A NAPENERGIA

 

 

Napenergia: a Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 1026 J s-1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot körülvevő térbe. A Föld Naptól való távolságának megfelelően a terjedési irányra merőleges síkban a napsugárzás energiaáramának sűrűsége a napállandó . Ez azt jelenti, hogy a Föld keresztmetszeti felületének  a teljes felülethez  való viszonya alapján a Föld felületegységére az atmoszféra felső határán globális mértékben  napenergia jut. Ennek révén a Föld közel állandó értékű sugárzó energiát vesz fel 5,51 x 1024 J a-1 mennyiségben. Elsősorban ez a felvett külső energia tartja fenn a Föld biogeokémiai körfolyamatait és az életet is. A napenergiát az ultraibolya, a látható és az infravörös tartományban sugároz. Az energiamaximum   - nél található. - Reflexió és szóródás révén az atmoszférába bejutó napenergiának globális átlagban 30,5%-a a világűrbe jut vissza. A beeső napenergia reflektált hányada, az ún. albedo () 85%-át az atmoszferikus albedo (reflexió, ill. szóródás a felhőkön, továbbá az atmoszféra gáz-halmazállapotú komponensein és az aeroszolokon), 15%-át pedig a földfelületről visszavert energia teszi ki. Az elnyelt energiából   mennyiséget (a teljes sugárzó energia 45%-a) az óceánok, a szárazföld és jégfelületek abszorbeálnak, a fennmaradó részt   , 24,5%) pedig az atmoszféra komponensei nyelik el. Ez utóbbiakkal való kölcsönhatás (ózon, oxigén stb.) révén a  < 290 nm hullámhosszú, az élőlényekre veszélyes sugárzó energia teljes egészében elnyelődik, ami azt eredményezi, hogy a földfelületre jutó hányad spektrális összetétele eltérő lesz. (Környezetvédelmi Lexikon)

 


Felhasználásának története

A legegyszerűbb aktív, napenergiát hasznosító rendszer, amelyet már 1890-es évektől használtak az USA-ban, az egy ablak mögé helyezett víztartály volt. Ezt a rendszert 1909-ben szabadalmaztatta William J. Bailey, Kaliforniában. A technológia tökéletesítésével olyan hőszigetelő tartályokat kezdtek el alkalmazni, amelyek akár egész éjszakán át melegen tartották a vizet. William J. Bailey üzletének az 1920-ban itt fölfedezett földgáz-mező hasznosítása vetett véget, holott eddig 4000 ilyen rendszert tudott eladni.

1935-40. között a Miamiban épült új lakások 80%-ának volt napkollektora. Csak itt mintegy 60 000 rendszert adtak el.

1950-ben az amerikai napkollektor-ipar az olcsó fosszilis tüzelőanyagok előtérbe kerülése miatt összeomlott.

1973-ban azonban az olajárak emelkedése miatt újra megjelentek a napkollektorok a piacon.

Az USA-ban, Japánban, Görögországban és Izraelben egyaránt jelentős a napenergiával történő használati melegvíz-fűtés. Csak az Egyesült Királyságban 40 000 napkollektoros rendszert helyeztek üzembe 1990-ig.

A napenergia mechanikai munkára történő hasznosítása a 19. században kezdődött.

Az 1870-80-as években Augustin Monchot és Abel Pifre feltalálta a napenergia által működő nyomtatógépet, borpárlót és hűtőt.

A rendszer alapját egy pontfókuszú parabolatükör és egy víz forraló berendezés, – amely a fókuszra volt szerelve - képezte. A gőzt csövek vezették egy előre-hátra történő mozgást végző, másfél lóerős motorhoz. A teljes berendezés 40 m2-es alapterületen fért el.

A 20. század elején Frank Shuman az egyiptomi Meadiben épített öt nagyméretű vonalas fókuszú, parabolatükrös rendszert, amelyek egyenként 80 m hosszúak, 40 m szélesek voltak, a gőzt öntöttvas csövek vezették a motorhoz. 1913-ban Shuman rendszere 55 lóerős volt.

Az 1980-as években Kaliforniában, Barstownban épült egy 10 megawattos elektromosáram termelő rendszer a SUN-1. Az erőmű heliosztátja (mozgatható tükörberendezése) a központi torony tetején lévő forralóhoz tükrözi a napsugarakat. A több, mint 500°C-os hő elszállítására egy speciális szintetikus olajat, vagy olvasztott kősót alkalmaznak. A forró só által létrehozott magas hőmérsékletű gőz turbinákat hajt meg, melyek segítségével elektromos áram állítható elő.


A napenergia hasznosításának elméleti háttere

A Nap egy hatalmas fúziós reaktorhoz hasonlítható, benne másodpercenként 4 millió tonna hidrogén alakul át héliummá (He). A hidrogén héliummá alakulása exoterm folyamat, a belőle származó hő eredményezi, hogy a Nap felszínének hőmérséklete megközelítőleg 6000 °C. A napsugárzás 1/30 része visszaverődik a Földről. Nagy része abszorbeálódik, és végül, mint hosszúhullámú infravörös sugárzás a világűrbe távozik.

A Nap körül keringő Föld nyáron az északi pólussal fordul a Nap felé, így az északi-féltekére érkező napsugarak beesési szöge nagyobb (úgy tűnik, hogy a Nap magasabban van az égen). Nyáron a Föld 150 millió km-rel van távolabb a Naptól, mint télen. Minél alacsonyabban látható a Nap az égen, annál hosszabb utat kell megtennie a napsugaraknak, így könnyebben visszaverődhetnek. Amikor a Nap 60 °C-os szög alatt látszik, energiája negyedére esik vissza.

Az atmoszférán áthaladó napsugarak a légkörben található anyagokról (vízpára, por, kolloid szennyezők, felhők) szétszóródnak. A felszínt így elérő fényt diffúz sugárzásnak hívjuk. Diffúz sugárzás nélkül az ég feketének tűnne. Amikor a Napból érkező sugarak egyenes úton érik el a felszínt, direkt sugárzásról beszélünk. Ez a gyakorlatban bizonyos mennyiségű cirkumszoláris diffúz sugárzást is tartalmaz, amely a „Nap környékéről” származik. Északnyugat-Európában átlagosan a napsugárzás kb. 50%-a diffúz, és 50%-a direkt. Mind a kettő hasznosítható energiatermelésre, de csak a direkt sugárzás alkalmas magas hőmérséklet előállítására. Ugyanakkor diffúz sugárzásnak köszönhető az épületek északi fekvésű helyiségeinek „megvilágítása”.

Magyarország területén a napsütéses órák számának évi átlagértéke kb. 2000 h/év, a beeső sugárzás energiájának évi átlaga pedig 1168-1305 kWh/m2/év.

 

Az aktív napenergiahasznosítás az alábbi résztevékenységekből áll össze:

-         a napsugárzás összegyűjtése

-         az abszorber felületen történő elnyeletése

-         a felfogott hővel a hőcserélő felmelegítése

-         a hőcserélő hőjét hasznosító rendszer üzemeltetése

 

A napenergia hasznosításának főbb területei:

-         energiahatékony építkezés

-         használati melegvíz előállítás

-         uszodafűtés

-         légfűtés és szárítás aktív szolár légtechnikai berendezésekkel

-         elektromos áram előállítás a háztartásokban, valamint nap-erőművekben


Napfűtéses rendszerek

Sík kollektoros rendszerek

- Szabadon álló termoszifonos rendszer: Legfőképpen a mediterránumban használják, hiszen a víztartály az épületen kívül helyezkedik el, a kollektor panel pedig a tetőre van felszerelve a megfelelő dőlésszögben.

 

- Uszoda melegítés: A technológia célja, hogy a medence vizét a fürdőzők számára megfelelő hőmérsékletűvé tegye. A medence vizét egy szivattyú átpumpálja a kollektoron, majd vissza a medencébe. Ilyen rendszerek esetében a hatékony fűtés érdekében a kollektor felületnek fele akkorának kell lennie, mint a medence felülete.

 

- Üvegház: Az épület déli oldalán elhelyezett üvegház nappal felmelegszik, és a meleg levegő a ház hűvösebb helyiségeibe áramolva biztosítja a hőutánpótlást.

 

- Trombe fal: (Francia feltalálójáról, Felix Trombe-ról kapta nevét) Az épület déli oldalára épített keskeny, üvegablakos helyiség, amelyben a levegő nappal felmelegszik, és a többi lakrész felé a külön erre a célra kialakított réseken keresztül áramlik a meleg levegő.

Parabolacsatornás sűrítő berendezések

A világon napenergiából előállított elektromos áram 90%-át a kaliforniai Mojave sivatagban termelik. 1984 és 1990 között Luzban kilenc rendszert helyeztek üzembe, melyek 13-80MW energia termelésére alkalmasak. 80 MW előállítására 464 000 m2 kollektorfelületre van szükség. A kollektorok 390°C-ra melegítik fel a szintetikus olajat, ami egy hőcserélőn át magas hőmérsékletű gőzt állít elő. Az itt előállított 1 kW elektromos áram az üzembehelyezés után 28 centbe került, míg az 1990-es évek elején már csak 9 centbe.

Napkollektor típusok:

- Fényezetlen panelú kollektorok: Uszoda-fűtésre általában ezt a rendszert tartják a legalkalmasabbnak, hiszen a kollektornak mindössze néhány Celsius fokkal kell növelnie a medencébe visszafutó víz hőmérsékletét. A rendszer 0-10°C-os hőmérséklet emelésre képes.

 

- Sík kollektorok: Világszerte ezek a legelterjedtebb vízmelegítő berendezések. A rendszer hatásfoka a fényezés tökéletességétől függ. Minél jobb a fényezés, annál nagyobb hőmérséklet különbség érhető el az abszorbens és az azt körülvevő légréteg között.

A legtöbb abszorbeáló felület fekete festése a beérkező napsugárzás 10%-át visszaveri, így az abszorpciós képesség növelése érdekében a legmegfelelőbb festést kell alkalmazni. Némely szelektív felülettel rendelkező lemez igen magas abszorpciós képességgel bír a fény látható tartományában, és a hosszú hullámhosszúságú infravörös sugárzás kibocsátása is kicsi, így csökkenthető a hőveszteség. 0-50°C-os hőmérséklet emelésre képes ez a fajta kollektor.

A síkkollektorok egy másik fajtája nem vizet, hanem levegőt melegít, és térfűtésre hasznosítják.

 

- Vákumcső kollektorok: Ezek a 10-150°C-os hőmérséklet emelésre alkalmas kollektorok a leghatékonyabb rendszerek közé tartoznak. Ezen rendszerek esetében az abszorbens egy vékony fémsáv, amely a tubus közepén húzódik végig. Az abszorbens réteg közepén húzódik egy speciális cső, amely az összegyűjtött hőt továbbítja a víztároló felé. A konvekciós hőveszteséget a csőben uralkodó vákum jelentősen lecsökkenti.

 

- Hővezető cső: A hővezető cső igen nagymennyiségű hő szállítását teszi lehetővé. Ez a speciális cső folyadékkal van megtöltve. A cső egyik végében lévő folyadékréteg - a parabolatükrökkel - rákoncentrált napenergia segítségével felforr, és a gőz a cső hidegebb végén lecsapódva leadja energiáját.

 

- Vonalas fókuszú kollektor: Ez a berendezés a napsugárzás összegyűjtésére, valamint egy csatornába történő terelésére szolgál. Az összegyűjtött és elvezetett energia segítségével vízből gőzt állítanak elő, amellyel turbinákat hajtanak meg, és elektromos áramot állítanak elő. A rendszer mindig az aktuális nap állás irányába forgatható. 50-150°C -os hőmérséklet különbség elérésére alkalmazható.

 

-Pont fókuszú kollektor: Szintén gőz előállítására alkalmas berendezés. A Nap mozgását két dimenzióban képes követni, és 100°C-nál nagyobb hőmérséklet emelésére képes. Parabolatükör alkalmazásával gyűjtik össze a napsugarakat, és a segítségével előállított gőz meghajt egy generátort, ami elektromos áramot termel.

A síkkollektorok alkalmazása

A napkollektorok segítségével a napenergia könnyen hasznosítható hőenergiává alakítható. Minél nagyobb a kollektor felülete, és minél merőlegesebben áll a napsugarak útjába, annál több energiát képes felfogni.

A napkollektor áll egy matt fekete abszorber rétegből, amely elnyeli a Nap beeső sugarait, és hőenergiává alakítja. Az abszorber rétegre erősített, vagy éppen magában az abszorberben kialakított csőkígyóban víz, vagy speciális fagyálló folyadék kering, amely átveszi az abszorber által átalakított hőt, és elszállítja a boilerba. A hazánkban gyártott kollektorokban korróziós okokból rézcsőkígyót alkalmaznak. Az abszorber hátoldalán elhelyezett szigetelőréteg (általában üveg-, vagy kőzetgyapot) védi a kollektort a hőveszteségektől. A kollektort minden oldalról jól le kell szigetelni, illetve zárni, hogy megóvjuk az átszellőzéstől. A kollektor elülső, fényáteresztő része lehet polikarbonát lap, vagy antireflexiós üveg. A hagyományos síküveggel ellentétben az antireflexiós üveg speciális belső rovátkolásával, valamint a külső felület mattosításával megszüntethető az üveg csillogása és a ferdén érkező napsugarak is nagyobb arányban képesek áthatolni az abszorber felületére. A kollektor üvegfelület felől történő hőveszteség elkerülésének érdekében, az üveg mögött vákumot hoznak létre. A nyári használati melegvíz ellátásra a sík- és vákuum csöves kollektorok egyformán jók, de télen ez utóbbi sokkal hatékonyabb. A kollektorból a felmelegedett folyadék gravitációs úton jut a használati melegvíz tárolóba, vagy a fűtőrendszer tartályába. A hőcserélő folyadék és a tárolóban lévő víz között történő hőcsere után szivattyú segítségével juttatható a hőcserélő folyadék vissza a kollektorba. Egyes szivattyú típusok napelemek segítségével is üzemeltethetők. A rendszer működése vezérlőt is igényel, amely mindig a megfelelő pillanatban indítja be a szivattyút, illetve a hőcserélő folyadékot a kollektorból a tárolóba juttatja. A rendszerben lévő folyadék hőtágulásának kompenzálását a kiegyenlítő tartály végzi. Az eddig leírt alkotórészeken kívül számos kiegészítő berendezés segíti még a rendszer működését, mint a légtelenítő szelep, amely az indításkor, valamint az üzemelés közbeni légtelenítésre szolgál. Az üzemelés ellenőrzésére hőfok- és nyomásmérők szolgálnak, a visszacsapó szelep segítségével megakadályozható az üzemszünet alatti gravitációs áramlás. A rendszer töltéséhez, ürítéséhez, valamint a javítási munkálatokhoz elzáró csapok állnak a rendelkezésünkre. A kollektor felszerelésénél a helyes dőlésszög a földrajzi szélességi kör fokszámával egyezik meg, hazánkban ez 45°-48°, de fűtés-rásegítéshez közelíteni kell a 60°-hoz. A kollektorfelület beállításánál arra kell törekedni, hogy a napsugarak beesési szöge minél közelebb legyen a merőlegeshez. Ha a felfogó felület merőlegesen áll a szélességi fokra, akkor merőleges lesz a Nap sugaraira márciusban. A legjobb kihasználáshoz nyáron a felületet a horizont felé, télen pedig függőleges irányba kell dönteni.

Passzív napenergia-hasznosítás az építkezésben:

-         az épület hosszában minél nagyobb felülettel tekintsen dél felé, hogy több napsugárzás érje (déli, dél-keleti, dél-nyugati fekvésűnek kell lennie)

-         lehetőség szerint kerülni kell, hogy egy másik épület leárnyékolja

-         megfelelő szigetelés alkalmazása a hő visszatartására, a hőveszteség minimálisra csökkentés érdekében

-         rugalmasan regáló, kis fogyasztású, jó hatásfokú fűtési rendszer kiépítése az épületben

-         a nyári túlmelegedés elkerülés érdekében termálisan masszívnak kell lennie, érdemes a déli fekvésű, nagy üvegfelülettel rendelkező oldal elé lombhullató fákat ültetni, a nyári túlhevülés kivédésére

-         az épület tervezésénél nagy figyelmet kell fordítani arra is, hogy megfelelő mennyiségű természetes fény jusson a lakásba, a világítás költségeinek csökkentés érdekében

 

A passzív napenergia-hasznosítás hatékonysága függ:

-         az épület belső hőmérsékletétől,

-         az átlagos külső hőmérséklettől,

-         a napsütéses órák számától,

-         az ablak irányától, árnyékoltságától,

-         az ablak egyéb tulajdonságaitól.

 

Az épület déli oldalán elhelyezett üvegház 800 kWh fűtési energiát spórol meg a tulajdonosnak. Ennek a hőenergiának azonban mindössze 30%-a az, ami az üvegházból származó napenergia által termelt hő, 55% az épület belsejébe, az üvegházon keresztül érkező levegő, amely előmelegszik az üvegházban, 15% az épület megfelelő szigeteléséből származik.

Az üvegház helyett Trombe fal is építhető a ház déli oldalára. A nem megfelelő tervezés hatására nagyon lecsökkenhet az épületbe jutó természetes fény mennyisége, így sokkal hatékonyabb megoldás a légkollektorok alkalmazása.

A déli oldalon lévő nagy üvegfelület mögött lévő falba, vagy padlóba a hő elszállítására alkalmas csővezetéket lehet elhelyezni, az északi oldalon lévő helyiségek hőellátására. Japánban a napenergia hasznosításának egy különleges módját fejlesztették ki. A ház déli teteje alatt egy légkollektor van kialakítva. A napközben elraktározott hőt innen ventillátorok segítségével juttatják a lakás többi részébe.

A napelemek

A Földre érkező napsugárzás teljesítménye 15000-szer nagyobb, mint a jelenlegi évi fosszilis energiahordozók égetéséből és a nukleáris erőművekből származó energia mennyisége.

Egy 0,4 m2 területű, 40 darab napcellából felépülő modul 50 Wattos teljesítményt képes nyújtani, 1000W/m2 –es napsugárzási intenzitással. Az egyes elemek egy elektronikus vezérlőberendezésen keresztül állnak kapcsolatban az akkumulátorral. Az akkumulátorból az áram az inverterbe kerül, amely az akkumulátorból érkező egyenáramot (DC) váltóárammá alakítja, amely lehetővé teszi a közvetlen felhasználást.

A dél-németországi Frieburgtól 15 km-re, 1000 m tengerszint feletti magasságban található Rappenecker Hoff hegyi vendéglőben egy 0,4 m2-es modul 1988-ban egy év alatt 2780 kWh elektromos áramot fogyasztott, amelynek 77%-át napenergiából nyerték!

Hazánk villamos energiatermelése jelenleg évi 35-36 TWh-ra tehető, míg az átlagos évi besugárzott napenergia mennyisége 1300 KWh/m2, ami azt jelenti, hogy országunk teljes területére évente 121000TWh energia érkezik.

Történeti háttere:

A napelemet Count Alessandro Volta, olasz fizikus találta fel.

Működése során a napelem a Nap sugárzó energiáját elektromos árammá alakítja.

A fotoelektromos jelenség felfedezése a francia Edmond Becquerel nevéhez fűződik, aki 1839-ben felfedezte, hogy a vizes cellájú akkumulátorban nőtt az elektromos feszültség, ha a vele összekötött ezüst lapot a Nap felé fordította.

1877-ben két cambridgei tudós, Adams és Day megfigyelte, hogy a szelén elektromos tulajdonságai megváltoznak, ha a Nap felé fordítják.

1883-ban Charles Edgar Fritts - egy new yorki villanyszerelő – szelénből készült napelemet állított össze, amely a mai szilícium napelemekhez volt hasonló.

A napelemek fejlődésében az 1950-es évek hoztak nagy áttörést, a félvezetők felfedezésével.

A félvezetők nemfémes anyagok (mint például a szilícium, germánium), amelyekben olyan nem vezető részek vannak, amelyek akadályozzák a töltéssel rendelkező részek mozgását. A félvezetők felfedezése Darryl Chopin, Calvin Fuller, Gerald Peasson nevéhez fűződik.

1948-ban Barden és Brattain feltalálta a tranzisztort. A tranzisztor félvezetőkből áll, általában szilíciumból, amelyek rendkívül tiszta kristályba vannak beágyazva. A kristályt szándékosan kis mennyiségű bórral és foszforral egyenletesen „beszennyezik”.

1953-ban Chaplin-Fuller-Pearson hármasa szilíciumból készített napelemet, amelynek hatásfoka a korábbi próbálkozásokhoz képest sokkal nagyobb volt.

Bell a napelemet a gyakorlatban az 1950-es évek közepén helyi telefonerősítőkhöz használta. 1958-ban a napelemeket rádióállomások energiaellátására, valamint a második amerikai műholdon a Vanguard I-en alkalmazták. Ettől kezdve a napelemek hatásfokának növelésére irányuló törekvések előtérbe kerültek. Az utóbbi évtizedekben elterjedten használja a telekommunikáció, alkalmazzák a világítástechnikában, és nem csak olyan helyeken, ahol a hagyományos energiaellátás nem megoldható. Az átlagemberek is könnyen hozzájuthatnak napelemmel működő termékekhez, mint például órákhoz, számológépekhez. Az USA-ban, Németországban, Olaszországban, Svájcban napelemeket szerelnek fel a villanyvezetékek tartóoszlopaira, és hozzákötik a vezetékekhez. Lassan egyre szélesebb körben terjednek el az ipari létesítményeken, háztartásokban, hogy az energiaszükségletek egy részét ezzel fedezzék.

A fotoelektromos napelem működése

A cella két különböző, egymással összekapcsolt, vékony rétegű félvezető anyagot tartalmaz. Az egyik félvezető a p-típusú (pozitív), a másik az n-típusú (negatív). Ezek a félvezetők általában szilíciumból készülnek, de készülhetnek más anyagokból is. A photovoltaikus cella/napelem szilíciumból készül. A szilícium - stabilitásából adódóan -elméletileg korlátlan ideig változatlan marad, így igen alkalmas ilyen célokra történő alkalmazása.

  Az n-típusú félvezetők kristályos szilíciumból készülnek, amelyet igen kismennyiségű foszforral szennyeznek. A szennyezési eljárás által az anyag fölösleges szabad elektronokkal fog rendelkezni, és éppen ezért lesz ez a negatív félvezető. A p-típusú félvezetők is kristályos szilíciumból készülnek, melyet kis mennyiségű bórral szennyeznek, és ezáltal elektronhiány lép fel benne, ezért ez lesz a pozitív félvezető, a pozitív töltések túlsúlyba kerülése miatt. A két ellentétes töltésű félvezető körül elektromos mező jön létre, ez okozza a különböző töltésű részecskék ellentétes irányba történő áramlását. A napelemre eső napfény energiával rendelkező részecskékből, fotonokból áll. Amikor a megfelelő hullámhosszúságú fény a napelemre – a pozitív-, és a negatív félvezető kapcsolódására – esik, akkor a fény fotonjai energiájukat átadják az anyagban található elektronoknak, így azok magasabb energiaszintre jutnak. Az anyagban a szomszédos atomokat ún. vegyérték-kötés tartja össze, a magasabb energiaszintre került elektronok miatt, így azok nem tudnak elmozdulni a helyükről. A gerjesztett elektronok szabaddá válnak, és vándorlásuk által vezetik az áramot. Az elektronok helyén az anyagban „lyukak” keletkeznek, amelyek szintén képesek elmozdulni. A kapcsolat körül fordított elektromos mező alakul ki, negatív a pozitív vég, pozitív a negatív vég körül. Amikor a fotonok gerjesztik az elektronokat, a kiugrott elektronok a negatív, a lyukak a pozitív vég felé fognak áramolni, így jön létre az elektromos áram. Ha a napelemhez külső áramkört kapcsolunk, akkor a mozgó elektronok a félvezetőn át a cella tetején lévő fém csatlakozó felé áramolnak, míg a „lyukak” ellentétes irányba, a cella alján lévő fém csatlakozó felé, ahol feltöltődnek elektronokkal a külső áramkör másik oldaláról (a cella tetejéről). Ezt a feszültséget a belső elektromos mező (amely a p-n kapcsolódás helyén jön létre) termeli. A fotoelektromos cella 0,5 V elektromos áramot képes termelni, egészen 2,5 A áramerősségig, amely kb. 1,25 W-nak felel meg.

Monokristályos szilícium elemek

Az 1990-es évekig a napelemek jórészt teljesen tiszta monokristályos szilíciumból készültek, ami egy egyszerű és folyamatos rácsszerkezetű szilíciumkristály, szabálytalan részek és szennyezőanyagok nélkül. Ekkoriban a leghatékonyabb napelemek belül rácsozott, lézer karcolt, 16%-os teljesítményű modulok voltak, amelyek drága és költséges eljárással készültek, igen tiszta polikristályos szilíciumból. Napelemeket azonban nemcsak szilíciumból, hanem más fotoelektromos anyagokból is lehet készíteni, mint például gallium-arzenidből. A hagyományos szilícium napelemnek néhány száz mikron vastagságúnak kell lennie ahhoz, hogy a ráeső fotonok nagy részét abszorbeálja. Az amerikai ASTROPOWER kutatásai alapján bizonyossá vált, hogy a fejlett fénycsapdázási  technikák felhasználhatók a fotonok és az anyag interakciójának maximalizálására, a 10-20 mikron vastagságú szilícium réteg vagy film esetében. Ezek a vékony polikristályos filmek kerámia alapra rétegezve képezik a fotoelektromos elem alapját és kb. 15% teljesítményűek.

Gallium-arzenid elemek

A gallium-arzenid (GaAs) ún. összetett félvezető, a szilíciumhoz hasonló kristályos szerkezettel rendelkezik. Fotoelektromos elemek készítésére igen alkalmas magas fényabszorpciós koeficiense miatt. Relatív magas hőmérsékleten is működnek anélkül, hogy a teljesítményük érezhetően csökkenne, ellentétben a szilíciummal és sok más félvezetővel. Alapjában véve azonban a gallium-arzenid elemek sokkal drágábbak, mint a szilícium modulok, ennek pedig az az oka, hogy gyártására még nem léteznek megfelelően kiforrott technológiák, és a GaAs jóval ritkább anyag, mint az Si. Az 1987-ben megrendezett a Pentax World Solar Challenge versenyen, ahol napenergiát hasznosító autók mérték össze tudásukat, a General Motors által tervezett Sunraycer elnevezésű jármű nyert. A gallium-arzenid elemekkel felszerelt, elektromos hajtóművű, ultrakönnyű és kis légellenállású jármű 3000 km-t tett meg átlag 66 km/h-s sebességgel. 1990-ben egy svájci tervezésű, lézer-barázdált, égetett-rácsozatú, monokristályos szilícium elemekkel felszerelt jármű győzött, míg 1993-ban a „Honda-Dream”, amely 20%-os teljesítményű fotoelektromos elemekkel rendelkezett, és 3000 km-t tett meg, és 85 km/h-s átlagsebességre volt képes.

Amorf szilícium napelemek

Az amorf szilícium napelemek esetében a szilícium atomok kevésbé rendezetten helyezkednek el, és az atomok kevésbé kötődnek szomszédaikhoz, mint a kristályos változatában. Ezen típusú napelemekben egy vékony pozitív típusú amorf szilícium réteg van legfelül, alatta egy vékonyabb, teljesen tiszta, valódi amorf-szilícium réteg, majd ez alatt egy negatív típusú amorf szilícium réteg. Az ilyen típusú napelemek működése a kristályos szilícium elemekéhez hasonlít, és csak a bennük lévő atomok közötti kötésekben térnek el egymástól. Az amorf szilícium napelemek előnyei közé tartozik, hogy előállítása olcsóbb (alacsonyabb hőmérsékleten történik, így ez kevesebb energiát igényel), mint a kristályos szilícium elemeké, rétegei vékonyabbak, és jobban abszorbeálják a fényt, merev, vagy rugalmas keretekbe egyaránt helyezhetők. Hátrányai közül meg kell említeni, hogy teljesítménye jóval alacsonyabb, mint a kristályos szilícium elemeké, maximum teljesítménye a laboratóriumi kísérletek alapján 12%.

Multikapcsolatos fotoelektromos elemek

A multikapcsolatos fotoelektromos elemekben kettő vagy több fotoelektromos filmet rétegeznek egymásra, minden réteg a beérkező napsugárzás más-más spektrumából köt meg energiát. Ha az amorf szilíciumot szénnel szaporítjuk fel, akkor a kapott anyag a spektrum kék végére eső fényt hasznosítja jobban. Ha azonban germaniummal szaporítjuk fel, a beeső fény spektrumának vége felé eső fényt hasznosítja jobban. A magasabb energiájú fotonok a spektrum kék, míg az alacsonyabb energiájúak a vörös színtartományba esnek. Adott számú napelem esetén úgy is növelhetjük a nyert energiamennyiséget, ha tükrökkel a napelemre koncentráljuk a sugarakat. A koncentráló rendszerek legegyszerűbb formája a napelem egész felületére azonos mennyiségű energiát koncentrál. A fluoreszkáló koncentrálók egy fluoreszcens festékkel kezelt műanyag lapból, vagy két lap közé rétegezett festékből állnak. A festék széles sávban abszorbeálja a napfényt, de az alacsony hullámhosszúságú fényt visszasugározza. A visszasugárzott fény nagy része a felső, illetve az alsó lapról csak a sarkokon távozhat. A reflektorok a lap három végén, illetve a hátsó oldalon vannak felállítva. A fény csak a sarkon át távozhatna, ahol azonban egy szilícium elem abszorbeálja. A fluoreszkáló koncentrálók a direkt és a szórt sugárzást egyenlő mértékben képesek hasznosítani, azonban nem elég takarékosak az elektromos áram termelése szempontjából.

Foto-elektrokémiai elemek

A Swiss Federal Institute of Technology dolgozta ki ezt a technológiát, amely során olcsó és nagy teljesítményű elemeket állítanak elő. Egy elem áll két vékony üveglapból, amelyeket vékony, átlátszó elektromosan vezető ón-oxid réteg borít. Az első lapra felvisznek egy vékony félvezető, titanium-dioxid (TiO2) réteget, ami félvezető. A TiO2 réteg felszínét érdessé teszik, hogy a fényabszorpciós képességét megnöveljék. Az érdesített felszín után közvetlenül fényérzékeny festékréteg következik, ami mindössze egy molekularétegnyi, és ruthénium vagy ozmium alapú fémkomplexből áll. A fényérzékeny TiO2 réteg és a másik üveglap között vékony jód-alapú elektrolit réteg van. Az abszorpció során a megfelelő hullámhosszúságú fény egy fotonja hatására a fényérzékeny réteg egy elektront juttat a TiO2 rétegbe. Az elektronok innen az elektromosan vezető réteg aljára vándorolnak, és külső áramkörbe jutnak. A svájci kutatók 10%-os teljesítményt értek el teljes napsütésben.

A szilícium alapú napelemek és modulok elektromos jellemzői

Egy 100 cm2-es szilícium napelem 0,5 V, 3A elektromos áram termelésére képes és a napfény erősségével fordítottan arányos mennyiségű áramot szolgáltat, teljes napsütésben maximum 2,5-3 A-t.

A fotoelektromos rendszerek által termelt áram egyelőre nehezen tud gazdaságosan versenyképes maradni a hagyományos elektromos áramtermeléssel és szolgáltatással. A németországi Koblenz mellett működő 340 kW kapacitású fotoelektromos erőmű átlagos teljesítménye 250000 kWh. Svájban Bern mellett egy 500 kW-os erőművet építettek, ahol a monokristályos szilícium napelemek 4575 m2-en, 110 sorban helyezkednek el. Minden egyes sor 5 kW kapacitású, és a teljes felület összteljesítménye 700000 kWh.

Svájcban a közutak és vasutak mellé zajfogónak napelemfelületeket építenek ki, amelyeket az ország elektromos hálózatába kötnek be. Ausztriában falvak fűtési célú ellátására is építenek napkollektor-rendszereket, 50-110 fogyasztó ellátására.

A napelemek által előállított elektromos energia felhasználása sokoldalú, de azonos nagyságú kollektor felületről háromszor több energia nyerhető. A napelemek működéséhez direkt napsugárzás szükséges, ilyenkor 10-15%-os teljesímény is elérhető. A napkollektorok 30-60%-os teljesítményre képesek, és a diffúz sugárzást is hasznosítják.

 

Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -

Főoldal Kalákás napkollektor építés