A programról

A tiszai táj, valamint a folyó árterének szignifikáns biodiverzitása speciális földrajzi és éghajlati helyzetéből fakad, s évszázadok óta az integrált árvíz- és vízkészlet-gazdálkodás, mezőgazdaság és ökológiai értékek megőrzése volt a tájgazdálkodás meghatározó eleme. Mégis az elmúlt másfél évszázadban gyakran a helyi érintettek érdekeinek és az ökoszisztémára gyakorolt hatások figyelmen kívül hagyásával történtek a fejlesztések, amelyek nem csupán a biodiverzitásra gyakoroltak kedvezőtlen hatást, hanem a táj társadalmi szerkezetére is. Ez a régió elöregedő, elszegényedő térség lett, holott valaha bővelkedett a javakban. A nagyméretű árvízvédelmi beavatkozások és mezőgazdasági fejlesztési programok hatására a biodiverzitás is csökkent.

Az elmúlt évtizedben a hatalmas árvizek, a mezőgazdaság versenyhelyzetének romlása és az EU-csatlakozás miatt az árterek gazdálkodási célkitűzései és eszközrendszerei megváltoztak. Jól megalapozott árvízvédelmi és agrárgazdálkodási programok készültek el, zajlanak. Ezek a programok lehetőséget biztosítanak a biodiverzitás csökkenésének megállítására, az értékek megőrzésére, egy integrált, holisztikus, fenntartható szemléletben kialakított és megvalósított ártéri tájgazdálkodási program segítségével, amire lehetőséget kínál a VTT vésztározóinak kialakítása, amennyiben azzal a helyiek élnek. Ezzel együtt azonban néhány más kormányzati stratégiai cél (koncepciótlan, meggondolatlan turizmusfejlesztés) viszont negatívumként jelentkezet, újbóli veszélyként a biodiverzitásra.

A programunk célkitűzése, hogy a tiszai tájban rejlő lehetőségeket kiaknázza, de úgy, hogy az hosszútávon a helyiek érdekeit szolgálja, és a biodiverzitás védelme maximálisan beépüljön az árvízvédelmi, a tájtervezési és tájgazdálkodási, valamint az agrárgazdasági tevékenységekbe. A projekt technikai támogatást nyújt; megerősíti az önkormányzatok, helyi közösségek fenntartható programozási, fejlesztési képességét; és segít kiépíteni a szükséges kapcsolatokat és együttműködést a helyi közösségeken belül, a helyi közösségek között; valamint a regionális és nemzeti szintű döntéshozókkal. Projektünk abban is segít, hogy a biodiverzitást veszélyeztető tényezők kiküszöbölődjenek.

Ezek alapján általánosságban elmondható, hogy a környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi-gazdasági élet meghatározó részévé vált. Ennek alapvető oka egyrészt a hosszú távon nem fenntartható gazdálkodás következtében a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása, másrészt a gazdasági tevékenységek hatásaként a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok növekvő mennyisége. Mindezek eredményeképpen szinte minden környezeti elem állapota romlott, és ez már a használatok egyértelmű korlátozásával is együtt jár. A társadalmi-gazdasági feladatok végrehajtásával párhuzamosan, azokkal együtt kell a környezetvédelem problémáit megoldani. Napjainkban már nyilvánvalóvá vált, hogy a környezetvédelmi problémákat nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni, igazán sikeres és hatékony csak az ágazati politikákba integrált környezetvédelem lehet.

Ennek megfelelően átfogó szemlélettel szükséges kezelni a felmerülő társadalmi, természeti problémákat, amire szerintünk programunk vállalkozik a Közép-Tiszavidék térségében. Általános célkitűzés tehát a célrégió fenntartható fejlesztése, a társadalmi jólét megteremtésére irányuló térség- és településfejlesztési modellprogramok létrehozásának ösztönzése, a biodiverzitás megőrzése lehetőségének biztosításával. A természeti erőforrások ésszerű, fenntartható használata, hogy a jövő generációk számára is használható erőforrás-rendszer őrződjék meg a táji gazdálkodás által.