Vissza a fõoldalra Kiadányaink Köszöntõ Partnereink, támogatóink Programjaink ismertetése Elérhetõségeink

Programjaink
 • A Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása 1998-ban

  A Macskahere Természetvédelmi Kör egyik legfontosabb szakmai tevékenysége volt 1998-ban a „Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása” c. programja, amely kapcsán a Mátrakeresztestől Szurdokpüspökiig terjedő – Pásztói-Mátrának is nevezett – hegyvonulat, valamint a hozzá kapcsolódó hegylábi terület – ún. Mátralába – élővilág-feltárásának előmozdítását tűzte ki célul. A területről ezidáig egy másfél évtizeddel ezelőtti madártani felmérés és botanikai felmérés (utóbbi csak az északi részt érinti) állt rendelkezésre. Mi a botanikai és madártani felmérés folytatása mellett rovartani kutatást is végeztünk. Lehetőségünk volt továbbá egyéb területeken is rovargyűjtést végezni: így főként a Mátra környező részeiről, a Cserhátaljáról és a Cserhát déli részéről is értékes rovartani adatokhoz jutottunk. --> Részletesen

 • A Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása 1999-ben

A Nyugati-Mátra természetvédelmi célú kutatása a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, értékes területek feltárását egyesületünk végzi több éve a Nyugati-Mátrában. Az élőhelytípusokra, növény- és állatvilágra is kiterjedő kutatást 1999-ben is folytattuk, igen értékes adatokat gyűjtve. Kiemelkedő a pásztói Görbe-bérc mindeddig teljesen ismeretlen élővilága. Nagy kiterjedésű, fajgazdag szilikátsziklagyep-lejtősztyep-bokorerdő élőhelykomplexek találhatók a területen. Ezekben gyakori a törpe nőszirom (Iris pumila), magyar perje (Poa pannonica subsp. scabra), magyar bogáncs (Carduus collinus), selymes peremizs (Inula oculus-Christi), de előfordul a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), budai imola (Centaurea sadleriana), harangcsillag (Asyneuma canescens) is. --> Részletesen

 • A Pásztói-Mátra északi felének élővilága

  Az Alföld felől a 21-es számú főúton észak felé haladva érjük el Pásztót, Nógrád megye délkeleti részének központi települését. A Zagyva völgyében fekvő várost mind keletről, mind nyugatról hegyek veszik körbe. Nyugatra a Keleti- (Pásztói-) Cserhát hegyei emelkednek, mely területet 1989-ben nyilvánították tájvédelmi körzetté, elsősorban geológiai-, botanikai-, zoológiai- és tájképi értékeinek köszönhetően.
  A Pásztó fölé keletről magasodó Nyugati- (Pásztói-) Mátra ugyanakkor - elsősorban kutatatlansága miatt - a természetvédelem „mostohagyermekeként” nem élvez semmiféle védelmet, nem ismerik a kutatók; pedig szépsége, viszonylagos zavartalansága és nem utolsó sorban természeti értékekben való gazdagsága miatt igazán megérdemelné a figyelmet és a védelmet is .
      --> Részletesen

 • Adatok a Mátrai Tájvédelmi Körzet bõvítési tervéhez - Flóra és vegetáció a Nyugati-Mátrában

  Néhány éve kezdtük el botanikai vizsgálatainkat a Mátra hegységben. Adatgyûjtéseink során azt tapasztaltuk, hogy a hegység nyugati részén észak-déli irányban elnyúló Nyugati-Mátra növénytani szempontból a Mátra egyik legkevésbé ismert területe. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy jópár értékes, emberi behatásoktól többé-kevésbé mentes, illetve hagyományos használattal létrejött másodlagos élõhelyet találhatunk itt, melyen sok értékes faj is fellelhetõ még. A fentiek miatt fokozottabb figyelmet szenteltünk a területnek, és késobb meggyõzõdhettünk róla, hogy a Nyugati-Mátra a hegység egyik értékes, védett és védelemre érdemes, ritka élõlényeknek otthont adó területe.    --> Részletesen

 • Néhány adat a Mátrai TK-nak

  1. Som-hegy nyugati oldala
  2. Pisztrángos-tó feletti mocsár.
  3. A Görbe-bérc és a Nyikom növényzetéről
  4. Lengyendi-Galya és a Piszkés legelő: .    --> Részletesen