Fekete Istvánra emlékezünk

Szabó Tünde

    Anélkül, hogy ismerte volna konkrétan e fogalmat, biztos, hogy a környezeti nevelés egyik legjelesebb alakja hazánkban Fekete István, aki műveivel több lelket mentett meg, mint a legjobb pap.

Végtelen emberség, mérhetetlen természetismeret sugárzik műveiből. Sajnos a közoktatásból méltatlanul van mellőzve, holott szemléletformáló műveivel azt a szemléletet, amit mindannyiuknak követni kellene, ahhoz, hogy jobbá tegyük a helyet, ahol élünk.

Minden szakkörnek és klubnak szívből javasoljuk, hogy foglalkozások alkalmával részletekben olvassunk fel Fekete István műveiből, írásaiból, melyek ma ismét kaphatóak a standokon új kiadásokban. Számos szervezet megemlékezik évente az író munkáságáról. Az alábbiakban egy ilyen megemlékezés vetélkedő anyagát közöljük szíves felhasználás céljából.

Miből való ?

Melyik Fekete István műből származik az alábbi idézet ?

1.      „Köztudomású, hogy a nappalra kinn rekedt baglyot minden madár üldözi, még a fecskék is, bár a baglyok  és a többi madarak örök titka marad, hogy miért. Talán csúnyának és íjesztőnek találják őket, talán szokatlannak, mert a baglyok nappal nem mutatkoznak általában, és idegenségük ingerli őket ?”

2.      „És hideg volt nagyon ! A hőmérő úgy két fokot emelkedett, de aztán se le, se fel. Megállt, mintha a higanyszálat acéllá kalapácsolták volna. Pedig a levegő párás volt, de éppen ez tette a berket még hidegebbé !”

3.      „A nyomok nem hazudtak ! A nyomok nem a parton voltak, hanem a sekély víz alatt a puha agyagban, olyan élesen, mintha vésővel vágták volna ki. Miklós úgy nézte az úszóhártyás nyomokat, mintha azt várta volna, hogy megszólaljanak.”

4.      „A kiskutya életét ezekben az időkben – szolgálaton kívül – kizárólag a gyomra irányította, és a déli pihenők alatt ugyancsak a gyomra figyelmeztette az ürgefogás lehetőségeire. Az ürge azonban szemes állat. A legkisebb gyanús mozdulatra fenékre ül a lyuk szájánál, füttyent egyet, s eltűnik a föld alatt. De amilyen szemtelen, még vissza is kukucskál, mielőtt végképp lesiklik valahova a pokolba, ahova követni nem lehet. Ilyenkor vigaszképpen bele lehet a lyukba szagolni, sőt kaparni is lehet, de ebből nem lesz ürgehús, ami pedig kiváló pecsenye.”

5.      „– Amíg ez meggyógyul, késő ősz lesz, és akkor ez a szegény elpusztul, mert már hideg lesz... Tartsd még, Berti. Ribiszke ollóval jött vissza, és a gólya evezőtollait rövidre vágta. – Így! Nálunk szépen áttelel, ha ugyan meggyógyul, és amikor kinő a szárnya, mehet, ahova akar. Megfér itt az udvaron...”

6.      „De ekkor mindhárman hallották, hogy emberek járnak a búzatábla mellett. Két ember. Nézték a búzaerdőt, mely a földön feküdt, megfogták a kalászokat, melyek nedvesek voltak, és csóválták a fejüket. – A fene egye meg ezt a ronda időt ! – dörmögte az egyik –, várni kell. – Talán délutén megkezdhetnénk, tekintetes uram – mondta a másik,akinek nagy botja volt, és pipaszár állt ki a zsebéből. – Nem bánom. Délig sokat szárad. Csak izenjen az aratógazdának, hogy addig ne kezdjék meg, amíg a fővadász úr ide nem érkezik. Körülállják a táblát. Azt mondják ebben vannak a rókák...”

7.      „Jaj, Matula bácsi, milyen madarak ezek? Kócsagok? – Kanalas gémek, nem látja a csőrüket? De most ne az eget nézze, hanem a vizet. Gémet akar ebédre enni ? Mondhatom, büdös, akármilyen szép fehér.”

8.      „A kihívás halálig menő harcra szólt; gyalog, egy szál karddal. László és Oglu ledobták zekéjüket, és ott álltak már övig meztelenül az igazlátók mögött. Azok szétváltak, és csak a küzdők maradtak a kijelölt helyen. Még tíz lépésnyire voltak egymástól. Az igazlátók vártak... Oglu kelet felé fordult, leborult, homlokával a földet érintette. Aztán felkelt, és megcsókolta a kardját. László az égre nézett: – Isten segíts ! Ezt a földet apám vére gazdagította, és én megesküdtem, hogy erőt veszek a pogányon.”

Megoldás


1., Hú

2., Téli berek

3., Lutra

4., Bogáncs

5., Kele

6., Vuk

7., Tüskevár

8., A koppányi aga testamrntuma


Fekete István totó

 

 

1.) Mikor élt Fekete István ?

  1) 1950-1986

  2) 1850-1904

  x) 1900-1970

2.)  Mi volt az édesapja foglalkozása ?

  1) vadász

  2) tanító

  x) vízimolnár

  3.) Hogyan nevezték a falubeliek fiatalkorában?

  1) Mestörpista

  2) Szurtos Pista

  x) Tutajos

4.) Mi a címe életrajzi regényének ?

  1) Ballagó idő

  2) Gyeplő nélkül

  x) Derengő hajnal

5.)  Mi a neve híres oroszlánvadász barátjának, akinek az életéről könyvet is írt?

  1) Széchenyi Zsigmond

  2) Teleki Sámuel

  x) Kittenberger Kálmán

6.)  Az alábbi könyvek közül melyiket nem ő írta ?

  1) A koppányi aga testamentuma

  2) A kőszívű ember fiai

  x) Tüskevár

7.) Vuk című regényéből rajzfilm készült. Ki rendezte ?

  1) Jankovich Marcell

  2) Rófusz Ferenc

  x) Dargay Attila

8.) Milyen fajtájú kutya volt Bogáncs ?

  1) puli

  2) pumi

  3) kuvasz

9.) Honnan kapta a nevét Lutra, a vidra ?

1) Abban az időben a szerencsejátékot lutrinak nevezték. A főszereplő vadász a lottónyereményéből vásárolta az állatkerből az állatot.

2) A vidrák latin neve a lutra.

x) A vidrák a ház körül élő szárnyasokat gyakran megtámadják, elrabolják. A könyvben szereplő állat éppen lúdra vadászott, amikor elkapták.

10.) Melyik könyv a nagysikerű Tüskevár című regény folytatása ?

  1) Téli berek

  2) Cönde

  x) Erdei utakon

11.) Ki a Tutajos és ki a Bütyök ?

  1)Tutajos: Pondoray Béla, Bütyök: Ladó Gyula Lajos

  2) Tutajos: Ladó Gyula Lajos, Bütyök: Pondoray Béla

  x) Tutajos: Ladó Gyula Lajos, Bütyök: Pondoray Gyula

12.) Milyen madár Hú ?

  1) kuvik

  2) gyöngybagoly

  x) uhu

  13.) Hogy hívták Vuk nevelőjét ?

  1) Iny

  2) Karak

  x) Kag

13+1.) Miért nem indult útnak Kele, a gólya Afrikába ?

  1) Meglőtték a szárnyát

  2) Áramütés érte

  x) Török gyerek megvágta a lábát

Totó – kulcs


1: x; 2:2; 3:1; 4:1; 5:x; 6:2; 7:x; 8:2; 9:2; 10:1; 11:2; 12:x; 13:2; 13+1:1


Memóriajáték

Hallgasd meg az alábbi részletet a Vuk című műből, majd válaszolj utána a feltett kérdésekre !

Részlet a Vuk-ból

„Régi rókatanya volt. Nem a legjobb, mert folyt benne mindig a homok - ami a fiatalok szemét rontja -, de könnyű munka volt a kitatarozása, és körülötte játék volt az élelemszerzés.

Kag a bejáratnál letette a ludat, Iny pedig húzta befelé. A nagy liba egészen megtöltötte a lyukat, de azért haladt. Kag a nyomában prüszkölve hasalt, mert a homok az orrára hullott.

- Csendesen, Kag - suttogott a felesége -, alusznak... A keskeny folyosó tágabb lett, és a pitvaron túl, mint egy teknő, öblösödött a kamra, hol egy fekete halomban halkan szuszogott a nyolc rókakölyök.

Iny körülszaglászta őket.

- Hát nem gyönyörűek ? Nézd, Kag !

Kag felült a kis barlangban, és vakaródzott, mert tudnivaló, hogy a rókákban temérdek a bolha.

- Erős fogas rókák lesznek, Meglátszik, hogy jó anyjuk van...

Iny elérzékenyedett.

- Melletted, Kag könnyű jó anyának lenni. De nézd... nézd...

A szőrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva emelkedett a levegőbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva a többieken – akik vinnyogni kezdtek –, odamászott a liba véres nyakához, s rágni kezdte.

Kag szemei büszkén csillogtak.

- Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van benne, ki első volt a nemzetségben. Vuk lesz a neve, mint az öregapjának - mondta. - Vuk, ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, ha vadászatra indul. Segíts neki, Iny !

Iny apró falatokat tépett a kis vérengzőnek, aki mohón nyelte a húsdarabokat.

A barlang lassan megtelt a széttépett liba belső részeinek nehéz szagával, s erre megmozdult az egész halom kisróka.

Iny alig győzte szájuk elé adni a falatokat. Ropogtak a csontok, és a fiatalság szuszogva nyelte félig tollasan a liba utolsó darabjait.

Kagnak szikrázott a szeme örömében.

- Ezeknek aztán érdemes hozni valamit.

Ekkor már csak egy láb volt a libából, melyet ide-oda húztak a kis rókák.

Iny közöttük termett.

- Elég volt ! Menjetek aludni !

A csontot kirántotta szájukból, és betuszkolta őket a barlang mélyedésébe, hol hamar megint szuszogó kis kupac nőtt. Aludtak a rókafiak.”

Kérdések:


1)      Milyen táplálékot hozott az apa róka ? 

2)      Hogy hívták a két rókaszülőt ?

3)      Mit jelet a Vuk név ?

4)      Mi volt a rókatanya hibája ?

5)      Hány rókakölyök volt a rókavárban ?

6)      Ki vakaródzott a bolháktól ?

7)      Ki adta az élelmet a kisrókáknak ?

8)      Mi maradt meg a tápláléknak utoljára ?


Párosítás

Párosítsd ki, hogy melyik állat nevéhez melyik Fekete István által használt név tartozik

 

Citér

bagoly

Cin

nyúl

Lutra

disznó

Kalán

egér

Hu

sün

Gege

veréb

Csuri

cinke

Szu

Csám

liba

Paták

vidra

Megoldás:


Citér - cinke

Cin - egér

Lutra - vidra

Kalán - nyúl

Hu - bagoly

Gege - liba

Csuri - veréb

Szu - sün

Csám - disznó

Paták – ló


Tovább ötletek:


Pi - ürge

Kakat - fácán

Csirik - menyét

Tecs - szarka

Nyaú - macska

Vahur - kutya

Unka - béka

Mu, Bu - tehén

Kiz - patkány

Kiő - ölyv

Killi - héja

Suó - vándorsólyom

Toró - vetési varjú

Kro - holló

Szi - kígyó

Tás - kacsa

Rá - szürkevarjú

Csi - fecske

Kurri - kakas

Kata - tyúk

Zu - légy

Kele - gólya

Karak, Sut, Vuk - róka

Csisz - denevér

Bruku - galamb

Csuvik - réti bagoly

Nerr - karvaly

Csusz - gyík

Karr - kabasólyom

Parpu-gém


Címkereső

Itt Fekete István néhány műve címének a magánhangzóit láthatod. Egészítsd ki a címeket
a mássalhangzókkal !

 

A  __O__ __Á__ __I A__A __E__ __A__E__ __U__A

__I__ __E__ __E__ __E__ __Á__ __Á__ É__E__E

__U__ __A

__E__E

__Ü__ __E__Á__

__A__ __A__Ó I__Ő

__A__ __A__ __A__ Á __ __ __ A __

__ A __ __A __ É __

 

Megoldás:


A koppányi aga testamentuma

Kittenberger Kálmán élete

Lutra

Kele

Tüskevár

Ballagó idő

Hajnal badányban

Tarka rét


További ötletek:


Őszi vásár

Halászat

Gyeplő nélkül

Zsellérek

Csí és más elbeszélések

Vuk

Tíz szál gyertya

Téli berek

Erdei utakon

Csend, 21 nap

Végtelen út

Bogáncs

Rózsakunyhó

Derengő hajnal

Búcsú

Stb.


Igaz vagy hamis?

Döntsd el, hogy a Tüskevár c. műből az alábbi állítások igazat-e !

1.        Tutajos becenevét onnan kapta, hogy egyszer a Tisza mellett nyaralt, s ott a tutajosok megengedték neki, hogy felmenjen a hajójukra.

2.        Ladó Gyula Lajost azért nevezik Gyulának, mert ősei gyulák voltak, azaz vezérek az ősmagyarok idejében.

3.        Tutajos a nagymamáját Piri mamának hívja.

4.        Tutajos szerint Náncsi néni közelében a rántott csirkecombok úgy teremnek, mint erdőben a gomba.

5.        A nyolcadik osztály végi szép bizonyítvány jutalma volt ez a nyaralás.

6.        A gunyhó őrzője Matula távollétében Bogáncs, a szürke pulikutya.

7.        Náncsi néni saját készítésű liliomolaja a felégett bőr gyógyítására szolgál.

8.        Tutajos legelső önálló horgászzsákmánya egy 16 kilós harcsa volt, mely meg is harapta az ujját.

9.        Bütyök édesanyja szanatóriumban kezeltette beteg tüdejét.

10.      Egy hatalmas jégeső következményeként Bütyök tüdőgyulladást kapott.

Megoldás:

Igaz: 1, 2, 4, 7

Hamis: 3, 5, 6, 8, 9, 10

Keresztrejtvény

A mellékelt keresztrejtvénybe írd be az alábbi kérdések válaszait, és akkor a szürke rész betűiből kijön Fekete István egyik hősének neve.

1.        Ilyen fajta kutya Bogáncs

2.        Így nevezik az embereket az állatregényekben

3.        Tutajos könyvének ez lesz a címe: Egy nyár a ...........

4.        A koppányi aga neve

5.        Ilyen állat Hú

6.        Kittenberger Kálmán ezen a földrészen vadászott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megoldás:

1.        pumi

2.        simabőrű

3.        Tiszán

4.        Oglu

5.        bagoly

6.        Afrika

 

Megfejtés: Matula

 

Kik a szereplők?

1. ) - Nem pusztít el engem?
A kutya leült a csodálkozástól.
- Téged? Miért ?
- Hogy megegyen.
.................. komoly és felnőtt kutya létére meghempergett a földön a belső nevetéstől, de aztán összeszedte magát, mert már az egész udvar odafigyelt.
- Téged, ....................? Téged? Hiszen ne haragudj, te büdös vagy...
- Csak erős szagom van, de azt mondják ez a mocsártól, a haltól, a békától van.
- Mindegy, hidd el még én se ennék belőled...

2. ) - Így nehéz menni ......................nak - szuszogta.
- Hát hogy szeretsz menni? - mosolygott .............…….. .
- Ha a fejem lefelé van - magyarázta -, nehéz a fejem. Úgy látszik.

3. ) Az öreg botjára támaszkodott, és csak nézte a porba roskadt kiskutyát. De nem szólt csak nézte mozdulatlanul, amíg ......…….............. nyüszíteni nem kezdett, és végül reszketve fel nem ült, ahogy tanulta.
Fejét kicsit oldalt hajtotta, és párás, meleg szemét most már felemelte.
- Megjöttem.
Az öreg ......…………................ erre már elmosolyodott, és képen legyintette a kiskutyát. Aztán az útra mutatott.
- Eredj előre, te ... te - komédiás.

4. ) - Látja azt a sok odút? Mindben lakik valami: leginkább a csóka, de régen kirepültek már a fiatalok is. Akkor volt itt nagy zsivajgás... hanem nézze csak !
- Mit?
- Ott a vastag ág töviben...
Az ág tövében, egészen a törzs mellett jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rájuk meresztette.
- Nem is fél - nevetett ........................... , és megcélozta a baglyot -, könnyű lenne lelőni.
- Könnyű hát, ha szabad lenne.
- Tudom, ......................... bácsi, tudom, csak megcéloztam.
- Jobb, ha nem célozgat, inkább ismerje meg, hogy ez a fülesbagoly. Nem szabad bántani.

 

Megfejtés:

1. ) Bujtár (Vahur) és Kele

2. ) Vuk és Karak

3. ) Bogáncs és Galamb Máté

4. ) Tutajos (Gyula) és Matula Gergely