Vissza a fõoldalraKiadányaink Köszöntõ Partnereink, támogatóinkProgramjaink ismertetéseElérhetõségeink

Programjaink

A Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása

A Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, értékes területek feltárását egyesületünk végzi több éve a Nyugati-Mátrában. Az élőhelytípusokra, növény- és állatvilágra is kiterjedő kutatást 1999-ben is folytattuk, igen értékes adatokat gyűjtve. Kiemelkedő a pásztói Görbe-bérc mindeddig teljesen ismeretlen élővilága. Nagy kiterjedésű, fajgazdag szilikátsziklagyep-lejtősztyep-bokorerdő élőhelykomplexek találhatók a területen. Ezekben gyakori a törpe nőszirom (Iris pumila), magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), magyar bogáncs (Carduus collinus), selymes peremizs (Inula oculus-Christi), de előfordul a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), budai imola (Centaurea sadleriana), harangcsillag (Asyneuma canescens) is.

Állatvilágukból kiemelendő a ritka, maradvány jellegű fűrészlábú szöcske (Saga pedo) előfordulása. A sziklagyepek speciális mediterrán poloskafaunája is megjelenik, jellegzetes képviselője a védett lándzsás levélpoloska (Phyllomorpha laciniata).

Nagy kiterjedésű, jellegzetes északi gyöngyvesszős cserjés állományok jelennek meg a Görbe-bércen. A szirti gyöngyvessző nagy kiterjedésű telepei közé társul a pannon madárbirs (Cotoneaster matrensis), jajrózsa (Rosa spinosissima) és a dunai berkenye (Sorbus danubialis). A lágyszárúak értékesebb képviselőiként említendők a pázsitos nőszirom (Iris graminea), tarka nőszirom (Iris variegata), méregölő sisakvirág (Acoritum anthora), Waldstein – pimpó (Waldsteinia geoides). A szirti gyöngyvesszőn él a hazánk egyes vidékein erősen megfogyatkozott nagy fehérsávoslepke (Neptis rivularis) erős állománya.

A sziklaletöréseken a törmeléklejtő-erdő jelenik meg, érintkezve a középhegységi bükkösökkel. Fontos növényfajaik a farkasbogyó (Scopolia carniolica), tavaszi görvélyfű (Scrophularia vernalis), pézsmaboglár (Adoxa moschatellina), kapotnyak (Asarum europalum). Él a Görbe-bércen a középhegységi gyertyános-tölgyes igen szép, természetszerű állománya.

Hangsúlyos pontjai voltak a vizsgálatainknak a Nyugati-Mátra hegyi rétjei, láprétjei. Több helyen sikerült rábukkannunk a Mátrában új szürkezöld palástfű (Alchemilla monticola, A. gracilis), a kígyónyelv előfordulásaira (Ophioglossum vulgatum).

Farkasbogyó

Az állattani eredményekből kiemelendő a hazánkban igen ritka Nabicula flavomarginata nevű tolvajpoloska, illetve az Európa-veszélyeztetett lápi hangyaboglárka (Maculinea alcon) előkerülése. A madártani megfigyelések közül érdemes megemlíteni az urali bagoly (Strix uralensis) és a bajszos sármány (Emberiza cia) felbukkanását a Nyugati-Mátrában. Vizsgálataink eredményét a természetvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátottuk, reményeink szerint elősegítve a terület védetté nyilvánítását.

2.  A Keleti-Cserhát élővilágának kutatása,
aktív természetvédelmi munkák

Az előzőkhöz hasonlóan, a Keleti-Cserhátban is a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, értékes élővilági területek felkutatása, megismerése volt munkánk fő célpontja.

A Keleti-Cserhátban a lajtamészkő egy kiterjedt, felszakadozott sáv formájában maradt fenn, elsősorban a hegyek délies oldalain. Ezeket az oldalakat a múltban szinte mindenütt művelés alá vonták, szőlő- és gyümölcskultúrák díszlettek rajtuk. A múlt század végi filoxériajárvány óta egyre többet hagytak fel ezek közül, és a vegetáció regenerálódása folytán igen gazdag élővilágú félszáraz gyepek alakultak ki. A mészkő előfordulásai nyomán több, természetvédelmi szempontból jelentős felhagyott szőlőt sikerült megtalálnunk, de ezek közül messze kimagaslik a Buják és Bér közigazgatási területén húzódó Csirke-hegy.

 

 

 

 

 

 Csepleszmeggyes cserjés a Csirke-hegyen

Itt a nagy kiterjedésű félszáraz gyepeken kívül igen értékes melegkedvelő tölgyesek találhatók. Eddig 31 védett és számos nem védett, de ritka, növényföldrajzi szempontból fontos növényfaj került elő.

A védett fajok közül kiemelhető bugás hagyma (Allium paniculatum), az erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), a fehér zanót (Cytisus albus), a piros kígyószisz (Echium russicum) előfordulása a félszáraz gyepekben.

A Cserhátban eddig egy-egy helyről ismert homoki vértő (Onosma avenaria) sömörős kosbor (Orchis ustulata) is előkerült. Kiterjedt gyepeken a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) és a hosszúlevelű árvalányhaj (Stipa tirsa). 

A melegkedvelő tölgyesekben óriási tömegben jelenik meg a pilisi bükköny (Vicia sparsiflora), előfordul a piros madársisak (Cephalantera rubra) és kislevelű nőszőfű (Epipactis microphylla) is.

A védelem alatt nem álló fajok közül a Cserháton új az elzászi szádorgó (Orobanche alsatica), a kenderziliz (Althaea cannabina) és a tömjénillat (Libanotis pyrenaica), de megemlítendő még a csuklyás ibolya (Viola ambigua) és a magyar aszat (Cirisum pannaonicum) jelenléte is. Sikerült a Keleti-Cserhátban néhány igen értékes mocsárrétet is megtalálni. Ilyen a berceli mogyorós, a réti gólyaorr (Geranium pratense) tömegével, illetve a Berceli-völgy a kétlaki macskagyökér (Valeriana dioica) előfordulásával.

Néhány helyen mocsárréteken a fokozottan védett hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a haris (Crex crex) költését sikerült észlelni.

Bekapcsolódtunk 1999-ben a Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzetben folyó természetvédelmi munkákba is. Így segítettük a tájvédelmi körzet patakjainak halfaunáját érintő vizsgálatokat, melynek eredményeként a kutatók (Kovács Béla – Dudás Miklós) természetvédelmi célú beavatkozásokra is tettek konkrét javaslatokat.

Részt vettünk ragadozó madarak költését segítendő műfészkek kirakásában a tájvédelmi körzetben. A következő évben a fészkek közül a Cserhátban eddig alig észlelt parlagi sas (Aquila heliaca) és kígyászölyv (Circaetus gallicus) foglalt el egyet-egyet.Leánykökörcsin


A Nyugati-Mátrában és a Keleti-Cserhátban folyó kutatások eredményeit már megjelent illetve megjelenésre váró szakmai publikációkban, ismeretterjesztő kiadványokban, illetve előadások formájában tesszük közzé.