Vissza a Halfaunisztika főoldalra A munkacsoport eredményei Fotók Elérhetõségeink

Publikációs lista

SALLAI, Z. 1995: A Hortobágy-Berettyó és az Ecsegpusztai Természetvédelmi Területre eső folyószakasz halfaunája. Tudományos Közlemények 4., DATE Főiskolai Kar, Hódmezővásárhely, p. 42-56.
SALLAI, Z. 1996: A Hortobágy-Berettyó halai. A Puszta, A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteinek kiadványa, Túrkeve, 1/12:58-72.
SALLAI, Z. 1997: Adatok a Körösvidék halfaunájához. A Puszta, A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteinek kiadványa, Túrkeve, 1/14:156-191.
SALLAI, Z. 1998: Adatok a Mecseki-hegység és környéke halfaunájához. A Puszta, A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteinek kiadványa, Túrkeve, 1/15:24-32.
SALLAI, Z. 1998: Adatok a Maros halfaunájához. CRISICUM II., p. 185-198.
SALLAI, Z. 1999: Adatok a Mura és vízrendszere halfaunájához. Halászat, 92:69-87.
SALLAI, Z. 1999: Javaslat a halfaunisztikai adatok közlésének egységesítésére. Halászat, 92:120-123.
SALLAI, Z. 2000: A ciánszennyezés halfaunisztikai vonatkozásai. A Puszta, 1/16:10-23.
SALLAI, Z. 2000: Javaslat a hazai halfajok védettségi státuszának átértékeléséhez. A Puszta, 1/16:107-138.
SALLAI, Z. 2001: Halak haltak - A Tisza és a Szamos folyók halfaunájának alakulása a cianidszennyezést követően. Megmérgezve - A Tisza ökológiai katasztrófájának évfordulóján, a VADON című folyóirat 2001/1 számban megjelent melléklete, p. 10-12.
SALLAI, Z. 2001: Fekete amur a Rekordlistán. Magyar Horgász, LV. éfv. 9:23.
SALLAI, Z. 2001: A Berettyó és a Nagy-Sárrét halfaunájának változása. In: TÓTH, A. (szerk.): Víz- és emberformálta táj. Helytörténeti Füzetek, Kisújszállás, p. 89-106.
SALLAI, Z. 2001: A Tisza és a Szamos folyók halfaunájának alakulása a cianid-szennyezést követően. In: RÖFLER, J. (szerk.): Civilek a Tiszáért. Kiadja a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, p. 128-135.
SALLAI, Z. (in press): A Habitat Directive függelékébe tartozó halfajok magyarországi elterjedése az elmúlt 25 évben. Halászati Tudományos Tanácskozás.
SALLAI, Z. & GYÖRE, K. 1996: A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület Halfaunisztikai adatai. Halászat, 90:9-12.
SALLAI, Z. & GYÖRE, K. 1998: Néhány adat a Kis-Sárrét halfaunájáról. A Puszta, A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteinek kiadványa, Túrkeve, 1/15:168-172.
SALLAI, Z. & PUKY, M. 1998: A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület halfaunisztikai munkacsoportjának rák- (Decapoda) kétéltű- (Amhibia) és hüllő- (Reptilia) faunisztikai adatai. A Puszta, A "NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület és tagszervezeteinek kiadványa, Túrkeve, 1/15:137-154.
SALLAI, Z. & GYÖRE, K. 1999: Az Őrség halfaunájáról. XXIII. Halászati Tudományos Tanácskozás, 1998, Halászatfejlesztés 22:159-174.
GYÖRE, K., SALLAI, Z. & CSIKAI, CS. 1994: Adatok a Felső-Tisza halfaunájához. II. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad-, és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia, Debrecen, p. 302-307.
GYÖRE, K., SALLAI, Z. & CSIKAI, CS. 1995: A Tisza magyarországi felső szakaszának halfaunája, ökológiai értékelése. Halászat, 88/4:144-148.
GYÖRE, K., CSIKAI, CS., GORDA, S. & SALLAI, Z. 1997: A paduc (Condrostoma nasus) és domolykó (Leuciscus cephalus) néhány populáció-dinamikai paramétere a Felső-Tiszán. Hidrológiai Közlöny, 77/1-2: 61-62.
GYÖRE, K. & SALLAI, Z. 1998: A Körös-vízrendszer halfaunisztikai vizsgálata. CRISICUM I., A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság időszaki kiadványa, Szarvas, p. 211-228.
GYÖRE, K., SALLAI, Z. & CSIKAI, CS. 1998: The Fish Fauna of the Upper Reach of the River Tisza and its Tributaries. Fisheries Management in the Danube River Basin. Extended abstracts of contributions presented at the International Symposium, 18-22 May 1998, p. 68-69.
GYÖRE, K., SALLAI, Z. & CSIKAI, CS. 1999: Data to the Fish Fauna of River Tisza and its Tributaries in Hungary and in Romania. In: HAMAR, J. & SÁRKÁNY-KISS, A. 1999: The Upper Tisa Valley, TISCIA monograph series, p. 455-470.
HARKA, Á., JUHÁSZ, P. & SALLAI, Z. 1996: Hortobágyi mocsarak halfaunisztikai vizsgálata. In: TÓTH, A. (szerk.) 1996: Ohattól Meggyesig. Kiadja a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, p. 137-143.
HARKA, Á., GYÖRE, K., SALLAI, Z. & WILHELM, S. 1998: A Berettyó halfaunája a forrástól a torkolatig. Halászat, 91/2: 68-74.
HARKA, Á. & SALLAI, Z. 1999: Az amurgéb (Perccottus glehni Dybowski, 1877) morfológiai jellemzése, élőhelye és terjedése Magyarországon. Halászat, 92:33-36.
HARKA, Á., SALLAI, Z. & WILHELM, S. 2001: A Kraszna/Crasna halfaunája. Halászat, 94:34-40.
VÁRADI, L., HARKA, Á, SALLAI, Z., JÓZSA, V. & TÓTH, B. 2000: Az ezüstkárász és környezete. XXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas, 2000, Halászatfejlesztés 24:71-81.
WILHELM, S., GYÖRE, K. & SALLAI, Z. 1999: A Hármas-Körös fekete törpeharcsa (Ictalurus melas Raf. 1820) populációjának biometriai vizsgálata. Halászat, 92:37-40.
WILHELM, S. & SALLAI, Z. (in press): Az Ér (Ier) halfaunája forrástól a torkolatig.
HARKA, Á., SALLAI Z., & WILHELM, S. (in press): Szinttájak halközösségeinek vizsgálata a Felső-Tisza máramarosi szakaszán és annak bal parti mellékfolyóin (Szaplonca/Săpânţa, Iza, Visó/Vişeu). Állattani Közlemények.
HARKA Á., KOVÁCS B. & SALLAI Z. (in press): Újabb adatok a hortobágyi vizek halfaunájáról.
SALLAI, Z. (in press): A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet halfaunisztikai viszonyai. A Puszta.
SALLAI, Z. (in press): Adatok a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet halfaunájához, különös tekintettel a Hanyi-érre vonatkozóan. A Puszta.

KÉZIRATOK

SALLAI, Z. 1997: Az egykori Nagy-Sárrét mocsár maradvány víztereinek halfaunisztikai vizsgálata, különös tekintettel az eltűnőben lévő és ritka halfajok populációinak a felmérésére és a halfaunát veszélyeztető tényezők feltárására. Jelentés - KTM
SALLAI, Z. 1998: Adatok a Mura és vízrendszerének halfaunájához. Jelentés - BFNPI.
SALLAI, Z. 1999: Az őrségi vízterek halfaunisztikai vizsgálata, különös tekintettel a dunai ingola elterjedésére. Zárójelentés - KöM, FVM.
SALLAI, Z. 1999: A lápi póc (Umbra krameri Walbaum, 1782) hazai elterjedése és növekedés vizsgálata a kiskunsági Kolon-tóban. KLTE-diplomamunka, pp. 81.
SALLAI, Z. 1999: Magyarország archív halfaunisztikai adatainak gyűjtése és feldolgozása. Jelentés - KöM, FVM.
SALLAI, Z. & JUHÁSZ, L. 2000: A Hajdúsági Erdőspuszták és a Nyírség természetesvízi halfaunájának felmérése, a természetesvízi halállomány védelmének érdekében. Jelentés - KöM.
SALLAI, Z. 2000: A Dráva halfaunisztikai monitorozása. Kézirat, DDNPI könyvtára, pp. 15.
SALLAI, Z. 2000: A Tisza és a Szamos folyó halfaunájának vizsgálata a cianid-szennyezést követően, különös tekintettel ritka és veszélyeztetett fajok állományainak változására. Részjelentés, KöM, pp. 17.
SALLAI, Z. 2001: A Dráva folyó halfaunisztikai célú monitorozása. Zárójelentés, DDNPI könyvtára, pp. 37.
SALLAI, Z. 2001: Kiemelt jelentőségű mocsári halfajok (lápi póc, réti csík) állományainak felmérése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén. Zárójelentés, KNPI könyvtára, pp. 42.
SALLAI, Z. 2001: Kiemelt jelentőségű mocsári halfajok, lápi póc (Umbra krameri) és a réti csík (Misgurnus fossilis) védelmi programjának kidolgozása Zala megyében. Zárójelentés, BFNPI könyvtára, pp. 54.
SALLAI, Z. 2001: Adatok a Császártöltési Vörös-mocsár Természetvédelmi Terület hal- kétéltű és hüllőfaunájához. Kézirat, KNPI könyvtára, pp. 10.


Kérjük, látogasson el anyaszervezetünk, a NIMFEA Természetvédelmi Egyesület honlapjára is

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -