Köszönetnyilvánítás

 

 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket és hálánkat minden szerzőnek (akik ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkával készítették el a könyvünk fejezeteit, köszönjük az ingyenes tipográfiai munkálatokat, nyelvi ellenőrzést és lektorálást), valamint minden más segítőnek.

 

Szintén köszönetünket fejezzük ki a kiadvány elkészítéséhez segédkező civil szervezeteknek, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, Független Ökológiai Központnak, Göncöl Szövetségnek, Magyar Cserkészszövetségnek, Pangea Környezetvédelmi és Kulturális Egyesületnek, Herman Ottó Természetvédő Körnek és a kiadást bonyolító „Nimfea” Természetvédelmi Egyesületnek.

 

Köszönjük a nyomdai költségek fedezésre nyújtott támogatást a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumnak (jogutód: Környezetvédelmi Minisztérium), valamint a rugalmas ügyintézést dr. Száraz Péter úrnak.