Akadályversenyek szervezése

Fábry Pál - dr. Nádai Béla

 

Egy-egy jeles környezetvédelmi napról való megemlékezésül, vagy épp csak bázistoborzásul, még mindig eredményes és a gyerekek körében nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény egy akadályverseny. A játékos, ügyességi feladatok és a tudásszint fejlesztő tesztek hangulatos környezetben kiváló lehetőséget nyújtanak környezeti nevelés célok elérésére.

Az alábbi feladatsorokat cserkészcsapatokon teszteltük, de kiváló eredményt és nagy érdeklődést sikerült velük elérni a "civilek" között is.

Az első rész ügyességi játékos feladatokat tartalmaz, míg a második könnyen kifénymásolható feladatsorokat. Fontos, hogy változatosan állítsuk össze az állomásokat, és megfelelő állomásvezetőket biztosítsuk a gördülékeny lebonyolódás érdekében.

Ha van rá mód, utolsó akadálynak be lehet iktatni az alábbi feladatok után egy közös főzést is.

Állomások telepítése

Mindenképpen igyekezzünk a versenyt természetes környezetben tartani. Célszerű a "forgószínpad" elrendezés, melyet a versenyzők egy zárt pálya mentén járnak körbe. Ne terheljük a résztvevőket hosszú távok bejárásával és ne tegyük ki őket eltévedés veszélyének. A pálya javasolt útvonala egyértelmű legyen, használjunk meglévő erdei utakat, ösvényeket, azok híján kreppapír csíkszalagozást (a verseny után szedjük le !), vagy legalább az állomásvezetők egyértelműen igazítsák útba a versenyzőket a következő állomás felé. Az egyes állomások távolságát mérlegeljük. Gondoljunk arra, hogy a versenypálya mentén a természetet fokozott terhelésnek tesszük ki, ezért védett területen csak meglevő utakra telepítsünk akadályokat ! Gondoskodjunk az állomások kényelmes kialakításáról (árnyék, ülőhely, szélvédettség, esővédő tető, írási lehetőség, ivóvíz, étel ellátmány, stb.).

Állomásvezetők

Ha lehetséges, állomásvezetőknek ne felnőtteket, hanem idősebb gyerekeket válasszunk. Állomásonként két fő célszerű: egyik inkább a szakmai résszel foglalkozzon, a másik az "adminisztratív" ügyekkel (versenyzők fogadása, esetleg adatok felvétele, "versenyzői kartonok" kitöltése, időbeosztás, továbbirányítás). Ezek a funkciók természetesen időnként cserélődhetnek. Az állomásvezetőket kb. egy órával az akadályverseny indítása előtt a helyszínre kell kérni, mindegyiknek át kell adni az állomáshoz szükséges felszerelést, és írásban egyértelműen rögzített feladataikat, és megbeszélni a felmerülő kérdéseiket.

Az állomásvezetők után a résztvevőket is tájékoztatni kell a versenyszabályokról, a feladatok jellegéről, a kiértékelés módjáról, az eredményhirdetés helyéről és idejéről, a nyerhető emléklapokról és díjakról. Ha a társaság együtt van a verseny előtt, ez a tájékoztatás szóban is elhangozhat, de célszerűbb a helyszínen előre elkészített tájékoztató plakátot kifüggeszteni.

Feladattípusok

Az akadályverseny során célszerű a szellemi erőfeszítést igénylő elméleti jellegű feladatokat játékos gyakorlati jellegűekkel váltakoztatni, vagy minden állomásra egy elméleti és egy gyakorlati feladatot telepíteni. A könyvünk végén önálló fejezetként mellékelt feladatokon felül lássunk példaként néhány ötletet.

Növényismeret

Állatismeret

Ásvány, kőzet, talajismeret

 

Ha a résztvevők az akadályverseny helyszínét azonos útvonalon közelítik meg, előre kiadható feladat lehet az útvonal mentén növényminták (levél, termés, virág, stb.), életnyomok (állati maradványok), vagy geológiai tárgyak begyűjtése, melyeket a megfelelő állomásokon jutalompontok elnyerése céljából bemutathatnak.

Mikrovilág

Ha hozzá tudunk jutni egy binokuláris sztereómikroszkóphoz, nagy élményt szerezhetünk a versenyzőknek egy mikroszkópos állomással. A feladat ez esetben is a mikroszkóp alá kerülő tárgyak felismerése, melynek során a gyerekeknek rengeteg lappangó ismerete válik tudatossá a “saját szemmel” szerzett esztétikai élményt is kiváltó észlelések során (pl. csalán törékeny fullánkszőrei, vagy a kullancs horogszakállszerű szájszerve láttán, rácsodálkozva az egymás mellé helyezett cickány és egérállkapocsban a rágcsáló- és ragadozó fogazatok különbségére, vagy amikor rájönnek, hogy a páfránylevél-darab fonákát borító barna gömböcskék tömege nem növénybetegség, sem nem petecsomó, hanem spóratartók halmaza, melyek a napsütés hatására szemünk előtt hasadoznak fel, szertepöfögve a spóraport.)

A versenyzők esélyegyenlőségének biztosítására és fáradságosan gyűjtött és rögzített mikroszkópi tárgyak megóvására jó módszer, ha üreges kupakú műanyag orvosságos dobozok kupaküregét modellgipsszel kiöntve, annak matt fehér felületére ragasztjuk a tárgyakat, majd védelmül ráhúzzuk a hengeres műanyag dobozt. (Fontos a gipsz és a tárgy tökéletes kiszárítása és a műanyagdoboz kifúrása, vagy fenekének levágása a penészedés megakadályozására!) Fehér vagy világos tárgyak jobban érvényesülnek, ha feketére festett gipszre ragasztjuk.

Időbeosztás

Kiértékelés, díjazás

Az akadályversenyen igen különböző jellegű feladatokat kell úgy kiértékelni, hogy végül a résztvevők helyezési sorrendje megállapítható legyen. Ennek legegyszerűbb módja, ha először állomásonként, illetve feladatonként állapítjuk meg a sorrendet (amit a verseny végén az állomásvezetők gyorsan elvégezhetnek). Ezután a helyezési sorszámokat “hibapontnak” tekintve egyszerűen összegezzük és az összegek alapján hirdetjük ki a teljes verseny helyezési sorrendjét. (A legkisebb hibapontszámú az első, a legnagyobb az utolsó helyezett.). Ez a módszer feltételezi az egyes feladatok egyenlő fontosságát, tehát súlyát a végeredményben. Tapasztalatunk szerint a fiatalok örülnek, ha minden résztvevő kap egy-egy emléklapot, melyen neve és helyezési száma szerepel.

Jó, ha legalább az első három helyezettet jutalmazni tudjuk (természetesen a szervezők anyagi lehetőségének függvényében). Jól bevált díjak pl. különböző árú természetismereti könyvek, vagy folyóirat-előfizetések, növény, - állat, -ásványhatározók, gombáskönyvek, állathang kazetták, madárismertető CD lemezek, vagy egyéb modern adathordozók. Nagy sikere szokott lenni a természetjárásban használatos felszerelési tárgyaknak (pl. harmadik díj: tájoló, második díj: távcső, első díj: iglu sátor, stb.).

Az anyagi források korlátait a szervezők fantáziája elleplezheti. Díjként adhatók általuk gyűjtött természeti tárgyak (az emléklapok mellé), pl. ásványok, kövületek, feketedióból készült függők, nádsípok, vagy dünnyögők, bodzasípok, bőrszíjon lógó mamutfenyő toboz (gyűjthető pl. Budakeszin a két nagy fa alól), stb., stb.

A fiatalok körében egy jól megszervezett természetismereti - környezetvédelmi akadályverseny igen népszerű program szokott lenni. A fentiekből viszont kiderül, hogy ehhez a sikerélményhez a szervezők csak gondos előkészítő munkával, jól szervezett lebonyolítással, jó munkatársakkal, némi anyagi költségkerettel és számtalan ötlettel juthatnak hozzá. De megéri!

Ötletek feladatokhoz

(A ismertető oldalakat az állomáson ki kell függeszteni a versenyzők tájékoztatására !)

Ügyességi feladatok

Karikadobás

Álljon az első versenyző a dobóvonal mögé és próbáljon 5 karikát a pálcákra rádobni, rögtön utána a következő és így tovább, mindenki mindig 5 karikát ! Ezt folytassátok a versenyidő végéig ! Az első pálcára eső 5 pontot, a másodikra eső 10 pontot ér. A pontszám: a dobott pontok összege.

 

Iránymenet

Álljatok a startvonal mögé, a célvonallal szemben ! Az első versenyző memorizálja a színes madzaggal jelzett, tartandó irányt, majd szemét bekötve induljon a célmadzagig. Ahol elérte, vegye kézbe a legközelebbi ponttáblát és mutassa fel a táborvezetőnek, majd vegye le a szemtakarót és fusson vissza a következő versenyzőhöz, és tegye szemére a takarót ! Így váltva egymást folytassátok a pontgyűjtést a versenyidő végéig!

Amelyik versenyzőt irányítjátok, az 0 pontot kap, tehát maradjatok csöndben ! Pontszám: a begyűjtött pontok összessége.

Vízgyűjtő

Az első versenyző a startvonal mögött felveszi a két fapapucsot és a vízhordó alkalmatosságot, indul a vizesvödörhöz és edényét megmerítve hozza a pillepalackokhoz és öntse a tölcsérbe, majd adja át a papucsokat és a vízhordót a következőnek, aki azonnal induljon a vízért ! A kiértékelés alapja a versenyidő alatt a palackokba hordott víz mennyisége.

Szétbaboló

Az állomásvezetőtől kapott vékonyabb műanyag csődarabot dugjátok a vastagabb csőbe! (Majd ezt veszitek szájba.) Álljátok körül a babostálat és tüdővel “porszívózva” a műanyag csövekkel, egyenként felemelve a babszemeket, válogassátok szét egy-egy edénybe minél több fehér és tarka babot! Pontszám: a versenyidő alatt szétválogatott összmennyiség tömege dkg-ban.

Gyetyamárti

Álljatok sorba a paraffin-olvadékos edénynél, az első tag mártson egy kanócot az olvadékba, majd a hidegvizes vödörbe, és adja a gyertyakezdeményt a következőnek! Mindenki egyet márt az olvadékba és egyet a vízbe, majd továbbadja és beáll a sor végére. Pontszám: az elkészült gyertya tömege g-ban, a versenyidő végén. (A készített gyertyát elvihetitek.)

Tobozkosárlabda

A dobóvonalról mindenki dobjon 5 db tobozt a fára függesztett vödörbe egymás után, folyamatosan váltva egymást ! Pontszám: a vödörben lévő tobozok száma a versenyidő végén.

Ingakugli (Lengőteke)

Az első lengető álljon a központi körbe és az ingát úgy lendítse el, hogy az visszafelé lendültében döntsön el egy pálcát és az ellendítés után rögtön adja helyét a második lengetőnek, a visszalendült ingát már az kapja el és újat lenget.

Az odafelé lendülve ledöntött pálcák nem számítanak, a visszafelé ledöntötteket az állomásvezető állítja fel és számolja!

Létrakötés

A két létrarúdra mindenki felköt egy-egy létrafokot, majd a létrát feltámasztva egy játékos felmászik a legfelső fokig és vissza. (Ha nem sikerül, a létrát meg kell javítani). Utána szétszedni és az anyagokat helyrerakni! A teljes építés, kipróbálás, szétszedés, elrakás idejét mérjük! (Könnyebb szétbontás érdekében célszerű masnira kötni a madzagokat !)

 

Szellemi feladatok

 

Az alábbiakban összegyűjtött feladatsor szintén alkalmas a forgószínpad rendszerű akadályversenyek megszervezésekor egy-egy állomáshoz.

Ezeket könyvünkből egyszerűen 131 %-os nagyítással megfelelő mennyiségben ki lehet fénymásolni – természetesen a másolás közben a megoldási kulcsokat le kell takarni.

Mi az ami ?

Válaszoljatok a tesztlapon röviden a lista megfelelő számú kérdéseire! Vigyázat! Vannak ravasz, “szivatós” kérdések is!

Miazami ? Kérdéslista

 1. Létezik-e madár, amelyik nem repül ?
 2. Létezik-e madár, amelyik nem rak fészket ?
 3. Létezik-e madár, amelyik nem rak tojást ?
 4. Létezik-e madár, amelyik nem költi ki a tojását ?
 5. Létezik-e madár, amelyik szolár fűtésű keltetőgépet épít ?
 6. Létezik-e madár, amelyik sétálgatva költi ki a tojását ?
 7. Létezik-e madár, amelyik alagutat fúr a földbe ?
 8. Létezik-e madár, amelyik nem énekel ?
 9. Létezik-e madár, amelyik más fészkébe tojik ?
 10. Létezik-e madár, amelyiknek izmosabb a lába, mint a szárnya ?
 11. Létezik-e madár, amelyik nem tud járni ?
 12. Létezik-e madár, amelyik a földön ugrálva halad ?
 13. Létezik-e madár, amelyik hátrafelé is tud repülni ?
 14. Létezik-e madár, amelyiknek felfelé görbül a csőre ?
 15. Létezik-e madár, amelyik fejjel lefelé mászkál a fakérgen ?
 16. Létezik-e madár, amelyik fészke nem nyitott ?
 17. Létezik-e madár, amelyik repülés közben énekel ?
 18. Létezik-e madár, amelyiknek a csőre nem zár össze ?
 19. Létezik-e madár, amelyiknek a tollazata tiszta fehér ?
 20. Létezik-e madár, amelyik tiszta fekete ?
 21. Létezik-e madár, amelyik kétszer költözik egy évben ?
 22. Létezik-e madár, amelyik a víz alatt szaladgál ?
 23. Létezik-e madár, amelyik jól úszik a víz alatt, de nem vízhatlan a tolla ?
 24. Létezik-e madár, amelyik csőre középen vékonyabb, mint a végén ?
 25. Létezik-e madár, amelyik röpképtelen fiókáit szállítja ?
 26. Létezik-e madár, amelyik tojása nem tojás alakú ?
 27. Létezik-e madár, amelyik saját vérével táplálja utódait ?
 28. Létezik-e lény, amelyik repül, de nem madár ?
 29. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, de nem költi ki ?
 30. Létezik-e lény, amelyik tojást rak, kikölti, de nem madár ?
 31. Létezik-e lény, amelyik tejével táplálja tojásból kikelt utódait ?
 32. Létezik-e kétfejű sas ?
 33. Biztosan táplálkozik a harkály, ha kopácsol ?
 34. Melyik az a harkály, amelyik nem csak fából kikopácsolt férgekből él ?
 35. Miről ismered fel egy fészekben az idősebb kakukkfiókát ?
 36. Hány elevenszülő madárfajt ismersz ?

Mi az ami ? Kulcs

 1. Strucc, emu, kazuár, nandu, kivi, pingvinek.
 2. Baglyok, kakukk, lappantyú, ragadozók egy része, szalakóta.
 3. Igen, az összes hím madár.
 4. Igen, az összes fészekparazita. (Lásd 9. is.)
 5. A talegalla tyúk.
 6. A pingvinek.
 7. Partifecske, gyurgyalag, jégmadár.
 8. Gólya, néma kacsa.
 9. Fészekparaziták: kakukk, vidapintyek.
 10. Strucc, emu, kivi, nandu, kazuár, pingvinek, tyúk.
 11. Sarlósfecske.
 12. Veréb, mátyás (szajkó), szarka, feketerigó, vörösbegy.
 13. Kolibrik.
 14. Gulipán., terekcankó, kisgoda.
 15. Csuszka.
 16. Szarka, függőcinege, molnárfecske, őszapó.
 17. Pacsirta, cigánycsuk, harkályok, gyurgyalag, fecskék, varjú, holló, fácán, egerészölyv, stb.
 18. Keresztcsőrű.
 19. Kiskócsag, nagykócsag, hattyú, házikacsa, házilúd.
 20. Holló, vetési varjú.
 21. Minden költöző: egyszer oda, egyszer vissza.
 22. A vízirigó.
 23. A kormorán.
 24. Kanalasgém, szalonkák.
 25. Erdei szalonka, egyes vízimadarak: pl. vöcsök.
 26. A szalonkáé körtealakú.
 27. A mondabeli pelikán.
 28. Denevérek, rovarok.
 29. A hüllők.
 30. Kacsacsőrű emlős, hangyászsün
 31. Kacsacsőrű emlős, hangyászsün
 32. Csak címerekben.
 33. Nem, revírjelzésként is kopácsol.
 34. Mindegyik.
 35. Semmiről, egy fészekben csak egy lehet.
 36. Nincsen egy sem.

Becslés

 

 1. Becsüljétek meg a földön fekvő görbe madzag hosszát, cm pontossággal!
 2. Tűzzétek le a sárga kupakos pálcát a földbe úgy, hogy a két kupak középpontja 1,5 méterre legyen egymástól!
 3. Becsüljétek meg a gömbbúra térfogatát cl pontossággal !
 4. Engedjetek a műanyagzacskóba a szivornyával 1,2 l vizet !
 5. Becsüljétek meg a műanyagzsák tömegét dkg pontossággal !
 6. Rakjatok kézzel 2,5 kg homokot a tízórais zacskóba !
 7. Hány szem sárgaborsó van a bébiételes üvegben ?
 8. Hány darab fapálcika van a konzerves üvegben ?

Az adatokat írjátok a tesztlapra!

 

 

Becslési Tesztlap

Becslés tárgya

Becsérték

Eltérés

Helyezés

madzag

CM

CM

 

kupaktáv

150 CM

CM

 

gömbbúra

CL

CL

 

zacskó víz

120 CL

CL

 

műanyagzsák

DKG

DKG

 

homok

250 DKG

DKG

 

borsó

DB

DB

 

pálcika

DB

DB

 

Összes hibapont:

Helyezés:

Véded-e ?

Nézzétek át a kifüggesztett növény és állatlistát és jelöljétek a tesztlapon + illetve - jellel, hogy szerintetek a megnevezett lény védett-e, vagy sem! Ha a fokozottan védetteket ++ jellel jelölitek, jutalompontot kaptok!

Véded-e ? Lista

Véded-e ? Kulcs

 1. fekete nadálytő

 1. -

 1. fehér gólya

 1. ++

 1. lódarázs

 1. -

 1. apró nőszirom

 1. +

 1. sallangvirág

 1. ++

 1. nyest

 1. -

 1. rétisas

 1. ++

 1. muflon

 1. -

 1. szártalan kankalin

 1. +

 1. vörös tölgy

 1. -

 1. vízisikló

 1. +

 1. keleti vándorsáska

 1. +

 1. baracklevelű harangvirág

 1. -

 1. pikkelyharaszt

 1. +

 1. szajkó

 1. -

 1. róka

 1. -

 1. mezei futrinka

 1. -

 1. ürge

 1. +

 1. földi kutya

 1. ++

 1. magyar zergevirág

 1. +

 1. budai berkenye

 1. +

 1. dolmányos varjú

 1. -

 1. hölgyharaszt

 1. -

 1. mezei egér

 1. -

 1. fekete kökörcsin

 1. +

 1. aranyos fodorka

 1. -

 1. héja

 1. +

 1. üregi nyúl

 1. -

 1. lótücsök

 1. -

 1. tűzliliom

 1. ++

 1. aranymálinkó

 1. +

 1. hátonúszó poloska

 1. -

 1. mókus

 1. +

 1. kardoslepke

 1. +

 1. uhu

 1. ++

 1. pilisszentiváni len

 1. ++

 1. lisztes kankalin

 1. ++

 1. szalamandra

 1. +

 1. dámvad

 1. -

 1. nyári tőzike

 1. +

 1. martilapu

 1. -

 1. szarvasbogár

 1. +

 1. sün

 1. +

 1. imádkozósáska

 1. +

 1. hóvirág

 1. -

 1. légybangó

 1. ++

 1. kecskebéka

 1. +

 1. vakondok

 1. +

 1. szarka

 1. -

 1. harangláb

 1. +

 1. pézsmacincér

 1. -

 1. gulipán

 1. ++

 1. széleslevelű harangvirág

 1. ++

 1. tavaszi csillagvirág

 1. +

 1. dankasirály

 1. +

 1. zöld varangy

 1. +

 1. éticsiga

 1. +

 1. saláta boglárka

 1. -

 1. csapó cserebogár

 1. -

 1. jegenyefenyő

 1. -

Mi micsoda ?

Pár szóval írjátok be a tesztlap megfelelő számú rublikájába a lista szerinti szavak magyarázatát !

Mimicsoda ? Lista

Mimicsoda ? Kulcs

 1. Kotorék

 1. Ragadozó emlősök földalatti oduja.

 1. Rézsű

 1. Árkok, töltések, bevágások oldallejtője.

 1. Dürgés

 1. Túzok, siketfajd, nyírfajd énekes násztánca.

 1. Sztalaktit

 1. Függőcseppkő.

 1. Ártány

 1. Ivartalanított sertéskan.

 1. Revír

 1. Állat élettere, amit saját fajtájabeliekkel szemben véd, és általában megjelöl (énekkel, szagmiríggyel, vizelettel, stb.).

 1. Semlyék

 1. Vizenyős, mohás terület.

 1. Geszt

 1. A fa belső vízszállításban részt nem vevő része.

 1. Horhos

 1. Meredek partú, vízmosta mélyedés.

 1. Kotlás

 1. Madarak tojáson költött költőideje.

 1. Seprő

 1. A must erjedése során a hordó aljára leülő iszapszerű anyag.

 1. Fenyér

 1. Alacsony cserjével borított, nedves terület.

 1. Cserge

 1. Durva birka, vagy kecskeszőrből készült vatag szőttes.

 1. Csiger

 1. Vízzel felkevert törkölyből préselt gyenge bor (lőre ,agy máslás).

 1. Tritikále

 1. Búza-rozs hibrid.

 1. Kalangya

 1. Kévekereszt vagy szénaboglya.

 1. Csereklye

 1. Tűlevelű fák száraz levélszőnyege.

 1. Kitin

 1. Gerinctelen állatok (rovarok, rákok) kemény vázanyaga.

 1. Sarjú

 1. Levágás után újra kihajtott növény.

 1. Csepű

 1. Len, kender, juta kóc.

 1. Saroglya

 1. Szekérderék hátsó és első rácsos fala, récsos-rudas szállítóeszköz.

 1. Nyiladék

 1. Két erdőrészt elválasztó egyenes, fátlan sáv (erdővágás)

 1. Zsomboly

 1. Függőleges, tölcsér alakú kürtő, barlang.

 1. Csepőtés

 1. (Erdei) sűrű bozótos.

 1. Dágvány

 1. Puha, nedves süppedékes hely.

 1. Tarpán

 1. Kistermetű vadló.

 1. Hokkó

 1. Tyúkféle madár.

 1. Mulatt

 1. Fehér-néger keverék ember.

 1. Szalakóta

 1. Kékcsóka.

 1. Okumé

 1. Világos színű mahagóni faanyag.

 1. Sőregtok

 1. Hal.

 1. Kapotnyak

 1. Fényes, kereklevelű növény.

 1. Kumulusz

 1. Gomolyfelhő.

 1. Dűne

 1. Futóhomok domb.

 1. Szépia

 1. Tintahal, lábasfejű tengeri lény.

 1. Hízóka

 1. Rovarevő növény.

 1. Máriaüveg

 1. Átlátszó csillámféle.

 1. Sakupemba

 1. Dél-amerikai fácán.

 1. Szakóca

 1. Kőkorszakbeli balta, jéglékelő csákány.

 1. Morotva

 1. Folyó holtága.

 1. Gölöncsér

 1. Fazekas.

 1. Gerezna

 1. Lenyúzott vadbőr.

 1. Konglomerátum

 1. Kavicsból összecementálódott üledékes kőzet.

 1. Kordély

 1. Kétkerekű taliga.

 1. Tapír

 1. Zömök, ormányos emlős.

 1. Tőzeg

 1. Vízinövények barna korhadéka. (szénkezdemény)

 1. Guánó

 1. Denevérek, vagy madarak nagy tömegben lerakódott ürüléke.

 1. Tufa

 1. Lukacsos kőzet.

 1. Pampa

 1. Dél-amerikai füves puszta.

 1. Limány

 1. Partmenti nagy örvény.

 1. Gneisz

 1. Kőzet (fölpátból, kvarcból, csillámból).

 1. Travertínó

 1. Édesvízi mészkő.

 1. Zsombék

 1. Élő vagy holt növényekből álló tömör bucka.

 1. Pakura

 1. Kőolaj-lepárlás mellékterméke.

 1. Melasz

 1. Cukorgyártás mellékterméke.

 1. Cirbolya

 1. Magashegyi fenyőféle.

 1. Mesztic

 1. Fehér-indián keverék ember.

 1. Boroszlán

 1. Növénycsoport.

 1. Epicentrum

 1. Földrengés fészke fölötti pont a felszínen.

 1. Zásapa

 1. Legyezőszerűen erezett levelű növény.

 1. Podzol

 1. Sovány talajféle.

 1. Gekko

 1. Melegégövi fali gyík.

 1. Lapilli

 1. Vulkáni kitörésből származó apró kődarab.

 1. Szömörcsög

 1. Gomba.

 1. Masszáj

 1. Magastermetű afrikai nép.

 1. Obszidián

 1. Vulkáni üveg.

 1. Geze

 1. Rovarevő énekesmadár.

 1. Szantál

 1. Illatos füstű indiai fa.

 1. Spinell

 1. Ásvány (magnézium-aluminát)

 1. Berber

 1. Észak-afrikai nomád nép.

 1. Tájfun

 1. Kelet-ázsiai forgószél.

 1. Tajga

 1. Tűlevelű erdőövezet Szibériában.

 1. Porfír

 1. Vulkáni kőzet.

 1. Bese

 1. Keselyűféle.

 1. Pirola

 1. Körtikeféle növénycsalád.

 1. Realgár

 1. Ásvány (arzénszulfid)

 1. Pigmeus

 1. Alacsonytermetű, sötétbőrű afrikai népcsoport.

 1. Maori

 1. Új-zélandi őslakó nép.

Minő lény ?

 

Jelöljétek a tesztlap megfelelő számával, hogy a kifüggesztett lista szerinti lények micsodák az alábbi választékba sorolva:

M: madár

L: lepke

H: hüllő

E: emlős

G: gomba

R: rovar

K: kétéltű

N: növény

P: hal

Pontszám: a helyes jelölések darabszáma.

Minő lény ? Lista

Minő lény ? Kulcs

 1. Fenyőpohók

 1. L

 1. Batla

 1. M

 1. Dugong

 1. E

 1. Sárga buzogányos

 1. R

 1. Kurtabaing

 1. P

 1. Ámbrás cet

 1. E

 1. Hantfutó

 1. R

 1. Hölgymál

 1. N

 1. Gekko

 1. H

 1. Fenyérfutó

 1. M

 1. Sárma

 1. N

 1. Rozsomák

 1. E

 1. Sordély

 1. M

 1. Vaskos csabak

 1. P

 1. Szkua

 1. M

 1. Szkunk

 1. E

 1. Narvál

 1. E

 1. Guvat

 1. M

 1. Gólyaorrboglárka

 1. L

 1. Perje

 1. N

 1. Zsírosbagoly

 1. L

 1. Pereszke

 1. G

 1. Körtike

 1. N

 1. Öves ugróka

 1. R

 1. Kölönte

 1. P

 1. Maróka

 1. R

 1. Fülőke

 1. G

 1. Koldustetű

 1. N

 1. M

 1. Csüllő

 1. M

 1. Lemming

 1. E

 1. Tippan

 1. N

 1. Rence

 1. N

 1. Áltrifla

 1. G

 1. Nünüke

 1. R

 1. Pekari

 1. E

 1. Szúfarkas

 1. R

 1. Varjúköröm

 1. N

 1. Unka

 1. K

 1. Pér

 1. P

 1. Kakasmandikó

 1. N

 1. Kuhi

 1. M

 1. Szervál

 1. E

 1. Macskahere

 1. N

 1. Dögész holyva

 1. R

 1. Geze

 1. M

 1. Barkóca

 1. N

 1. Tegzes

 1. R

 1. Lappantyú

 1. M

 1. Beluga

 1. E

 1. Sül

 1. E

 1. Kispóli

 1. M

 1. Tripsz

 1. R

 1. Ocelot

 1. E

 1. Hídőr

 1. N

 1. Ingola

 1. P

 1. Mungó

 1. E

 1. Tárnics

 1. N

 1. Fenyőbagoly

 1. L

 1. Petymeg

 1. E

 1. Szarvaskerep

 1. N

 1. Zuzmószövő

 1. L

 1. Szulák

 1. N

 1. Tatu

 1. E

 1. Szömörcsög

 1. G

 1. Erdei rabló

 1. R

 1. Nadálytő

 1. N

 1. Sebes acsa

 1. R

 1. Rozsszipoly

 1. R

 1. Karmazsinpirók

 1. M

Hogyishívják ?

 

Írjátok be a tesztlapra, hogy az alábbi állatok kicsinyét, nőstényét, hímjét, csoportját hogyan nevezik nyelvünkben ?

Helyes megnevezésenként 1-1 pontot kaptok, tévesért levonás jár !

Hogyishívják ? Tesztlap

lény

kicsinye

fiatalja

nősténye

hímje

csoportja

pontszám

szarvas

           

őz

           

dámvad

           

muflon

           

vaddisznó

           

nyúl

           

róka

           

           

szarvas-marha

           

birka (juh)

           

kecske

           

baromfi

           

ÖSSZES PONTSZÁM:


Hogyishívják ? Tesztlap - kulcs

lény

kicsinye

fiatalja

nősténye

hímje

csoportja

pontszám

szarvas

borjú

ünő

tehén

bika

csorda, rudli

 

őz

gida, őzolló

 

suta

bak

   

dámvad

borjú

 

tehén

bika

   

muflon

bárány

jerke (nőstény)

anyajuh

kos

nyáj

 

vaddisznó

malac

süldő

koca, emse

kan

konda

 

nyúl

kölyök, fi

 

nőstény

bak

   

róka

kölyök

 

szuka

kan

   

csikó

 

kanca

csődör, mén

ménes

 

szarvas-marha

borjú, boci

üsző(nőstény)

tehén

bika

csorda, gulya

 

birka (juh)

bari, bárány

jerke (nőstény), bárány, toklyó

anyajuh

kos

nyáj

 

kecske

gida, gödölye

jerke

(nőstény)

anyakecs-ke

bak

nyáj

 

baromfi

csirke,csibe pipi

jérce

(nőstény)

tyúk

kakas

aprójószág

 

ÖSSZES PONTSZÁM:

Van-e magyar ?

 

Nézzétek át a megszámozott listát és a tesztlapon + vagy – jellel jelezzétek, hogy szerintetek a megnevezett élőlény vadon él-e Magyarországon ? (Magyarországon: hazánk mai határain belüli területet jelent, a vadon élés: ha manapság rendszeresen, huzamosan tartózkodik területünkön) Helyes válaszonként egy pont, téves válaszért levonás jár!

Van-e magyar ? Lista

 

Van-e magyar ? Kulcs

 1. selyemgém
 

 1. +

 1. menyhal
 

 1. +

 1. farkas
 

 1. -

 1. viharfecske
 

 1. -

 1. orrszarvú bogár
 

 1. +

 1. nyírfajd
 

 1. -

 1. jávorszarvas
 

 1. -

 1. kanalas réce
 

 1. +

 1. mocsári teknős
 

 1. +

 1. pásztorgém
 

 1. -

 1. holló
 

 1. +

 1. rozsomák
 

 1. -

 1. rózsás gödény
 

 1. +

 1. sebes pisztráng
 

 1. +

 1. berki veréb
 

 1. -

 1. kékbegy
 

 1. +

 1. barnamedve
 

 1. -

 1. nagykócsag
 

 1. +

 1. angolna
 

 1. +

 1. papagáj
 

 1. -

 1. borz
 

 1. -

 1. keresztes vipera
 

 1. +

 1. vadászsólyom
 

 1. -

 1. bivaly
 

 1. (+)

 1. daru
 

 1. +

 1. bölény
 

 1. -

 1. naphal
 

 1. +

 1. kőforgató
 

 1. +

 1. hód
 

 1. -

 1. bütykös hattyú
 

 1. +

 1. fakókeselyű
 

 1. +

 1. kecsege
 

 1. +

 1. marabu
 

 1. -

 1. földikutya
 

 1. +

 1. viza
 

 1. +

 1. ezüstsirály
 

 1. +

 1. zerge
 

 1. -

 1. hantmadár
 

 1. +

 1. bölömbika
 

 1. -

 1. garda
 

 1. +

 1. flamingó
 

 1. -

 1. hermelin
 

 1. +

 1. gyepibéka
 

 1. +

 1. apáca lúd
 

 1. -

 1. dámvad
 

 1. +

 1. darázsölyv
 

 1. +

 1. haris
 

 1. +

 1. erdei sármány
 

 1. -

 1. vadmacska
 

 1. +

 1. gyurgyalag
 

 1. +

 1. saskeselyű
 

 1. -

 1. hiúz
 

 1. +

 1. sarki búvár
 

 1. +

 1. alpesi gőte
 

 1. +

 1. pártás daru
 

 1. -

 1. lápi póc
 

 1. +

 1. gatyás ölyv
 

 1. +

 1. vidra
 

 1. +

 1. pápaszemes réce
 

 1. -

 1. törpesas
 

 1. +

 1. pézsmapocok
 

 1. +

 1. kerceréce
 

 1. +

 1. rénszarvas
 

 1. -

 1. törpekuvik
 

 1. -

 1. öszvér
 

 1. (+)

 1. kígyászölyv
 

 1. +

 1. muflon
 

 1. +

 1. sarki lúd
 

 1. +

 1. fütyülő réce
 

 1. +

 1. rackajuh
 

 1. (+)

Mi a difi ?

 

Írjátok le röviden, hogy mi a különbség a lista szópárjainak jelentésében !

Példák: liba-lúd: azonos ( 1 pont )

korpa-kobra: gabona-mérgeskígyó ( 2 pont )

Mi a difi ? Lista

Mi a difi ? Kulcs

 1. gödény – pelikán

 1. Azonos.

 1. gőte – szalamandra

 1. Két különböző, farkos kétéltű.

 1. galamb – gerle

 1. A gerlék is a galambalkatúak rendjébe tartozó madarak.

 1. poli – póni

 1. Hosszúcsőrű partimadár - kistermetű ló.

 1. kaviár – gaviál

 1. Sózott halikra - csőrös krokodil.

 1. tengelic – stiglic

 1. Énekesmadár két neve.

 1. kiwi – kivi

 1. Tojásformájú gyümölcs - röpképtelen madár.

 1. tegzes – tobzos

 1. Lepkeszerű vízi rovar - ázsiai pikkelyes állat.

 1. feketerigó – seregély

 1. Párban él, nem mind költözik, földön ugrál is, - fekete - seregesen él, költöző, bólogatva lépeget, fémes fényű.

 1. süllő – fogas

 1. Azonos.

 1. szula – szulák

 1. Vízimadár - futó gyom.

 1. mátyásmadár – szajkó

 1. Azonos.

 1. mókus – pele

 1. Nagyobb, lomposfarkú, nappali - kisebb, rövidebb farkú, éjszakai.

 1. rubin – zafír

 1. Ugyanannak a drágakőnek vörös és kék változata

 1. holló – vetési varjú

 1. Magányos, nagyobb, ritka - csoportos, igen gyakori.

 1. karakül – karakál

 1. Juhféle - sivatagi hiúz

 1. sárma – sármány

 1. Hagymás virág - madár

 1. karborundum – korund

 1. Sziliciumkarbid-aluminiumoxid

 1. barkóca – kabóca

 1. Berkenyefaj - rovar

 1. imádkozó sáska – ájtatos manó

 1. Azonos

 1. fodorka – bodorka

 1. Kistermetű, sziklai páfránycsoport - hal

 1. alligátor – kajmán

 1. Krokodilféle hüllők két csoportja

 1. őn – balin

 1. Két ragadozó halfaj

 1. hangyaleső – szitakötő

 1. Száraz homokban élő lárvájú - vízben élő lárvájú bogarak

 1. kazuár – emu

 1. Két különböző röpképtelen madár, az emu nagyobb

 1. fülemüle – csalogány

 1. Azonos

 1. szamár – öszvér

 1. Öszvér = ló és szamár meddő hibridje

 1. nyest – nyuszt

 1. Szürkésbarna - sárgásbarna menyétfélék

 1. csicsóka – pityóka

 1. Gumós takarmánynövény - burgonya erdélyi neve

 1. töbör – dolina

 1. Kisebb - nagyobb keresztfelszíni horpadás

 1. kárókatona – kormorán

 1. Azonos

 1. pocok – cickány

 1. Nagyobb rágcsáló - kisebb, hegyesebb orrú, rovarevő

 1. muréna – moréna

 1. Tengeri ragadozó hal - gleccser hordalék

 1. görény – gödény

 1. Bűzmirigyes ragadozó kisemlős - nagytestű vízimadár

 1. korpa – kobra

 1. Lehántolt gabonahéj törmelék - mérgeskígyó

 1. ürge – hörcsög

 1. Két régcsálófaj: karrcsúbb - esetlenebb

 1. kas – kos

 1. Méhcsalád mesterséges lakóhelye - hímjuh

 1. márna – márga

 1. Halfaj - lágy kőzet

 1. bóra – bórax

 1. Adriai hideg szél - (nátriumtetraborát) só

 1. csüllő – küllő

 1. Északi sirályfaj - harkályféle madár

 1. rozsnok – rozsomák

 1. Pázsitfűféle - északi ragadozó emlős

 1. csik – csuk

 1. Hosszúkás fenéklakó hal - madár

 1. tamil – damil

 1. Indiai dravida nép - horgászzsinór anyag

 1. lile – lilik

 1. Zömök, költöző partimadár - vadlúdfaj

 1. kondor – komondor

 1. Keselyűfaj - nagytestű magyar pásztorkutya

 1. lumma – lunda

 1. Alkaféle tengeri vízimadarak: hosszú egyenes csörrel - papagájszerű csörrel

 1. kuszma – kuszkusz

 1. Lábatlan gyík - erszényes állat és kölesszerű gabona

 1. bögöly – göböly

 1. vérszívó légy - hízlalt ökör

 1. törek – pelyva

 1. Üres kalász és szalmatörmelék - pázsitfű virág vagy mag körüli pikkelylevélkék

 1. zöld küllő – felpillantó küllő

 1. Hangyafogyasztó harkályfaj - kis fenékjáró hal

 1. boldogasszony papucsa – rigópohár

 1. Azonos orchideafaj két neve

 1. zsezse – zsázsa

 1. Pintyféle énekesmadár - keresztesvirágú gyom

 1. koala – panda

 1. Ausztráliai erszényes medvefaj - ritka kínai medvefaj

 1. házi veréb – mezei veréb

 1. Hímje szürke fejtetejű - barna fejtetejű, fekete fülfoltos

 1. mészkő – dolomit

 1. Kalciumkarbonát - kalcium, magnéziumkarbonát

 1. boa – boa

 1. Óriáskígyó - szörméből vagy tollból készült hosszú nyakdísz

 1. tornádó – hurrikán

 1. Pusztító forgószelek: az Atlanti-óceánon és Észak-Amerikában - a nyugat-indiai szigatvilágban

 1. musztáng – pusztáng

 1. Elvadult ló - örökzöld díszcserje

 1. dingó – dongó

 1. Ausztráliai vadkutya - nagy légy, poszméh

 1. libapimpó – méhpempő

 1. Kúszószárú, sárgavirágú növény - dolgozó méh ivadéktápláló váladéka

 1. taki – maki

 1. Mongóliai vadló - madagaszkári kutyaszerű félmajom

 1. sólyom – sulyom

 1. Ragadozó madár - vízinövény

 1. berber – beriberi

 1. Afrikai nép - B1 vitamin hiánybetegség

 1. csorda – gulya

 1. Otthoni istállókban - legelőn éjszakázó szarvasmarhacsapat

Megeszed - e ?

Jelöljétek + vagy - jellel a tesztlap megfelelő számánál, hogy a felsorolt növények és gombák közül melyik ehető és melyik nem !

(A listán + / - -al jelölt növények egy része ehető, más részük mérgező. Ahány részt külön felsoroltok, annyi pontot kaptok !)

Megeszed - e ? Lista

Megeszed -e ? Kulcs

 1. kövér porcsin

 1. +

 1. erdei pajzsika

 1. -

 1. anyarozs

 1. -

 1. piros csészegomba

 1. +

 1. áltrifla

 1. -

 1. fekete bodza + / -

 1. kéreg, zöld részek, mag - ; bogyó +, virág +

 1. bimbós pöfeteg

 1. +

 1. csomorika

 1. -

 1. aranyeső

 1. -

 1. gyűrűs tuskógomba

 1. +

 1. cickafark

 1. +

 1. fattyú kucsmagomba

 1. +

 1. katángkóró

 1. +

 1. parlagi tölcsérgomba

 1. -

 1. maszlag

 1. -

 1. tavaszi hérics

 1. -

 1. piruló galóca

 1. +

 1. turbolya

 1. +

 1. medvehagyma

 1. +

 1. vérehulló kecskefű

 1. -

 1. őszi kikerics

 1. -

 1. bakszakáll

 1. +

 1. sereges tölcsérgomba

 1. +

 1. júdásfülgomba

 1. +

 1. útifű

 1. +

 1. farkasboroszlán

 1. -

 1. pirosló hunyor

 1. -

 1. redős papsapkagomba

 1. -

 1. komló

 1. +

 1. sóskaborbolya + / -

 1. kéreg, levél, mag - ; bogyó +

 1. gyaplyas tintagomba

 1. +

 1. csalán

 1. +

 1. fehér galóca

 1. -

 1. ricinus

 1. -

 1. sziki üröm

 1. -

 1. gyöngyvirág

 1. -

 1. piruló őzlábgomba

 1. +

 1. tiszafa + / -

 1. kéreg, levél, mag - ; bogyó +

 1. sisakvirág

 1. -

 1. világító tölcsérgomba

 1. -

 1. halvány acat

 1. +

 1. császárgalóca

 1. +

 1. kerek repkény

 1. +

 1. fehér libaparéj

 1. +

 1. vackor

 1. +

 1. tövisalja gomba

 1. +

 1. fekete nadálytő

 1. +

 1. mocsári gólyahír

 1. -

 1. kecskerágó

 1. -

 1. májgomba

 1. +

 1. óriáspöfeteg

 1. +

 1. fehér zászpa

 1. -

 1. fenyő tőkegomba

 1. -

 1. ligetszépe

 1. +

 1. sárga gévagomba

 1. +

 1. változékony tinóru

 1. +

 1. pásztortáska

 1. +

 1. sötét trombitagomba

 1. +

 1. gönye

 1. -

 1. százszorszép

 1. +

 

Kim ?

Nézzétek a rászánt idő egyik részében a kirakott tárgyakat, találjátok ki, mik azok, jegyezzétek meg és az idő másik részében a termen kívül írjátok le, hogy mikre emlékeztek ?

Pontszám: a jól írt tárgyak darabszáma, - a tévedések száma.

Kim ? Tárgyak listája – példa

Csíkos kecskerágó ág; Tölgy és bükklevél erezet; Természetes pala; Sül tüske; Európai ciprus ág; Vörös tölgy levelek; Bagoly köpetek; Sziliciumkarbid; Egér koponyák; Fehérsom ágak; Siklótojás héj; Júdásfül gomba; Szelídgesztenye levelek; Fakövület (kovás mocsárciprus); Pirit; Lombos mohák; Gyűrt szericitpala; Bunkós agancsgomba; Darázsfészek; Hamisciprus ág; Szentlászló pénzek (nummulit); Szajkó tollak; Tiszafa csiszolat; Repedéses csillaggomba; Vörös kalcit; Zúzmók; Szarvasbogár fej; Fenyőmagok (fekete); Körtealakú pöfetegek; Vedlett siklóbőr; Erdeifenyő tobozok; Tengeri sün kövület; Farontó gombák; Kocsányos tölgy ág; Pecsétviasz gomba; Feketefenyő kéreg; Forrásvízi mészkő; Kocsányos tölgy levelek; Teknős koponya; Cápafogak; Nyírfa darabok; Szavasagancs gombák; Aranyos rózsabogár; Fácántyúk toll; Csertölgy ág; Éticsiga ház; Erdeifenyő faanyag; Széteső pöfeteg; Simafenyő ág; Kalcit kristályok; Mókusfarok; Kocsánytalan tölgy ág; Rókakoponya; Hasadtlemezű gomba; Vörösfenyő ágak; Almandin gránátok; Ízletes kucsmagomba; Tiszafa ág; Rókafogak.

Mi fán termett ?

Írjátok be a tesztlapra, hogy a megszámozott termések milyen növényen termettek !

 1. Kocsánytalan tölgy
 2. Hibiszkusz
 3. Fehér akác
 4. Oregoni álciprus (Hamisciprus)
 5. Lila akác
 6. Csertölgy
 7. Iszalag
 8. Narancseper
 9. Kocsányos tölgy
 10. Európai vörösfenyő
 11. Amerikai ecetfa
 12. Trombitafolyondár
 13. Európai ciprus
 14. Erdei fenyő
 15. Nyári orgona
 16. Szelídgesztenye
 17. Vörös tölgy
 18. Fekete fenyő
 19. Platán
 20. Hegyi mamutfenyő
 21. Sulyom
 22. Lucfenyő
 23. Keleti tuja
 24. Ezüstfenyő
 25. Lepényfa, Glédicsia, Krisztustövisfa
 26. Nyugati tuja
 27. Szerb luc
 28. Simafenyő
 29. Aranyeső (Sárga akác)
 30. Orgona
 31. Himalájai selyemfenyő
 32. Szivarfa
 33. Zsidócseresznye
 34. Kaukázusi jegenyefenyő
 35. Törpefenyő, Gyalogfenyő
 36. Csíkos kecskerágó
 37. Pinea, Olasz mandula fenyő
 38. Mézgás éger
 39. Bükk
 40. Duglászfenyő
 41. Bálványfa
 42. Barátcserje
 43. Nád
 44. Császárfa
 45. Csörgőfa
 46. Korai és hegyi juhar
 47. Héjakút mácsonya
 48. Közönséges boróka
 49. Magas kőris
 50. Szentjánoskenyérfa
 51. Csattanó maszlag
 52. Hárs
 53. Közönséges vadgesztenye, bokrétafa, lógesztenye
 54. Borostyán
 55. Nagy bojtorján
 56. Júdás pénze
 57. Közönséges és (amerikai) fekete dió
 58. Csipkebogyó
 59. Júdásfa