Irodalom:

 

Andrési Pál: Cselekvő természetvédelem (1996. Szeged, JGYTF Kiadó)

Bagdy Emőke - Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

Csapody István: Védett növényeink (1982. Budapest, Gondolat Kiadó)

Csonka András és Fésű József György (szerk.): Zöld hálózat (1997. Budapest, ÖKFA)

Diószegi István (szerk.): Találós kérdések (1996. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.)

Dévai Margit: Énkép-Korrekció: Önismereti játékmódszerrel serdülőkorban, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1990.

Endes Mihály: Nagykunsági barangolások (1989. Karcag, Hatkunság Tanácsa)

Garami László dr.: Képes útikalauz (1993. Budapest, Medicina Könyvkiadó Rt.)

Gabnai Katalin: Drámajátékok gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, Színházi Füzetek / III., 1993.

Horváth Miklós (szerk.): Árnyékban - Fényben (1995, Budapest, PONT Kiadó)

Györe Károly dr.: Magyarország természetesvizi halai (1995. Szarvas, Környezetgazdálkodási Intézet)

Gyulainé Szendi Éva dr.: A globális környezeti ismeretek oktatásának néhány módszere, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, 1994.

Kaposi László, szerk: Játék könyv, Marczibányi Téri Művelődési Központ - Kerekasztal Nevelési Központ, 1993.

Kácsor László: Vízparti táborozás (1978. Budapest, NATURA - MOHOSZ)

Kárász Imre: Ökológia és környezetelemzés (1996. Budapest, PONT Kiadó)

Kovács Gergelyné és Salamon Ferenc (szerk.): Hortobágy (1976. Budapest, NATURA)

Könczey Réka és S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz (1993. Budapest, Föld Napja Alapítvány)

Körlánc Szegedi Munkacsoport: Pedagógiai lehetőségek az állatkertekben (Zoopedagógia), Körlánc Könyvek 5. 1997.

Nádai Magda dr.: Varázslatos vízivilág (1990. Budapest, AQUA Kiadó)

Réthy Zsigmond: Körösök vidéke (1986. Békéscsaba, Munkácsy Múzeum)

Tóth Albert dr. (szerk.): Ohattól meggyesig (1996. Budapest, Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete)

Tóth Károly dr. (szerk.): Nemzeti park a Kiskunságban (1979. Budapest, NATURA) 

Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet, Független Ökológiai Központ, 1994.

Vásárhelyi Tamás és Victor András (szerk.): Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (1998. Budapest, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület)