Madarak és Fák napja

Szabó Tünde – Sallai R. Benedek

    Május az év egyik legszebb hónapja. Kiteljesedik benne a tavasz, szabadba hív a madárdal és az ablak alatt bólogató fák friss lombja.

1906 óta e hónap végén (általában a harmadik vasárnapon) ünnepeltük a „Madarak és Fák napját”. Ezt az ünnepet (amerikai mintára) Apponyi Albert gróf, akkori kultuszminiszter honosította meg a magyar iskolákban. Rendelete szerint e napon eper- vagy más gyümölcsfákat kellett ültetni, illetve öntözni, és meg kellett emlékezni a hasznos madarakról. 1996 óta kormányrendelet alapján a Madarak és Fák napját május 10-én ünnepli az ország.

Sok helyütt e napon iskolatanítási szünet van, s tanulás helyett meghívott előadók látogatnak el az iskolákba, természetvédelmi szakemberekkel mennek a gyerekek gyalog-, vagy kerékpártúrákra. Sok más program mellett lehet tartani egy-egy iskolai, vagy városi vetélkedőt is. Ehhez próbálunk néhány ötletet adni.

 

Madarak és Fák napja – totó

 

1.) Melyik volt az első nemzeti park Magyarországon ?

1) Kiskunsági

2) Hortobágyi

x) Fertői

2.) Melyik az a ragadozómadár, amely nádasban költ ?

1) vörös vércse

2) halász sas

x) barna rétihéja

3.) Melyik az a ragadozómadár, amely pusztán, vagy agrár területen költ, a földön ?

1) kabasólyom

2) hamvas rétihéja

x) réti sas

4.) Jelenleg a túzok pénzben kifejezett eszmei értéke…

1) 500.000. Ft.

2) 100.000. Ft.

x) 50.000. Ft.

5.) Melyik nemzeti park területén költ uhu ?

1) Fertői

2) Bükki

x) Már nem költ Magyarországon

6.) Melyik faj fordul elő a legritkábban hazánkban ?

1) hantmadár

2) rózsás seregély (pásztormadár)

x) kis őrgébics

7.) Hol volt elsőként nemzeti park ?

1) Magyarország

2) Hollandia

x) Amerikai Egyesült Államok

8.) Él e a szabad természetben hazánkban a hóbagoly ?

1) Nem

2) Nagyon ritkán kóborol erre

x) Egy kis csapat él a Aggteleki Nemzeti Park területén

9.) Árthat-e a denevér közvetlenül az embernek hazánkban?

1) Csak nagyon ritkán

2) Nem, soha

x) Igen, a hajába ragadhat és kiszívhatja az ember vérét

10.) Melyik növény fordul elő nádas környezetben ?

1) boldogasszony papucsa

2) sárga nőszirom

x) kornistárnics

11.) Van-e hazánkban nagy összefüggő bükkös erdő ?

1) Nincs, mert a bükk a magashegységek társulás alkotó faja

2) Van, például a Bükk hegységben

x) Erdőség nincs csak egy-egy bükkfa kis számban több helyen

12.) A leggyorsabb teremtmény a Földön a vándorsólyom, amelynek sebessége…

1) 60 km/h

2) akár 140 km/h is lehet

x) néha több mint 240 km/h

13.) Miért etetjük a madarakat télen ?

1) Mert az egy nagyon emberséges cselekedet

2) Mert télen hideg van, és ilyenkor több élelemre van szükségük

x) Mert télen kevés a táplálék, és növelhetjük a túlélési esélyeit a madaraknak

13+1.) Miért van szükség a Madarak és Fák napjára ?

1) Mert nagy szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet ezek védelmére

2) Azért mert ha nem tartanánk, kipusztulnának

x) Nincs is szükség rá

Totó – Kulcs

1:1; 2:x; 3:2; 4:1; 5:2; 6:2; 7:x; 8:2; 9:2; 10:2; 11:2; 12:x; 13:x; 13+1:1;

 

Rejtvény

Minden oszlopban egy-egy ötbetűs állat nevét találhatod. Az általad beírt betűket megfelelő sorrendben (visszafelé) olvasva a természetvédelem címermadarának a nevét kapod meg.

 

B

S

P

C

P

K

K

H

 

Ú

 

Á

I

A

O

Á

Í

 

Y

V

T

 

Ó

N

C

N

 

R

É

A

L

K

 

K

O

 

Y

I

R

T

A

A

A

 

 

A

Ó

S

C

 

 

 

Megoldás

(visszafelé olvasva) nagykócsag

 

Milyen fajt ábrázolnak az képek ? Írd a vonalra !

 

 

…………………………………

……………………………………………………………………

ç…………………………………

 

 

 


…………………………………

ç…………………………………

 

 

 

 


ç………………...………

……………...……...…

ç………………..………

…………………..……

 
ç……………...…………

………………..………

 

 

Megoldás

Első sorozat: lucfenyő, kocsányos tölgy, bükk – szürke gém, függő cinege, erdei szalonka

Második sorozat: korai juhar, madárberkenye, kislevelű hárs – fenyves cinege, barátka, fekete harkály

Írd le, hogy…

 

1. ) Miért tövisszúró, a tövisszúró gébics ?

 

 

2. ) Milyen nemzeti parkokat ismersz hazánkban ?

 

 

3. ) A fokozottan védett állatoknak mennyi a pénzben kifejezett eszmei értéke ?

 

 

4. ) Mi a magyar természetvédelem stilizált címermadara ?

 

5. ) Milyen fontos környezetvédelmi témákat ismersz ?

 

 

6. ) Milyen fokozottan védett madárfajokat ismersz ?

 

 

7. ) Mely vadonélő emlősfajok tartoznak a menyétfélék családjába ?

 

 

8. ) Szerinted mennyi túzok él Magyarországon (+,- 200 pld.) ?

 

9. ) Milyen cinege fajokat ismersz ?

 

 

10. ) Milyen tölgy fajokat ismersz ?

 

 

11. ) Hol él legközelebb vadonban barnamedve ?

 

12. ) Ki volt Herman Ottó ?

 

Megoldások:

1.        Azért, mert más gébicsfajokhoz hasonlóan időnként tüskékre húzza fel táplálékát (főképp bogarakat).

2.        Hortobágyi NP, Kiskunsági NP, Bükki NP, Aggteleki NP, Fertő-Hanság NP, Duna-Dráva NP,
Körös-Maros NP, Duna-Ipoly NP, Balaton Felvidéki NP

3.        100.000. Ft., 250.000. Ft., 500.000. Ft.

4.        Nagykócsag

5.        Talajvédelem, levegővédelem, vízvédelem, természetvédelem, hulladékgazdálkodás stb.

6.        Sok szóba jöhet: parlagi sas, réti sas, kerecsen sólyom, túzok, székicsér, ugartyúk, nagykócsag stb.

7.        Legismertebbek: vidra, menyét, görény, nyest, hermelin, nyuszt, borz

8.        800 – 1200 példány

9.        Legalább illik ismerni: kékcinege, széncinege, fenyves cinege, búbos cinege, barátcinege, őszapó. Elfogadható még: barkós cinege, függő cinege, lazúrcinege, kormosfejű cinege, füstös cinege.

10.      Legalább illik ismerni: kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy, molyhos tölgy. Elfogadható még: magyaltölgy, vörös tölgy, molyhos tölgy, kövi tölgy.

11.      Kárpátok – Bihar hegység

12.      Elfogadható sok meghatározás pl. a természetvédelem úttörője, néprajztudós, ornitológus, de a legjobb valószínűleg az „utolsó nagy polihisztorunk”. Nem elfogadni: tudós, író, kutató stb.

Rendszertan

Melyik faj, hová tartozik ? Húzd a baloldali fajokat a jobb oldali rendszertani kategóriákhoz !

 


füstifecske

vándorsólyom

uhu

kuvik

hiúz

sarlósfecske

vetési varjú

holló

jégmadár

szarka

mezei cickány

szajkó

balkáni gerle

kis lile

hörcsög

vízi denevér

szalakóta

vörösbegy

küszvágó csér

fülemüle

egerész ölyv

vörös vércse

örvös galamb

ürge

 

 

 

 

emlős

 

énekesmadár-alkatú

 

sólyomalkatú

 

bagolyalkatú

 

emlős

 

kolibrikkel rokon

 

gyurgyalaggal rokon

 

galambalkatú

 

lilealkatú

 

 

 


Megoldás:

emlős: hiúz, mezei cickány, hörcsög, vízi denevér, ürge

énekesmadár-alkatú: füstifecske, vetési varjú, holló, szarka, szajkó, vörösbegy, fülemüle

sólyomalkatú: vándorsólyom, egerész ölyv, vörös vércse

bagolyalkatú: uhu, kuvik

kolibrikkel rokon: sarlósfecske

gyurgyalaggal rokon: jégmadár, szalakóta

galambalkatú: balkáni gerle, örvös galamb

lilealkatú: kis lile, küszvágó csér