KöszöntõJelentkezés A konferencia helye és idõpontja A szervezõkrõlJavaslatok, véleményekElérhetõségeinkAdatbázisunk a tiszai tevékenységeket végzõ NGO-król Vissza a Nimfea fõoldalra A konferencia célja

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Biotechnológiai Intézet

Szeged

Eltérő életmódot folytató tiszai halfajok érzékenysége, regenerációs képessége nehézfém szenyeződések hatására

BME I. Épületgépészeti Tanszék

Budapest

Mérő-, jelző- és védőrendszer folyóvizek szennyeződésének elkerülésére

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Budapest

Környezetvédelmi célkitűzések meghatározása a Tisza magyar-román határvizeire

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Debrecen

Vízi gerincesek állományának felmérése és monitoringja a Tisza-tavon

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Debrecen

Határvizek - különös tekintettel a Berettyó folyó vízgyűjtőjére - vízminőségi célállapota és ökológiai vízigénye meghatározásának tudományos megalapozása

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Alkalmazott Ökológiai Tanszék

Debrecen

Holtágaknak a Tisza folyó revitalizációjában és rehabilitációjában való felhasználását megalapozó ökológiai vizsgálatok

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Alkalmazott Ökológiai Tanszék

Debrecen

Ökológiai kutatások a cianiddal szenyezett Keleti- és Nyugati-főcsatorna szakaszokon

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Alkalmazott Ökológiai Tanszék, Radioökológiai Munkacsoport

Debrecen

Nehézfémekkel szennyezett ártéri élőhelytípusok revitalizációjának lehetőségei a Tisza mentén

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Növénytani Tanszék

Debrecen

Iszapnövényzet-kutatás a Tisza mentén

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Növénytani Tanszék

Debrecen

A mérgező anyagok (cianid és nehézfém ionok) gátló hatásának megnyilvánulása a növényeken és a fotoszintetizáló planktonszervezeteken (a jelenség megértése modellrendszerek felhasználásával)

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum

Debrecen

A tiszai vízgyűjtő fenéküledékeinek, valamint az ártéri talajok nehézfémtartalmának vizsgálata

Debreceni Egyetem, Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Csoport

Debrecen

A tiszai fokrendszer és a fokgazdálkodás helyreállítása

Debreceni Egyetem, Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai Csoport

Debrecen

A Hortobágyi Öreg Tavakon kialakult madártani értékek megőrzése mellett a halgénbanki szerep megvalósítása a Tisza revitalizációjában

Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar

Debrecen

A Felső-Tisza szentély-jellegű hullámtéri holtágainak felvételezése és bekapcsolhatóságának vizsgálata a Tisza rehabilitációs folyamatába

Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Izotópalkalmazási Tanszék

Debrecen

A "Tisza Vízgyűjtő környezeti állapota" c. meghírdetett pályázati felhívás a Szamos és a Tisza állapotával, állapotváltozásával és terhelhetőségével kapcsolatos kutatások - beleértve azokat a modellvizsgálatokat, amelyek a szennyeződés levonulását és esetleges vegyszeres kezelését modellezik- és környezetegészségügyi kutatások c. pontjára pályázat

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Kolloid Kémiai Tanszék

Debrecen

A Szamos és a Tisza, a holtágak, a Tisza-tó és öblözetei fenéküledékének vizsgálata a kémiai összetétel és az élőlényközösségek szempontjából nehézfémek transzportjának vizsgálata tükrében

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Debrecen

A Tiszát ért nehézfémszennyezések felmérése a hullámtéri holtágak üledékének vizsgálata alapján

Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Debrecen

A Szamos és a Tisza folyókon a cianid-szennyezés által okozott környezeti és ökológiai károk helyreállítását elősegítő kutatás-fejlesztési feladatok elvégzésére. A vízminőségi haváriák (kémiai vészhelyzetek) megelőzése, a káros hatások mérséklése, elhárítása felszíni vízfolyásoknál, a cianidszennyezés tapasztalatai alapján.

ELTE Természettudományi Kar, Biológiai Tanszékcsoport, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék

Budapest

A Tisza-parti fauna néhány jellegzetes csoportjának (Testacea, Oligochaeta, Collembola, Heteroptera) vizsgálata a márciusi ökológiai katasztrófára való tekintettel

ELTE Természettudományi Kar, Kémiai Technológiai Tanszék

Budapest

Tiszai vízgyűjtő környezeti állapota

Hallépcső Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.

Mosonmagyaróvár

Programjavaslat a Tisza-völgyi folyóvizi rendszer hossz- és keresztirányú átjárhatóságának rehabilitálására, különös tekintettel a halállomány szaporodási lehetőségeinek javítására

Haltenyésztési Kutatóintézet

Szarvas

Természetesvízi halközösségek rehabilitációjának anyagforgalmi összefüggései

Haltenyésztési Kutatóintézet

Szarvas

A Tisza és mellékfolyóinak üledékfaunája - a cianidszennyezés előtt és után

Haltenyésztési Kutatóintézet

Szarvas

Különösen veszélyeztetett, védett halfajok állományának felmérése és tömeges ivadék-előállításuk módszerének kidolgozása

Haltenyésztési Kutatóintézet

Szarvas

Az üledékfauna és az élőbevonat nehézfémakkumulációjának vizsgálata a Szamos és a Tisza hazai felső szakaszán

Haltenyésztési Kutatóintézet

Szarvas

A tiszai őshonos halfajok állományának rehabilitációját megalapozó populációdinamikai és szaporodásbiológiai vizsgálatok

KGI Természetvédelmi Intézet

Budapest

A tiszai sügérfélék állományainak felmérése és szaporodásbiológiai vizsgálatának szempontjai

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség

Budapest

Néhány veszélyeztetett halfaj állományának felmérése, a menyhal mesterséges szaporítása és visszatelepítése a Tiszába

Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, Regionális Laboratórium és Koordinációs Iroda

Szolnok

A Tisza-tó és öblözetei fenéküledékének vizsgálata a kémiai összetétel és az élőlényközösségek szempontjából

Magyar Országos Horgász Szövetség

Budapest

A tiszai nyurgaponty állomány felmérése a Tisza-tavon és állományának nyomon követése a tiszai visszanépesülés során

Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Kémiai Intézete

Miskolc

A vízminőségi haváriák (kémiai vészhelyzetek) megelőzése, a káros hatások mérséklése, elhárítása a felszíni vízfolyásoknál, a cianidszennyezés tapasztalatai alapján

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

Budapest

A Csongrádi-süllyedék torkolatmenti "aktív árterei" felszínformáinak térképezése és vizsgálata a szennyeződések deponálása szemszögéből

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

Budapest

A Tisza-Bodrog-torok környékének felszínalaktani feldolgozása a szennyeződésvizsgálatok térképi megalapozása céljából

MTA Magyar Dunakutató Állomás

Göd

A Tisza egyes szakaszainak biológiai vízminősítése halak vizsgálatára alapozott biotípus integritásindex alkalmazásával az EU Víz Keret-irányelveknek megfelelően

MTA Szociológiai Kutatóintézet

Budapest

Környezeti érzékenység a Tiszavidéken és Erdélyben

Országos Állategészségügyi Intézet

Budapest

A Tisza halállományának egészségi állapota egybevetve a halak szerveiből kimutatható nehézfémek mennyiségi változásaival

ÖKO Rt.

Budapest

A szervetlen mikroszennyezők élőközösségekre gyakorolt hatásának vizsgálata a Szamos és a Tisza jellegzetes hullámtéri növényfajai transzlokációs jellemzői alapján

Öntözési Kutatóintézet

Szarvas

Vízminőségi helyzet, célállapot és ökológiai vízigény a Körösökön

Öntözési Kutatóintézet

Szarvas

A Tiszai nehézfémszennyezés hatásának felmérése hullámtéri és mentett oldali talaj- és növényvizsgálatokkal, valamint javaslatok kidolgozása a káros hatások mérséklésére

SAVITERV Vízügyi Tervező és Kivitelező Kft

Miskolc

Biodiverzitást biztosító hullámtéri és mentett oldali holtágak feltérképezése, vízpótló rendszereinek kiépítése különös tekintettel a fokgazdálkodás jellegű üzemelésre - kidolgozása és bevezetése

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Szeged

Az Alsó-Tisza, a holtágak, a mellékfolyók fenéküledékének vizsgálata a kémiai összetétel és az élőhelyközösségek szempontjából

Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar, Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvosi Tanszék

Budapest

Ökológiai és élelmezés-egészségügyi szempontú parazitológiai, valamint toxikológiai vizsgálatok a Szamos és a Tisza hazai szakaszairól származó egyes halászatilag fontos halakon

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztési és Tartástechnológiai Intézet, Alkalmazott Állatgenetikai és Nemesítési Tanszék, Halászati Laboratórium

Gödöllő

Folyóvízikeszegfélék indukált szaporításának kidolgozása és továbbfejlesztése

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattenyésztési és Tartástechnológiai Intézet, Alkalmazott Állatgenetikai és Nemesítési Tanszék, Halászati Laboratórium

Gödöllő

A Tiszai ritkább pontyfélék szaporodásbiológiai vizsgálata

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Nemzetközi Tisza Program

Gödöllő

Nehézfém-terhelés kimutatása a Közép-Tisza vidéki árterek, csatornák és holtágak talajaiban, vizeiben és szervezeteiben, faunisztikus és florisztikus megfigyelések

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék

Gödöllő

A fokgazdálkodás lehetőségei a Tokaj-Bodrogzugban

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Biológia Tanszék

Szeged

A kiskörei tározó vegetációtérképeinek földrajzi információs rendszer (FIR) segítségével való feldolgozása és értékelése

Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék

Szeged

A Tisza-völgy természetes és antropogén zavarásának ökológiai hatásai

Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági- ,Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Akvakultúra Tanszék

Szarvas

A Tisza és a Tisza-tó ökológiai integritásának és a mérgezés hatásának monitorozása vonuló és fészkelő vízimadár társulásokkal, mint csúcsindikátor szervezetekkel

Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Állattani és Állatélettani Tanszék

Keszthely

Tiszai halak biotechnológiai génmegőrzése és szaporítása

Veszprémi Egyetem, Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék

Veszprém

Javaslat a biodiverzitást biztosító területek - Tisza-tó, Tisza-tó - Tokaj közötti folyószakasz, hullámterek és mentett oldali holtágak - felmérésére és az azokat veszélyeztető környezeti hatásterületek meghatározására, a terület környezeti állapotának felmérésére

Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Analitikai Kémia Tanszék

Veszprém

Módszer kidolgozása talajok és üledékek veszélyes anyag tartalmának speciációs analízisére

Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar, Zoológia Tanszék

Veszprém

A Tisza vízminőségének ökotoxikológiai vizsgálata és biológiai monitorozása, valamint a vízi ökoszisztéma rehabilitációjának elősegítése

VITUKI Consult Rt.

Budapest

Magyar-Román összehangolt vízminőségi kárelhárítási terv kidolgozása a Szamos magyarországi szakaszára

VITUKI INNOSYSTEM Kft.

Budapest

A Szamos és Tisza vízgyűjtőjét ért nehézfémszennyezések ökológiai és humán-egészségügyi hatásainak vizsgálata és előrejelzése, különös tekintettel egyes nehézfémek bioakkumulációs hatásaira és táplálékhálózat károsodására   

Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.

Budapest

Szennyezőanyag-mérleg, terhelhetőségi elemzés és egyszerű vízminőségi modell a Tisza és mellékfolyói magyarországi szakaszára

Natura Alapítvány

Nyíregyháza

A Tisza és mellékfolyóinak emlősfaunisztikai adatbázisa és emlőstani tanulmány elkészítése

Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület

Budapest

Országos gyermekrajz pályázat 6-18 éves korosztály számára

Alapítvány a Vidrákért

Budapest

Vidrapopuláció vizsgálata a Szamos és a Tisza folyóknál

Alapítvány a Vidrákért

Budapest

"A ciánszennyezés és a vidravédelem" c. könyv nyomdaköltsége

Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

Balmazújváros

A Tisza folyó szennyezettségének hatása a madárvilágra

Reális Zöldek Klub

Budapest

Folyóvizi és ártéri életterek ökoszisztémájának feldolgozása

Jászkun Természetvédelmi Szervezet

Szolnok

A Tisza-menti holtágak állapotfelmérése a Közép-Tisza vidéken

Magyar Országos Horgász Szövetség

Budapest

Információs rendszer kiépítése, fejlesztése

Magyar Országos Horgász Szövetség

Budapest

Tanulmány és videofilm készítése

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Szarvas

Állapotfelmérés, az adatok összevetése az eredeti (szennyezés előtti) állapotra vonatkozó adatokkal

Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete

Csongrád

Állapotfelmérés, a Tiszavirág élőhelyeinek feltárása, vadállomány monitorozása, a szennyezés hatása az idegenforgalomra

Életfa Környezetvédő Szövetség

Eger

Fitoplankton, tiszavirág, zooplankton, növényzet, meteorológiai, limnológiai és vízkémiai mérések, szemléletformálás

Felső-Tisza Alapítvány

Nyíregyháza

Környezeti és természeti károk felmérésében történő részvétel

MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Nyíregyháza

"Ki a Tisza vizét issza…" Környezeti nevelési és szemléletformálási program

Göncöl Alapítvány, Természet Magazin

Vác

"Requiem egy folyóért - képek, írások, dokumentumok a Tiszáról"

Palocsa Egyesület

Zalkod

Civil szervezetek információs hálózata és a rehabilitáció lehetőségének vizsgálata

Tölgy Természetvédelmi Egyesület

Gödöllő

A Felső-Tisza vidéket érintő cián- és nehézfémszennyezések következményeinek monitorozása szabadon élő fonálférgek segítségével

MAG Mezőgazdaságért Alapítvány

Gödöllő

Nehézfém-terhelés kimutatása a Közép-Tisza vidéki árterek, csatornák és holtágak talajaiban, vizeiben és élő szervezeteiben, faunisztikai és florisztikai megfigyelések

ELTE "Kárpátia" munkacsoport

Budapest

A Berettyó vízgyűjtőterületének komplex felszínalaktani, hidrológiai és ökológiai vizsgálata

Életfa Környezetvédő Szövetség

Eger

A Tisza és a Tisza-tó élővilágáért

Gaja Környezetvédő Egyesület

Székesfehérvár

"Hogy ne következzen be a cianid szennyezéshez hasonló ökológiai katasztrófa!"

Magyar Környezetvédelmi Egyesület

Budapest

Környezeti nevelés, szemléletformálási program

MTESZ Borsod-Abaúj-Zemplém megyei Szervezete

Miskolc

"Életet ad, ki gyorsan ad!"

Magyar Kémikusok Egyesülete

Budapest

Civil Interregio Program

Tisza Klub

Szolnok

A Tisza mente élni akar

Alfa Csoport Laboratóriumok Alapítvány

Budapest

Környezetvédelmi WEB-szerver felállítása

Független Ökológiai Központ

Budapest

"Cianid-szennyezés pályázat"

Környezetvédelmi Szakjogász Egyesület

Nyíregyháza

Környezeti nevelési, szemléletformáló program

Varangy Akciócsoport Egyesület

Budapest

Mentsük meg a Tiszát!, A "Néma Tavasz" szorításában, Gyönyörködj a természetben

E-Misszió

Nyíregyháza

A cianid-szennyezés okozta károk felmérése

Szabó Dezső Kulturális és Természetvédő Egylet

Szolnok

Az ártéri gazdálkodás revitalizációs lehetőségeinek feltárása

Szabó Dezső Kulturális és Természetvédő Egylet

Szolnok

Szennyező források felmérése, környezeti kataszter készítése, a Közép-Tisza vidék folyómenti településein, valamint szakmai együttműködés kialakítása

Geo-Environ Környezetvédő Egyesület

Szeged

Természeti károk felmérése

MME Hajdú-Bihari Csoport

Debrecen

Környezeti nevelési, szemléletformáló program Hajdú-Bihar megyében

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Túrkeve

Szennyezőforrások felmérése, információs rendszer, dokumentálás, környezeti nevelés

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Túrkeve

A Tisza-tó komplex vizsgálata, a vadállomány monitorozása

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

Budapest

A Tisza-tó a cián- és nehézfémszennyezés után, a rehabilitáció lehetőségei

MTESZ Hajdú-Bihar megyei Szervezete

Debrecen

"A vízből fakadó élet"

Szent Hubertus Csongrád megyei Vadászegyesület

Szeged

A vadállomány monitorozása, a vadállomány változása a cianidszennyezés hatására.

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

Veszprém

A Tisza-tó komplex vizsgálata. A vadállomány monitorozása. Mennyiben változtatta meg a szennyezés az emberek mindennapi életét.

Holocén Természetvédelmi Egyesület

Miskolc

A szennyezőforrások felmérése, a folyómonitorozó hálózat bővítése, különös tekintettel a Hernád, Latorca és Bodrog folyókra.

Nagykörüért Alapítvány

Nagykörü

A Tisza és az ártéri kubikgödrök , öblözetek halállománya a szennyezések előtt és után.

Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

Tiszalök

A Tisza menti holtágak és egyéb vízterek ökológiai állapotának bemutatása és ezek szerepe a fővízfolyás rehabilitációja szempontjából.

TERRA Alapítvány a Környezetvédelemért és az Oktatásért

Debrecen

A cianidszennyezés hatásának bemutatása az interneten a hazai és a nemzetközi közvélemény számára.

Fauna-Film Egyesület

Budapest

Szemléletformáló rövidfilm.

Dél-Alföldi Fiatal Természetvédők Egyesülete

Szeged

Nemzetközi fotó- és rajzpályázat, kiállítások, nemzetközi vándorkiállítás.

Magyar Természettudományi Társulat

Budapest

A környezeti és természeti károk felmérésében történő részvétel.

Colchicum hungaricum Alapítvány

Budapest

A környezeti és természeti károk felmérésében történő részvétel.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Budapest

A környezeti és természeti károk felmérésében történő részvétel.

Göncöl Alapítvány

Vác

"A Tisza - gyerekszemmel"

Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület

Budapest

Információs csatornák kialakítása és az információáramlás facilitása a cianid- és nehézfémszennyezésekkel kapcsolatban.

Magyar Denevérkutatók Baráti Köre

Mesterszállás

Denevérek monitorozása a Tiszán és a Tisza nagyobb mellékfolyóin.

E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Nyíregyháza

Komplex szennyezőforrás feltárás és térinformatikai rendszer készítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Nyíregyháza

Nemzetközi folyófigyelő hálózat a Felső-Tiszán.

Tiszadobi Természetvédők Egyesülete

Tiszadob

A Tisza, a Tisza-tó és a holtágak, kubikgödrök vizsgálata, revitalizációs lehetőségek, kiállítás, kiadvány.

Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület

Szeged

Állapotfelmérés, holtágak szerepe, szennyezőforrások felmérése, információs rendszer, dokumentálás, szemléletformálás.

MTESZ Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete

Szolnok

A Közép-Tiszavidék a cianidszennyezés után.

Egyesület a Helyi és Regionális Fejlődésért

Debrecen

Állampolgárok a Tiszáért.

Magyar Humánökológus Társaság

Debrecen

Zöld kamerával a Tiszáért.

MME 36.sz. Nyíregyházi Helyi Csoport

Nyíregyháza

A cián és nehézfém szennyezés hatásai a rovar- és halevő madarakra a Tisza magyar szakaszán, a fészkelő partifecske és jégmadár állomány 1986 óta végzett felmérése és vizsgálata alapján.

CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség

Tiszavalk

Megfigyelések, felmérések, javaslatok a rehabilitációra, tiszavirág élőhelyeinek feltárása, vadállomány monitorozása, környezeti, természeti károk dokumentálása.

Ifjú Gazdák Egyesülete

Debrecen

A potenciálisan szennyező források felmérése a Berettyóvízgyűjtő területén.

Madárkórház Alapítvány

Hortobágy

A vadállomány monitorozása, a vadállomány változása a cianidszennyezés hatására.

Hajta-menti Zöldek

Jászberény

Állapotfelmérés.

2000 Környezetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület

Veszprém

Környezetvédelmet szolgáló információs rendszer kiépítése.

Veszprémi Egyetem Környezetmérnök Oktatásért Alapítvány

Veszprém

Környezetvédelmet szolgáló információs rendszer kiépítése.

Veszprémi Egyetem Környezetmérnök Oktatásért Alapítvány

Veszprém

Potenciális szennyezőforrások felmérése, térinformatikai kiértékelése.

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -