmasak a hasznosításra, hiszen a felszíni kőzetek jó hőszigetelők, és a felszín alatt rejlő magmatikus intrúziók csak igen lassan, úgy tíz millió év alatt fognak kihűlni.

A magas entalpiájú területek feloszthatók gőz- és folyadék-domináltakra, a rezervoár fő nyomásszabályozó fázisától függően. Azokat a rezervoárokat éri meg leginkább hasznosítani, amelyek gőzt tárolnak, hiszen a folyékony víztől mentes száraz gőz igen produktív.

A gőzképződést elősegíti, ha a víztározó kőzetei hidrosztatikai nyomás alatt állnak (2 km mélyen a nyomás elérheti a 3-3,5 MPa-t) és ha beszivárgott talajvíz határolja.

Larderello és a Gejzír-mező ebbe a típusba sorolhatók. A folyadék-dominált területek esetében a hidrosztatikus nyomás 1 km-nél mélyebben már meghaladja a 10 MPa-t. Az elektromos áram folyadék-dominált helyekről történő termelésének előnye, hogy a folyadék nagy hidrosztatikus nyomású, és az alacsonyabb nyomású felszín felé haladva a víz rögtön gőzzé alakul, amint eléri forráspontját.

A híres Wairakei-mező Új-Zélandon folyadék-dominált terület, de két fázisú folyadék-gőz területek is előfordulnak, mivel a hasznosítás során lecsökkent a nyomás, és a gőz egy része folyadékká alakult.

Szerencsére a talajvízzóna kis permeabilitású, így meggátolja a gőz kipárolgását.

 

Üledékes medencékben föllelhető hőforrások

 

A geotermikus források megismerését nagyban segíti a hővezetési egyenlet:

ami Darcy törvényével analóg, de itt a q az egydimenziós vertikális (függőleges) hőáramlás -ben megadva. dT a hőmérsékletkülönbség egy függőleges z távolságon és így dT/z a geotermikus gradiens.

 állandó ezekre a mennyiségekre vonatkozva a termális konduktivitása a kőzetnek W/m/°C-ban megadva.

 egyenlő a percenként 1 -en átáramló hő mennyiségével, ha a geotermikus gradiens 1 °C/m, az áramlás iránya mentén.

Így, ha az átlagos hőáramlás 60 mW/m3, el lehet érni a 60 °C-os hőmérsékletet 2 km mélységig a földkéregben.

A legtöbb kőzet geotermikus gradiense közel azonos 2,5-3,5 W/m/°C tartományban található, mint a homokkőnek, mészkőnek és a legtöbb kristályos kőzetnek általában.

Az agyag és agyagpalák kivételével az 1-2 W/m/°C értékkel, és ezek a legimpermeábilisabb kőzetek is egyben. Így az agyag hozzájárul a geotermikus források két fontos tulajdonságához, egyrészt impermeábilis rétegként működnek, másrészt növelik a geotermikus gradienst a víztározó rétegek fölött.

 

Az üledékes medencék hasznosításának előnyei:

 

1. A geotermikus energia elektromos áram termelésén kívül egyéb célokra is hasznosítható, ahol a háttér hősugárzás nagyobb az átlagosnál. A vastag üledékréteg alatt elhelyezkedő kőzetréteget alulról az olvadt kőzetanyag cirkulációi vékonyítják. Alföldünk déli része alatt a geotermikus gradiens több, mint 0,15 °C/m és 1 km mélyen már 120 °C-os termálvizet lehet találni.

2. Más területeken vastagabb üledékes réteget találhatunk. A mexikói Golf-öbölnél, Dél-Texasban és Luisianában 3-5 km mélyen 160-200 °C-os hévizet találhatunk.

Mivel itt a víztározó rétegek mélyen találhatók, és fölöttük vastag impermeábilis kőzet van, az itt uralkodó nyomás helyenként meghaladja a 100 MPa-t.

A tárolt víz magas sótartalmú, és a metán gáz nyomásos. Ezek a „hidrosztatikai nyomású sós vizek” különösen fontosak az energia termelésben, hiszen háromféle energiát szolgáltatnak:

- geotermikus hőt

- hidraulikus energiát a nagy nyomás miatt

- nagy mennyiségű metánt, ami a vízben oldott állapotban található

 

Forró, száraz kőzetek

A forró, száraz kőzet elnevezés a víztározó rétegek felett elhelyezkedő impermeábilis, vagy csak igen kis mértékben permeábilis kőzetrétegekben tárolt hőre utal. Ezen energiaforrások hasznosítása a tározott hő kinyerésére irányul. Fontos, hogy legyen egy mesterséges furat a megfelelően magas hőmérsékletű kőzetben, hogy rajta vizet tudjanak cirkuláltatni. A levezetett víz gőzzé alakul, ami a felszínre áramoltatva elektromos áram termelésére hasznosítható. Ez a technológia azonban még csak elméletben létezik. Legalább 6 km mélyre kellene fúrni a földkéregben, ami egy igen költséges eljárás. A jelenlegi technológiával és gazdasági korlátozások között minimum 0,025 °C/m-es geotermikus gradiens, 3 W/m/°C-os termikus konduktivitás és 75 mW/m2-es hőáramlás szükséges a gazdaságos hasznosításhoz. Az UK-ban, Franciaországban, Japánban az USA-ban végzett kísérletek alapján a gránittömbök bizonyultak a legalkalmasabbnak az ilyen célú hasznosításra. Ezek a kőzetek nagy területeket foglalnak el a földkéregben, magmából kristályosodnak, és természetesen nagy koncentrációban tartalmaznak kémiai elemeket, hosszú bomlási idejű radioaktív izotópokat, uránt, thóriumot, káliumot.

Jelentős kutatások folynak még a franciaországi Alsace vidéken Soultzban, a német Rajna-vidéken Urachban, az új-mexikói Fenton Hillben a Los Alamos National Laboratory (LANL) által. E három területen a geotermikus gradiens 0,05-0,07 °C/m között van.

Fenton Hill és Soultz területén a kristályos kőzet felett vastag üledékes réteg alakult ki. A geotermikus gradiens az üledékes rétegben 0,08-0,1 °C/m míg a kristályos kőzetben mindössze 0,028-0,05 °C/m.

Fenton Hill közvetlenül a Valles vulkáni kaldera külső oldalán található, és a világ egyik legjobban fejlesztett geotermikus rendszere működik itt. Az e területen folytatott kutatások eredményeiből tudjuk, hogy az ilyen aktív vulkanikus területen a geotermikus erőforrások 95%-a a forró száraz kőzetekből fakad, nem pedig a forró vízből.

A technológia alkalmazása során egy kiaknázó és egy reinjektáló furatot készítenek, ami esetenként meglehetősen nehéz feladat a kemény gránit kőzetben. A megfelelő hőcserélő felszínek alkalmazásával beépíthető egy nyitott elő-leválasztó, ami teljesítmény növelést eredményez.

A víz a befecskendező aknában lefelé halad, keresztül a HDR rezervoáron, ahol felmelegszik, és a kitermelési aknán keresztül szivattyúzzák a felszínre, ahol a nyert hőt elektromos áram termelésére fordítják. A fő költségek elsődlegesen a kristályos kőzetben való fúrás és a hőcserélő létrehozásánál adódnak. Az első ilyen rendszer Fenton Hill alatt létesült 1977-ben. 3000 m mélyre fúrtak le, és 1979-ben sikeresen tesztelték egy 60 kWe kettős ciklusú erőművel, 140°C-os vízzel. Kiépítettek egy 5 km mély aknát is ilyen mélyen, a kőzetek hőmérséklete 320°C volt.

A vízveszteséget 10% alatt kell tartani, hogy gazdaságos legyen a hasznosítás. 

Hasznosítási lehetőségek

Száraz gőz erőmű

Ez a típusú rendszer a gőz-dominált területek esetén alkalmazható, amikor a gőz hasznosítást semmilyen folyadék nem zavarja. A túlhevített 180-200 °C-os, 0,8-0,9 MPa nyomású gőz néhány száz km/h-ás sebességgel érheti el a felszínt. 300-350 °C-os hőmérsékleten és megfelelően nagy nyomáson jobb hatékonyságú áramtermelés érhető el. A turbinán áthaladó gőz kitágul, és meghajtja a turbina lapátjait, ami a tengelyt forgatja meg, és így elektromos áramot termel. Az USA-ban és Olaszországban Indonéziában, Japánban és Mexikóban kiterjedt száraz gőz források találhatók. Az utóbbi három területen a folyadék-dominált mezők sokkal elterjedtebbek. A legtöbb helyen bevált gyakorlat a hasznosított víz reinjektálása, azonban az amerikai Gejzír-mezőn ezt nem csinálták meg, bár a csökkenő folyadéknyomásból arra lehet következtetni, hogy a terület kezd túlzottan kiaknázottá válni, így itt is tervbe vették egy reinjektáló rendszer telepítését, a fenntartható hasznosítás érdekében.

  Egyszerű gőz-kiáramlásos erőmű

Az aknából fölfelé lövellt víz vagy nagy nyomású forró víz, vagy nedves gőz formájában érheti el a felszínt.

Első elemként egy szeparátor van beiktatva, ami a turbinát nagy mennyiségű víz beömlésétől védi. A termálvízben számos ásványi só van oldva, amelyek az aknában való haladás során ott lerakódhatnak és elzárhatják azt, ezért az aknát rendszerint nyomás alatt tartják.

A forró, nagy nyomású vízzel való munka számos komplex felszerelést igényel. A hagyományos gőzturbina az erőmű központjában található. Előfordulnak olyan esetek, amikor alacsonyabb nyomású és hőmérsékletű gőz (0,5-0,6 MPa, 155-165 °C) tör fel, ilyenkor több gőzt igényel az erőmű, kb. 8 kg/kWh.

Kettős ciklusú erőmű

Az erőművek ezen fajtája egy, a víznél alacsonyabb forráspontú, másodlagos folyadékot (mint a pentán vagy bután) gőzzé alakít, ami meghajtja a turbinát.

Legnagyobb előnye, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű források is hasznosíthatóvá válnak. Ezen felül a kémiailag nem tiszta geotermikus folyadékok is hozzáférhetővé lesznek, főleg, ha nyomás alatt tartják azokat. A geotermikus sós vizet a reservoár nyomásával szivattyúzzák át egy hőcserélőn, ahol ideális esetben a termikus energia túlhevíti a másodlagos folyadékot, majd reinjektálják. Noha így magasabb teljesítmény érhető el, mint az alacsony hőmérsékletű gőz-kiáramlású erőművekben, jelenleg hatvan ilyen berendezés üzemel, mivel rendkívül költséges a beruházásuk. A geotermikus folyadék nyomás alatt tartása és a másodlagos folyadék visszanyomása a rendszer teljes teljesítményének 30%-át emészti fel, mivel ehhez nagy szivattyúk szükségesek. Ezek az erőművek nagy mennyiségű folyadékot igényelnek, pl. Kaliforniában a Mammoth Geotermikus erőmű 700 kg/s-ot igényel, 30 MW termeléséhez.

Kettős gőz-kiáramlású erőmű

Jelenleg különböző kísérletek folynak a gőz-kiáramlású technológia fejlesztésére, különösen azért, hogy kiküszöböljék a kettős ciklusú erőmű magas beruházási költségeit. Ez a fajta rendszer jól alkalmazható azokon a helyeken, ahol a geotermikus folyadék kis mennyiségű szennyező anyagot tartalmaz, így a vízkő-leválás és a nem kondenzálható gázok - amelyek a hasznosíthatóságot befolyásolják - az itt alkalmazott módszer segítségével a minimumra szoríthatók. A kezdeti nagy nyomású befecskendezés után visszamaradt folyadék egy alacsonyabb nyomású tartályba áramlik, ahol egy újabb nyomás csökkentés hatására addícionális gőzzé alakul. Az így keletkezett gőz keveredik a nagy nyomású turbinát elhagyó gőzzel, és a kettő együtt egy újabb turbinát is képes meghajtani. Ezzel a módszerrel ideális esetben 20-25 %-kal növelhető a teljesítmény, és mindössze 5%-kal növeli az erőmű üzemi költségeit. Így azonban rendkívül nagy mennyiségű folyadék szükséges a rendszer működtetéséhez. Például az 1988-ban megnyitott East-Mesa erőmű Dél-Kaliforniában 1000 kg/s sósvizet hasznosít 16 aknából és 37 MW-ot termel. Ez tízszer nagyobb folyadékmennyiség, mint a száraz gőz erőmű esetében.

Közvetlen felhasználásra alkalmas források

A 10. táblázatban felsorolt országok nagy része a geotermikus erőforrásokat elsősorban nem elektromos áram termelésére hasznosítja, hanem közvetlen felhasználásra.

Japánban, Új-Zélandon, Izlandon és Olaszországban a nedves gőz vagy meleg víz egy bizonyos hőmérséklet-tartományban alkalmas háztartási, üdülési és ipari felhasználásra. Ezeken a helyeken az üledékes medencékben alacsonyabb hőmérsékletű és nyomású energiaforrások találhatók, mint a forró gőz-mezőkön és általában szivattyúkat kell alkalmazni a folyadék felszínre juttatásához.

Gyakran a forró víz túl sós és korrozív ahhoz, hogy közvetlenül fel lehessen használni, ezért korróziómentes hőcserélőket alkalmaznak. Ezután a nyert hőt hatalmas üvegház komplexekben hasznosítják lég vagy talajfűtés által. Háztartási alkalmazás esetén hagyományos radiátoros vagy padlófűtésre alkalmas. Párizsban a többemeletes épületek fűtésére a helyi forrásokat hasznosítják. A párizsi-medencében az elmúlt 30 évben nem kevesebb, mint 55 fűtési tervezetet fejlesztettek ki, az alacsony entalpiájú források hasznosítására, és még jó néhányat Délnyugat-Franciaországban.

A geotermikus energia közvetlen felhasználása hőmérséklet alapján az alábbiak szerint oszlik meg:

 

20°C Haltenyésztés

30°C Uszodafűtés, biolebontás, erjesztés

40°C Talaj melegítés

50°C Gombatermesztés, balneológia

60°C Állattenyésztés, üvegházak lég és melegágyfűtése

70°C Alacsony hőmérsékletű hűtés

80°C Fűtés, üvegházak légfűtése

90°C Intenzív jégtelenítés, raktározott hal szárítása

100°C Szerves anyagok szárítása, tengeri moszatok, zöldségek, széna szárítás, gyapjúmosás és szárítás

110°C Közép-hőmérsékletű hűtés, cementlapok szárítása

120°C Desztillálás, összetett párologtatás

130°C Bepárlás a cukorfinomításban, sók extrakciója, sűrítés, kristályosítás

140°C Mezőgazdasági termékek szárítása, konzerválás

150°C Timföldgyártás Bayer módszerrel

160°C Halhús és fűrészáru szárítás

180°C Magas koncentrációjú vegyületek bepárlása, ammónia abszorpcióval történő hűtés, diatómaföld szárítás

Geotermikus hőszivattyúk (GHP)

Egyes állatfajok (például az ürge, vagy a mezei pocok) a talajba vájt üregeikbe húzódnak vissza a téli hideg, vagy éppen a nagy nyári meleg elől, mivel a föld hőmérséklete sokkal stabilabb a levegőéhez képest. Őseink is barlangokba húzódtak az időjárás viszontagságai elől. A geotermikus hőszivattyúk (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért az angol - geothermal heat pump - után GHP-nek jelölöm) segítségével lakásunk belső hőmérsékletét tehetjük komfortosabbá. A GHP rendszerek csöveiben víz vagy esetleg más folyadék kering. Ez a keringtető rendszer pedig az épület közelében mélyre le van ásva. E rendszer segítségével az időjárástól függően fűthetjük vagy hűthetjük a lakást.

 

Fűtés:

 

A lakást elhagyó csövek mélyen a földfelszín alá futnak. A bennük lévő folyadék felmelegszik a Föld belső hőjétől, és ezt visszavezetik a lakásba.

 

Hűtés:

 

A csövekben lévő folyadék átveszi a lakás hőjét, majd azt elvezeti a talajba, ahol a felvett hőt leadja.

A rendszer előnye, hogy kevés elektromos áramot fogyaszt, és környezetbarát. Az USA-ban 300 000 családi házat és iskolát fűtenek ezzel a technológiával. Hosszútávon a hőszivattyúk lehetővé tehetik a felszínhez közelebb fekvő, alacsonyabb hőmérsékletű aquiferek hasznosítását. Svájcban 4000 lakásban használtak ilyen berendezést, a 100 m mélyen lévő termálvíz fűtési célokra való hasznosítására, több, mint tíz éven át. 1992-ben a svájci GHP-k száma 9000-re nőtt, beleértve azokat is, amelyek a hőt hővezetés útján nyerik az altalajból.

Az utóbbi időben az altalajból nyert energiát nem geotermikus, hanem a napenergia egyik fajtájának tekintik. 

 

Környezetre gyakorolt hatásai

 

- A fúrás során jelentős zaj-szennyezés keletkezik.

- Az elhasznált fúrófolyadékokat ülepítő medencékben tárolják.

Amíg a gőz kiszökhet, a magas entalpiájú területeken is nagy mértékű zaj jön létre, miután azonban hasznosítás alá vonják őket, a zaj-szennyezés itt sem nagyobb, mint bármely más erőműben.

A balesetek szerencsére ritkák. 1991-ben egy rosszul fúrt akna a Zumil geotermikus erőműnél a Santiaguito vulkánnál Guatemalában földcsuszamlás miatt felrobbant.

A detonáció hatására több tonna kő, sár és gőz repült a levegőbe. A geotermikus energia hasznosításának számos hosszútávú hatása van, mint például a talaj lesüppedése és előidézhet földrengést is. A száraz-gőz mezőkön (pl. Gejzír-mező, Larderello), ahol a rezervoárban a nyomás viszonylag alacsony, és a kőzetek szilárdsági tulajdonsága jelentős, a talajbesüppedés ritka. A folyadék dominált területeken, például a nem megfelelően végzett reinjektáláskor okozhat földrengést, a mm-estől egészen a cm-es nagyságrendig.

Sokat vitatott kérdés, hogy a geotermikus területeken indukálódhatnak-e földrengések, és megállapították, hogy a gőzmezők olyan területeken találhatók, ahol a földrengések természetes jelenségnek számítanak. A folyadék beinjektálás egyes helyeken „beolajozza” a törésvonalakat, és ez a nyomás összpontosítását eredményezi, ami mikroföldrengésekhez vezethet, különösképpen ott, ahol a reinjektálás nem abban a rétegben történik, mint a kitermelés. A geotermikus folyadékok a víz és a kőzet kölcsönhatásától függően gyakran tartalmazhatnak szennyező gázokat, mint a szén-dioxid, kén-hidrogén, kén-dioxid, metán, nitrogén, hidrogén ezen kívül Na- és K- kloridokat illetve karbonátokat, nehézfémeket és szilícium-dioxidot.

A felhasznált vizet a folyamat végén reinjektálják abba a mélységbe, ahonnan kitermelték. A vízből felszabaduló kén-hidrogén a légkörbe távozik. Érdekes, hogy a Gejzír-mező erőmű megépítése előtt, míg a hőforrásokból és gejzírekből szabadon távozott a kén-hidrogén, légköri szintje a környéken sokkal magasabb volt, mint ma. Ezt főleg a gáz extrakcióval (eltávolítással) vagy kémiai átalakítással érték el, beleértve a nem kívánt nagy mennyiségű kénvegyületek keletkezését.

A hagyományos energiatermelő rendszerekkel szemben ezeknek a rendszereknek sokkal kisebb a szennyezőanyag kibocsátása.

Egy geotermikus erőmű a legtisztább fosszilis energiahordozót hasznosító erőművel összehasonlítva 0,2%-kal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. A savas esőt okozó kén-dioxidra nézve 1%-kal kevesebb. A fúrás biztonságos, mivel nem áll fenn közvetlen tűzveszély, mint az olaj és földgáz kutak esetében. Időnként előfordul ugyan gőzkitörés, de ez sokkal kisebb mértékben okoz környezeti károsodást, a fúrás közben bekövetkező esetleges balesetek alkalmával.

A vízkitermelés okozta depresszió hatásásra - a tapasztalatok szerint - jelentős oldal- és keresztáramlások alakultak ki a megcsapolt szintek irányába. A szemipermeábilis szinteken keresztül történő függőleges irányú átszivárgás egészen a talajvíztároló szintig terjed. Ez jelentős talajvízszint-süllyedést eredményez, és befolyásolja a felszíni vízfolyások jellegét is. A víztermeléssel arányosan növekszik a stabilizáló depressziós tér, ami egy egész permanens állapot beálltáig tart. A kitermelhető vízkészlet a hidrodinamikai tényezők hatására úgy határozható meg, hogy a vízhozam (a kitermelés) a megengedettnél nagyobb depressziót nem okoz.

Számítógépes vizsgálatokkal kimutatták, hogy az összletek vízszintes irányú homogenitást, függőleges irányban azonban heterogenitást mutatnak.

Az ivóvíztermeléssel kommunális felhasználásra igénybevett vízadó rétegek és a geotermikus energiahasznosításra alkalmas mélyebb vízadó rétegek egymással különböző szinteken kommunikálnak (Göőz, 1999.).

A geotermikus energia közvetlen hasznosítása esetén a rendszer leegyszerűsítve egy körből áll, többnyire minimálisra csökkentett korrózióval és vízkőképződéssel, valamint emisszióval.

Nemzetközi viszonylatban a geotermikus energia a legjelentősebb megújuló energiaforrás.

Az 1970-es évek elején az olajembargót követően 14%-kal nőtt évente a geotermikus energia-hasznosítás.

Az olaj árának stabilitásával a növekedés 8% / évre csökkent, így az 1990-es évek eleji 6 GW-os termelésnek 2000-re meg kellene duplázódnia.

Jelenleg a fejlett országokban az elektromos áram ára átlagosan 10-15 cent/kWh.

2000-re azt tervezik, hogy az előállítási költségek 4,8 cent/kWh-ra csökkennek, bár még nem lehet tudni, hogy a reinjektálási eljárás mennyire fogja növelni a költségeket. Egyes területeken a geotermikusan előállított gőz olcsóbb 2,50 $/tonna, mint pl. Izlandon. Összehasonlítva egy tonna kőolaj égetéséből származó gőz árával, ami 1500$.

Az alacsonyabb rangú geotermikus források hasznosítása a helyi politikai és gazdasági helyzettől, a fosszilis energiahordozók elérhetőségétől és árától, a kormány hozzáállásától, a környezettudatosság fokától és az adórendszertől függ. A fúrás költségeit a geotermikus gradiens, a mélység és a kőzet keménysége szabja meg. Az áramtermelés költségei, amelyek a rezervoár tulajdonságaitól: nyomás, hőmérséklet, só koncentráció, nem-kondenzálható gázok koncentrációjától, valamint az erőmű működtetési és karbantartási költségeitől függenek.

Hasznosítási lehetősége Magyarországon

Magyarország geotermikus energiavagyonát a felszín alatti kőzeteknek a geológiai korok idején kialakult hőtartalma adja. Hazánk a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező országok csoportjába tartozik. A világátlagnál jobb geotermikus gradiens, nagy vízvezető kőzettömeg és nagy tárolt hévíz- mennyiség egyszerre van jelen. A földi hőáram nálunk átlagosan 100 mW/ - a világátlagnak csaknem másfélszerese.

A geotermikus gradiens értéke a medenceüledék rossz hővezető képessége miatt is nagy értékű. Az átlagos geotermikus gradiens 20 m/0C, a Dél- Dunántúlon és az Alföldön nagyobb értékű: 1000 m mélységben 70 0C, 2000 m mélységben 120 °C kőzethőmérséklet uralkodik.

 

  A 11. táblázat néhány Szabolcs-Szatmár Bereg megyei mélyfúrás eredményét mutatja (Göőz, 1999.):

 

Helye

Száma

Mélység

Hőmérséklet

Gradiens

Nyíregyháza

B-257

490

39

57,1

Nyíregyháza

K-496

900

55

48,9

Nagyhalász

B-59

400

37

65,0

Kemecse

B-16

480

37

54,2

Nagykálló

B-84

933

73

66,5

Kisvárda

K-119

598

49

63,6

Kisvárda

K-127

787

61

63,5

Baktalórántháza

B-26

862

53

48,7

Gemzse

K-7

1076

71

55,8

Mátészalka

B-98

1009

67

55,5

Nagyecsed

B-28

563

42

55,1

Fehérgyarmat

K-69

830

51

48,2

 

A Pannon medencében a magyar középhegység vonalában húzódó mezoózos karbonátos összletben, valamint a medence területek laza üledékeiben nagymennyiségű termálvíz lelhető föl, mely nemcsak balneológiai, hanem energetikai célokra is hasznosítható. Hazánkban a hasznosítás fő területe a mezőgazdaság, ahol több millió m2 alapterületű kertészeti növényházat és fólia-telepet üzemeltetnek a geotermikus energia segítségével, ezen kívül alkalmazzák még terményszárításnál, baromfinevelésben, középületek és lakóépületek fűtésében, melegvízellátásra (Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Győrön, Mosonmagyaróvároson 24000 ember ellátását biztosítják).

Magyarországon 145 termálfürdő és különböző gyógyintézmény működik. A termálvizet azonban a lehető legértékesebb módon kell hasznosítani, mert ha csak valamely fizikai, kémiai vagy biológiai komponensét hasznosítjuk, akkor pazarló módon járunk el, hiszen a hévíz nemzeti vagyonunk része.

A geotermikus energia felszíni értelmezéséhez hordozó közeg szükséges, amelynek segítségével az a felszínre hozható.

 

A hő-bányászati tevékenységet három fontos tényező egy időbeni megléte határozza meg:

- kedvező geotermikus gradiens,

- nagy mennyiségű hévízkészletek,

- megfelelő mélységi nyomásviszonyok.

 

Ezen feltételek mellett mesterséges mélyfúrási technológiával hévízkút létesíthető, amely hidraulikai összeköttetést létesít a mélységi vízadó rétegek és a földfelszín között.

A geotermikus energia a felszíni hőhasznosítás szempontjából elsősorban hőmérsékletszintjével jellemezhető. Hőmérsékletszintek szerint két nagy csoport:

- 100 °C alatti hévizek,

- 100 °C feletti ( ún. nagy entalpiájú) fluidumok.

Az alsó hőmérséklethatár definíció szerint 30 °C. Geotermikus telep az az összefügő kőzettest, amelyből vízzel hőenergiát juttatunk a felszínre. A kőzetben felhalmozott entalpia csak olyan kőzettérfogatból emelhető a felszínre, amely vízáteresztő. A geotermikus telep horizontális kiterjedését az a felület határolja, amelyen kívül a vízkivétel már nem okoz nyomáscsökkenést.

A geotermikus energia az ország területének mintegy a felén gazdaságosan kitermelhető. A mélyben tárolt hévízkészlet becslések szerint 2500 km3.

A hévízkihozatal jelenleg kereken 500 000 m3/d, amit a kutak időszakos mérése és az időnkénti statisztikai adatfelvétel igazol. Ezt a vízmennyiséget 1106 db hévízkút adja, illetve néhány természetes hévíz-előfordulás. Az eddigi összes hévízkihozatal 2,6 km3-re becsülhető, ennek fele a zárt készletekből származott. A készletfogyasztás miatti telepnyomás csökkenés 1-5 bar értékű. Az eddigi összes hévíztermelés a teljes vízkészletnek egy ezreléke, a zárt tárolók hévízkészletének fél ezreléke.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi felmérése (1985) alapján a felmért hazai hévizeink hasznosítása mennyiségi megoszlás szerint a táblázat alapján áttekinthető.

 

A 12. táblázat adatai a 30°C-os és annál nagyobb hőmérséklettel felszínre érkező hévízkincs felhasználását mutatják (ENERGIAFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV).

 

A termálvíz-üzemek víztermelésének hasznosítási esetei, a hasznosítási napok száma és a hasznosított termálvíz mennyisége szerint

A hasznosítás területei

A termálvíz-hasznosítás

A hasznosított termálvíz mennyisége (1000 )

eseteinek

napjainak

száma

Gyógyfürdők-intézmények vízellátása

36

8 324

13 013

Gyógyvíz palackozás

7

1 112

38

Ásványvíz palackozás

3

560

238

Fürdők vízellátása

167

28 265

20 325

Ivóvíz-ellátás

218

64 974

48 788

Ipari víz

40

9 819

6 489

Használati melegvíz

50

14 372

2 701

Lakások fűtése

12

2 443

870

Növényházak fűtése

59

12 181

24 769

Fóliasátrak fűtése

49

9 672

20 194

Középületek fűtése

53

11 115

4 881

Állattartó telepek fűtése

21

5 815

6 650

Termékszárítás

6

890

10 160

Egyéb

3

806

88

Összesen

724

170 378

1 50 204

A levonható következtetések:

a) Az ivóvízellátás jelenleg is a legszélesebb hasznosítási terület. Ez azért hasznos, mert a legkisebb hőmérsékletű hévizek (30-35 °C) esetében állandó éves kihasználást jelent.

b) A fürdők és gyógyfürdők vízfelhasználása jelentős mértékű, ez a jövőben leginkább hasznosan kibővítendő terület.

c) Aránylag csekély az épületfűtési célú hasznosítás (lakás-kommunális hőellátás).

d) A mezőgazdaság területén igen széleskörű a felhasználás azért is, mert a hévízkutak legtöbbje mezőgazdasági területen lett lemélyítve.

A mezőgazdasági hévízhasznosítás részterületei:

a) Növénytermesztő telepeken többlépcsős növényházfűtés, fóliasátor-fűtés, (légtér-, talaj-, vegetációs fűtés).

b) Állattartó telepeken épületfűtés: konvekciós, légtérfűtés és kishőmérsékletű sugárzó fűtés, illetve szellőztetés.

c) Haltenyésztés, algatelepek vízellátása.

d) Termény, takarmány, gyümölcs szárítás.

e) Öntözővíz előmelegítés, technológiai vízigények kielégítése.

f) Komplex rendszerek épületfűtése, kiegészítő használati melegvízellátása. (ENERGIAFELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV)

Összegzés

Magyarországon ma energiaszükségletünknek úgy 2,8%-át (28-29 PJ) állítják elő tűzifából és faipari hulladékból, a mezőgazdasági melléktermékek részaránya mintegy 0,3%-ra (2-3 PJ) tehető.

Ennek az energiamennyiségnek mintegy kétharmadát a lakosság használja fel – kazánokban, kályhákban történő égetéssel – egyharmadát a mezőgazdaságban és az élelmiszergazdaságban működő vállalkozások (faipari-, napraforgóolaj-üzemek); míg az intézmények és a távfűtés szerepe elenyésző, kizárólag néhány referenciaüzem jelleggel létesített, korszerű beruházásra szorítkozik.

 

A megújuló energiaforrások hasznosításának terjedésére számos tényező hat (Dr. Bai Attila és Zsuffa László et al., 2001 alapján):

 

Globálisan:

a.) A fosszilis energiahordozók tartalékainak kimerülésével felértékelődnek az megújuló energiaforrások.

b.) A környezetvédelmi világszemlélet előtérbe kerülése.

c.) A termelési folyamatok során keletkező melléktermékek hasznosításának lehetősége.

 

Országos és regionális szinten:

d.) Az import energia felváltása, a külső piac által kevésbé befolyásolt energiapolitika.

e.) A környezetvédelmi szempontból is fenntartható gazdasági fejlődés.

f.) Nemzetközi egyezményekben aláírt kötelezettségek betartása.

g.) Az országos energiaellátási rendszer tehermentesítése.

h.) Munkanélküliség enyhítése.

i.) Helyi energiaforrások jobb kihasználása.

j.) Infrastruktúra fejlesztés.

k.) Vállalkozás fejlesztés.

l.) Az EU forrásainak megszerzése.

 

Vállalkozási és lakossági szinten:

m.) Az előállított (kvótákkal nem szabályozott) termékek széles körű

 hasznosítása.

n.) Az energiaköltségek csökkentése.

o.) A jövedelem és a gazdasági hatékonyság fokozása.

Ezen tényezőkkel szemben a számos tényező hátrányosan befolyásolja a terjedés folyamatát:

 

a.) Az igen magas beruházási költségek.

b.) Egyes fosszilis energiahordozók alacsony ára.

c.) Az alacsony energiasűrűség.

d.) Magas szállítási és tárolási költségek.

e.) A környezetvédelmi, makrogazdasági előnyök nem jutnak kellően érvényre a fogyasztói döntésekben és a támogatás-politikában.

f.) Az új eljárások bevezetésével járó szemléletváltozás nehézségei mind a fogyasztói, mind a döntéshozói szinten.

 

Hazánkban az elmúlt években az energiapolitika szerves részévé vált a megújuló energiaforrások használatának elősegítése. 1997. decemberében Magyarország is aláírta a Kyotoban megtartott COP-3 konferencián elfogadott üvegházi gázkibocsátás-korlátozási jegyzőkönyvet, melyben 6%-os szén-dioxid egyenérték kibocsátás-csökkenést vállaltunk a 2008-2012 közötti időszakra, az 1985-87-eshez képest.

Ezen üvegházgázok közé tartozik még a szén-dioxidon kívül a metán, a nitrogén-oxidok, valamint két freongáz. Ez a vállalás országunkra jogilag kötelező, be nem tartása büntethető.

A jelenlegi hasznosító technológiák még nem alkalmasak arra, hogy a megújuló energiahordozók teljes mértékben helyettesítsék a hagyományos energiaforrásokat, de igen nagy mértékben csökkenthetik a felhasználási ütemüket, és a hasznosításukkal járó környezeti károkat.

A megújuló természeti erőforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése és elterjedése csak jelentős állami támogatással oldható meg.

Az 1170/1999 (X.8.) számú Kormányhatározat alapján juttatandó állami támogatáson belül ez a lakosságnál és a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedésénél elsősorban mintegy 30%-os mértékű, vissza nem térítendő beruházási támogatást, az egyéb területeken főként támogatás melletti hitelt jelent (Bohoczky et al., 2001.).

 

A 13. táblázat a megújuló energiaforrások felhasználásának 2000. évi alakulását mutatja hazánkban:

(BOHOCZKY, 2001.)

 

Megújuló

energiafajta

Villamos

energia termelés

GWh

Beépített

kapacitás

MW

Hőhasznosítás

TJ

Ktoeé

Víz

186

37,5

 

 

Geotermia

 

 

3600

90

Napkollektor

 

 

56

1,4

Fotovillamos

0,06

0,03

 

 

Tűzifa

 

 

24000

600

Növényi hulladék

1,3

0,28

800

20

Egyéb szilárd hulladék

 

 

3000

75

Szeméttelepi biogáz

2

0,3

12

0,3

Települési szennyvíz gáz

7

1,0

120

3

Hőszivattyú

 

 

40

1

Szemétégetés

86

24,0

480

12

 

Az adatokból kiolvasható, hogy hazai viszonylatban az összes megújuló energiafelhasználás 72,5%-át a tűzifa teszi ki. A geotermikus 10,3%-ot, a vízenergia 1,9%-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladék 10,9%-ot, a hasznosított napenergia 0,15%-ot ad az összesbe. A szeméttelepi biogázból, a települési szennyvizekből nyert biogázból és a kommunális szemétégetésből 2,75% származik.

Bohoczky szerint célunknak kell lennie, hogy ezeket az arányokat megváltoztassuk, de a hazai erdőterületekből nem nyerhető ki több tűzifa, az erdők károsítása nélkül. Az EU-hoz történő csatlakozásunkhoz a meglévő gabonatermő területek csökkentése szükséges. Ezeken a területeken energetikai célú növénytermesztést lehetne megvalósítani.

Sajnos a megújuló energiaforrások más fajtái sincsenek kellő mértékben kiaknázva Magyarországon. A megújuló energiahordozókat hasznosító technológiák fejlesztése a felhasználás bővítése, az elterjesztés gyorsítása a kormány feladata, méghozzá:

a.) törvényi előírásokkal,

b.) kedvező pályázati lehetőségek megteremtésével

c.) megfelelő támogatási rendszerrel

d.) adó-visszaigénylési lehetőségekkel

e.) tudatformálással

f.) reális átvételi kötelezettségek és árak előírásával

 

Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -

Főoldal Kalákás napkollektor építés