Célok

KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK (elérendő célok): önfenntartóbb helyi társadalom

  1. a turizmus által fokozottan terhelt területeken (Tisza-tó térsége) a turizmus-fejlesztés káros hatásainak megértetése a társadalommal, - CÉL: a koncepciótlan, folyamatos turizmusfejlesztés jelenségének megállítása
  2. a turizmus fenntarthatósági mértékének megtartására irányuló ösztönzés ésszerű önkorlátozással, környezetterhelhetőségi indexek készítése, - CÉL: helyi szabályozások születése a turizmus fenntarthatóságának mértékéről
  3. a horgászati turizmus által fokozottan terhelt területeken a Sporthorgász Egyesületek részére segítségnyújtás horgászhelyek kialakításával, használatával kapcsolatban (hulladék, növényzetirtás), a sporthorgászok részére kapacitásfejlesztő segítség az önellenőrzésre – CÉL: alacsonyabb környezetterhelésű horgászat létrehozása
  4. a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (továbbiakban VTT) által érintett területeken (Nagykunsági víztározó) a tájhasználat-változások előmozdítása tájgazdálkodási (pl. ártéri gazdálkodási) módszerek népszerűsítésével, ösztönzésével, ezirányú képzések, bemutatók – CÉL: tájhoz alkalmazkodó településfejlesztési törekvések létrejötte
  5. a VTT „árvíz-elvezető képességének javítása” című trend biodiverzitásra gyakorolt káros hatásainak koncepcióból való kikerülése, a koncepció módosítatása – CÉL: az árvízvédelmi feladatoknál is figyelembe vetetni biodiverzitás-védelmet
  6. a Közép-Tisza vidék biodiverzitásának állapotváltozásaival kapcsolatos adatgyűjtés korában elvégzett kutatások adatainak felhasználásával, annak tájékoztató célú bemutatása, szemléletformálás – CÉL: a biodiverzitás-csökkenés megállítása
  7. a résztvevő civilszervezetek kapacitásának fejlesztése, hosszabbtávú fenntarthatósági törekvéseik elősegítése – CÉL: a szervezetek képessé tétele más társadalmi kihívások kezelésére, és alaptevékenységük hosszabb távú fenntartására
  8. a közösségi joganyag, kiemelten a fenntartható tájhasználatot célzó egyezmények (Göteborgi Stratégia) átvételének elősegítése - CÉL: fenntartható tájhasználathoz a helyi közösségek kapacitásának bővítése, fejlesztése
  9. lakossági szemléletformálás fórumokkal kiadványokkal, helyi médiában való részvétellel – CÉL: társadalmi részvétel elősegítése, lakossági  tájékozottság növelése

 

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK: társadalmi-környezeti konfliktusok feloldása

A társadalmi-környezeti konfliktusok gyökerei abban rejlenek, hogy a társadalom a természetvédelmet mint korlátozó, szabályozó eszközökkel élő hatósági feladatot látja, és nem mint a társadalom által használt természeti erőforrások megvédésének egyik lehetséges eszközét, amely az erőforrásokkal való hosszú távú gazdálkodást kívánja biztosítani.

A természetvédelem paradigmaváltása is várat magára, így a társadalmat mint a rá bízott természeti értékek elsődleges veszélyeztetőjét látja, nem pedig mint partnert, akinek ésszerű gazdálkodási tevékenysége – külön természetvédelmi beavatkozások nélkül is – képes lenne tájfenntartási feladatokra, a természeti értékek megóvására.

Programunk célkitűzése felismertetni és alkalmaztatni azt a szemléletet, hogy a természetvédelem által védett erőforrások (akár mint pl. idegenforgalmi vonzerő) gazdálkodási, így társadalmi életszínvonallal összefüggő célokat is szolgálnak. Ezáltal a program szociális-gazdasági és környezeti prioritásokat egyaránt figyelembe vesz, hiszen helyi foglalkoztatási vonatkozásai épp úgy vannak, mint pl. potenciális Natura 2000-es területek fenntartásával kapcsolatos célkitűzései.

 

Általános célcsoport gyakorlatilag a Közép-Tiszavidék teljes lakossága, hiszen a természeti erőforrások fenntartásának kérdése számos gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódik (mezőgazdaság, halászat, gyümölcstermesztés). Emellett célcsoport a horgászok köre, akik a célrégióba látogatnak, ami szezononként több 10 ezer horgászt jelent. Kiemelt célcsoport a turizmusfejlesztéssel, turizmussal foglalkozók köre a célrégióban, kiemelten a Tisza-tó térségében, és az önkormányzatok. Kedvezményezett a vidék lakossága lehet, hiszen a helyi fenntarthatóság megteremtésével hosszabb távú, biztosabb megélhetési törekvések jöhetnek létre.

Konkrét célcsoport a Tisza-tavi térség (Tiszafüred, Poroszló, Abádszalók, Kisköre települések) képviselő-testülete (kb. 54 fő), turizmusfejlesztéssel foglalkozó tisztviselő szakemberei (kb. 12 fő), turisztikai érdekeltségű gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyei (kb. 170 fő), és a kistérség lakossága (kb. 40 e fő.). Célcsoport továbbá a programban részvevő civilszervezeteknek a program által érintett önkéntes és főállású háttere (kb. 20-25 fő). Célcsoport a turisztikai szezonban odalátogató horgászok törzsvendég része (kb. 2000 fő). A projekt célcsoportja még a térségben aktívan tevékenykedő, Tiszával kapcsolatban álló szervezetek (kb. 35 szervezet). A kampány során egy országos és néhány alvállalkozóként bevont helyi szervezettel működünk együtt, de minden érintett fog kapni a kiadványokból. Célcsoport a helyi média is.