Alapelveink


Részletek a Nimfea Természetvédelmi Egyesület biodiverzitás-védelmi stratégiájából, illetve rövid beszámoló ezirányú törekvéseibőlA biodiverzitás dinamikus változása területenként gyakorlatilag csak épp nevéből adódó sokféleség megőrzésének ökológiai stratégiája a szintezettség megőrzésére, fenntartására. Ebből adódóan a szükséges természetvédelmi kezdeményezéseink során épp ennek a sokféleségnek megőrzésére törekedünk mindennapi munkánkban. Azonban nem az államilag is jól felügyelt hazai sajátosságok, az endemizmusok felügyeletén dolgozunk, hanem elsősorban a védettet területeken kívüli változatos ökoszisztémák feltárásán, megőrzésén, vagy épp egy-egy államilag kevéssé vigyázott ritkuló faj populációdinamikai változásainak kutatásán.
Ezen alapgondolat alapján biodiverzitás-védelmi törekvéseink közepette elsőként néhány védett területen kívül szaporodó faj védelmére összpontosítottuk tevékenységeinket. Ilyen program a lápi póc kutatása, élőhelyeinek feltárása, és nemzeti parkok bevonásával élőhelyeinek megőrzése. Ugyanilyen a székicsér-védelmi program, amely kapcsán a költőhelyét agrár-környezetre változtató fokozottan védett faj szaporodási lehetőségeinek biztosítására törekedtünk mezőgazdaságban dolgozók részvételével. Ezekhez hasonló védelmistratégia-kutatás és programmegvalósítás volt gyöngybagoly állományának kutatása, költőhely változásainak vizsgálata, és konkrét fajvédelmi törekvésekkel alföldi állományának lehetőség szerint stabilizálása. Természetesen ezeken kívül több állat-, illetve növényfaj védelmével is foglalkoztunk, ezek csak reprezentálják ezirányú munkánkat.

Elérhetőségeink Tevékenységeink Alapelveink Magunkról Magunkról Alapelveink Tevékenységeink Elérhetőségeink

Hosszabbtávon a fajvédelmi törekvések mellett - pénzügyi lehetőségeink bővülésével - a biodiverzitás-védelem céljait hatékonyabban szolgáló élőhelyvédelemi programok is előtérbe kerültek, sőt a szervezetben egy elsősorban biológus, ökológus szakemberekből álló Biodiverzitás-védelmi Munkacsoport is létrejött.Ennek tevékenysége révén diverz összetételű társulások megszerzésére törekedtünk, mint amilyen a nem védett kiszáradó-láprét jellegű kékperjés Nógrád megyében érdekes rovar együttesekkel, vagy a szintén nem védett Fegyver-fenék mocsár Békés megyében, ahol nyári lúd kócsagok, gémek szaporodnak.
Tovább színesítette ezirányú programjainkat egy-egy olyan példaértékű kezdeményezés, mint amilyen Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csejt és Ecseg puszták alullegeltettettségéből adódó gyep-állag romlás felszámolása saját birkanyáj megteremtésével, és legelési, legeltetési célú használatával a szikes gyepek kezelése érdekében.